Trouw, 29-03-2016, door Marli Huijer en Martin van Hees .2010

We zijn allemaal migranten - een pleidooi voor Europese openheid

Op de drempel van de Maand van de Filosofie - die deze week van start gaat, met als thema 'Over de grens' - pleit Denkeres des Vaderlands Marli Huijer voor een open houding naar vluchtelingen. Samen met hoogleraar ethiek Martin van Hees stelde Huijer een manifest met dat pleidooi op, dat mede ondertekend is door ruim 180 hoogleraren, filosofen, schrijvers en kunstenaars.'

Tussentitel: Een open samenleving biedt de grootste kans op vrede en welvaart
Angst is een slechte raadgever, en de angst voor angst een nog veel slechtere


Europa is in de greep van de angst. Angst voor onoverzichtelijke massa's vluchtelingen die op Europa afkomen. Om de angst te bezweren keert Europa zich in een samentrekkende beweging naar binnen. Politici en burgers halen opgelucht adem nu besloten is de buitengrenzen van Europa beter te bewaken en vluchtelingen over de Middellandse zee terug te sturen. Het hoogste doel, zo min mogelijk vreemdelingen toelaten op Europees grondgebied toelaten, lijkt bereikt.

De prijs van de ongastvrije houding ten opzichte van vluchtelingen is echter dat de open samenleving wordt ingeruild voor een gesloten samenleving, die haaks staat op de Europese idealen. .

De Europese open samenleving
De geschiedenis van Europa laat zien dat niet de gesloten samenleving, maar de open samenleving de grootste kans op vrede en welvaart biedt. Al bij de oude Grieken verdwenen geleidelijk de gesloten stammen, met hun starre tradities en sociale gebruiken. De open samenleving, met haar nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid, nam een eerste aanvang. De angst voor het vreemde werd verruild voor openheid naar de wereld.

Vanuit die open houding naar de buitenwereld maakten Europeanen eeuwenlang vrijelijk gebruik van de wereld. Alleen al tussen 1500 en 1900 verlieten bijna veertig miljoen Europeanen het continent om zich elders te vestigen, zo laat recent onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis zien. In de twintigste eeuw vertrokken meer dan 43 miljoen Europeanen, al dan niet gedwongen, naar andere continenten. Gemiddeld bijna een half miljoen emigranten per jaar. Tot halverwege de twintigste eeuw kwamen daar vrijwel geen immigranten voor terug. Pas na 1960 slaat de verhouding tussen emigratie en immigratie om.

Grenzen verleggen
Dat Europeanen niet aan grenzen hechten, althans wat henzelf betreft, blijkt ook uit de geleidelijke verlegging van de gemeenschapsgrenzen. In de middeleeuwen werden steden begrensd door een stenen wal die de inwoners tegen vijandelijkheden van andere steden beschermde. Met de afname van geweld en de toename van beschaving werden die stadsgrenzen overbodig.

In plaats daarvan ontstonden landsgrenzen, die burgers moesten beschermen tegen het geweld van andere staten. Maar na de Tweede Wereldoorlog werden ook die grenzen overbodig toen landen in staat bleken om afspraken te maken in plaats van oorlog te voeren. Sociale, morele en juridische grenzen vervingen de materiële grenzen. De Europese binnengrenzen werden geopend en de begrenzing werd naar de buitenranden van het continent verplaatst. Die centrifugale grensverleggingen gingen gepaard met een ongekende toename van welvaart en vrede binnen de grenzen.

Een hernieuwde openheid
Een logische volgende stap zou een wereldwijd samenwerkingsverband tussen landen of tussen steden kunnen zijn. De Duitse filosoof Immanuel Kant pleitte ten tijde van de Franse revolutie voor zo'n samenwerking tussen landen, omdat deze de beste kansen op duurzame vrede biedt. Landen bestrijden elkaar niet langer, maar maken afspraken waar ze zich wederzijds aan houden.

Of zo'n samenwerking realistisch is, valt te betwijfelen. Toch is het als politiek ideaal van belang. Niet vanwege het verre toekomstperspectief dat het schetst, maar vanwege de concrete betekenis voor het hier en nu. Het gaat niet om een utopisch ideaal, maar om een idee dat een directe politieke vertaling kan hebben. Volgens Kant hebben vreemdelingen bijvoorbeeld recht op gastvrijheid. Dat betekent dat zij op zijn minst tijdelijk welkom zijn, dat zij de mogelijkheid krijgen om contact te maken met de bewoners en dat zij niet mogen worden uitgewezen als dat tot hun ondergang kan leiden.

Vertaald naar ons: voorkom dat mensen maandenlang verblijven in vluchtelingenkampen die ver verwijderd zijn van de dorpen en steden waar burgers het leven met elkaar delen. Spreek niet alleen in aantallen. Vermijd de valse tegenstelling tussen gastvrijheid en veiligheid, of tussen rechtvaardigheid en welvaart. Stel jezelf niet de vraag: hoe houden we vluchtelingen buiten de deur? Maar: hoe kunnen we goed met vluchtelingen omgaan?

Een open samenleving is geen vanzelfsprekendheid - die vraagt om tolerantie, moed en nieuwsgierigheid. Dat geldt niet alleen voor politici en bestuurders, maar ook voor opinieleiders, journalisten en schrijvers van maand-van-de-filosofie-essays. Het succes van Wilders, Le Pen of Petry laat zien dat het draagvlak voor een politiek van openheid afneemt. Er is inderdaad angst. Maar dat betekent niet dat we daarom onze idealen opzij moeten zetten. Angst is een slechte raadgever, en de angst voor angst een nog veel slechtere. We moeten ons opnieuw laten leiden door een ethiek van openheid.


Reacties:

Ja,ja
@Carel,goed gezien,kan niet genoeg verteld worden.Ik verheug me alweer op het volgende referendum en ik blijf me verheugen totdat het referendum serieus genomen wordt. . Wordt dit aankomende referendum wéér genegeerd dan is het de 3e keer raak voor ons.Een 3e keer negeren zal niet mogelijk zijn en we moeten alleen nog hopen op het perfecte onderwerp. . En dan te bedenken hoeveel middelen de politici al in handen hebben om ons te overtuigen...hoe kun je dat nu nog verknoeien zou je denken.
01/04/16 12:37
 
Lawrence, Miga
Anne-NL, ik volg die debat nu een paar jaar. Eerst waren het marrokanen die overal de schuld van kregen. Toen waren het oost europeanen en nu zijn het vluchtelingen. Zij zijn de schuld aan de banken crisis, dat NL miljarden abnamro moest kopen, Zij zijn de schuld dat de huizenmarkt instorte, niets te maken dat die zwaar oververhit was door de HRA. Zij zijn de schuld van het neo liberale beleid, niets te maken met dat NLders zelf VVD kozen. Als het regent 01/04/16 12:11
 
carel
"Centrifugale grensverleggingen?"De EU is inderdaad uit de bocht gevlogen! . Maar of dat vrede en welvaart brengt?Poetin doet dat ook vaak.Bijv.pas nog in Oekraïne.Maar dat betekende oorlog en armoe!
01/04/16 11:40
 
z. bakker
@LM. Onderwijs is niet 'goed en gratis' in NL, dat betalen burgers en bedrijven met steeds hogere burgerbelastingen. Mee daardoor maken bedrijven hier te weinig winst en nemen geen werknemers aan. Dat veroorzaakt werklozen, die nauwelijks iets kopen kunnen, dus nog minder handel en werk. Gevolg is meer bijstand en ondersteuning, en nóg meer geld nodig en belastingheffing. Tel daarbij op immigranten met trauma's, zorg en onderwijs nodig en daar gaat je economie. Er is niets 'gratis'.
01/04/16 11:08
 
Lawrence, Miga
Anne-Nederland moet er betaald worden om naar lagere en middelbare school te gaan in NL? Nee. Dat is toegangelijk voor iedereen ongeacht inkomen. Het introduceren van hogere collegegeld heeft helemaal niets met buitenlanders te maken. Het is vermoeiend hoe weinig mensen op de hoogte zijn van de werkelijke feiten en daarom maar migranten overal de schud van geven. Heel EU heeft collegegeld geintroduceerd/verhoogd, VK was het gratis voor het verdrag van Florance. Blair heeft het geintroduceerd.
01/04/16 11:07
 
Anne-Nederland
@annan: uw bewering over verandering in het onderwijs is gebaseerd op een aanname, tenzij u écht de scholingsachtergrond vd gehele groep waarover u spreekt kent en die vergelijkt met onderwijs van de periode dáárvoor. U gaat er bovendien aan voorbij dat verbaal redeneervermogen een sterke aanleg [aangeboren] component heeft, onderwijs is dus geen voorwaarde, noch kan het garanties bieden voor het goed kunnen redeneren. Ik begrijp uw hulde aan LM, u argumenteert beide op soortgelijke wijze.
01/04/16 10:49
 
Bodhi-D
@joosttiboschsr - Zou ik zeggen dat ik een geweldige hekel heb aan moslims dan werd dit niet geplaatst, zou ik zeggen een geweldige hekel te hebben aan fransen dan ben ik een racist, zou ik zeggen brabo's te haten dan ben ik een randstedelijke randdebiel. Zou ik zeggen een geweldige hekel te hebben aan Wilders dan is er niets aan de hand, en snap dat niet zo goed!
01/04/16 10:00
 
Alain.
Geheel in het kader van Denkeres des Vaderlands Marli Huijer kunnen we beginnen met het afschaffen van die vreselijke woord "Vaderlands" in haar titel. Dat dat doet maar denken aan voorbije tijden. Ook suggereert het verwerpeilijke gehechtheid aan een stukje aarde, haar geuren, gebruiken, identiteit of religie, waar de echte hardcore mondialisme-Yogies onder ons vrij van denken te zijn. Hoewel ze mobieler, hun identiteit gewoon mee-nemen,
01/04/16 09:46
 
hardleers
Volkomen onrealistisch betoog, mensen mogen best twijfelen. . Ik doe dat ook, humanitaire beweegredenen winnen het wel maar ik denk ook: nog meer Islam? Dit wordt totaal genegeerd, raar, de denker des vaderlands heet toch geen Alice in Wonderland?
01/04/16 03:17
 
Anne-Nederland
@LM: onderwijs wás gratis, maar helaas, de verzorgingsstaat brokkelt af en dat geldt ook zaken als gratis onderwijs, goede arbeidsomstandigheden, etc. Gevolg van open grenzen. Het één gaat niet samen met het ander. Wat vindt zo'n eliteclubje daar nou zo geweldig aan, kun je je afvragen. Misschien het idee dat id toekomst de armen weer afhankelijk worden van hun aalmoezen? Verlangen ze naar het verheven gevoel dat het uitdelen daarvan oplevert, of naar de illusie van een gereserveerde plek ih hiernamaals?
01/04/16 03:13
 
annan
Jammer dat er geen like-knoppen zitten bij de reacties. Anders kreeg Lawrence, Miga er vaak een van mij. Nu ook weer, met zijn(?) opmerkingen over onderwijs. Wel dit nog maar eens: Uit de toon en teneur van de opmerkingen onder dit artikel blijkt dat ons onderwijs te eenzijdig geworden is en te weinig oog heeft voor het aanleren van correcte,onderbouwde communicatie en geesteswetenschap in het algemeen. Dus tenminste filosofie en bildung als basis.
01/04/16 01:28
 
Paul van Dale
@lawrenve miga 12.26 uur: Academici in diskrediet brengen? Door het Grauw wellicht, het Plebs...? laat me niet lachen, academici en andere elite zijn de eersten die of vertrekken of vaker nog, overlopen wanneer 'het' zover is. Misschien moet u het grappige boekje van Michel Houellebecq eens lezen. Onderworpen heet het en het gaat onder andere over academici..u vindt het vast science fiction.
31/03/16 23:02
 
Lawrence, Miga
Siena Zit er dan verschil tussen de kansen die geboden wordt qua onderwijs? Nee, iedereen kan zichzelf in NL ontwikkelen. Dezelfde mogelijkheden worden iedereen geboden. Het ligt aan de individue om die kansen te benutten. In NL is veel te weinig respect en begrip voor onderwijs. Overal ter wereld wordt onderwijs als oplossing voor uit de armoede te komen. Onderwijs is goed en gratis in NL en voor iedereen toegankelijk.
31/03/16 22:21
 
anders-om
Wat mij opvalt. De euro heeft voor uitwassen gezorgd. Europa rekende zich rijk maar het omgedraaide gebeurd. Het werkte als een magneet daar moet je wezen. . Onderwijl slinkt de rijkdom met rasse schreden.
31/03/16 21:59
 
joosttiboschsr
Mijn familie kwam zoveel eeuwen geleden uit Franktijk. Ben nu een echte Brabander en Nederlander. En heb een geweldige hekel aan Wilders! En snap dat maar al te goed!
31/03/16 20:45
 
wiewatwaar
Zouden deze hoogleraren ook durven pleiten dat bijvoorbeeld de rijkelui hun 'bezitsgrenzen' neerhalen? Of is het de bedoeling dat de muren bij villa's wel blijven staan?
31/03/16 20:16
 
plamers
Herr Biedermann herleeft, wat een blamage voor het Nederlands universitair onderwijs.
31/03/16 20:04
 
CAUTE2
Volgens Pythagoras is de definitie van filosoof: minnaar van de wijsheid.Dit manifest getuigd echter allesbehalve van wijsheid. Het wordt gekenmerkt door een dermate gebrek aan realiteitsbesef, dat het ondoenlijk is om binnen 500 karakters de inhoud van het manifest te weerleggen. . Wel hebben de opsteller en de ondertekenaars zichzelf hierbij ontmaskerd als een weliswaar uiterst politiek correct, niet weldenkend deel der natie.
31/03/16 19:18
 
TukydeWinter
'Die centrifugale grensverleggingen gingen gepaard met een ongekende toename van welvaart en vrede binnen de grenzen. .' De weledele ondertekenaars is het duidelijk ontgaan dat de zgn ongekende toename van welvaart aan de gewone mens is voorbijgegaan. Het probleem is, er zijn heel veel gewone mensen en omdat zij weliswaar gewoon maar niet dom zijn, is het moeilijk bovenstaand utopia aan hen te verkopen. Bovenstaand is theoretisch idealisme en staat in scherp contrast met de praktijk...
31/03/16 19:13
 
Siena
@LM, werkelijk, elke autochtoon heeft dezelfde kansen? In welke werkelijkheid leef jij? En dan nog: wat is succesvol? Wanneer iedere autochtoon dezelfde papiertjes zou hebben als bovenstaanden? Dat zou niet mijn definitie zijn. Maar de maatschappij wordt ingericht naar de wensen van de grootste aandachttrekkers, schreeuwers en graaiers en dat kunnen, blijkt, heel goed de zichzelf zo verschrikkelijk progressief achtende alpha s zijn.
31/03/16 19:02

Morten
Hoe meer men weet, des te minder begrijpt men....
31/03/16 18:44
 
Siena
Help! Mogen mensen die hier geboren en getogen zijn maar zich in eigen land steeds meer een vreemde zijn gaan voelen, dan ook weg, vertrekken naar een plaats van voorkeur? Helaas, geen kans op VS, Australie enz.
31/03/16 18:42
 
apel
1 van de ondoordachte argumenten is de door onze openheid behaalde welvaart. Welvaart dus. . Men verwacht toch van een filosoof des Vaderlands dat zij minstens de geneugten van welvaart met een flinke korrel zout neemt en enigszins nadenkt over de kwalijke gevolgen ervan. Nee, geen twijfel -de kracht achter iedere werkelijke denker - tijdens het modieus filosoferen. Geen enkele visie die ook maar een treetje boven het banale uitstijgt. En natuurlijk schaapachtige schande voor de ondertekenaars
31/03/16 18:39
 
Ernst.
Migrant of vluchteling, daartussen zit nog al een verschil. De "vluchtelingen" die hierkomen zijn eigenlijk migranten, zo lijkt dit artikel te stellen, daar ben ik het mee eens. Maar voor migranten gelden andere regels, o.a. zelf voor onderkomen zorgen, een baan of zelf in levensonderhoud kunnen voorzien, enz. Ook nederlanders kunnen niet zomaar naar een andere stad verhuizen, je hebt toch echt een woonvergunning nodig. Dankzij deze migranten blijven echte vluchtelingen verstoken van hulp.
31/03/16 18:33
 
George S. Patton
Men schrijft: Landen bestrijden elkaar niet langer, maar maken afspraken waar ze zich wederzijds aan houden'. Wat een partij onbenul - er zit geen historicus of anderszins doorgelezen wetenschapper bij. Ooit van de Vrede van Westfalen gehoord? Zouden ze begrijpen dat de EU zo'n samenwerking is? Dat alles kapot kan? Ik wed dat geen van hen ooit op Rotterdam Zuid is geweest of in Amsterdam West, op het Plein 60-65 (met Marokkaans accent). De KNAW onwaardig.
31/03/16 18:26
 
apel
Een lijst om te bewaren! Dames en heren die een ideaal onderschrijven zonder de betekenis en waarde van het woord goed te analyseren en de geschiedenis van grootse idealen te kennen. In wezen geven de ondertekenaars hun land op tbv iets ongrijpbaars en vooralsnog weinig hoopgevends, samengeraapt door amateurs. Ook zij tasten als blinden rond. Het water staat de gemangelde Eurobevolking aan de lippen, en dan komt men met vage idealen en achterhaalde voordelen van open grenzen.
31/03/16 18:25
 
