De Volkskrant, 27-08-2014, ingezonden brief van Dr. Joost Augusteijn, Director of Studies, Institute of History, Leiden University 12011

Meerwaarde?

Hans Adriaansens doet een oproep tot de invoering van brede bachelor-opleidingen, die afgescheiden zouden moeten worden van masteropleidingen die weer onderverdeeld werden tussen wetenschappelijke en beroepsopleidingen (O&D, 22 augustus).

De invoering van een algemene brede bachelor is misschien nuttig voor studenten die alleen academische vaardigheden nodig hebben voor hun carrière, voor de rest zal het slechts tot een sterke verlenging van de studieduur leiden.

Wat is de maatschappelijke meerwaarde als een medicus of een jurist eerst drie jaar algemene vorming doet voor hij de beroepspraktijk aanleert? Hetzelfde geldt voor andere beroepen, zoals leraar of ingenieur, die disciplinaire expertise vragen.

Ook een wetenschappelijke   wordt moeilijker gevormd. Na een brede bachelor zul je in de masterfase nog bijna al de disciplinaire kennis en vaardigheden moeten aanleren aan aanstaande wetenschappers.

De door Adriaansens nagestreefde organisatorische helderheid mag aantrekkelijk lijken, maar is dus inefficiënt en kostbaar.

Verreweg de meeste studenten weten precies wat ze willen studeren en combineren bildung, Nachwuchs en professionele vorming succesvol in de huidige praktijk, de rest wordt bediend door de al bestaande brede opleidingen.
Red.:  

Naar Managers, lijst , Rijnlands beleid , Rijnlands beleid, overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]