De Volkskrant, 29-03-2013, van een verslaggever .2008

Belastingdienst ontkent falen

Abvakabo: fiscus loopt miljarden mis door fraude


Tussentitel: Enquête onder leden werkzaam bij de belasting: geen tijd voor fraudegevallen

Ondanks kabinetsmaatregelen moeten belastingambtenaren nog steeds voor miljarden euro's aan fraudegevallen laten liggen. Dat stelt vakbond Abvakabo FNV, die een onderzoek naar gemiste belastinginkomsten van een jaar geleden heeft herhaald. Volgens de Belastingdienst is het onderzoek achterhaald.

Vorig jaar stelde de bond dat tussen de 4 en 6 miljard euro bleef liggen, nu heeft Abvakabo dat vastgesteld op 3,5 miljard. Mede naar aanleiding van de berichten van medio 2012 over gemiste belastinginkomsten, legde het nieuwe kabinet Rutte II in het regeerakkoord vast om 157 miljoen euro te investeren in fraudebestrijding.

Deze investering moet leiden tot circa 1.600 extra belastingambtenaren, onder meer bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de FIOD. De gedachte is dat het extra personeel het eigen salaris dubbel en dwars terugverdient. Het kabinet hoopt aldus 663 miljoen euro extra belastingen te innen.

Volgens Abvakabo is de extra investering echter een druppel op een gloeiende plaat, zo blijkt uit een enquête die de bond dit jaar hield onder ruim 550 belastingmedewerkers.

Een woordvoerder van de Belastingdienst stelt echter dat dit onderzoek al door de feiten is achterhaald. De Belastingdienst is juist volop bezig met het inpassen van de extra ambtenaren die de fraude moeten aanpakken.

De enquête van Abvakabo bevestigt het beeld van vorig jaar: honderdduizenden fraudeurs en foute bedrijven worden wel herkend, maar mogen volgens de geënquêteerden van de leiding niet worden aangepakt. Personeelstekort en tijdgebrek hinderen de controle. De medewerkers wijzen op stapels fraudegevallen die nu door tijdgebrek 'in de kelder' belanden.

De bond vroeg de belastingambtenaren onder haar leden waaraan hun dienst prioriteit moet geven. En wat dat dan het grootste bedrag aan ontdoken belastinggeld oplevert.

De meest gehoorde suggestie is dat onmiddellijk gericht moet worden gecontroleerd op tienduizenden zogenoemde 'windhappers'. Dat zijn belastingplichtingen die 'kennelijk van de wind hebben geleefd'; ze hebben althans formeel geen enkele vorm van inkomen. Een tweede populaire gewenste maatregel is het niet langer laten passeren van aantoonbare fraudegevallen, met name door tijdgebrek.

Ook moet de Belastingdienst van de ondervraagde Abvakabo-leden kinderloze volwassenen controleren. Die profiteren volgens de belastingmedewerkers vaak van de kinderopvangtoeslag.

Verder moet tienduizenden 'spookburgers' worden aangepakt. Dat zijn vooral tijdelijke werknemers uit Midden- en Oost-Europa met een burgerservicenummer die na vertrek in Nederland ingeschreven blijven en op termijn ten onrechte in aanmerking komen voor een AOW-uitkering.

 Naar Belastingmoraal, egoïsten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]