Wim2
Ik word ook zo moe van die steeds weer herhaalde dooddoener "angst is een slechte raadgever", alsof dat een soort universele waarheid zou zijn. In de jaren 30 was angst bijvoorbeeld voor de joden in Europa juist een heel goede raadgever, beter dan de mooie praatjes van Chamberlain over "peace for our time" of Colijns "gaat u maar rustig slapen", na de Duitse bezetting van het Rijnland. Aan zo'n mantra hebben we in de praktijk niets.
31/03/16 18:25
 
carel
Plan beramen in Hamburg,semtex kopen in Boedapest,vervoer regelen in Brussel,aanslagen plegen Parijs.Zo handig zijn open grenzen volgens het Verdrag van Schengen! Ons is nooit wat gevraagd! IN 2005 wél, maar toen werd het JA of JA! NEXIT!
31/03/16 18:00
 
sterrenzoom
Ze verkopen drogredenen terwijl IS dol is op 'open grenzen', die Europa nooit had e niet heeft - Rusland staat uitgesloten door de EU, die faalt als 'unie' en 'Europese idealen' gaan tegengesteld in islam. Voormalige vluchtelingen waren Italianen,Fransen Engelsen, Spanjaarden, Duitsers, Belgen,...
31/03/16 17:48
 
Marifoon
Ik geloof ze niet en vertrouw ze niet, die ondertekenaars. Het zijn brandweerlui die pyromanen uitnodigen. Want we weten absoluut niet of de mensen die aan de poort kloppen vluchten voor oorlog, vluchten voor overbevolking, vluchten uit de gevangenis of vluchten omdat ze zijn misleid door handige zakenlui, lees mensensmokkelaars die hen gouden bergen beloofden. We zien nu dat de wanorde en terreur van elders naar Europa wordt geëxporteerd. En in grensbewaking door filosofen zie ik niks.
31/03/16 17:16
 
plamers
Die arme Kant, hij moest het eens weten wat met zijn gedachtengoed is "gedaan.
31/03/16 17:16
 
plamers
Foei, ondertekenen zonder eerst na te denken, dat past een "'intelletueel' toch niet! Sapere Aude, denk zelf!!
31/03/16 17:14
 
Johannes Willem
Een enkele econoom in de opsomming, wiskundigen en natuurkundigen heb ik in de lijst van ondertekenaars niet kunnen ontdekken. Nog erger, ondertekening met functie suggereert, dat je door jouw functie, vaak hoogleraar, het beter weet. . Dit goed bedoelde manifest, met de ogenschijnlijk indrukwekkende lijst, bewijst vluchtelingen geen dienst, zet wetenschap in een hoek, waar zij niet hoort. . Jammer, jammer, hoe naïef , en hoe dom!
31/03/16 17:12
 
Harrie Vrijmans
@Spartuijn 31/03 13:28, Inderdaad! Maar vanwege al veel te lang woekerende [ego]liberaal 'geïnspireerde en opgedrongen ethisch minimalistische -soms zelfs nihilistische- verloedering en zeker, zoals ook u constateert, verwarring[!], is dit goed verklaarbaar: Velen, ook deze 182 'toppers', zijn ethisch de weg kwijt waardoor ze de voor land en volk evident rampzalige inconsistentie van hun -veelal opportunistische ad hoc!-'ethiek', waarmee ze, Godbetert, nog koketteren ook, niet [willen!] zien...
31/03/16 17:00
 
bosel
"We" en "onze idealen" strijkt mij een beetje tegen de haren in. . Ook de "ongekende toename van welvaart" heeft zeker een keerzijde. Ik zie vooral een "ongekende toename" van vervuiling, regelgeving en bureaucratie. Het wegvallen van grenzen komt -volgens mij- vooral ten goede aan grote bedrijven, die de werknemers zo goedkoop mogelijk willen, om producten zo goedkoop mogelijk aan zoveel mogelijk mensen aan te bieden. Gastarbeiders, en lage lonen landen ... de motor voor "onze" welvaart.
31/03/16 16:53
 
Egbert Bömers
Hoogleraren filosofie zijn slimmeriken die op met belastinggeld betaalde stekkerfietsen zich mogen overgeven aan luchtfietserij. Nu rijden ze mensen in de wielen die de stroom vluchtelingen willen indammen. De hier veelvuldig geuite scepsis m.b.t. haar beoefenaren wettigt de vraag of we de filosofie langzamerhand niet moeten verbannen naar het rijk van het occultisme.
31/03/16 16:52
 
Thijs5419
We hebben wel erg veel filosofen en ethici in Nederland. Die blijkbaar ook erg weinig buiten komen. Of kranten lezen.
31/03/16 16:37
 
patoze
Mooi verhaal en indrukwekkende lijst. Dat de huidige situatie zich noch in NL noch in Europa ooit eerder heeft voorgedaan wordt even niet genoemd. Alleen al de aantallen, enorm, en de samenstelling van het gezelschap, veiligheids-vluchtelingen en welvaarts-immigranten uit totáál andere culturen, zijn ongekend. Geen weldenkend academicus zal ontkennen dat iedere maatschappij een absorptie-limiet heeft. Dáár eens wat over nadenken en schrijven zou een nuttige bijdrage klunnen opleveren.
31/03/16 16:30
 
Hans
Dat we allemaal migranten zijn is natuurlijk kolder. Het is bovendien een enorme belediging voor al die generaties die eeuwenlang in Nederland hebben gewoond en Nederland eensgezind hebben opgebouwd. Dat Nederland, dat al aan miljoenen allochtonen een bestaan heeft geboden, vaak ten koste van de er reeds wonende mensen, ongastvrij zou zijn is al helemaal een gotzpe.
31/03/16 16:14
 
Paul Groot
J. Hendriksen: "Opmerkelijk is dat in het hele stuk het woord islam niet voorkomt." Moet dat dan? Het valt mij op dat de meeste vluchtelingen vluchten voor geweld van islamitische extremisten. De boosdoeners, met name de IS, worden in de pers wel vaak genoemd. Maar ik begrijp dat jij alle moslims over een extremistische kam scheert. Doe je dat ook met katholieken, protestanten, joden, hindoes en goddelozen? Want daaronder heb je ook minder brave leden die veel slachtoffers hebben gemaakt..
31/03/16 16:12

TukydeWinter
Conny Palmen heeft ook getekend zie ik. Elitair, heeft het niet voorzien op het 'gewone' volk, woont aan de grachtengordel, ver verwijderd van het volk en AZ centra. Evenals overigens de meeste ondertekenaars. Ik vraag mij af wat zo'n handtekening voor waarde heeft.
31/03/16 16:11
 
plamers
onnadenkend iets ondertekenen... maar heren en dames foei!! . Sapere Auda...zei Kant ooit, zelf blijven denken dus....niet dom meepraten over zaken waar je niets van weet maar slechts meent iets van te weten. . I. Lamers(filosofe)
31/03/16 15:43
 
Paul Groot
De auteurs geven als discutabel voorbeeld de samenwerking van talrijke min of meer democratische stadsstaatjes en -staten in Oud-Griekenland, die daartoe echter gedwongen werden door de 'eeuwige' strijd met hun buren, de Perzen en Macedoniërs, maar vaak het onderspit delfden o.a. aan Alexander de Grote, wiens 'grenzeloze' rijk tenslotte ook ten onder ging. Het Romeinse Rijk is een ander voorbeeld. Dat reusachtige rijk stortte in toen de grenzen niet langer doeltreffend verdedigd konden worden.
31/03/16 15:39
 
annan
Het bedenkelijke en ongenuanceerde peil van reacties baart mij grote zorgen. Meer dan de komst van vluchtelingen. Laat de lijst geopend worden voor iedereen die hem wil ondertekenen, dan zal worden vastgesteld dat heel veel mensen dat willen doen.
31/03/16 15:34
 
Paul Groot
Dit pleidooi is weliswaar goed bedoeld, maar het snijdt geen hout. Ik vrees dat 180 van de 182 ondertekenaars er 'gewoon bij wilden horen' of 'voor goed fatsoen' niet konden weigeren. Niet dat het gestelde onjuist zou zijn, maar mijn kritiek houdt in dat het als voorstel handen noch voeten heeft. Wat verwachten de geleerde dames en heren dat concreet moet gebeuren? Het betoog is te vrijblijvend. Hoe gaan zij zich persoonlijk inzetten voor een open en toch veilig Europa?
31/03/16 15:03
 
arjope
ik kan een lijstje maken met 182 mensen die een heel andere mening hebben dan deze. . zegt dat iets? . nee,want de denkeres heeft het monopolie op dit gebied omdat ze politiek correct is en dus niet polariserend.
31/03/16 15:00
 
J. Hendriksen
Opmerkelijk is dat in het hele stuk het woord islam niet voorkomt. Weten de ondertekenaars niet dat de instroom bijna 100% islamieten betreft? En weten zij niet dat daar terecht bij de bevolking grote zorgen over bestaan? Ik geef ze een dikke onvoldoende- met waardering voor goede bedoelingen.
31/03/16 14:42
 
EGLM
Ik wil helemaal geen open samenleving! En die lijst met namen......lekker belangrijk.
31/03/16 14:42
 
niels feitsma
Wat hier in dit artikel over de Europese geschiedenis staat geschreven (over de Grieken, de steden in de Middeleeuwen en het zogenaamde verdwijnen van grenzen na WO II) is echt totale onzin. Wetenschappers (en zeker hoogleraren!) die hier hun handtekening onder zetten maken zichzelf echt totaal belachelijk. Iemand die dit opschrijft zou moeten zakken voor het eindexamen VWO.
31/03/16 14:26
 
destroming
Allemaal "Sofen", ik hecht toch meer waarde aan Sofie. Kom op, dit heeft niets te maken met inzicht of ervaring, want er wordt voor de vluchtelingen die hier zijn alles uit de kast gehaald om het ze naar de zin te maken. Dat deze mensen nog een probleem hebben lijkt me duidelijk. Maar er worden nu zelfs eisen gesteld. Een ieder heeft ook zo zijn problemen en waar kan hij terecht, ook bij dezelfde "sofen". natuurlijk. Lekker de problemen bespreken en weer overgaan naar de orde van de dag.
31/03/16 14:18
 
vanhetgoor
Het is een aardig stukje. Behalve dat ik de huidige situatie van Europa er niet in herken. Er wordt gesproken over 'angst' en dat dit een slechte raadgever zou zijn. Welnu, ik snap die 'angst' niet. Ik zie de angst ook niet. Ik zie wel oprechte zorgen over de maatschappij en de toekomst, maar dat is iets anders. Angst resulteert in vechten, vluchten of totale lethargie. En ik vermoed dat de schrijvers van dat stukje lamgeslagen en richtingloos zijn. Ze ontberen inzicht!
31/03/16 14:09
 
destroming
Als afgestudeerde moet toch in staat worden geacht om onderscheid te maken. Ze hebben het over migranten, over vreemdelingen, over asielzoekers en over vluchtelingen. Het lijkt wel of ze zelf op drift zijn geraakt en de koe niet bij de horens durven vatten. Prachtig toch dat dit handjevol "geleerden" er verstand van heeft. Laat één ding duidelijk zijn er zit geen "econoom" bij. Veel poeha over Europa zonder oorlog, de etnische strijd op de Balkan nu al vergeten. Geen onveilige gastvrijheid hier
31/03/16 14:07
 
destroming
Ieder op zijn terrein heeft met de opvang te maken en ze verdienen er allemaal een goede boterham aan. Klandizie dus.. Kijk hoe het met V en D is gegaan en de HEMA wil ook graag meer klanten. Ik las elders dat er maatwerk bij aparte opvang kwetsbare asielzoekers komt. Zo zijn ze ook ook begonnen in de ouderenzorg en wat is er van over. Ik heb bij het sluiten van verpleeghuizen van ouderen geen handtekeningen gezien. We zullen nog veel van ze horen, van de asielzoekers bedoel ik. Let maar op.
31/03/16 13:49
 
Spartuijn
"Die centrifugale grensverleggingen gingen gepaard met een ongekende toename van welvaart en vrede binnen de grenzen."....Opmerkelijk is ook dat dit gestelde past in de thans vigerende neoliberale maatschappij opvatting...In feite een rechtse economische maatschappij opvatting die ook gehuldigd wordt door de PvdA en GL....Links en rechts zijn op dit gebied volledig omgekeerd geworden....Veel namen van bovengenoemd lijstje zijn lid van de PvdA en GL....rechtse mensen eigenlijk.
31/03/16 13:28
 
Bodhi-D
@Rob de Jong - Dat ik zelf nadenk betekent niet dat ik per definitie "rechts" ben, ik hoef trouwens geen boek van nr 158 te lezen. Het vluchtelingenprobleem, de ernst is al duidelijk in de benaming, is de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de europese beschaving.
31/03/16 13:19
 
a. doorgeest
Vanuit wetenschappelijk en statistisch oogpunt rammelt dit manifest aan alle kanten. Qua aantallen en opleidingsniveau zijn Europese emigranten nogal onvergelijkbaar met de immigranten die de afgelopen decennia in grote aantallen in West-Europa zijn neergestreken. Landen als Nederland en Duitsland kennen thans 20% nieuwkomers waarvan een fors aantal het helaas niet al te best doet. De hooggeleerden vergelijken appels met peren, wat tot onjuiste conclusies leidt. Een heel matig essay dus...
31/03/16 13:18
 
Jesje
Ach ja, de theorie is altijd gemakkelijk en dan kan alles, maar de praktijk komt meestal anders te liggen, vooral als je al jaren op een betaalbare woning wacht en vanwege allerlei regels gaan vluchtelingen met status voor. Als je jaren werkeloos bent en je moet je huis opeten, maar vluchtelingen krijgen huisvesting en kleed- en leefgeld. Hoogleraren met behoorlijk betaalde banen kunnen aan hun bureau gezeten mooi filosoferen, laten zij dan maar beginnen met wat ze bedacht hebben.
31/03/16 13:13
 
a. doorgeest
Klinkt aardig, maar de onderliggende argumentatie snijdt onvoldoende hout. De Europeanen die destijds emigreerden waren in de aankomstlanden zelfredzaam, noodgedwongen, en gaven doorgaans geen overlast. Dat is het verschil met huidige immigratiestroom in Europa: zeer veel niet-zelfredzame mensen waarvan een gedeelte duidelijk voor overlast zorgt. Verstandige openheid blijft een deugd, maar aan een rammelende roze immigratiefilosofie niet gebaseerd op verstandige degelijkheid heeft niemand wat.
31/03/16 13:05
 
J.J. van der Gulik
Dit manifest zou zijn ondertekend door 182 hoogleraren, schrijvers, filosofen en kunstenaars staat er. Maar op nr. 9 staat bijvoorbeeld Babs van den Bergh (UvA) hoofd academische zaken. Dat geeft geen van deze categorieën aan. En dat geldt ook voor een flink aantal andere ondertekenaars. En op nr. 84 staat Laura Karreman van de Universiteit in Gent promovenda theaterwetenschappen. Daarvoor geldt hetzelfde maar het gaat ook nog eens om een Belgische universiteit.
31/03/16 12:58
 
z. bakker
1. Veel migranten zul je niet in hoogleraren buurten vinden, en ook niet in hun werkomgeving, dat zet dit manifest in een vreemd licht. . @ LM: De Engelse natuurkundige professor Stephen Hawking heeft juist immigratie genoemd als oorzaak van het verdwijnen van beschavingen en oude culturen. In beide Amerika's, Australië, Canada en ook Israel verdwenen de oorspronkelijke bewoners, en ook in diverse landen in het oostblok.
31/03/16 12:40

Lawrence, Miga
Een van de eerste dingen die een land doet wanneer het overgaat op een totalitair regiem is de academici in diskrediet brengen. Aan de vele reacties te zien is dat al behoorlijk gelukt. Vergelijk dat met het overcontrolerend beleid en men ziet meteen welke kant het op aan het gaan is. De komst van vluchtelingen maakt het introduceren van een totalitair regiem een stuk moeillijker als niet bijna onmogelijk. NLders zitten als kikkers in een kokende pot en velen beseffen dat niet eens.
31/03/16 12:26
 
H.A.M. Burger
Wanneer de Dalits (onaanraakbaren. Ze zijn met ongeveer 260 miljoen.) Europa ontdekt hebben, en de mensen uit Afrika - die niet kunnen wachten om ook hier heen te komen - hier inmiddels ook zijn, zijn de ondertekenaars waarschijnlijk inmiddels allang gevlucht naar een land met wat meer gesloten grenzen en ruimte.
31/03/16 12:17
 
inekemaa
Leuke lijst van wetenschappers, maar hoeveel wetenschappers hebben ze uit Syrië op hun universiteit opgenomen of geven studenten onder de vluchtelingen gratis taalles en college zoals in Duitsland gebeurt. . In Engeland hebben de universiteiten 140 Syrische wetenschappers een werkplek en huisvesting geboden. Hoeveel aan Nederlandse universiteiten? . En hoeveel vluchtelingen hebben ze zelf in huis genomen zoals de Duitse minister Van der Leyen heeft gedaan?
31/03/16 11:35
 
williamson
Nu nog de handtekeningen van de"ervaringsdeskundigen"in de vele ontwrichte wijken...
31/03/16 11:26
 
Sen.
Angst kan ook een prima raadgever zijn, als je er maar de juiste vragen bij stelt. Als afgestudeerde filosofen dat niet begrijpen, vraag ik me af hoe hun denkproces precies verlopen kan zijn.
31/03/16 11:24
 
J. Hendriksen
Dit zijn allen geprivilegieerden. Met hun internationale uitwisseling, hun congressen, hun middelen zijn zij de natiestaat Nederland allang ontstegen. De gewone man heeft een land met grenzen hard nodig. Makkelijk praten dus.
31/03/16 11:15
 
