WERELD & DENKEN
 
 
Alfa denken: de anti-bèta houding

13 jul.2008

... Waar het hier om gaat is dat alfa's niet willen luisteren naar en praten over redelijke zaken aangaande wetenschap en techniek. Zij hebben een mening, en die is eigenlijk niet te bediscussiëren. Die mening is gebaseerd op emoties, en die emoties hebben weer veel te maken met het feit dat de techniek van kernenergie moeilijk te begrijpen is, en men vindt het daarom gewoon maar eng. Op precies dezelfde manier als "men" vliegen eng en gevaarlijk vindt, terwijl het overbekend is dat autorijden veel en veel gevaarlijker is.

De anti-bèta houding van alfa's lijkt dus sterk op de tegenstelling tussen emotie en verstand. Vroeger was emotie de volkomen aas in de wereld: alle oude machtsverhoudiungen zijn gebaseerd op basale emotionele processen - macht is een uitvloeisel van emotie. Het verstand heeft een rangorde die gebaseerd is op gezag: je kan nog zo veel macht hebben, maar in de wiskunde is de uitslag bepaald door wie het beste rekent.

Wat hier gezegd is over de rol van de media geldt in vele landen, maar in Nederland in sterk verhoogde mate. Dat geeft een aanwijzing voor de dieper liggende oorzaken, omdat Nederland zich onderscheid van andere westerse landen is haar relatief sterke anti-autoritaire karakter. Dit karakter is in Nederland ontstaan eind jaren zestig, met de overname van de cultuur door de linkse alfa- en gamma-intellectuelen. En die alfa- en gamma-intellectuelen werden destijds, en worden nog steeds, sterk gedomineerd door het oude, archaïsche, denken. Het denken waarin ieder mening evenveel waard is, waarin degene die het het mooist zegt het meest geloofwaardig is, waarin geen objectiviteit bestaat, en waarin vooral nooit iets gecontroleerd wordt aan de werkelijkheid. Je kan hier namen laten vallen van, vaak Franse, filosofen, en termen als het postmodernisme. Omdat de de IRP-hoofdredacteur altijd met grote bogen om dit soort onzin heen is gelopen, zullen we geen specifieke namen noemen - voor je het weet heb je de verkeerde te pakken. Maar met die ene term, postmodernisme, kan iedereen die het wil zelf het intellectuele spoor volgen, in deze moderne tijden met google en wikipedia. Waaruit ook onmiddellijk duidelijk wordt dat postmodernisme, en dergelijke, leidt aan een dodelijk misverstand: dat de huidige wereld, die overvloedig veel gebruik maakt van wetenschap en techniek, daarmee het gevolg is van het wetenschappelijke denken - hetzelfde motief dat je vindt bij de discussie over de atoombom  . In wekelijkheid wordt de wereld gedomineerd door mensen die denken op dezelfde basis als de postmodernisten: de alfa's en gamma's, zij het in de zeer grove en brute vorm van geld en macht - het kapitalisme.

Deze laatste analyse is een meer specifiek geval van een meer algemeen en ook meer geldig bezwaar van de alfa's tegen de wereld geschapen mede door wetenschap en techniek: de massaliteit ervan. Meer daarover hier  .

Deze discussie op hoger abstracter niveau is natuurlijk niet vaak terug te vinden in de media - een aantal voorbeelden is verzameld hier  . Als je deze verzameling vergelijkt met de eerdere over de specifiek anti-wetenschapshouding van mediafiguren, valt op dat er eigenlijk weinig verschillen zijn. Dat komt omdat de achtergrond van beide hetzelfde is, en dat is de afkeer en vijandigheid voor de eigenschappen van het wetenschappelijke denken, de zaken die in de inleidende paragraaf boven al zijn opgenoemd.

 

Op deze plek zullen we een korte beschrijving van dat klimaatdebat, dat uitgebreider is uitgewerkt hier  .


Naar Wetenschap, cultuur  , Linkse denkfouten  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .