De Volkskrant, 05-02-2010, Hans de Moel, onderzoeker overstromingsrisico’s (Amsterdam) feb.2010

Overstroming

Plotseling is de minister van Milieu gevallen over een fout in het IPCC-rapport van 2007 (Binnenland, 5 februari).
    Daarin staat dat 55 procent van Nederland onder zeeniveau ligt, terwijl het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft berekend dat maar ongeveer 26 procent onder NAP ligt. Het gaat er echter niet om hoe laag het land ligt, maar of een gebied gevaar loopt te overstromen. Overstromingen vanuit zee zullen bijvoorbeeld gebeuren tijdens stormen, wanneer het water veel hoger dan NAP staat. Overstromingen kunnen ook gemakkelijk meters boven NAP plaatsvinden, bijvoorbeeld langs de Maas in Limburg. Het PBL berekende ook dat 55 procent van Nederland wordt bedreigd door overstromingen en kennelijk is bij het IPCC de formulering verward. Dat is natuurlijk niet juist, maar de 55 procent is wel degelijk het getal dat van belang is.

De enige kanttekening die we erbij kunnen maken, is dat sommige diepe polders zoals de Haarlemmermeer juist minder gevaar lopen om te overstromen, omdat die worden beschermd door een tweede dijkring. Voor de rest zoekt Cramer spijkers op laag water.
 


Naar Alfa denken, anti-bčta, IPCC  , Alfa denken, anti-bčta , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]