Sen.
De VN wil ook, dat Europa veel meer Syriërs opneemt. De VN, de machteloze volkerenorganisatie die niet eens in staat was bij haar aangesloten landen een neutrale zone in te stellen rond de rampplek van de MH17. Via de VN bereiken ons ook opdrachten, bedacht in de ivoren torens van de VN, door politici die hun backpack en rondreisperiode uit hun jeugd, op latere leeftijd in een net pek in dure hotels voorzetten.
31/03/16 11:13
 
J. Hendriksen
Wat ze gemeen hebben is dat vrijwel niemand van hen de islam aan de lijve heeft ondervonden.
31/03/16 11:09
 
George S. Patton
De ondertekenaars hebben met deze brief niets anders gedaan dan het bewijs leveren dat de tweedeling van de maatschappij bestaat. Hoe dom kunnen ze zijn, het gaat voorbij elk voorstellingsvermogen. Ik vraag me af wat er nodig is om deze mensen de realiteit van anderen te laten begrijpen, maar dat is een filosofische vraag die zij niet gaan beantwoorden. En ik bang ben voor het antwoord.
31/03/16 10:57
 
lotty.ro
@ Alain, inderdaad. Of dan worden er helemaal geen briefjes meer geschreven.
31/03/16 10:57
 
Ja,ja
Ik laat me door deze heren GEEN angst aanpraten! . We leven nog steeds in een vrije wereld waarin je keuzes mag maken voor het soort samenleving wat je zelf wil en voor welk soort samenleving je inzet en belasting betaald. . Bij die vrije keuze hoort ook afkeuren! Een ieder heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid dat hoort bij vrijheid. . Eigenlijk walg ik van deze brief van zich conformerende intellectuelen,ik vind hem gevaarlijk en ongenuanceerd,onverantwoordelijk en afkeurenswaardig.
31/03/16 10:53
 
J.J. van der Gulik
Hoeveel van de ondertekenaars hebben daar een direct en indirect belang bij waardoor er van academische afstandelijkheid weinig overblijft. De loyaliteit en solidariteit die ze ten opzichte van de vluchtelingen ten toon spreiden tonen ze niet ten opzichte van de Nederlanders die grote problemen verwachten met open grenzen. En bij de meerwaarde voor zo'n lijst van een harpiste, een musicus en een cellist kun je vraagtekens zetten. Dat geldt overigens ook voor andere ondertekenaars.
31/03/16 10:47
 
Dunhill
Open samenlevingen: zoals de indianen in Noord en Zuid Amerika die onder de voet werden gelopen; de pygmeën en maori's bijna uitgeroeid; culturen in noord India door de Moghuls platgewalst; andere verdwenen Afrikaanse en Aziatische culturen deels uitgewist door de Islam. Het lijstje kan heel lang worden, maar onze geleerden zijn er blijkbaar nog niet aan toe gekomen in hun zelfgenoegzaamheid en dromen om hun roze bril af te zetten als ze naar de geschiedenis kijken. Zie ook: @Realist25
31/03/16 10:43
 
anders-om
Open grenzen betekent niet alle vrijheid om maar te doen waar je zin in hebt. Sociale controle is niet verkeerd. En als je je de geschiedenis na trekt en de Bijbel ernaast zet. Is er niet veel veranderd. Samen leven betekent er voor elkaar zijn. . Niet om elkaar het leven zuur te maken.
31/03/16 10:39
 
Paul van Dale
'de 182' leuke titel voor een documentaire over 'de naïviteit die ons de das omdeed' uitgezonden door een ondergrondse zender zo rond 2040 wanneer de islam overheerst in Europa, want duidelijk is wel dat de politieke islam, met Erdogan voorop bijna brandt van verlangen om de macht in Europa over te nemen; met name West Europa, aangezien de Russen niét met zich laten sollen.
31/03/16 10:33
 
RbteZ
Het vervelende is dat die vluchtelingen nog steeds geen gezicht hebben voor het grote publiek, zodat iedereen het met zijn eigen fantasie invult. Zijn het Salafistische gelukzoekers voor wie geen vrouw veilig is, of zielige gezinnen rond hoogopgeleide vaders en moeders?
31/03/16 10:17
 
Sen.
Nu onze Denker des Vaderlands het Nieuwe Filosoferen heeft uitgevonden, door de vragen over de achterliggende beweegredenen over angst bij mensen niet te stellen, om alzo redenerend naar een politiek correcte en gewenste stelling te kunnen komen, begin ik steeds meer respect voor de filosofie van Cruijff te ontwikkelen.
31/03/16 10:06
 
Bodhi-D
De turkse route is afgesloten maar zoals voorzien, niet door onze domme volksvertegenwoordigers, zwelt de stroom vluchtelingen aan via de Libië route. Het gaat dus helemaal goed komen met de open samenleving, onze Diederik is vast al bezig met een luchtbrug naar Libië en het vullen van een postzak van 6miljard euro.
31/03/16 10:05
 
Antaris
Bukovic@ Grappig In goede harmony sprak ik een Surinamer aan die op het fietspad liep Ik zei lachend je hoeft niet meer op de rijweg je bent nu gelijk je mag ook op het trottoir We hebben er hard voor moeten knokken Als fietser is het een doorn in het oog Hele groepen die met kinderwagens en al op het fietspad lopen. Ik belde eens en gelijk riepen ze ze verbolgen dat ik moest uit kijken Ze weten het echt niet
31/03/16 09:53
 
Edgar423
Geen échte wetenschappers, maar kunstenaars, filosofen, ethici, bestuurders en rechtsgeleerden. Luchtledige denkers voor wie hun hinein-geïnterpreteerde boekenkennis een subliemere waarheid vertegenwoordigt dan de, soms stuitend platte, werkelijkheid. Deze fantasten zijn zó verknocht aan het moralistische gegoochel met hun ijdele gedachten dat ze zich niet meer beseffen dat het menu niet de maaltijd is. . . Typisch dat juist déze mensen onder déze regenboogtekst hun handtekening hebben gezet.
31/03/16 09:51
Ricardo2000
182 mensen die ondertekenen. Functie staat erbij. Deze barmhartige lieden verdienen allemaal tussen de 5000 en 10000 euro per maand. Wonen dan ook niet in wijken waar de 70% van origine van buiten Europa is. Hebben allemaal mooie banen in tegenstelling tot vele Nederlanders die het water aan de lippen staat door bezuinigingen en versobering van de sociale voorzieningen. Fijn om alles theoretisch te bekijken. Het wordt pas anders als je er in de praktijk mee geconfronteerd wordt.
31/03/16 09:24
 
steeg024
Zelden hebben een stel quasi intellectuelen zich zo belachelijk gemaakt als de ondertekenaars van dit manifest. Vooral hun neiging om te imponeren met al die hoogleraarschappen in vage vakgebieden is tenenkrommend.
31/03/16 09:19
 
Rob de Jong
Misschien is het voor de rechtse reageerders een idee om eens een boek van Paul Verhaeghe (nr. 158) te lezen, die een paar heel interessante boeken geschreven heeft over de invloed van het neoliberalisme op het psychisch functioneren van de mens. Die invloed is voor onze maatschappij veel bedreigender dan het vluchtelingenprobleem, dat is een minor issue.
31/03/16 09:04
 
fire
Zelfislamisering is de nieuwe hype onder de grachtengordeltypes.
31/03/16 09:02
 
Marc-uit-Delft
Goed: nu weten we welke 182 hoogleraren, betaald van ons belastinggeld, we moeten ontslaan. UNHCR vind het vandaag weer eens schandalig dat ons land niet meer dan 500 vluchtelingen per jaar wil opnemen; maar iedereen weet dat het totale aantal per jaar 150.000 bedraagt. UNHCR Nederland kan beter zijn beleid wijzigen: laat het zich richten op autochtone Nederlandse vluchtelingen richting Oost-Europa. Want dat is over 10 jaar de werkelijkheid!
31/03/16 08:58
 
Egbert Bömers
@Mary Ritsema. Mevrouw, hou toch op over "LIEFDE". De godsdienst die in naam van een akelige God tweeduizend jaar lang liefde predikte - ze sterft nu gelukkig af -, was een bolwerk van huichelarij, dubbele moraal, misleiding van het volk en misbruik. Liefde met hoofdletters maakt meer kapot dan ons lief is. In kwesties als migratie moeten we het verstand volgen, niét het hart of gecertificeerde denkers.
31/03/16 08:57
 
Rob de Jong
Als je de reacties zo leest, krijg je niet het idee dat ze komen uit een enorm welvarend land, dat al 70 jaar vrede kent en waar het volgens herhaalde onderzoeken goed toeven is. Niet de vluchtelingen zijn het probleem, maar het neoliberalisme. Waarom richten de reageerders hun agressie op degenen die er echt toe doen, de bankiers, de politici, de grote multinationals, een spoorbedrijf dat volledig lak aan z'n klanten heeft?
31/03/16 08:50
 
catgut
Lawrence miga, . Je vergeet voor het gemak even wat er in America en . Canada, in Australie en Nieuw Zeeland met de oorspronkelijke bewoners is gebeurd, he.?
31/03/16 08:48
 
Alain.
Wat een negatieve reakties. Deze EU grenzeloosheid is juist iets moois, iets wat we moeten koesteren. Nog even doorzetten dan hoort Turkije óók bij 'ons' , als ik dat vreselijke woord nog mag gebruiken. Maar dán gaan onze intellectuele ondertekenaars vast heel andere briefjes schrijven.
31/03/16 08:40
 
Severina
Interessant stukje hierover bij Geenstijl....Ja, de kenmerkende lompe stijl, maar dat maakt het niet minder het lezen waard....
31/03/16 08:14
 
Nataniël
Zo veel hersenen, zo weinig wijsheid.
31/03/16 07:54
 
sluier
Open grenzen zijn inderdaad een mooi streven. Het probleem zit volgens mij ook in het tempo waarmee de grenzen open gaan. De bevolking heeft niet voldoende tijd om aan het ene land te wennen waarna een ander land al weer wordt toegevoegd. Hierdoor komen grote volksverhuizingen op gang richting landen uit hun ideaalbeeld. Door deze gelijkmatiger toe te passen heeft de bevolking meer tijd om zich over een groter gebied te verspreiden of gebieden waar het oorspronkelijk slecht ging te ontwikkelen.
31/03/16 06:35
 
Bukovic
Vluchtelingen lopen niet op het trottoir. Dat moeten ze nog leren.
31/03/16 04:26
 
Govert Grosfeld
Openheid voor nieuwkomers en andere culturen is mooi zolang zij geen zelfvernietiging meebrengt. Openheid voor intolerante ideologieën heeft het tolerante Europa echter al eens in het verderf gestort. Slechts de militaire en economische kracht van de VS heeft ons er uit kunnen halen. Met de zachte krachten van de tolerantie alleen kan de Europese openheid niet gewaarborgd worden. De oproep tot openheid zou gepaard moeten gaan met een oproep tot militaire en economische krachtsinspanning
31/03/16 04:04
 
spectator
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De vluchtelingenstroom naar ons land in de 16e eeuw was een verrijking doordat de vluchtelingen kennis en vaardigheden meebrachten. Ook werden ze niet door de overheid 'gepamperd', dus waren ze aangewezen op ondernemingszin en innovativiteit. De oude Grieken gingen van een gesloten naar een open maatschappij. Als wij massa-immigratie van moslims toelaten gaan we van een open naar een gesloten samenleving.
31/03/16 01:21
 
janast
Een prima artikel wat precies het probleem in onze vrije Westerse samenleving weergeeft. Velen laten zich leiden door "angst voor angst ", iets wat nog weer eens gevoed wordt door sommige politici en de media. De geschiedenis laat inderdaad zien dat een open samenleving een grotere kans op vrede en welvaart bied dan een gesloten samenleving. En daarnaast, iedereen heeft recht op een veilig en vrij bestaan. Daarbij horen geen grenzen !!
31/03/16 00:57
 
Stapelwoord
Dank voor dit manifest ! Niet zozeer om de afgekloven inhoud maar wel om het trieste lijstje met ondertekenaars. Echt , we hebben ons werkelijk kostelijk vermaakt !
31/03/16 00:52
 
oliveiro
Er zit zelfs een hoogleraar Disaster studies bij - overigens nooit van een dergelijke leerstoel gehoord. Als je de diverse disciplines bekijkt, valt duidelijk op dat het nagenoeg allemaal sociale wetenschappers; betreft, en daar hangt nu eenmaal een luchtje aan. Als de praktijk een heuse wetenschapper inhaalt, zal hij of zij dat aanvaarden en zijn of haar ongelijk toegeven. Niet zo bij de zgn. sociale wetenschappen. Ik stel voor om ze om te dopen tot sociale geloofschappen.
31/03/16 00:08
 
Ton Doesburg
Ja, idealen zijn mooi. Maar een beetje ratio kan geen kwaad. Bijvoorbeeld cijfers over de waterproblemen en de daarop volgende volksverhuizing, de exploderende bevolking van Afrika, geteisterd door dictaturen en dan Europa, een luilekkerland waar je een huis cadeau krijgt, de inrichting, een uitkering,noem maar op. Wie blijft er dan in Caïro? Dat zijn honderden miljoenen. En dan? Dan verdwijnt onze rechtsstaat, onze verzorgingsstaat en onze democratie. Een te hoge prijs voor dit ideaal.
31/03/16 00:03
 
Oude Mani.
Mooi sprookje! Maar op z'n minst 200 jaar te vroeg. Probeer het dan nog eens, als er nog iets van NL of Europa over is tenminste. Extra laag- of niet-opgeleiden binnenhalen is economische suïcide. Onze getto's zitten al overvol, en de robots die 24/7 zullen werken en bijleren, moeten zelfs nog beginnen! Blijkbaar willen deze slimme mensen de ondergang van een beschaving eens van naderbij bestuderen, maar wel vanuit hun rijkelijk gesubsidieerde Ivoren Toren natuurlijk... niet in de modder...
30/03/16 23:55

Wim Kokx
Vrijwel uitsluitend alpha's.
30/03/16 23:48
 
Realist25
Tja, toen de Vandalen naar Rome trokken waren er misschien ook wel filosofen die dachten dat dat best goed zou komen ..... open grenzen, goed idee zullen ze gedacht hebben. De Vikingen waren ook al dol op open grenzen. Landverhuizingen zijn er sinds mensenheugenis geweest, maar de bevolking die de verhuizers moest ontvangen werd er meestal niet beter van.
30/03/16 23:40
 
Oldtimer
Verschillende studies naar het fenomeen van zelfbedrog bevestigen de observaties van Benjamin Franklin: in het dagelijks leven verzamelt de mens voor het innemen van een positie of een beslissing vrijwel geen bewijzen en neigt naar post hoc fabricatie van "pseudo bewijs", vaak omdat een gegeven situatie nu eenmaal is ontstaan. Daarbij worden de sterke punten en prestaties overschat en zwakheden ontkend. Macht en privilege vergroot de vervorming: 94% van hoogopgeleiden overschat het eigen kunnen.
30/03/16 23:36
 
klowiepowie
Grenzen verleggen, terwijl je de eigen niet weet nog de moeite waard vindt, om zulks te verdedigen. Dat is alle grenzen open. Democratie en demografie gaan hand in hand. Immigranten hen moreel en die van ons hoeven niet gelijk te zijn. . We leven in een cultuur, waar blanken zich schuldig moeten voelen, omdat wij gewend zijn, om een leven op te bouwen. Dit doen wij én kunnen wij, omdat er respect bestaat t.o.v. elkaar. Tolerantie. Teveel migranten hebben dit niet meegekregen. Eisen, eisen en nul
30/03/16 23:35
 
Sisyphus Lacht
Citaat: 'We zijn allemaal migranten - een pleidooi voor Europese openheid' - - De hamvraag is natuurlijk of een kleine invloedrijke minderheid openheid op mag leggen aan een flinke meerderheid die daar geen enkele zin in heeft. Het antwoord van de doorgestudeerde dames en heren in hun salonnen is wel helder: die vinden dan ze dat mogen. Als de opvang maar niet in hun achtertuin of nette buurt is. Dat is dus niet democratisch en getuigt van gebrek aan respect voor anderen. Zo zijn onze manieren.
30/03/16 23:25
 
Lawrence, Miga
verweert De meeste van de ondertekenaars komen van hele normale achtergronden, hebben net als de meeste autochtonen het NLs schoolsysteem doorlopen en hebben dezelfde kansen gehad als de andere auchtonen in NL.Als zij succesvolle zijn dan andere autochtonen dan moet daar maar eens naar gekeken worden; waarom lukt het de ene wel en de andere niet terwijl de mogelijkheden en kansen gelijk zijn. Doe dat eerst voordat migranten de schuld krijgen.
30/03/16 23:21
 
vroom28
IK ben het van harte eens met dit pleidooi. Met cynisme kunnen we toekomst niet winnen, Enkel liefde is nodig, zo simpel is het !
30/03/16 23:21
 
Nicky Amsterdam
Wat is die gehele linkse kerk toch verschrikkelijk gevaarlijk bezig in hun ivoren toren, ver verwijderd van alle realiteit. Het meest weerzinwekkende hieraan is wel dat hele universitaire generaties aan hen ten prooi vallen, waardoor onafhankelijke, zinnig denkende mensen blijvend dweilen met de kraan wijd open.
30/03/16 23:15
 
