WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Alfa's en bèta's, sociologisch: macht, actualiteit

10 feb.2010

Van de bestuurslagen als de ambtenarij tot aan de bemensing van ministeries is bekend dat het volzit met alfa's en gamma's, onder andere de onderwijsramp ten gevolgde hebbende, en voor de politiek en de Tweede Kamer geldt iets dergelijks:


Uit: De Volkskrant, 16-10-2010, column door Maarten Keulemans

Alfamannetjes

Dat er veel mannen in het kabinet zitten weten we nu wel, maar hoe zit het met het wetenschappelijk gehalte? Zo'n kabinet moet zich toch buigen over allerlei technische kwesties: windenergie, embryoselectie, nanotechnologie, dna-bewijs, gen-gewassen, stamcellen, kernenergie, elektrische auto's, het klimaat.
    ... hoewel de meeste van Rutte's Haagse Heren hebben gestudeerd, bestaat het kabinet haast uitsluitend uit alfa's en gamma's. Driemaal geschiedenis, zesmaal rechten, driemaal politicologie, economie en bestuurskunde, turf ik, plus één ouderenarts ...
   Goed dat er 150 Kamerleden meekijken, denkt u misschien. Maar ook daar vind je slechts een enkele bèta, weggestopt tussen de eindeloze hordes juristen, politicologen en economen. De regeringspartijen hebben zelfs geen enkele bèta in de Kamer. Alleen Kamerdoctorandussen, die vast heel mooi kunnen formuleren, maar stilvallen als het gaat over genen of moleculen.
    Gelukkig heeft zo'n regering daarvoor allerlei adviesorganen. Alleen: ook daar tieren de beroepsmanagers welig. Zo heeft de Energieraad slechts één nog als bètawetenschapper werkzame geleerde in haar midden, zit de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid vol beroepsbestuurders en vind je in de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid onder meer een slavist, twee filosofen en een hoogleraar zorgtheorie.
   Mooi is dat. Het land wordt gerund door juristen en beroepsregenten. Bèta-analfabeten, die niet weten wat een watt is en wat een wattuur, nooit iets op de achterkant van een envelop narekenen, blind zijn voor statistiek en elke imposant ogende grafiek voor waar aannemen. Lieden, die waarschijnlijk al op school vluchtten voor techniek en exacte wetenschap, en die je zo'n beetje alles wat ingewikkeld klinkt kunt wijsmaken.   ...


Red.:   Een enkel voorbeeldje:


Uit: De Volkskrant, 25-01-2011, ingezonden brief van Line Wiener (Amsterdam)

Vliegrails

Minister Schultz van Haegen spreekt in de Volkskrant (Binnenland, 22 januari) over de problemen op het spoor. Zij heeft zich vast meer in de materie verdiept dan ik. Ligt het daaraan, dat ik haar niet kan volgen, als zij zegt: 'Als vliegtuigen 2 minuten achter elkaar kunnen vliegen, maak je mij niet wijs dat dat met treinen niet kan.'
     Beste mevrouw Schultz van Haegen, kunt u dit toelichten? Is de verklaring niet, dat treinen niet kunnen vliegen? Dit is niet bedoeld als een flauw grapje. Ook als ik 'vliegen' vervang door 'vertrekken', blijft dit verschil van belang. Het gaat namelijk niet alleen om het vertrekken maar ook om de rest van de route.
    Vliegtuigen kunnen elkaar in de lucht in beginsel altijd inhalen, kruisen en ontwijken aangezien ze de drie ruimtelijke dimensies kunnen benutten. Voor de spoorgebonden treinen is de manoeuvreerruimte niet zo groot. Of denk ik nou te beperkt? Zoals gezegd: u heeft zich vast meer in de materie verdiept dan ik.


Red.:   Het sarcasme van de auteur is volkomen terecht. Dat een dergelijk persoon deel uitmaakt van de regering is verbazingwekkend en ergerlijk. En dit is eerder regel dan uitzondering. Een hier al eerder toegelicht geval is dat van Maria van der Hoeven  .
    Ook in het bedrijfsleven is de positie van de alfa's overmachtig, zoals al gedemonstreerd aan vele voorbeelden rond het verkrijgen van banen hier  . Onder de resultaten als je aan de top gaat kijken:


Uit: De Volkskrant, 04-02-2010, door Michiel Haighton

Accent | Opleiding topbestuurders

'Rotterdam' heeft de macht overgenomen

De Rotterdamse Erasmus Universiteit is hofleverancier voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Van de 25 bedrijven die aan de AEX staan genoteerd hebben de meeste commissarissen en bestuursleden gestudeerd in Rotterdam. Dit blijkt uit het vacatureblad Intermediair.
    Het idee dat de corpsballen uit Amsterdam (UvA) en Leiden Nederlandse bedrijven in hun greep hebben, klopt niet meer, schrijft het blad. Beide leveren nog wel een redelijk aantal commissarissen (met een gemiddelde leeftijd van 63), maar onder de gemiddeld bijna tien jaar jongere leden van raden van bestuur zijn ze bijna volledig weggevaagd. ...
    Economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en in mindere mate ingenieurs van de TU Delft trekken aan de touwtjes bij de 25 belangrijkste beursgenoteerde bedrijven. De universiteit in Rotterdam levert 8 van de 52 Nederlandse bestuurders bij bedrijven die aan de AEX staan genoteerd en 14 van de 85 AEX-commissarissen. ‘Delft’ levert zeven van de 52 bestuurders.
    De meeste ‘Rotterdamse’ bestuurders studeerden economie. Dat is opvallend omdat topmannen in Groot-Brittannië vooral accountants zijn, in de VS juristen en in Azië ingenieurs, zegt hoogleraar economie en oud-minister van VWS Eduard Bomhoff in het blad. Dat zegt volgens hem iets over de cultuur van het land. In Oost-Azië staan vaak ingenieurs aan het roer van het bedrijfsleven. De Chinese president Hu Jintao en Wen Jiabao zijn beiden ingenieur.   ...

