De Volkskrant, 11-02-2010, van verslaggever feb.2010

Gezelschap voorname academici onderzoekt klimaatrel

Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) roept topwetenschappers bijeen na fouten in klimaatrapportages | ‘Samenleving heeft recht op betrouwbare informatie.’

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gaat een leidende rol spelen in de discussie over de kwaliteit van het klimaatonderzoek. Daartoe wordt binnenkort een groep topwetenschappers uit verschillende vakgebieden bijeengeroepen, die moet vaststellen waarover consensus bestaat en waar nog verder wetenschappelijk onderzoek nodig is.
    Dat heeft de KNAW woensdag bekendgemaakt, na oproepen om te reageren op de recente affaires over fouten in de rapporten van het VN-klimaatpanel IPCC. Volgens de KNAW moet er een kritische analyse van de rapporten komen. ‘De samenleving heeft in een debat over een zo belangrijk onderwerp recht op betrouwbare informatie.’
    De KNAW benadrukt dat zorgvuldigheid, kwaliteit en integriteit cruciaal zijn in de wetenschapsbeoefening, schrijft zij in een bekendmaking. Het is volgens de academie zaak dat de balans wordt hersteld in de discussies over klimaatverandering. Daarbij moet duidelijker worden gemaakt wat het wetenschappelijk gewicht is van wat in de discussies als bewijs wordt aangedragen.
    Vorige week beval minister Cramer van Milieu een nader onderzoek naar de betrouwbaarheid van gegevens van het IPCC. Aanleiding waren een fout in een voorspelling over smeltende gletsjers en berichten dat in de laatste rapportage gegevens over Nederland onjuist bleken te zijn.
    Ruim vijftig Nederlandse hoogleraren schreven woensdag in NRC Handelsblad dat zij geschokt zijn door de politieke reacties op deze missers. Het wegzetten van de hele klimaatwetenschap als bedriegers en klimaatmaffia noemen ze volkomen misplaatst. Wel zou het IPCC van hen sneller fouten moeten erkennen.
 

Naar Alfa denken, anti-bčta, IPCC  , Alfa denken, anti-bčta , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]