Tautoulogic .
Wat een uiterst bekrompen relaas. Leuke tekts voor een pamflet actie van de no-borders beweging of `antifa`. Maar verder niet iets om serieus te nemen.
30/03/16 23:09
 
vonu
Net zoiets als mens tussen een groep hyena's staan en dan omstanders die roepen: angst is een slechte raadgever. Gewoon lief zijn voor de beestjes.Ze pakken niks van je af. Alleen maar je verworven vrijheden en last but least je leven. Als je maar lief bent voor de beestjes komt alles goed. Tja naiviteit is kennelijk ook een vak! . . yvonne 54
30/03/16 23:04
 
dhr. drs. R.J.T. de Vrome
@Mary Ritsema 21:50 U bedoelt ''schoonzoon'' ipv. kleinzoon? Da's helemaal niet zo'n kunst gaat vanzelf. Als u een beetje aantrekkelijke dochter hebt zou het vreemder zijn als ''ze'' er niet achteraan zouden gaan. Natuurlijk mag uw dochter christen blijven maar de kleinkinderen wel moslim blah blah. Misschien surprise maar dat willen we eigenlijk niet.
30/03/16 23:04
 
verweert
Deze mensen behoren stuk voor stuk tot de groep die als laatste de prijs voor die open grenzen gaat betalen.
30/03/16 22:53
 
Mokitaa
Misschien zinvol om de geschiedenis van een open cultuur te gaan bestuderen? Zelden zo'n onzin gelezen!
30/03/16 22:51
 
anders-om
zbb hoe weet u dat ze dat niet hebben gedaan.
30/03/16 22:50
 
anders-om
We zijn rentmeesters.
30/03/16 22:48
 
Bezorgde_Burger
De lijst met ondertekenaars doornemende is de aversie over het "succes van Wilders, Le Pen of Petry" in deze groep logisch te verklaren. Ja, er is angst maar dan vooral bij de ondertekenaars en het maatschappelijk veld waarin zij leven en werken. Een drastische herstructurering van de academia door Wilders-I, wetenschapsfilosofie van Karl Popper leidend, zal veel van deze aanhangers van het post-modernisme onbemiddelbaar werkeloos maken. Hoogst noodzakelijk en winst voor empirische wetenschap.
30/03/16 22:47
 
henmawi
In theorie hebben deze hoogleraren wel gelijk. Maar de vraag NU is hoe te handelen op het gegeven dat Europa volstroomt met mensen die de Westerse warden niet kunnen of willen onderschrijven. En waarom laten zij zich niet uit over het geweld dat het Westen over het Midden Oosten uitstort en uitgestort heeft?
30/03/16 22:35
 
zbb
Ik zie bij de ondertekenaars vrijwel alleen filosofen, hoogleraren politiek en ethici; kortom mensen die buiten het reële levenstaan. Nee, ik heb geen angst, maar ik verzet mij er tegen dat onze moeizaam verworven vrijheid omwille van primitiviteit onderdrukt wordt. Waarom gaan deze mensen, en vooral de vrouwen, niet eens minstens een jaar leven in een land in het MO of in Afrika dat geregeerd wordt door de "cultuur" die zij zo graag binnen willen halen? Pas daarna heeft hun oordeel waarde.
30/03/16 22:30
 
kees bruin
Waarom heeft de Denker des Vaderlands niet gewoon haar stukje zelf geschreven en ingeleverd bij Trouw? Waarom moest het ondertekend worden door 182 hoogleraren, schrijvers etc? Wat voegt die meute toe aan de argumenten in het stukje? Absoluut nul komma nul. Die lijst met prominenten is niets anders dan wat men in het overzicht van drogredenen het 'autoriteitsargument' noemt: hij is een geleerde, dus wat hij zegt, cq ondertekent, is waar. Bullshit! Het is een zwaktebod, zo'n lijst met hotemetoten
30/03/16 22:22
 
anders-om
Het is een grote uittocht. Men is niet meer gewend om te filosoferen. Laat staan mensen in nood te helpen. Men heeft het druk met grenzen te stellen. En angst aan jagen.Verplaats je zelf in zo'n situatie hoe zou je het vinden.
30/03/16 21:54
Mary Ritsema
2002 wij bezoeken een gezin in het asielzoekerscentrum, we spraken elkaar op straat.2016 de toen 12-jarige zoon is al 1 jaar onze kleinzoon. We hebben het gezin begeleid naar wonen, werk etc. We zijn niet rijk in geld, maar wel in LIEFDE! Dankbaar zijn we voor het feit dat we ons hart volgen. Nooit hebben we ons laten leiden door angst, ook niet toen we ons werk verloren door ziekte! Het was niemands schuld en zeker niet die van de vluchtelingen!dertien
30/03/16 21:50
 
emiellienne
Prachtig betoog, nietwaar? Ga dit maar even vertellen in Brussel! In die ziekenhuizen waar de overlevenden van de eerste oorlog na 70 jaar werd uitgevochten in naam van IS, het waren géén Europëers! Het waren mensen die hier niks te zoeken hadden tussen ons...
30/03/16 21:35
 
Lena Marleen
Dank jullie wel voor deze mooie open brief! . Ik ben blij te lezen dat er nog eens mensen zijn die het opnemen voor deze vluchtelingen. . Belangrijker dan de vraag of deze mensen welkom zijn (natuurlijk!) is de vraag hoe we dit allemaal in goede banen gaan leiden. Daarvoor moeten de vluchtelingen voldoende mogelijkheden krijgen om zich al van bij het begin goed in onze maatschappij te integreren. En we mogen best eisen dat ze een goed taalniveau bereiken en hard op zoek gaan naar werk.
30/03/16 21:26
 
Siena
@emielliene, ik vind juist niet dat mensen hier naar toe zouden moeten komen en dat oneerlijke handel eraan heeft bijgedragen dat dat nu wel zo is. Dezelfde oneerlijke handel heeft er weliswaar voor gezorgd dat het westen rijk is en mede daarom professoren kon voortbrengen in disciplines als bovenstaanden, maar er is een grote en groeiende onderklasse die genegeerd word maar die nu wel voor de . gevolgen mag opdraaien.
30/03/16 21:23
 
Bukovic
"Onder Professoren" van W.F. Hermans blijft actueel.
30/03/16 21:17
 
William Blake
"Het hoogste doel, zo min mogelijk vreemdelingen toelaten op Europees grondgebied toelaten, lijkt bereikt" Het gaat niet om zo min mogelijk vreemdelingen maar om "welke" vreemdelingen. Je kunt je huis niet openstellen voor willekeurig wie. Dat doen de ondertekenaars ook niet. Het is dus vals pathos. Vanuit een ivoren toren is het makkelijk om een preek af te steken en anderen de les te lezen. Ratio, gevoel en wil bepalen de gang van zaken. Alleen op je gevoel afgaan schept valse verwachtingen.
30/03/16 21:13
 
emiellienne
#Peter sterk: u tekent maar in uw basisschool, wat mij betreft, in de middelbare school was u waarschijnlijk geen bêtafiguur, ik vind alles best, als mijn voor mijn verdiende geld moet dienen voor overheid, die uit mijn geld betaald word en dan ook nu uit mensen buiten Europa, dan heb ik lak aan geschiedenis
30/03/16 21:06
 
Lodewijk P
Dit artikel bevat ontzettend veel fouten.Feitelijk historisch inaccuraat. Het aantal onnodige ondertekeningen van hoogleraren van bijvoorbeeld kunst betekent niks. Ed Spanjaard, dirigent en pianist ,is hij hoogleraar geschiedenis of arabist ? Zorgwekkend hoe deze generatie (hoog)leraren zo'n slecht artikel ondertekenen. Ik zou het zelf niet ondertekenen. Een mening heeft geen autoriteit totdat hij dicht bij de realiteit staat, deze hoogleren bieden geen enkel rationeel beeld.
30/03/16 20:56
 
Markou
Dit manifest baart me grote zorgen. Het vraagstuk is geen filosofie meer, maar werkelijkheid - een werkelijkheid in een land waarin de afgelopen jaren voor veel mensen alles kapotbezuinigd is, waar met moeite werk te vinden is en een land dat nu dus vele vluchtelingen uit een geheel andere cultuur te verwerken krijgt. Dat mensen bang zijn, en deze angst uitspreken vind ik niet vreemd. Ik had graag deze filosofen gehoord over de zaken die ik aangekaart heb. Gemiste kans?
30/03/16 20:52
 
Siena
Beste Peter Sterk, dat een betoog prachtig kan zijn (een kwestie van smaak) is een ding. Haalbaar, realistisch, en rechtvaardig een ander. Ga naar de film als u behoefte heeft om vermaakt te worden. Verder verspreidt u dezelfde air van snobisme als de door u bejubelden. Wat basis- ethiek en filosofie zou idd geen kwaad kunnen.
30/03/16 20:46
 
T.S. De Bie
Wat fijn dit initiatief, eindelijk een duw in de goede richting.
30/03/16 20:38
 
emiellienne
@Sienna: waarom moeten die mensen hierheen komen om hun produkten eerlijk te delen? Waarom zijn in Africa mensen rijk geworden in ontwikkelingslanden. Waarom komen de armen dan hierheen via Italië? Dat soort vraagstellingen zie je niet terug in mensen die Europeesch denken, Meatballs wat mij betreft...
30/03/16 20:29
 
nick2015
Wij hebben maar 1 vaderland, denk daar maar eens goed over na!
30/03/16 20:26
 
Peter Sterk
prachtig betoog! Ik wil ook wel tekenen en met mij velen waarschijnlijk. Sommige reaguurders geven daarnaast een duidelijke aansporing filosofie en ethiek vaste onderdelen van het basisonderwijs te maken.
30/03/16 20:16
 
opinist
Opvallend: alle ondertekenaars hebben een goed betaalde baan en begrijpen DUS niet wat er aan de onderkant van de arbeidsmarkt gebeurt. De kloof tussen politiek-correct en werkloos blijft dus groeien. PvdA doe er wat aan.
30/03/16 20:16
 
brochuss
Merkel en Sarrazin parafraserend: Europa: Wir schaffen das ab.
30/03/16 20:12
 
steeg024
Bijna allemaal hoogleraren in de ietsologie. Geen wonder dat deze lieden deze onzin propageren.
30/03/16 20:11
 
pam
Mijn aanvankelijke respect en eerbied voor de 182 ondertekenaars en de twee bedenkers van dit artikel is in één klap veranderd in een ontluisterende afkeer. Hoe is het mogelijk dat mensen die in de maatschappij hoge posities innemen, zo ver van de werkelijkheid afstaan?. Dit is echt een schok. Ik hoop (tegen beter weten in) dat ze getekend hebben zonder de inhoud te hebben gelezen. Anders is mijn waardering voor gegradueerden ineens totaal verdwenen.
30/03/16 20:10
 
Waterstof
Don Quichotte is nog steeds actueel. Voor bovenstaande ondertekenaars geldt bovendien wat je van ver haalt is het lekkerst. De noden van de eigen bevolking veronachtzamen zij. Mensen die door globalisering hun baan verliezen en niet meer aan betaald werk komen. Gepensioneerden die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. De slechte integratie. Discriminatie van 55 plusser op de arbeidsmarkt enz. Maar ja, hier kan je internationaal niet mee scoren.
30/03/16 20:06
 
John John
Ik heb zelden zo'n domme filosoof gelezen. Dergelijke grote immigranten stromen uit culturen die zo ver van ons af staan is vragen om problemen. Bovendien denk ik dat die mensen zelf hier niet gelukkig zijn. Kijk naar de golf noord-afrikaanse immigranten uit de jaren zeventig. Zelfs de 3de generatie is nog steeds zwaar oververtegenwoordigd in de misdaadstatistieken, uitkeringen etc. etc. Het is allemaal wel erg multiculti naief optimistisch wat zij tentoonspreid. Graag wat meer realisme!
30/03/16 19:58

pam
Een schrikbarend zweverig en onrealistisch pleidooi van twee prominente landgenoten. En gezien het aantal ondertekenaars slaat de schrik me helemaal om het hart. Zijn alle emigranten die ons continent in de loop der jaren verlaten hebben, ook moordende geloofsfanaten? Wordt Australië, Canada, de V.S. ook bedreigd door deze emigranten? Ik dacht het niet. Iedereen is welkom, als men zich committeert aan onze normen en waarden. Dat lukt dus niet erg geloof ik.
30/03/16 19:57
 
truth
@Jan Tump. Beta-mensen werken vaak met x, de onbekende. Uit uw omschrijving blijkt hun angst voor x, het onbekende. Dat is natuurlijk niet waar, slechts úw werkelijkheid. Net zoals het blijkbaar úw werkelijkheid is dat integriteit en democratie enkel in onze cultuur zouden voorkomen. Terwijl de democratie juist is ontsproten uit het brein van 'lichtgetinte' denkers, de Grieken. De afwezigheid van beta-mensen op deze lijst zou ik derhalve niet met 'schitteren' willen omschrijven.
30/03/16 19:45
 
augurkje
Tja. de denkeres des vaderlands!! . Als er niks beters is dan kunnen we maar beter ten ondergaan en iedereen toelaten. Nog niet zo lang geleden was Nederland verzuild. Maar dat verbleekt helemaal bij wat er nu gaande is. en nog zal komen. Wordt dat door intellectueel Nederland niet gezien?
30/03/16 19:14
 
Spartuijn
Wetenschap die zich als dienstmaagd van de politiek gedraagt houdt op nog langer wetenschap te zijn....
30/03/16 19:11
 
merktekens
Met z'n allen in de Ivoren Toren gaat niet passen.
30/03/16 19:02
 
Siena
@pieter rijnja: u bent zelf populistisch. Waarom de welvaart specifiek met vluchtelingen delen? What about alle armen van de wereld die nog nooit een eerlijke prijs voor hun producten hebben gezien en geen geld of mogelijkheden hebben om naar Europa te komen. Als er gedeeld moet worden, dan graag op een eerlijke basis, iets wat al vele eeuwen geleden had moet gebeuren maar waar nu niet de westerse onderklasse voor hoeft op te draaien. Dat kan ze ook niet.
30/03/16 18:57
 
Bodhi-D
"Die centrifugale grensverleggingen gingen gepaard met een ongekende toename van welvaart en vrede binnen de grenzen." Wat een aperte onzin wordt hier uitgekraamd, door deze centrifugale grensverlegging, prachtig hoogleriaans geformuleerd trouwens, zitten wij nu met al deze ellende.
30/03/16 18:54
 
Spartuijn
Dit 'manifest' komt als een boemerang terug bij de schrijvers en ondertekenaars...Henk en Ingrid zijn niet helemaal gek al hebben ze niet 'gestudeerd'....
30/03/16 18:54
 
Barometer
De denker begeeft zich op glad ijs: de politiek. De vraag is niet wat zij schrijft, maar wat zij beoogt. De tijd is al lang voorbij dat intellectuelen de samenleving achter zich krijgen met een politieke boodschap. De boodschap wordt buiten de eigen kring niet of nauwelijks gelezen. Vele, de meeste? mensen lezen geen krant meer. Wie deze wel leest zal zijn schouders ophalen, omdat de inhoud geen nieuwe inzichten bevat. Kortom, er is hier sprake van intellectuele en morele zelfbevrediging.
30/03/16 18:43
 
JanTump
Bèta-mensen schitteren door afwezigheid. Niet omdat zij minder bekommernis voelen over het lot van vluchtelingen. Dat denk ik niet. Maar ze zien wel eerder de realiteit. Wellicht zijn ze slimmer. Dat werkelijkheidsbesef is misdadig weggezuiverd in het onderwijs. De ideale kijk op het leven, waardoor de alpha's zijn gevormd, zál de wereld redden. Een bèta ziet eerder in dat democratie en integriteit verwateren of exploderen bij een onevenredig vermenging met cultuurvreemde/-vijandige oplossingen.
30/03/16 18:36
 
kawaharry
Open grenzen? Oh ja? Goh! Waarom woont Blue Diamond, Riem de Wolf in Singapore? Antwoord: omdat hij geen verblijfsvergunning kreeg voor zijn niet Nederlandse vrouw die wel Indonesisch en Engels spreekt maar moeite had met het door Job Cohen bedachte inburgeringscircus. Het zelfde geldt voor De beroemde GP constructeur (Jamati Aprillia enz.) Jan Tiel wiens Thaise vrouw hier . ook niet welkom is. Maar dat zijn Nederlanders met een Aziatische vrouw. En dan geldt die open grens inee s niet!
30/03/16 18:09
 
prosaldo
Ja, wij moeten open staan voor mensen die onze hulp nodig hebben. Maar wij mogen ook eisen stellen aan deze mensen: taal leren en eerbied voor artikel 1 van onze grondwet. Wie vrouwen, homo's Joden of wie dan ook discrimineert in welke vorm dan ook, wie terroristisch geweld niet afkeurt, mag geen plaats krijgen in onze samenleving.
30/03/16 17:56
 
timmr
Mijn dank aan de denkster des Vaderland Marli Huyer en allen die haar steunen. Dit is een prachtig en verhelderend stuk waar ik mij graag bij aansluit. De wijsheid van al deze mensen wordt juist en op mens waardige manier samen naar voren gebracht. Ik zou willen dat ik het zo onder woorden wist te brengen. Dus mijn dank hiervoor. Hier kan ik wat mee. Van Marian Timmer.
30/03/16 17:51
 
Ibn al Ashraf
Door de influx van immigranten uit niet-westerse culturen is de samenleving steeds meer onderhevig aan precies het omgekeerde wat deze 182 kromdenkers beweren. . Voortwoekerende segregatie, jodenhaat, homohaat, terreur, islamisering, ideologische tweedeling, politieke polarisering etc.., zijn voorbeelden dat onze westerse samenlevingen kraken op haar fundamenten. . De vrije westerse samenlevingen gaan ten onder aan het gevaarlijke gedachtegoed van deze 182.
30/03/16 17:40
 
