De Volkskrant, 11-07-2011, column door Thomas vonder Dunk en Bert Brussen .2010

Von der Dunk & Brussen

Thomas von der Dunk betaalt graag belasting. Belasting betalen is namelijk een teken van orde en vooruitgang. Volgens Bert Brussen is belasting gelegaliseerde diefstal voor het goede doel. 'Belasting moeten betalen, is gedwongen Robin Hood spelen.'

Ik betaal graag belasting. Althans, op voorwaarde dat u dat ook doet. Dat hoeft niet per se graag, voor mijn part betaalt u vloekend, dat laat mij koud, als u het maar doet. Belasting betalen is namelijk een teken van orde en vooruitgang. In Afghanistan en SomaliŽ wordt derhalve weinig belasting betaald. Evenmin als indertijd in het Nederland van de hunebedbouwers.

Belastingheffing betekent dat een samenleving zo verstandig is om een aantal zaken collectief te regelen omdat dat efficiŽnter is.

Ik snap dan ook niets van dat Telegraaf-gezeur dat u tot in mei eerst alleen maar zou werken voor de staat, en pas daarna voor uzelf. Daar krijgt u namelijk in de tussentijd ook veel voor retour, waarvoor u anders vergeefs zou wachten tot Sinterklaas. Of wilt u op basis van het profijtbeginsel terug naar de flitsende tijd van de tolhekken, zodat u voor elke kilometer straatweg apart afrekenen moet? Daar kunnen die 130 VVD-kilometers per uur echt niet tegen op.

Je hebt ook lieden die deze trap van beschaving nog niet hebben bereikt.

Neem de 'jurist' Toine Manders, europarlementariŽr voor de VVD. Ik citeer uit de NRC van 7 juni: 'Ik zie belastingheffing als een gelegaliseerde vorm van roof. En ik zie het als een fundamenteel recht van ieder individu, ook van iedere ondernemer, zich daar zoveel mogelijk aan te onttrekken'.

Dat is precies wat rijke Grieken sinds decennia doen: die praktiseren dus gewoon wat de VVD preekt en stemmen dan ook vast op het Griekse equivalent daarvan. Net als voor expats en multinationals bij ons geldt ginds: hoe meer je verdient, hoe minder je dokt. Zij worden derhalve door onze bankiers vanwege hun aan de Griekse fiscus onttrokken en hier gestalde kapitaal gekoesterd.

Tegelijk bezigt onze VVD-regering thans een hoge toon richting geestverwant Athene: regels zijn regels, pacta sunt servanda. Alleen als het met ons Volksempfinden spoort uiteraard. Niet als het om de Hedwigepolder of vluchtelingen gaat. Want regels zijn weliswaar regels, maar als het Rutterechts minder uitkomt toch even niet.

Thomas von der Dunk

==============================================================

Ook ik betaal 'graag' belasting. De gedachte dat mijn geld wordt besteed aan ziekenhuizen, scholen, wegen, riolering, hypotheekrenteaftrek voor al die honderdduizenden huizenbezitters met een modaal loontje in een dankzij deze eerlijke subsidie nog maar net betaalbaar rijtjeshuis, lantaarnpalen en voorheen zelfs een leger met transporthelikopters, maakt het halveren van mijn maandelijks loon 'plezierig'.

Maar je kunt het die VVD-meneer Toine Manders toch niet heel kwalijk nemen dat hij belasting een vorm van roof vindt? Dat is het namelijk ook. Gelegaliseerde diefstal, voor het goede doel. Belasting moeten betalen, is gedwongen Robin Hood spelen. Belastingplicht is noodzakelijk, en valt eventueel 'graag' te voldoen, maar in de kern komt het er op neer dat de belastingbetaler voor ongeveer de helft van zijn tijd gedwongen voor iemand anders werkt.

En daar zit het probleem: die ander is de overheid. Een overheid die vervolgens zelf beslist wat het goede doel is waar de bij burgers weggeroofde centen, aan worden besteed. Aan uitkeringen. Ontwikkelingssamenwerking met misdadige regimes. Stadsdeelraden. Bonussen en auto's met inbouwtelevisie voor incompetente hbo-bestuurders. Of een JSF. Of omvalbanken. Je zou haast zeggen dat met het gestolen geld van de burger voornamelijk de hobby's van politici worden gefinancierd.

Wat dat betreft hebben ze het in Griekenland altijd goed bekeken. Ze willen niet teveel belasting betalen, laat staan hard werken voor hun geld. Daarom kiezen ze standaard voor het socialisme. Socialisten stellen zich graag op als Robin Hood: wij zijn zielig, degenen die wel hard werken moeten we dan maar het geld afpakken, want 'het moet eerlijker'.

Helaas wordt Griekenland nu ook nog beloond voor deze roofbouw. Notabene door een rechts kabinet. Dat zelfs Rutte socialistisch sinterklaas speelt met het geroofde geld van de werkende burgers is diep triest.

Als ik Thomas von der Dunk had geheten, zou ik nu ongetwijfeld afsluiten met een verkapte oproep tot revolutie met historische verwijzingen naar guillotines en soldaten.

Bert Brussen

Naar Belastingmoraal, egoÔsten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]