De Volkskrant, 17-11-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré uitleg of detail .2010

Wat de Kleine Man wil

Kamervoorzitter Verbeet denkt dat lager opgeleiden meer lager opgeleiden in de Kamer willen. Dat zal toch niet?

Heel goed dat voorzitter Verbeet geen probleem heeft met lager opgeleiden in 'haar' Tweede Kamer, zoals zij dinsdag zei bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis. Gelukkig zijn de tijden voorbij dat volkse politici als boer Koekoek, vertegenwoordiger van de Kleine Man, dusdanig met de nek werden aangekeken dat ze na hun overlijden niet eens in de Kamer werden herdacht. Het parlement moet open staan voor iedereen en het kan geen kwaad dat Verbeet de partijen erop wijst dat ze wellicht wat eenzijdig bemand zijn.

Verbeet gaat echter nog wat verder met haar veronderstelling dat meer lager opgeleiden op het pluche er ook aan zullen bijdragen dat lager opgeleid Nederland zich beter vertegenwoordigd voelt. Dat is een denkfout die weersproken moet worden voordat de partijen erin gaan geloven. Lager opgeleiden willen helemaal geen spiegelbeeld van zichzelf in de Kamerbankjes zien. Ze willen slechts dat hun standpunten er worden verwoord. En niet door onzekere, hakkelende politici, maar door eloquente, zelfverzekerde mannen en vrouwen. Dus niet door Harry Wijnschenk (LPF), die reddeloos ten onder ging in het debat. Niet door Gonny van Oudenallen (Groep Van Oudenallen), die een minister naar de Kamer riep en hem toen niet herkende. En niet door de velen in de PVV-fractie die door hun leider kennelijk dusdanig worden gewantrouwd dat ze zoveel mogelijk worden weggehouden bij de pers.

Daar heeft de Kleine Man helemaal niets aan. Geef hem maar dr. W.S.P. Fortuyn, prof.dr.mr. F. Bolkestein en drs. J.M. den Uyl - van die types die zeiden wat Hij dacht, en het ook nog zo mooi konden formuleren.
 

 

IRP:   Giordano Bruno
Waardoor de kleine man in ieder geval niet vertegenwoordigd wordt of zich voelt, zijn de kosmopolitische en neoliberale praatjes van vrijwel alle politici behalve die van de SP, en al helemaal niet tezamen met de dikke onwelriekende politiek-correcte saus waarmee dezelfde soort opvattingen in de media worden opgediend.


 


Naar Alfa wereld , Politiek lijst , Politiek & Media overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]