Siena
Vorige oorlogen, bijv. Wo2, zijn, zoals misschien bekend, ook mede veroorzaakt door het linkse mileu, die het fijn vondt om eens de knuppel in het hoenderhok te gooien...Mijn advies aan de professoren: als je je verveelt en je wilt wat actie, kijk eens om je heen in Nederland, er is nog genoeg aan problemen voor de rest van je leven om mee bezig te zijn.
30/03/16 17:36
 
De wereld is niet zwart/wit
Een mooie Engelse gezegde luidt "put your money where your mouth is". Ik ben benieuwd hoeveel v.d. ondertekenaars een ongeletterde vluchteling uit Afghanistan zouden opnemen. Een filosoof uit Damascus opnemen telt niet. Ik was een hoogopgeleide progressieve Amsterdamse D66 stemmer tot de vluchtelingen crisis, nu ben ik een klassieke liberaal die gaat strijden voor de vrijheid en veiligheid van mijn gay en lesbische vrienden.
30/03/16 17:36
 
purple
Ik wil onze grenzen alleen maar open stellen voor de échte (gecontroleerde) vluchtelingen die daadwerkelijk hulp nodig hebben en niet voor alle gelukszoekers en Salafisten die met de stroom meeliften om hier aanslagen te beramen of te komen profiteren van waar wij ons werkzame leven lang voor betaald hebben. Nederland heet nu eenmaal niet Utopia.
30/03/16 17:30
 
G, Maenhout
Mooi lijstje dat maar weer laat zien dat je niet intellectueel of intelligent hoeft te zijn om je tegenwoordig "hoogleraar" te laten noemen. Buiten de ivoren torens heten demense échte vluchtelingen nog steeds welkom - de afkeer is jegens de jongemannen die hun verantwoordelijkheid ontlopen om hier gratis geld en blonde vrouwen te scoren, en hun oma's, moeders, vrouwen/vriendinnen en dochters in de ellende achterlaten.
30/03/16 17:23
 
Dracula
Maar 182!
30/03/16 17:22
 
Siena
Lachwekkend, al die titels en hun functies. Moet dit de indruk wekken van meer wijsheid dan anderen? Dat is toch wel achterhaald hoor anno 2016, na jaren van bewijzen die blijk geven van de beperktheid waarin kennis in deze sectoren wordt verworven en gedistributeerd.
30/03/16 17:11

Bodhi-D
@HB16 - Ahhh natuurlijk als je het niet eens bent met deze ongelooflijke onzin dan zijn de reacties uiteraard weer ongenuanceerd en trieste bagger. Wel HB16 ik vind deze open brief trieste bagger, het getuigt van 0 realiteitszin en een hoog utopisch gehalte. Deze hoogleraren kunnen beter van hun roze wolk afkomen en op werkbezoek gaan in de oude wijken of beter hun villa wijkjes inruilen voor deze getto's en dan zien wij wel of ze nog steeds deze onzin blijven uitkramen.
30/03/16 17:07
 
catgut
Verder ben ik geen immigrante, en ook ik vind openheid een groot goed. . Maar ik heb iets tegen een overname waarbij de eigen culturele waarden en normen verloren dreigen te gaan.
30/03/16 17:05
 
catgut
Lawrence Miga. . Zeker, Amerika en Canada, en bijvoorbeeld ook Australie en Nieuw Zeeland zijn samenlevingen die opgebouwd zijn uit migranten. . Weet je je ook nog te herinneren hoe het de oorspronkelijke bevolking van die landen is vergaan na de instroom van grote hoeveelheden immigranten?? . De Indianen, Inuit en Aboriginals, en de Maori?
30/03/16 17:02
 
sterrenzoom
De EU faalt groteske! Dit is het apegapen van Links 'Alle Menschen werden Brueder' al jarenlang geldt volksmennerij door Links RUG, UVA, UAF, etc. Cohen in de islamiserende PvdAllah, zijn Grote Leider Samson 'ik ben verheugd u met uw Koran in de Kamer te zien' . Ed Spanjaard als musicus geen flauw benul heeft waarvoor hij tekent; en "Medische ethiek" druist tegenin het gotspe opdringen van hoofddoek/islam aan patiënten in seculiere ziekenhuizen.
30/03/16 16:58
 
Ton Hollander
@Lawrence, Miga . U bent kennelijk vergeten dat u in Groot-Brittannië woont. Families die eeuwen geleden Nederland binnenkwamen en dit land hebben opgebouwd zijn natuurlijk niet te vergelijken met immigranten die de laatste decennia naar Nederland zijn gekomen en profiteren van de voorzieningen waar anderen voor gewerkt hebben.
30/03/16 16:51
 
pieter rijnja
Graag ben ik het eens met de ondertekenaars van het manifest voor Europese openheid. Het zijn er vast meer dan de 182, want het is gewoon gezond denken. Het verontrust mij dat er zovele medelanders zijn die anders denken en de populistische stemmenjagers nakwaken. Open de grenzen en deel onze welvaart met de vluchtelingen ! Pieter Rijnja, Den Haag
30/03/16 16:45
 
k d v
Indien een van de bovenstaande hoogleraars gezegd had dat Wilders ook een punt heeft, dan werd hij voor de rest van zijn loopbaan door zijn collega's met de rug aangekeken. Je kan dus zeggen dat de ondertekenaars van de brief gewoon gekozen hebben voor dat antwoord dat hun erkenning en aanvaarding geeft in hun groep.
30/03/16 16:37
 
Egbert Bömers
@Lawrence, Miga 14:32 u. U meent: "Wat nu NL is, was ooit eens een veenmoeras waar niemand woonde." Lees 'Nederland' van de historicus Han van der Horst en u snapt dat u onzin verkondigt. Iets anders. Ik begrijp dat u grondstoffen verwerkt en "deze brief volledig" ondersteunt. Nu dringt de gedachte zich op dat u mensen misschien ook als grondstoffen ziet, en landen als de "grote apparaten" waarmee . u zegt te werken... Hopelijk vergis ik me want ik word ineens toch zo angstig.
30/03/16 16:29
 
Wim2
LM vertelt trots dat ze nooit een cent van de overheid heeft ontvangen en alles zelf heeft gedaan. Bravo, zo hoort het ook. Maar gold dat nu ook maar voor alle immigranten die hierheen komen. Dacht je soms dat je zomaar die mooie immigratielanden Canada of de VS binnen kon komen om je handje op te houden en gepamperd te worden zoals in West-Europa normaal schijnt te zijn? Je hebt immigratielanden en immigratielanden, en het verschil is enorm. Dat schijnen die filosofen ook niet door te hebben.
30/03/16 16:29
 
Mhshylock
Ik mis Jan met de pet in het rijtje. Dat is degene die in een getto komt te wonen als deze verkapt weergegeven New World Order openheid plaats zou vinden. Er gaan nieuwe oorlogen plaatsvinden. Onzichtbaar voor de heren en dames die allemaal deze visie delen. Tussen de armsten die vechten om eten. Wil je openheid? Kom dan van je ivoren toren. Gooi al het nep geld op 1 hoop en verbrand het. Onteigen alle bezittingen en verdeel deze zonder voorbehoud. Wedden dat daar draagkracht voor is. Dat er geen hordes migranten meer deze kant op komen en... dat Jan met de pet weer gewoon rustig kan leven.. Er is armoede in de wereld, dat los je niet op door de armen met elkaar te vermengen maar door de rijken wat sociaal besef bij te brengen.
30/03/16 16:17
 
Hans v. R.
De laatste verwarde 'filosofische' en sociaal-maatschappelijke dissonanten uit het morele knekelhuis van welgesteld en wereldvreemd volk met attitude. Door het gemene volk betaald, dat wel. Heer ontferm u over ons.
30/03/16 16:16
 
fire
@Lawrence Miga; Waarom is er dan zoveel steun voor Trump? Ook in de VS en straks ook in Canada beginnen de inwoners zich te realiseren dat open grenzen ongewenst zijn. Daarbij komt dat migranten in de VS hard moeten werken voor hun bestaan (i.t..t. Nederland) en Canada zeer selectief is met het toelaten van migranten. Alleen geschoolde personen maken daar een kans te worden toegelaten. Dat is wat anders dan het onzinnige pleidooi van deze mevrouw.
30/03/16 16:09
 
Ruitenber
Ik ben blij met het manifest, omdat het richting aan mijn gedachten en zorgen geeft. . ex-verpleegkundige
30/03/16 16:07
 
HB16
Triest, weer zoveel ongenuanceerde bagger over een heel goede open brief. Gelukkig staan er ook nog wat positieve reacties bij.
30/03/16 16:06
 
lawan
Dit maakt bang de mensen wie hier reageren. . Wie het leven in Nederland zo ervaren zo als n . het nu is. . En dan de ondertekenaars wie geen enkel idee hebben wat leeft aan de onderkant van de samenleving.Die op een eilandje zit in hun 30 jarige woningen woont. onbegrijpelijk!!!
30/03/16 15:58
 
Egbert Bömers
Eén ding is zeker. In de open samenleving van de mannen en vrouwen die het licht hebben gezien zal Engels de voertaal zijn.
30/03/16 15:52
 
kees bruin
@Spartuijn 14:46 U citeert uit mijn reactie, maar de suggestie dat het niet alleen PvdA, GL en D66 zouden zijn die de illegale migratie mogelijk maken en zelfs aanjagen, deel ik niet helemaal. Natuurlijk, ook CDA en VVD hebben hun steentje in de loop der jaren bijgedragen. Maar die partijen beginnen nu toch aan hun water te voelen dat er iets broeit in de NL-samenleving, dat de burger het goed zat begint te raken. Dat is bij PvdA, D66 en GL absoluut niet het geval, die luchtfietsen vrolijk door.
30/03/16 15:49
 
Harrie Vrijmans
@Nico, Mis!: De rechtstaat en geborgenheid die deze zou moeten geven, worden al 10-tallen jaren doelbewust[!] bedreigd en afgebroken op instigatie van lieden met dezelfde -vrijblijvende!- mentaliteit als deze geprivilegieerde 'denkers' die -onder het mom van en 'gelegitimeerd' door volksvijandig, immoreel liberalisme- stelselmatig beschavingsverworvenheden 'hervorm[d]en' -lees, slo[o]p[t]en- die de volksmeerderheid -'gewone' mensen- tegen m.n. HUN zeer veeleisend egoïsme moe[s]ten beschermen...
30/03/16 15:41
 
H.C.W. van Sonsbeek
Hopelijk lezen de hoger opgeleide ondertekenaars de reacties van het volk op dit kul-verhaal van de Denker des Vaderlands. Zij zullen zich dan misschien niet meer zo verheven voelen en met beide benen op grond staan. Wat een onzinnig informatie voor het jaar 2016 . Henk
30/03/16 15:34
 
Meir1947
Wat eeen onzin, Over de hele wereld heeft ieder land, volk een centrale eigenlijke achtergrond. Die weerspieged zich in de normen en waarden van dat land/volk. . Ieder heeft het recht zijn eigen normen en waarden te behouden, te beschermen. . Hiervoor is vele jaren geleden het VISUM systeem opgezet, waardoor iedereen behoort te leven waar hij geboren is. Met het recht om af en toe op vakantie t gaan nar andere landen. De meeste vluchtelingen zijn gelukszoekers, die op onze kosten willen leven.
30/03/16 15:33

repzev
Het aantal mannelijke hoogleraren is opvallend! . Er wordt ons veel ongenoegen aangepraat door de media. Ga naar een Amsterdamse markt en zie en hoor hoe open en spontaan mensen vanuit de hele wereld met elkaar omgaan!
30/03/16 15:27
 
H.A.M. Burger
Daar is een flink blik intellectuelen opengetrokken! Zijn dit niet hetzelfde soort slimmeriken die in de zeventiger jaren het Maoïsme aanhingen? Iets waar ze nu meestal niet graag meer aan herinnerd willen worden, residerend in hun riante woningen, met een dito pensioen. In die tijd was bezit diefstal, maar door voortschrijdend inzicht kunnen ze nu - niet meer gehinderd door die linkse idealen - volop genieten van hun Zwitserlevengevoel.
30/03/16 15:22
 
ikwoudathetwaarwas
Diploma inflatie is met dit betoog en met deze lijst verklaard ! Arme studenten, ze verdienen beter dan mensen die het zicht op de realiteit kwijt zijn en zelf niet bereid zijn de gevolgen van hun voorstellen te dragen.
30/03/16 15:15
 
J.J. van der Gulik
Definities over een open en gesloten samenleving ontbreken wat gezien de lijst en zo de pretenties verwacht kon worden. Marli Huijer staat ook nog eens zelf op de lijst en wel met nr 79 met daarachter EUR/HHS bijz. hoogleraar filosofie en lector filosofie. Ze heeft het manifest gezien het artikel kennelijk vooral mede geschreven als Denkeres des Vaderlands maar die hoedanigheid staat er niet bij nr.79. Dat lijkt een stukje manco in de verantwoording. En hoe representatief is die lijst.
30/03/16 15:13
 
Lawrence, Miga
Koninger Zowel Canada als VS zijn grootste migratie landen ter wereld. Behalve de oorspronkelijk bevolking is iedereen daar migrant en is daar trots op. Het eerste wat ze je bijna vertellen is waar hun voorouders vandaan kwamen.
30/03/16 15:10
 
voxpopuli
Iedereen is welkom , mits je jezelf maar kan bedruipen en flink bijdraagt aan de economie, plus de taal leert. Anders blijf je maar weg of ga desnoods gedwongen terug. En pas een gezin overblaten komen bij voldoende vermogensbuffer of vast inkomen. Ook de vluchtelingen moeten gewoon werken, ipv vegeteren.
30/03/16 14:56
 
Koninger
Hoezo zou je met een dichte grens geen open samenleving kunnen hebben? Amerika en Canada zijn in veel opzichten een open samenleving maar met een streng bewaakte grens. Een land is als een huis: verstandiger mét een voordeur met een slot. Tevens zouden deze 180 ondertekenaars hun werk niet kunnen doen als de meerderheid van de open samenleving gaat bestaan uit mensen met religieuze ideëen van ver voor de verlichting, die niets op hebben met wetenschap, vrijdenken, kunst en gelijke rechten.
30/03/16 14:51
 
Piet
Fijn zo'n denker des vaderlands. Ik voel me weer echt vertegenwoordigd.
30/03/16 14:50
 
Spartuijn
"En wat zouden de dames en heren ondertekenaars van bovenstaand manifest stemmen? PvdA, GL en D66"...En wat zou de rest van Nederland stemmen want al krijgt de PVV 40 zetels bij de volgende verkiezingen dan zijn er nog 110 zetels over de overige 'migratiepartijen'....Ook de VVD en het CDA blijken migratiepartijen te zijn....Veel kiezers zijn blijkbaar nog steeds niet wakker geworden en wonen in een goede buurt.
30/03/16 14:46
 
Banda
Inderdaad hebben 40 miljoen Europeanen tussen 1500 en 1900 dit continent verlaten om zich in de nieuwe wereld te vestigen. We weten inmiddels welke gevolgen dit had voor de oorspronkelijke bevolking van die landen, waaronder de indianen in de VS en Zuid-Amerika, de Maori in Nieuw-Zeeland en de Aboriginals in Australië. Zij werden en zijn nog steeds tweederangsburgers in hun land. Eenzelfde lot staat ons te wachten als in Europa mensen met een andere cultuur onbeperkt toegang krijgen.
30/03/16 14:41
 
Darius.
Ach ach, ik weet dat je het debat moet aangaan met argumenten maar echt daar ben ik inmiddels te moe voor. . Te moe om in te gaan tegen een verzameling soft geneuzel van een stel elitairen die alle voeling met de maatschappij zijn kwijtgeraakt. . Ik daag ze stuk voor stuk uit; kom een jaar wonen op de Bijerlandselaan of de Schiedamseweg in Rotterdam. Ik noem maar wat maar adressen zat. Stuk voor stuk zou u het daar nog geen 2 weken volhouden zonder verbijsterd te zijn.
30/03/16 14:37
 
Lawrence, Miga
Wat nu NL is, was ooit eens een veenmoeras waar niemand woonde. Mensen zijn er naartoe getrokken. Alle NLders zijn van oorsprong dus migrant. Ik ben ondernemer in de primaire sektor, wij verwerken grondstoffen. Dat is behoorlijk technisch met veel grote apparaten. Wij, en ik persoonlijk, hebben nog nooit een cent van de overheid ontvangen. Wij doen het zelf. Ik ondersteun deze brief volledig.
30/03/16 14:32
 
ikwoudathetwaarwas
Hoeveel nobelprijs winnaars staan er in dat lijstje ? De geleerden zijn allemaal gevormd in policor, de alfa faculteiten zijn zonder uitzondering linkse bolwerken. Lekker veilig vanuit je overheidsbaantje roepen dat Henk en Ingrid niet zo moeten zeiken over de verloedering van hun buurten, het weggooien van belastinggeld, het afpakken van hun banen. Daarna weer met je bakfiets je eigen kindertjes naar de witte vrije school brengen. Onverantwoordelijk gedrag.
30/03/16 14:29
 
hamer
Ik heb als veertigplusser nog deeltijdcolleges gehad van een aantal van de hoogleraren uit deze lijst. Woonde zelf al jaren in een 'prachtwijk'. De wereldvreemdheid van deze hoogleraren heeft me verbijsterd.Arbeiders bestonden er volgens hen niet meer; alle 'arbeiders' gingen op wintersport en waren allemaal rijk. Eurosceptici waren volgens een van hen mensen die zich zorgen maakte over de postbezorging. Na mijn bul behaald te hebben heb ik een tijd post bezorgd. Zouden deze lui ook moeten doen!
30/03/16 14:25
 