Red.:   Hierbij moet natuurlijk in aanmerking worden genomen dat uit de richting van de natuurwetenschappen die mensen komen die het meeste affiniteit hebben met de cultuur van het bedrijfsleven: de vrijwel pure machts- en geldlust neiging aldaar. En dat eenmaal daar, men ook nog aanzienlijk verder gecorrumpeerd wordt.
    Net als in het geheel van de beschaving is ook hier wel enige vooruitgang te bespeuren, in dat de vrijwel absoute nietsnutten van de voornamelijk juridische corpsballen  inmiddels een beetje uit beeld dreigen te verdwijnen.
    Van de politiek is het al algemeen bekend dat het overbevolkt wordt door alfa/gamma's. Even bekend is de puinhoop die de er van maken - aanleiding is de Europese financiële crisis van 2011::


Uit: De Volkskrant, 07-12-2011, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

Moeten historici deze crisis oplossen?

De wiskundige modellen van de economen deugen niet. ...

... Hoogleraar economie Eduard Bomhoff schreef onlangs op de economenwebsite Me Judice dat deze crisis te complex is voor wiskundige modellen. ...


Red.:   Onzin van gamma's. De crisis is simpel genoeg: een aantal landen geeft al vele jaren te veel uit, en andere instituten hebben deze landen te veel geld geleend. Oplossing: een deel terughalen, de rest afschrijven en de verantwoordelijken ontslaan. Maar omdat dat laatste natuurlijk door de bestaande machthebbers besloten zal worden omdat het over hun eigen falen gaat, zegt men, de alfa/gamma's, dat de crisis ingewikkeld is. En dat je de uitvoering in handen van alfa/gamma's moet leggen of houiden:
  ... Gelukkig wordt Nederland geleid door historici.

Nederland mag zich in deze crisis gelukkig prijzen. De economie is het grote zorgenkind en dit land wordt geleid door twee mannen die daar het meest verstand van hebben: Mark Rutte en Maxime Verhagen.

Dit ondanks het feit dat deze mannen mede de crisis veroorzaakt hebben om deze reden:
  Weliswaar zijn de premier en vicepremier niet zo goed in rekenen ...

Waarvan je dan als alfa/gamma, de auteur, beweert dat het n iet belangrijk is:
  voor het behouden van de triple-A-status is gevoel voor realiteit en geschiedenis belangrijker dan economische kennis.

Waarvan iedere met met gezond verstand weet dat gevoel voor realiteit veruit het slechtst is bij alfa/gamma's, en dat het vak geschiedenis hier niets mee van doen heeft - dit gaat over gewone rekensommetjes met  voor de buitenwacht als enige bijzondere dat er veel nullen achter de cijfers staan. Iets dat de alfa/gamma niet wilt weten, omdat het hem over iets anders gaat, hetgeen blijkt uit degenen die hij te hulp wilt roepen:
  En als het toch historici moeten zijn, dan kunnen door Brussel misschien in navolging van Griekenland en Italië enige technocraten in Den Haag worden gestationeerd. Maarten van Rossem bijvoorbeeld. Indien mogelijk samen met Cees Fasseur en Geert Mak

Maarten van Rossem, Cees Fasseur, en Geert Mak zijn rabiate eurofielen, die beried zijn de hele Nederlandse pensioentegoeden en nog veel meer triljarden te storten in de Europese zwarte gaten, als het Europese Imperium maar in stand blijft. Dat is de manier waarop waarop de crisis ontstaan is. Dus dat zijn goede mensen om hem op te lossen. Iets dat alleen verzonnen kan worden door een alfa/gamma. Die door blijft gaan met het aanvoeren van argumenten voor het ideaal dat ook hij deelt (Peter de Waard is ook rabiaat eurofiel), zelfs als hem het tegendeel onder ogen is gekomen:
  Sinds 2004 bivakkeert Bomhoff in Kuala Lumpur ... In een helder ogenblik heeft Bomhoff twee conclusies getrokken over de crisis. Les 1 is dat de tijdelijke nationalisering van banken goedkoper en billijker is dan doormodderen, en dat het de economische groei sneller herstelt. Les 2 is dat belastinggeld moet worden benut om werkloze burgers te helpen en onderwijs en innovatie te bevorderen, en niet om bonussen van bankiers veilig te stellen.

Twee zaken die inderdaad ook nu nog beter zijn dan het blijven storten van triljarden in zwarte gaten. Maar zoals gezegd: alles om de macht in de handen van de alfa/gamma's te houden.


Naar Alfa's en bèta's, sociologisch  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of naar site home  .