De Volkskrant, 24-04-2010. 2010

'Klimaatdebat moet weer politiek worden'

In de Nederlandse discussies over klimaatbeleid is de wetenschap, samengebracht door het VN-klimaatpanel IPCC, stelselmatig gebruikt om beleid te rechtvaardigen en kritiek te ontzenuwen. Daardoor is de wetenschap zelf nu het mikpunt van tegenstanders van kliinaatbeleid. Dat stellen onderzoekers van het Rathenau Instituut in Den Haag na een analyse van twintig jaar klimaatdebat in Nederland en de weergave ervan in de media. De onderzoekers van Rathenau stellen in hun rapport vast dat het politieke klimaatdebat in Nederland door het voortdurend verwijzen naar het IPCC niet ten volle is gevoerd.
Nu het IPCC onder" vuur ligt vanwege een aantal blunders en de openbaarmaking van compromitterende mails van Britse klimaatonderzoekers. is het goed de discussie weer in het politieke domein te voeren, denken de auteurs. onder wie de Utrechtse klimaatwetenschapper Jeroen van der Sluijs. Anders dan Amerikaanse media hebben de meeste Nederlandse kranten en bladen in hun berichtgeving over klimaatverandering een redelijk evenwicht bewaard tussen alarmisme en scepsis, aldus de onderzoekers. De wetenschap werd behoorlijk gevolgd. en ook de critici. Wel werd het politieke klimaatdebat in de kranten vooral als een internationaal onderwerp gebracht, gekoppeld aan VN-toppen over het onderwerp.
    Afgelopen maandag werden in de Tweede Kamer klimaatwetenschappers, sceptici en journalisten ondervraagd over het Nederlandse klimaatdebat. De Delftse hoogleraar geologie Salomon Kroonenberg pleitte bij die gelegenheid voor een ontkoppeling van de discussies over klimaat en over energie. Ook als het klimaat niet opwarmt, nadert er nog steeds een energiecrsisis, zei hij.

Naar Alfa denken, anti-bta, IPCC  , Alfa denken, anti-bta , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]