George S. Patton
Dit pleidooi is niet voorzien van kritische reflectie en daarom gratuit en goedkoop. Het is een pleidooi voor totale migratie, en dat bestaat niet. Het is waanzin. Ze bepleiten zoiets als een open ghetto, terwijl iedereen weet dat ghetto's no go areas zijn, ofwel, die hebben natuurlijke grenzen.
30/03/16 14:17
 
ron de boer
Er staan misschien een paar allochtonen op de lijst. Zo te zien is de integratie niet echt gelukt. Of hebben allochtone Nederlanders geen kans op bovengenoemde banen omdat er gediscrimineerd wordt? Wat goed is voor Nederland is kennelijk niet goed genoeg voor je eigen clubje.
30/03/16 14:01
 
Harrie Vrijmans
De neerbuigendheid druipt van dit manifest -nee, dictaat voor 'gewone' mensen- af: De uitgelokte immigrantenvloed is voor Europa, dat al jaren in meerdere rampzalige crises verkeert, een enorme sociale, culturele, economische en vooral, door het volk ongewenste, bedreiging. De oorzaak wordt door deze 'denkers' angstvallig verzwegen, n.l. criminele machtspolitiek van de VS die -naast de 'gewone' machinaties van geheime diensten, gekochte collaborateurs en huurlingen- daarvoor NATO en EU dicteert.
30/03/16 13:59
 
ZZ2
Mooi voorbeeld van de tweedeling in de samenleving tussen politici, academici en de rest. Wat zijn in vredesnaam Europese idealen ? Migranten die in grote getalen zo van Griekenland naar Zweden kunnen lopen ? Je afzetten tegen Rusland ? Neo-liberaal slaafs de VS volgen ? Met Brusselse verdragen onze democratie uitkleden ? Blijf alsjeblieft in je studeerkamee.
30/03/16 13:58
 
ron de boer
Volgens mij leven wij in een democratie waarbij het principe geldt one man one vote. Deze tijd vraagt om realisme. Idealisme heeft de wereld weinig goeds gebracht.
30/03/16 13:50
 
annebel100
Beste hoogleraren, pas als u de daad bij uw moreel hoogstaande woorden kunt voegen, zoals bijvoorbeeld de helft van uw salaris afstaan, of beter nog uw baan afstaan aan een hoogopgeleide migrant, dan pas hebt u recht van spreken. Ikzelf ben mijn baan kwijtgeraakt, 47 jaar, kom niet meer aan de slag. Zie met lede ogen aan hoe voor migranten van alles mogelijk wordt gemaakt, terwijl ik van het uwv niet eens een omscholing mag volgen.
30/03/16 13:38kees bruin
Nog een greep uit de kolder in het 'manifest': we krijgen door de grenzen te sluiten "een gesloten samenleving die haaks staat op de Europese idealen". 1. Wat is in vredesnaam "een gesloten samenleving"? Kan daar niemand meer in of uit? . 2. En dan die "Europese idealen", ook zoiets fraais. Ik héb helemaal geen Europese idealen en wou dat anderen ze ook niet hadden. Dan waren de Eurocrisis, de Griekse crisis en de migrantencrisis ons allemaal bespaard gebleven.
30/03/16 13:36
 
Alain.
"We zijn allemaal migranten". Je moet het maar dúrven zeggen. . De ondertekenaars, die het 'ik' ontstegen én de geneugten van het planmatig sédentair leven dat de mensheid al eeuwen geselt, zijn het voorbeeld voor de onderbuiken, zo bang voor de ander. Dus, adem diep in én... blaas wég al uw zekerheden en studies. Go with the flow, brother. Slechts levend voor deze dag zijn we allemaal Gypsies, nietwaar?
30/03/16 13:26
 
naamisingebruik
Mischien zouden de ondertekenaars van dit manifest ook een abonnement als vaste gast bij DDWD kunnen kriigen!? Kunnen ze zich daar ook weer moreel verheven voelen tussen geestverwanten van wie ze geen enkele tegenspraak zullen krijgen.
30/03/16 13:24
 
kees bruin
En wat zouden de dames en heren ondertekenaars van bovenstaand manifest stemmen? PvdA, GL en D66, daar kunt u rustig een dosis zwaar vergif op innemen. Drie weerzinwekkende, van eigenwaan en morele hoogmoedswaanzin uit elkaar barstende eliteclubjes, waar de honden geen brood van lusten. Verenigd door een diepe minachting voor de gewone, autochtone Nederlanders, met wie ze geen enkele binding hebben. Geciviliseerde asocialen, dat zijn het! Morele praatjes uitkramen, die kant noch wal raken.
30/03/16 13:22
 
tver
Elk weldenkend mens weet dat wij (alle landen waar vrede heerst) oorlogsvluchtelingen moeten opvangen. De massale migratie van nu betreft ook mensen die op zoek zijn naar een beter leven. De vraag is dan wat een maatschappij met al z'n beperkingen en mogelijkheden aan kan. En dan is er IS, de aanslagen. Is het dan gek dat er angst heerst? Dit gaat allang niet meer over oorlogsvluchtelingen. Wel over dreiging.
30/03/16 13:11
 
k d v
De migranten zijn uiteraard geen bedreiging voor wie als hoogleraar aan de bak komt. De migranten zijn wel een aanval op de armsten onder ons. Die Nederländers die nu al werken voor een minimumloon bijvoorbeeld, die nu al beroep moeten doen op sociale diensten om rond te komen. Daar horen de ondertekenaars van deze brief uiteraard niet bij.
30/03/16 13:10
 
Antaris
Beschavingen ontstonden pas nadat er de gemeenschap beveiligd werd tegen indringers en rechten van gemeenschapsleden gewaarborgd werden. Vreemden mochten niet in de gemeenschap overnachten maar in Ghetto's buiten de stad gemeenschap Iemand van buiten werd alleen opgenomen als hij na lange observatie de cultuur van de gemeenschap ondersteunde en respecteerde
30/03/16 12:25
 
Peter Emile
Beste Marli Huijer en Martin van Hees. Ik ben homo. Leef al vele jaren met mijn echtgenoot een vredig leven waarin we niemand tot last zijn. Dank zij mensen als u, met uw verbijsterende naïviteit, kunnen wij nu niet meer onszelf zijn in een stad die steeds meer gedomineerd wordt door migranten uit primitieve islamitische macho-culturen. Wij worden en wij voelen ons bedreigd in een samenleving die die naam niet meer verdient en die is kapot gemaakt door pseudo-wetenschappelijke zemelaars als u.
30/03/16 12:25
 
Waterstof
Tolerantie is een twee richtingen weg. Navelstaarderij en niet realistisch dit manifest. nr 181 is ook niet geheel onpartijdig. Deze mensen mogen eens met beide voeten op de grond komen en tussen het gewone volk.
30/03/16 12:21
 
Severina
..en verder zie ik dat Rosemarie Buikema twee maal vermeld staat, 17 en 22. . Foei !
30/03/16 12:16
 
Severina
Kijk, en daar gaan wij dus aan kapot: 182 linksblinde, in prima wijken wonende prietpraters die wel een ff zullen vertellen hoe Jan-met-de-pet zich dient te gedragen en wat Jan moet doen en laten. Je hoeft alleen maar die pretstudies te bekijken (nog uit de tijd van de hoge beurzen, heb er zelf ook een !) en je weet genoeg. Hoogdravende kletskoek waar de mensen in de prachtwijken geen sikkepit aan hebben. Bah.
30/03/16 12:14
 
margreet52
Ben het er eigenlijk helemaal mee eens met een meer open samenleving en dat dat uiteindelijk beter is voor de maatschappij als geheel. Angst is altijd een slechte raadgever, maar waarom dit alleen maar laten ondertekenen door zogenaamde bekende Nederlands???
30/03/16 12:14
 
p. klein
Etrusken, Olmeken, Misteken, Maya's Azteken, Cham-rijk etc. Het zijn verdwenen volken. Dat een open samenleving de grootste kans van slagen heeft kan beter omgezet worden naar de stelling dat de overwinnaar de geschiedenis schrijft. We hebben in Nederland 1 miljoen mensen aan de armoe, 2 miljoen mensen met te weinig werk. Veel immigranten zullen eindigen in marge. Deze reactie leert mij dat ik mag twijfelen over de wetenschappelijke kwaliteit van de ondertekenaars.
30/03/16 12:07
 
Sheril
Deze mensen zijn ècht naief! Waarom moeten wij weer het braafste jongetje van de klas zijn? Naar hun geloofsbroeders in Arabië gaan ze niet! Nee, dit heeft te maken met de Islamisering van Nederland. Alsof er tussen de vluchtelingenstroom geen criminelen kunnen zitten. Alsof ons land dit allemaal op kan hoesten, ten koste van de werkende burgers...........
30/03/16 12:06
 
Wim2
Daar is ze weer, onze "denkeres", kennelijk niet wetend dat de vrouwelijke versie van "denker" een "denkster" is. En dan die lachwekkende lijst met hoogleraren, al die nep- en leutervakken. Waar zijn de wiskundigen, fysici, chemici, biologen en technici, mensen die écht iets weten en presteren? Gezwam van ethici en filosofen is er al meer dan genoeg, dat kunnen we missen als kiespijn, evenals die enkele zielige kunstenmaker die het nodig vindt om op deze manier in de belangstelling te komen.
30/03/16 11:59
 
lawan
Aan onderstaande reactie's heb ik niks meer toe te voegen. . Wel wat hier boven allemaal beschreven is , maar ik ben dan ook jan met de pet . wie zich door hun in de steek gelaten voelt. . Dit is wat we tweedeling noemen in Nederland
30/03/16 11:37
 
EenOog
Misschien is het een vruchtbaar idee als de dames en heren filosofen een conferentie houden met als onderwerp de maatschappelijke consequenties van het verwarren van denken en wensdenken. Met als sub-thema dat het naar eigen behoefte winkelen in de ideeën van grote historische denkers nog geen bruikbare handvatten oplevert voor hedendaagse uitdagingen.
30/03/16 11:36
 
daniella Gidaly
Vraagje: ik zie ondertekenaars van praktisch alle niet-technische universiteiten van Nederland, behalve de Universiteit van Leiden. En zelfs Job Cohen die de Thorbeckeleerstoel aan de Universiteit van Leiden bekleedt, tekent niet met die hoedanigheid. Hebben jullie je collega"s aan die Universiteit niet benaderd, en zo ja, waarom niet of hebben zij allemaal geweigerd? Zelfs Leo Lucassen?
30/03/16 11:35
 
Antaris
Helena@ Je hebt de gave om te schrijven zoals het is. Het is frustrerend hoe wij nu moeten uitleggen dat wij ons bezit door hard en eerlijk werk verkregen hebben tegenover anderen die dat NU eisen en krijgen. Omdat deze ondertekenaars vinden dat zij daar recht op hebben en met voorrang krijgen ze woningen en uitkering Wie heeft dat goed gevonden? Wij gaan dat betalen Het wordt tijd dat dit via referenda beslist gaat worden net zo als in Zwitserland De overheid behartigd moet de belangen Volk d
30/03/16 11:33
 
J.J. van der Gulik
Een open samenleving kan alleen goed functioneren onder bepaalde voorwaarden en dat betekent o.m. dat er grenzen worden gesteld. Zonder die grenzen zou een groot deel van de wereldbevolking naar Europa gaan en zou er van openheid en vrijheid weinig overblijven. En zo dient er ook prudent met vluchtelingenstromen te worden omgegaan. Die zouden geen druk moeten geven op o.m. de economie, het leefklimaat, de cultuur, het politieke klimaat, de cohesie en zo uiteindelijk ook op de vrede.
30/03/16 11:22
Wim van Ingen
Een wel erg narcistisch clubje, dat Mar en Mar voor hun karretje hebben weten te spannen, voornamelijk alfa jongens en meisjes uit foute studie richtingen. . Vermoedelijk hebben de Bèta boys bedankt., die weten wat beter hoe zinnig denken en redeneren geen ruimte laat aan kletspraat van de logen en gogen. . Of ze zijn niet eens gevraagd, dat kan ook nog. . @ LM - jij hebt je natuurlijk allang ingedekt met dat leuke 2e huis in Canada. . Een typisch elitaire oplossing.
30/03/16 11:19
 
aart.vos
Wat een ongelooflijk aantal filosofen telt ons land. En wat een klein aantal historici, terwijl de opstellers van het manifest een beroep doen op de geschiedenis. Wonderlijk. Kant zegt ook iets over vreemdelingen. Vandaar al die wijsgerige duiders in ons heidense land. Ik,simpel historicus,onderschrijf het manifest vanzelfsprekend. Niet vanwege Kant maar omdat de Bijbel er iets over zegt. Jezus: "Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op" en Job "Geen vreemdeling liet ik buiten overnachten"
30/03/16 11:12
 
z. bakker
Het Griekse en Romeinse rijk bestaan niet meer. Het Romeinse rijk verzwakte door immigratie uit allerlei culturen en geloven en viel door invallen van sterkere stammenrijken uiteen. Dat zie je nu ook met de VS, waar juist immigratie enorm veel steun voor demagoog Trump opwekt. Met allerlei culturen en geloven op één hoop is er geen gezamenlijk fundament. Mensen voelen zich geen eenheid meer, en alles valt uit elkaar in groepjes en getto's. Dit is het senatorenforum niet. Dit is de echte wereld.
30/03/16 11:01
 
NietPC
182 dromers met studies in vooral alle mogelijke praatvakken. Voor de sociologen onder hen zou het heel interessant zijn eens na te gaan hoe goed / beroerd ondertekenaars waren/zijn in wiskundevakken. Het hele betoog gaat n.l. mank aan consequent doordenken (klemtoon naar keuze). Hoe al deze hoogleraren kunnen en mogen grossieren in volslagen vrijblijvendheid en daar anderen weer mee mogen infecteren. Wat een aanwinst toch die onderwijsemancipatie uit de jaren 60 in de praatvakken.
30/03/16 10:50
 
annan
Hear hear Lawrence,Miga. Toegankelijk maken zodat anderen het ook kunnen ondertekenen. Ik zou het meteen doen.
30/03/16 10:50
 
Varend
"Een open samenleving is geen vanzelfsprekendheid - die vraagt om tolerantie, moed en nieuwsgierigheid." Die tolerantie, moed en nieuwsgierigheid was er. Maar bleek hoofdzakelijk van een kant te komen. En zo ging de tolerantie over in angst.
30/03/16 10:45
 
Henk Paaltjes
Wat zal ik zeggen, ruim 180 wereldvreemde mensen met verstand! . Doet mij denken aan mijn militaire dienstplicht, stond als soldaat met mijn laarzen in de modder, de officieren werden bediend en aten met mes en vork in de officiersmess.
30/03/16 10:44
 
Jee
Het probleem met "denkers" is de stoel achter hun schrijftafel, waarop ze al hun bedenksels uitbroeden. Sinds Balkenende (professor en eerste minister) heb ik zo mijn bedenkingen over deze theoretici.
30/03/16 10:38
 
Fair&Balanced
We zien drie zaken glashard bevestigd. . 1. Onze Universiteiten zijn linkse, politiek correcte bolwerken. . 2. Wetenschappers, vooral die van de meerderheid van de ondertekenaars, de softe, sociale semi wetenschappen volgen niet de wetenschappelijke feiten, ratio oorzaak en gevolg mores, maar hun onderbuik en hun emotie. . 3. De elite, die geen last van dit alles heeft, voelen zich moreel ver verheven bovven het klootjesvolk dat de gevolgen van deze tsunami moet dragen. . Leerzaam, zeer leerzaam!
30/03/16 10:36
 
ontdekker1936
Geen Europeaan is Raszuiver. Het waren en zijn Warlords die de Grenzen over Europa hebben getrokken; deze Grenzen perverteren ook op afstand van die Grens. Europeanen migreren; binnen Europa en ook naar en van Buiten Europa. Europa pleegde Genocide binnen en buiten Europa. Er komt een Ander Europa. Het Verleden van Europa heeft afgedaan. Wereldwijd heeft de Toekomst gebroken met HET Verleden; in alles en met alles. Ook in de Wetenschap en ook in de Politiek. DE Toekomst is NIET tegen te houden.
30/03/16 10:36
 
heuvelarnhem
Ik wil een Denker des Vaderlands, geen Dominee des Vaderlands.
30/03/16 10:36
 
carel
De meeste van deze hoogleraren doceren "pretstudies".Ze hadden beter Syrisch kunnen studeren.En de koran natuurlijk.
30/03/16 10:34
 
Jozef Keulartz
Tamelijk gratuit... en ver verheven boven de complexe werkelijkheid, een veilig plekje dat vooral door filosofen blijkbaar nog steeds innig gekoesterd wordt. . Jozef Keulartz (milieufilosoof)
30/03/16 10:29
 
niks naam
Hoe hoger opgeleid, hoe wereldvreemder. . Natuurlijk zijn de Europeanen ooit migrant geweest. Vooral verdrijver trouwens, de grote volksverhuizingen, hele volken kwamen binnen, en verdrongen de zittende bevolking. Moet dat nu weer? En waarheen dan? . Vluchteling zijn is verschrikkelijk, maar verdrongen worden lijkt mij nog erger. . Dat 182 zogrenaamd slimme ( "hoog"opgeleide) mensen hier hun handtekening onderzetten is tekenend voor het peil van de opleidingen.
30/03/16 10:26
 
jopeke
Jopeke . Eindelijk wijsheid met een positief signaal.
30/03/16 10:24
 
carel
Het gaat erom dat Uitkeristan geen 100.000en uitgekeerden er bij kan hebben! . Politiek en Sociaal is Nederland al een Palmyrapuinhoop geworden:Ouderen . gedumpt,pensioenen gekort,AOW ook,langs een sluipweg:van 65 naar 67!Op langere termijn wordt het moslimprobleem aangejaagd.Dat kan Nederland er niet meer bij hebben,zeker de Gemeenten niet die met 40% korting de ellende over hun schutting krijgen.Dus NIKS EMIGRANTEN!Vraag raad aan Merkel,die heeft het bedacht.Op termijn terug.IS is bijna weg!
30/03/16 10:21
 
kees bruin
@pwaar 08:56 U roert één van de vele punten in het 'manifest' aan, waar ik me ook zo kwaad over kan maken. "Blijkbaar is solidariteit met migranten superieur aan solidariteit met autochtone lageropgeleiden." Exact! Migranten zijn allochtoon, en 'dus' goed en zielig, autochtone lageropgeleiden daarentegen zijn Tokkies, zijn de abjecte 'onderbuik' waartegen de elite steeds tekeer gaat. Dus met zulk plebs hoef je geen rekening te houden, ook al komt de last van massa-immigratie op hun dak terecht!
30/03/16 10:19
 
kees bruin
Misschien is het een goed idee om de huizen, tuinhuisjes en tweede woningen van de ondertekenaars van dit manifest eens voor een paar maanden vol te zetten met 'asielzoekers' uit Afrika en het Midden-Oosten. Dan kunnen ze naar hartelust proeven van de culturele verrijking en de prachtige, vrouw- en homovriendelijke moraal van die mensen, en zich ook nog eens omstandig wentelen in hun eigen morele voortreffelijkheid. Dan snijdt het mes ook nog aan twee kanten. Ik zeg: doen!!
30/03/16 10:10
 
Morten
Hier is weer flink wat af gedacht. Wát een sprong 'voorwaarts'! Ik begrijp niets van mijn Leven, maar meen wél andermans leven te begrijpen.......
30/03/16 10:08
 
ZoN3
Volledig eens met het manifest! Uiteindelijk zal wereldwijde samenwerking geen utopie blijken. Moeilijk vast te stellen hoeveel tijd dit proces nodig zal hebben; 50, 100, 500 jaar? Ook zijn er veel omstandigheden te bedenken die dit proces kunnen vertragen maar ik zie geen reden waarom dit zal stoppen. Maw vasthouden en hard werken aan dit politieke idee. Waar kan ik dit manifest ondertekenen? Mvg, Wim Admiraal
30/03/16 10:07
kees bruin
Wat ik hierboven niet allemaal lees! Bijv. dat we de "valse tegenstelling tussen rechtvaardigheid en welvaart" moeten vermijden. Wat kunnen de hooggeleerden daar in Godsnaam mee bedoeld hebben? Ik houd me aanbevolen voor een paar pagina's exegese.
30/03/16 10:03
 
Elsjen
Je kunt het mensen niet kwalijk nemen dat ze een beter leven willen. Maar laten ze daartoe de geëigende emigratiekanalen gebruiken en niet meeliften met vluchtelingen uit oorlogslanden. Er is niets verkeerd aan grenzen om ongecontroleerde en onbeheersbare migratiestromen af te remmen. Deze oproep van de 'denker' des vaderlands getuigt van een zeldzame naïviteit.
30/03/16 09:53
 
opmerker
Als dit de "denkers" zijn ziet het er slecht uit voor het "vaderland".
30/03/16 09:51
 
fire
De ideologie van de islam is niet verenigbaar met onze Europese samenleving. Open grenzen betekent dat vele tientallen miljoenen moslims Europa zullen bezetten. Eenmaal aan de macht zal het leiden tot het einde van de Westerse samenleving. De Islam heeft in haar geschiedenis aangetoond een bloeddorstige veroveringsideologie te zijn. Dat er mensen zijn zoals de ondertekenaars van dit pamflet alsmede lezers van deze krant, die dit toejuichen is echter nog het meest verontrustend.
30/03/16 09:49
 
Antaris
The Dream factory Iedereen is gelijk en hetzelfde Het houdt niet op. Lenin, MAO miljoenen zij er omgebracht om dit doel te bereiken. Het waren immer de proleten die eerlijk waren en zuiver van geest. In deze open samenleving dicteren de gesloten stammen Nu al De internationaal opererende cosa nostra (onze zaak) De Albanzen, De Tsjetsjenen , de Soros'sen, de Chazaren Altijd verbonden door religie Wij zijn nu al niet in staat om daar tegen op te treden
30/03/16 09:42
 
Wim2
Daar is ze weer, onze "denkeres", kennelijk niet wetend dat de vrouwelijke versie van "denker" een "denkster" is. En dan die lachwekkende lijst met hoogleraren, al die nep- en leutervakken. Waar zijn de wiskundigen, fysici, chemici, biologen en technici, mensen die écht iets weten en presteren? Gezwam van ethici en filosofen is er al meer dan genoeg, dat kunnen we missen als kiespijn, evenals die enkele zielige kunstenmaker die het nodig vindt om op deze manier in de belangstelling te komen.
30/03/16 09:30
 
Bodhi-D
Een pleidooi voor opheffing van de samenleving zoals wij deze kennen, een pleidooi voor chaos, een overvolle onbetaalbare samenleving, een samenleving overspoeld door kansarme mensen met een gewelddadig geloof waaraan de autochtone andersdenkenden bevolking zich moet voegen, een pleidooi voor opheffing van het christendom en een pleidooi voor dwaasheid. Hoogleraar zijn betekent niet per definitie het bezitten van enig verstand.
30/03/16 09:29
 
CM
Nog maar 300 per week, ofte wel zo'n 15.000 op jaarbasis. Te weinig om onze samenleving te vernietigen. De 182 -- waarom zit Leo Lucassen er niet bij -- zullen hun zelfvernietigingsbehoeften op een andere manier moeten botvieren. Succes.
30/03/16 09:18
 
steeg024
Hieruit blijkt weer eens dat een academische titel nog niet betekent, dat de betrokkene ook over verstand en maatschappelijke feeling beschikt.
30/03/16 09:15
 
Godfried
Het vergt moed om te zeggen waar het op staat. Het vergt moed om de islam te bekritiseren en vraagtekens te zetten bij de instroom van zoveel vluchtelingen. Het vergt geen moed om zogenaamd in het goede kamp te zitten en zeggen : ga maar rustig slapen en wees welkom. Dat is slap.
30/03/16 09:15
 
Godfried
De intellectuele bovenlaag weet wat goed is voor het volk. Zij hebben immers gestudeerd en kijken stiekem neer op de onderklasse, want die stemmen op Wilders in hun optiek.
30/03/16 09:13
 
kees bruin
Als bovenstaande tekst in, pakweg, sept. of okt. 2015 was gepubliceerd, had je nog kunnen denken: nou ja, de politiek-correcte elite schiet weer in haar bekende pc-stuip. Maar we zijn intussen een half jaar verder. Iedereen heeft de incidenten in azc's, voor zover niet vakkundig uit de pers gehouden, kunnen zien. Er is een invasie van moslims met een achterlijke cultuur gaande, die op maatschappelijke ontwrichting gaat uitlopen. Iedereen kan dat begrijpen, behalve de infantiele professoren!
30/03/16 09:10
 
anders-om
Angst is om te overwinnen. Wie woekerwinst najaagt, richt zichzelf ten gronde.Beter in eenvoud leven met armen dan buit verdelen met hoogmoedigen. . Beter een droog stuk brood en vrede, dan een huis vol voedsel en ruzie.
30/03/16 09:05
 
pwaar
De enige migrant bij hun in de buurt is de cardioloog uit Iran of de tandarts uit Afghanistan. Zúlke e-ni-ge mensen! Dat buiten Zuid, Wilhelminapark, Kralingen of Benoordenhout ook hele andere migranten wonen? Daar lezen we wel eens over ja. Maar er zijn ook heel onbeleefde autochtonen, hoor.
30/03/16 09:04
 
Gijs Vonk
Een lijstje met topverdieners. Ja, die hebben makkelijk praten. Zij wonen in chique buurten, waar geen asielzoekers zal worden gehuisvest. Ben benieuwd hoeveel van hen zelf een vluchteling in huis hebben genomen. Vermoedelijk op de vingers van 1 hand te tellen !
30/03/16 09:02
 
kees bruin
Reageerder Sisyphus heeft het hieronder kernachtig geformuleerd: de hooggeleerde dames en heren maken zich onsterfelijke belachelijk. Overigens: hoe zou bovenstaand lijstje van 'ons soort mensen' tot stand gekomen zijn? Een rondgang in het eigen kringetje van "hoogleraren, schrijvers, filosofen en kunstenaars", zoals erboven, niet zonder trots, vermeld wordt? Een ver van de domme massa verkerende elite, die even vertelt wat diezelfde massa moet goed vinden. Flikker toch aub op!!
30/03/16 09:00
 
pwaar
Economisch is migratie gunstig voor de hogeropgeleiden in het ontvangende land en slecht voor de lageropgeleiden in het ontvangende land. Het wekt dus geen verbazing dat deze groep hogeropgeleiden uit eigen belang pleit voor migratie. Wat wel stuitend is, is dat zij zichzelf moreel superieur wanen terwijl ze eigenlijk gewoon hun eigen belang dienen. Blijkbaar is solidariteit met migranten superieur aan solidariteit met autochtone lageropgeleiden. Lekker warm gevoel geeft zo'n moraal.
30/03/16 08:56
 
kees bruin
Als bovenstaand 'manifest' iets illustreert, dan is het wel de kloof tussen de 'elite' en de massa van de Nederlandse bevolking, die geen enkele behoefte heeft aan een invasie van moslims uit achterlijke landen, waarvan de massa ten laste van onze sociale voorzieningen zal komen. De tekst staat trouwens bol van de eenvoudig te tackelen lariekoek, en het is ronduit beschamend dat zoveel hoogleraren hem ondertekend hebben. Wat een bedroevend laag intellectueel niveau!
30/03/16 08:50
 
Paulcjm2
Goed artikel ! Helemaal mee eens, in tegenstelling tot, zoals te verwachten, vele reaguurders. Hoe gaat dat gezegde ook al weer ? Paarlen voor de zwijnen toch ? Mooi beeld.
30/03/16 08:43
 
CM
182 mensen, van de 17 miljoen Nederlanders. Waar praten we over?
30/03/16 08:42Egbert Bömers
Keurig op een rij gezet: de honderdtweeëntachtig schuilnamen van Angela Merkel. Misschien nog griezeliger: hoe een groepje hoog opgeleide idealisten met hun bijeengedroomde samenleving álle intellectuelen voor schut weten te zetten.
30/03/16 08:42
 
muise
Het laat mooi zien wat het niveau van de hedendaagse hoogleraar wijsbegeerte en hoever ze van de werkelijkheid en de man in de straat zijn afgedreven. Ga eens met normale mensen in discussie dan kom je weer met je benen op de grond te staan zou ik zeggen.
30/03/16 08:40
 
jokos
De vrees is er vooral maar om welvaart/armoede/werkloosheid te moeten delen. Per saldo zijn we allemaal im/e -migranten vanaf de Bandkeramiekers die 4000 jaar voor Christus naar Zuid-Limburg kwamen. Overigens was er in de Romeinse tijd ca. 400 jaar sprake van een grote centralisering van macht. Van Syrië tot Engeland. Vervolgens een golfbeweging van centraliseren naar decentraliseren, enz. Een natuurlijke bestuurlijke reactie op veranderende economische tijden afh. van voor- en tegenspoed.
30/03/16 08:27
 
Paul van Dale
Het ie één lange lijst met elitair volk die het toch altijd beter weten. Net als in de film van Fidan Ekiz; geslaagde mensen met Marokkaanse of Turkse achtergrond die het na al die jaren nog steeds zogenaamde moeilijk hebben om als Nederlander geaccepteerd te worden. Nou Fidan, om die kennissen en vriendinnen van jou gaat het echt niet, die redden zich wel zonder hoofddoeken. Wel vreemd trouwens dat de ouders na veertig jaar hier in het Turks geïnterviewd werden.
30/03/16 08:22
 
Mosquito
Waar Nederlanders echt kwaad om worden is dat ze zich niet langer door hun Regering vertegenwoordigt weten. In de vijftiger jaren telde Nederland 12 miljoen inwoners! Toen sprak de Regering dat Nederland VOL was, Stimuleerde/Financierde DAAROM emigratie van vele tienduizenden die vertrokken naar Canada, Z-Afrika, Australië en Nw. Zeeland. Nu in 2016 telt Nederland, het Dichtstbevolkte land van de EU inmiddels 17 miljoen inwoners!!! EN NOG komen stromen vluchtelingen/gelukszoekers binnen! My God!
30/03/16 08:11
 
Vanallekanten
De ondertekenaars leven in een droomwereld die ze zelf hebben bedacht en vooral in stand willen houden. Wat zal de klap hard zijn als die droomwereld uit elkaar spat.
30/03/16 07:31
 
Ton Hollander
Open grenzen betekent het einde van onze welvaartsstaat omdat onze sociale voorzieningen dan onbetaalbaar worden. . Open grenzen betekent het einde van onze vrijheid omdat we dan te veel opgescheept worden met vreemdelingen die onze cultuur verderfelijk vinden. . Open grenzen betekent dat we nog meer te maken krijgen met aanslagen. . Open grenzen betekent dat de rijken rijker worden en de armen nog armer.
30/03/16 07:29
 
M.A.A. Roosch
Wat een onzin. Wat zij zeggen wil ik niet. Klaar.
30/03/16 07:26
 
annan
Ik steun deze poging om een andere richting te kiezen. Eindelijk een tegengeluid.
30/03/16 06:54
 
Dordtenaar1
Er zijn 182 mensen bereid gevonden om dit te ondertekenen maar hoeveel mensen hebben het verzoek gekregen om dit te ondertekenen? Als ze dit aan 1000 mensen hebben toegezonden met het verzoek om te ondertekenen en maar 182 zijn daartoe bereid dan heb ik nog hoop voor Nederland. Vooral omdat ze natuurlijk al een keuze hebben gemaakt aan wie ze het hebben gevraagd.
30/03/16 06:47
 
pwaar
Europeanen zijn altijd migranten geweest, dat klopt. Hele volksstammen vertrokken. Maar vrijwel alle Europeanen hadden ook iets bij te dragen aan het land waar ze naar toe gingen. Ze hielden niet hun hand op, zeurden niet over discriminatie, maar gingen keihard aan de slag. Ze integreerden volledig, maar behielden altijd elementen van de cultuur van hun land van oorsprong. Dat was evenwel een cultuur van vreedzame omgang met anderen, respect en hard werken. Hoe anders dan de stroom die nu komt.
30/03/16 06:33
 
Alison
We zijn niet allemaal aanhangers van een religie die openlijk oproept tot het vernederen van vrouwen en het vermoorden van LGBTers, af anders gelovigen. Vluchtelingen zijn welkom. Daders niet.
30/03/16 06:06
 
Havor
Hoewel ik het hier moreel mee eens ben, denk ik praktisch dat we beter af zijn als ze hier niet heen komen, daar onze culturen gewoon te verschillend zijn, en voor een te grote groepen aan beide zijden te onverenigbaar zijn, en als we al het geld dat immigratie kost, eerder in de regio hadden uitgegeven, hadden we een veel groter deel van de vluchtelingen tegen kunnen houden, en hier meer problemen kunnen voorkomen.
30/03/16 05:12
 
ZZ2
Gelukkig vertoeven wetenschappers vooral in studeerkamers. Het gevaar is te groot voor de samenleving wanneer ze ook echt wat tot stand zouden willen brengen.
30/03/16 00:56
 
msamsterdam
Ergerlijk dat altijd het woord angst gebruikt wordt, ook door deze hooggeleerde heren. Daarmee een primitieve emotie suggererend en dus alle kritiek daarmee naar een laag niveau schakelt. Kant lijkt mij, anders dan deze hooggeleerde heren, een rationele man en zou wel andere uitspraken hierop kunnen toepassen. Wat je in alg. termen kunt nastreven is een ding, dit tot irreëel niveau toepassen ongeacht context, is van een stuitende intellectuele luiheid en totale onverschilligheid voor gevolgen.
30/03/16 00:10
 
Dunhill
"Samen met hoogleraar ethiek Martin van Hees stelde Huijer een manifest met dat pleidooi op, dat mede ondertekend is door ruim 180 hoogleraren, filosofen, schrijvers en kunstenaars." De linkse kerk lijkt nu dan toch werkelijkheid te worden. Ik ben blij dat mijn naam er niet onder staat, al heb ik ook wel wat gestudeerd. En ondertussen roepen deze elitaire betweters dat we "verbinding moeten zoeken" in de samenleving...
30/03/16 00:06
 
Lawrence, Miga
Dit is een gewedige brief die de spijker op de kop slaat. Het zou eigenlijk toegankelijk moeten worden gemaakt zodat burgers het ook zouden moeten kunnen ondertekenen.
29/03/16 23:53
 
Sisyphus Lacht
Ik zou zeggen, 182 indieners, kom een half jaar wonen in de Schilderswijk in Den Haag, in Feijenoord in Rotterdam, op Kanaleneiland in Utrecht enz enz. Elite, kom eens uit uw veilige salon, uit uw villawijken en ga eens tussen gewone mensen wonen. U maakt zich onsterfelijk belachelijk. U heeft GEEN idee. Op uw planeet.
29/03/16 23:42
 
Dunhill
"De geschiedenis van Europa laat zien dat niet de gesloten samenleving, maar de open samenleving de grootste kans op vrede en welvaart biedt." Dit is een dogma. De geschiedenis heeft heel veel voorbeelden waar sterke migratie leidt tot grote sociale conflicten. Verdiep je maar eens in de geschiedenis op de verschillende continenten. Afrika hangt momenteel aan elkaar van de migratieconflicten. En een recent wereldwijd voorbeeld is IS.
29/03/16 23:35
 
dhr. drs. R.J.T. de Vrome
Schrijver deses is de belichaming van de denkkloof: waarschijnlijk écht geen vermoeden dat deze lijst alleen maar werkt als een rode lap op een stier en dit artikel alleen maar discrediteerd. Om de eenvoudige reden dat ''het volk'' niets heeft met deze erudiete personen en deze erudiete personen geen goede voorspelling/verwachting kunnen maken. De straat heeft meestal gelijk maar deze notabelen gaan er met de poet vandoor.
29/03/16 23:30


Yip Vogel
Een open samenleving, jaja. Er staan nauwelijks allochtone namen tussen. En belangrijker nog, waarom is mij niet gevraagd of ik op die lijst wilde, ben ik te min, te plebs?
29/03/16 23:26
 
Angélica de Sancé
Wat ik mis in dit artikel is of de angst terecht is en na de 50 aanslagen door moslims in Europa sinds 1980 lijkt me dat de ondertekenaars in ivoren torens leven en de kijk op de realiteit hebben verloren. Er wordt vermoed dat er onder de vluchtelingen honderden extremisten zijn die hun leven willen geven voor de jihad. Ook onder de nieuwkomers zijn er vele sympathisanten die een helpende hand willen toesteken. De banlieues zijn no-go areas voor Europeanen of politie. Willen we dat?
29/03/16 23:22
 
lotty.ro
O, ik wil BEST gastvrij zijn. Maar ik wil WEL graag weten wie er in huis komt. En als dat mensen zijn die MIJ met mijn zienswijze niet zien zitten, mij bespugen of niet zien staan, dat houd ik mijn deur liever dicht. En daar helpen geen 182 hoogleraren, kunstenaars en filosofen me vanaf. Denker des Vaderlands? Emotioneel warhoofd des Vaderlands.
29/03/16 23:16
 
martin_ludgerink
De Denkeres des Vaderlands zal het vast niet erg vinden dat ik gewoon mijn eigen verstand gebruik en het volledig oneens ben met dit pamflet. Het is geen filosofisch maar een politiek pamflet. Uit de biologie, ook een belangrijke wetenschap, weten we dat angst een hele goede raadgever is. Het voorkomt dat mensen in allerlei sloten tegelijk lopen. En ik heb al een tijdje angst voor radicale moslims en te veel moslims in Nederland. Het verandert ons land op een manier die ik niet wil.
29/03/16 23:04
 
steeg024
Dat deze verklaring is ondertekend door 180 hoogleraren in ivoren torens betekentnog niet dat ze gelijk hebben. Opvallend veel ethici en filosofen en weinig hoogleraren in harde vakken als economie en techniek.
29/03/16 22:58
 
Toske
Wat een opluchting dat er nog zoveel Nederlanders gastvrij willen zijn. En dat er besef is dat landen goed met elkaar dienen samen te werken. Dus geen precisiebommen gooien op andere landen, terwijl het geen precisiebommen zijn, maar moordwapens op veel onschuldige burgers. Samenwerken is wat anders dan het doorgeschoten neoliberalisme van nu waarbij grote groepen in de samenleving onvoldoende kansen krijgen voor goed onderwijs en werk..
29/03/16 22:56
 
Nassim Hamhuis
In theorie is het allemaal rozengeur en maneschijn, in de praktijk is het vooral verpaupering, ellende en aanslagen. De hoogleraren maken goede sier door hun naam op de lijst te zetten, maar zullen nooit geraakt worden door de gevolgen van de islamitische immigratie. Nog niet, in ieder geval.
29/03/16 22:46
 
voxpopuli
Overgave gedrag onder het motto , nieuw is beter en wat je van ver haalt is lekkerder. Helaas dat is niet zo, een primaire levensbeschermer gaat dan instinctief opspelen, tenminste bij diegenen die tussen de vluchtelingen moeten leven en de schaarse huisvesting en uitkeringen plus werk moeten delen. Dat mechanisme heet xenofobie...
29/03/16 22:43
 
Spartuijn
De kloof tussen de elite en Henk en Ingrid wordt na het lezen van dit artikel en de ondertekenaars ervan wel duidelijk....
29/03/16 22:39
 
Nico
De rechtsstaat is met name aangevallen door een autochtone partij, die in naam van "het volk" artikelen uit de grondwet wilde schrappen, die waarborg zijn voor gelijke behandeling voor de wet en religieuze vrijheid. Een sharia-partij is nog altijd in geen velden of wegen te bekennen. Waarom toch dat fanatisme van autochtonen om zo snel mogelijk hun vrije samenleving om zeep te willen helpen? Je zou haast denken - uit vriendelijkheid jegens moslims... ware het niet, dat het niet zo klinkt...
29/03/16 22:37
 
Barometer
'Angst is een slechte raadgever'. Dat is een sleetse open deur die bovendien lang niet altijd geldt. Wanneer veel aanslagen in Turkije plaatsvinden is het intuitieve besluit om daar voorlopig weg te blijven bepaald niet verkeerd De ondertekenaars zouden bovendien moeten begrijpen dat angst de kern is van de menselijke existentie, omdat de mens geen enkele zekerheid heeft over de toekomst behalve dat hij zeker dood zal gaan op een onzeker moment.
29/03/16 22:37
 
Owus
We...We...Ik weet niet wat ik lees. Hoe pijnlijk wordt de kloof hier aan gegeven. En, altruïstisch en moreel verheven 'We', hebben 'we' na het componeren van dit manifest in de serre van onze dertiger jarenwoning met originele schuifdeuren vandaag ook onze buurvrouw van 90 bont en blauw naar de huisarts gebracht omdat ze wéér gevallen was, maar voor haar geen verzorgingstehuis; omdat dit financieel niet meer houdbaar zou zijn in dit land voor iemand die al op haar 14e werkte.
29/03/16 22:33
 
Wim van Ingen
Ach, de Europeanen die naar elders vertrokken brachten niets dan zegeningen naar elders. Het omgekeerde is zelden het geval. 182 lieden die aan de veilige kant van onze samenleving vertoeven, met fraaie inkomens, prima pensioenen, leuke huizen, veel vakanties en een grote mond zijn het met deze mevrouw eens. Dat betekent nog niet dat deze mevrouw gelijk heeft. Het betekent wel dat de universitaire mainstream dezelfde kant op glibbert. Wat een griezels.
29/03/16 22:27
 
Anne-Nederland
2 Op de 3 Nederlanders ziet immigratie en integratie op dit moment als grootste zorg. Een elitaire groep van, jawel, 180 personen is er als de kippen bij en roept ons op tot openheid, moed en tolerantie. Best elitair clubje van 180: bijna 12 miljoen Nederlanders maakt zich juist grote zorgen omdat er nog steeds mensen dit soort preken over ons uitstorten. U doet geen goed, u maakt dat deze groep zich nog veel grotere zorgen gaat maken, omdat intelligentsia de problemen blijven bagatelliseren.
29/03/16 22:25
 
Miss World
Zo zie je maar weer dat alpha 'wetenschappers' meestal wereldvreemde dromers zijn van linkse signatuur. Je vraagt je werkelijk af waarom sommige leerstoelen uberhaupt bestaan kunnen, bizar eigenlijk. Wij moeten onze grenzen openstellen en ons laten overspoelen door aanhangers van de meest starre en conservatieve ideologie die onze westerse cultuur verafschuwen en zich daartegen al schietend en exploderend verzetten. Ja echt een geweldig pleidooi. Godzijdank zitten deze lieden niet in de regering
29/03/16 22:20
 
boris-Haarlem
Ik Denk Zelf Na! Daar heb ik géén Marli Huijer, wie dat dan ook mag zijn, voor nodig. En ook haar 180 overbodige companen niet. Mijn hersens gaan voor!
29/03/16 22:19
 
Nico
Hierboven het liberale verhaal, het verhaal over de waarden van onze beschaving. Hiernaast verhalen over rechtse politici, die deals sluiten met Turkije. Elders verhalen dat de overeenkomst niet werkzaam is en nu al op de realiteit vastloopt. Hieronder (en waarschijnlijk ook hierboven) lezersreacties van mensen, die zich bedreigd voelen... Wat snak ik naar liberale staatsmannen, die de weg wijzen...
29/03/16 22:13
 
angel
het niveau van hoogleraar is ook niet meer wat het geweest is.
29/03/16 22:06
 
Der Untergang
De Denker des Vaderlands. . Een stukje van nul en generlei waarde, ondertekend door de Nederlandse Wetenschappelijk elite, wat een gotspe. Misschien moeten al deze hooggeleerde dames en heren eens met open ogen door het land lopen dat zij met alle geweld definitief naar God willen helpen! Zou het schelen? Voor uw eigen carrière zou ik vast cursussen Afghaans, Pakistaans, Arabisch en Albanees gaan volgen. Uw toekomstige studenten spreken namelijk geen Nederlands! Grapjassen!
29/03/16 22:05
 
Anne-Nederland
"De Europese idealen" bestaan niet, het zijn de idealen vh elite groepje dat in 2005 het referendum negeerde. "De open samenleving, met haar nadruk op eigen verantwoordelijkheid". Uitkeringen, huizen, gratis zorg en onderwijs, dus hoezo eigen verantwoordelijkheid? Open samenleving en verzorgingsstaat gaan niet samen. "De Europese binnengrenzen werden geopend...ongekende toename van welvaart en vrede." Hoe hoog is die ivoren toren? Hoe los gerukt van de gewone maatschappij zijn deze mensen?
29/03/16 22:04EenOog
Ik ben voor een open en tolerante samenleving en de waarden die daaraan ten grondslag liggen. Daarom ben ik tegen de instroom van mensen die vanuit hun religieus / culturele achtergrond deze waarden verwerpen. Dit experiment hebben we de afgelopen 20-30 jaar mogen meemaken. Het is duidelijk dat de auteur en de ondertekenaars niet in een achterstandswijk wonen, maar in een fantasie wereld waarin iedereen een Europeaan wordt, als je ze maar genoeg sociale zekerheid geeft.
29/03/16 22:01
 
Sympa33
Het is niet 'wij tegen zij'. Er zijn altijd verschillen van mening. Ook tussen generaties, tussen stads- en dorpsbewoners, noord- en zuiderlingen. . . Dat een aantal idioten ontspoort is bovendien geen indicatie hoe de overgrote meerderheis van immigranten denkt: die functioneren gewoon netjes mee.
29/03/16 21:57
 
apel
Wat een enorm aantal filosofen telt Nederland! Allemaal verstand van poiltiek ook, neem ik aan. . Welnu: de Europese grenzen moesten open voor vrijhandelsverkeer, en niet om een filosofisch ideaal. Om de Vrede dan maar? Grenzen hebben niets met vrede te maken, weten we nu ook. Had men toen geweten wat nu gebeurt, was er niet 1 grens geopend.
29/03/16 21:56
 
JHV
Wat is het toch moeilijk voor elitaire dromers na te denken over de vraag wie de lasten moet dragen. Niet bang voor vreemdelingen maar bang voor idealisten die elke realiteitszin uit het oog verliezen. Men kan vele reële bezwaren noemen, maar in wezen komt het er op neer dat men een fatsoenlijk sociaal stelsel niet kan delen met de hele wereld. En zeker niet met groepen mensen uit verre culturen die onze samenleving geheel niet kennen. De sociale samenhang gaat kapot aan dit soort idealisten.
29/03/16 21:48
 
Ashley
In vroeger tijden moesten de nieuwkomers alles zelf opbouwen in het toenmalige land van melk en honing, tegenwoordig willen ze achteroverleunen en alles kado krijgen. Niets bijgedragen aan onze sociale voorzieningen maar er wel van profiteren en hiervoor talloze veilige landen doorkruisen. Wie is hier gek.
29/03/16 21:42
 
Marsilio
Zo hebben we allen een vecht-vlucht mechanisme. Voorlopig volgen velen Wilders raad en verzetten zich geweldloos en binnen de grenzen die de democratische rechtstaat on voor houdt. Voor vele anderen is het moment reeds aangebroken om onze veranderende samenleving de rug toe te keren. Dat zijn bepaald niet de minst productieven onder ons. . Het zou me verbazen als onder de talrijke hoogleraren die het stukje ondertekenden niet velen zitten die ook tot die laatste groep zullen gaan behoren.
29/03/16 21:37
 
Lunarts
Europa is niet in de greep van de angst maar van de onnozelheid. Zo te zien zijn 99 % van de ondertekenaars (door de belastingbetaler) gesubsidieerde hoogverdieners die daardoor geen idee hebben wat er buiten hun mooie huizen en banen gebeurt. Dat het dan ook eens de maand van de filosofie is (zullen zij zelf ook wel bedacht hebben) geeft m.i. aan dit soort mensen de cultuur van goed- en slechtverdieners in hun voordeel beslechten. Walgelijk volk zo langzamerhand.
29/03/16 21:36
 
Bob, Leusden
Ziedaar het probleem in een paar regels - geen van de 182 ondertekenaars woont in een wijk met de zozeer gewaardeerde immigranten, geen wordt bedreigd, bespuugd, bestolen, geen hoeft jaren langer op een huurwoning te wachten, geen moet achter immigranten aansluiten in een rij, geen wordt de zorg ontnomen om het geld te zien verdwijnen naar de nieuwe kolonisten. Ziedaar de kloof door Nederland: 182 welgestelde wegkijkers en wij - de rest.
29/03/16 21:36
 
boris-Haarlem
Is dit warrige en onhistorische verhaal van de "denkster des vaderlands" en maar liefst 180 'wetenschappers, kunstemakers, diepdenkers en pennelikkers' nu een pleidooi om naast de miljoenen moslims die er al in Europa zijn nog eens véél meer miljoenen moslims toe te laten? Kortom, willen de ze ondergang van de Europese beschaving?
29/03/16 21:32
 
Marsilio
Angst is inderdaad een slecht raadgever, in veel gevallen. Er zijn echter vele soorten van angst. Irrationele, ongegronde angsten zitten ons voornamelijk dwars. Als we echter oog in oog met een hongerige tijger komen te staan, midden in de jungle, en angst ons doet besluiten om te rennen voor ons leven, dan is angst een goed raadgever.
29/03/16 21:30
 
Janronda
Allemaal goed en wel. De emigratie vanuit Europa naar alle werelddelen was echter niet gebaseerd op uitkeringen, zoals bv. de bijstand. De verhuisde Europeanen moesten in hun nieuwe woonstede alles zelf opbouwen. . De immigranten die nu Europa binnentrekken, zijn niet uit op een veilige woonplaats, anders zou men niet meer dan vijf landen doortrekken om in Duitsland, Zweden of Nederland te willen geraken. M.i. moeten we deze stroom beperken, we worden beroofd.
29/03/16 21:29
 
Helena
Onze idealen zijn o.a. het verwerven van welvaart en te kunnen leven in een vrije maatschappij, zonder angst. Welnu dat kan niet meer. De andersdenkenden hebben de kaatste veertig jaar laten zien dat ze wezensvreemd zijn aan de grondbeginselen van onze vrijheid. Die vrijheid is niet alleen bevochten in WO2 maar heeft zich ook in deelgebieden van de mij voltrokken, zoals die tussen mannen en vrouwen, tussen homo en heterosexuelen, tussen gelovigen en ongelovigen. alles voorbij nu.
29/03/16 21:23
 
Marsilio
Huijer en Hees schaffen das ! Gefilosofeer aan de salontafel. Vraag je vooral niet af of er een discrepantie ontstaat tussen draaglast en draagkracht van de open westerse samenleving. Wellicht zodanig dat de vrije, open samenleving zoals we die gewend waren verruild wordt voor een ontwrichte, die de instorting nabij is. But we will all go down together !
29/03/16 21:23
 
Helena
Onderlinge samenwerking tussen landen kan en is prima en verloopt ook goed zolang die landen een zelfde ideologie of religie hebben. Is dat niet zo dan stokkert die samenwerking en gaan de binnengekomenen zich gefrustreerd gedragen. Dat is dan de schuld van de zittende bevolking want zgn hebben die geen ruimte gegeven aan de nieuwkomers. Die hebben op hun beurt niet door dat de zittenden helemaal niet zitten te wachten op de nieuwelingen. Dus prima zolang dezelfde cultuur/geloof gedeeld wordt.
29/03/16 21:19
 
Helena
Het is helemaal niet de zgn angst voor het vreemde. We kijken al jaren naar vreemden via TV en Internet. Het gaat om datgene wat we met zijn allen bereikt hebben en waar anderen gebruik van komen maken. En niet altijd in een sfeer van uitwisseling. Sommige zaken akkederen niet met elkaar. Onze vrijheid van meningsuiting, sexuele geaardheid en vrijheid voor vrouwen is voor binnenkomende vreemden onacceptabel. Ze zullen er alles aan doen om dat te veranderen. En anders radicaliseren ze.
29/03/16 21:15IRP:  

 


Naar Alfa wereld , Politiek lijst , Politiek & Media overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]