De Volkskrant, 21-05-2012, van verslaggever Peter de Waard .2010

Duitse regering laat teugels vieren

Lonen in Duitsland fors omhoog

Tussentitel: 4,3 % loonstijging voor metaalwerkers in Baden-Württemberg

In Duitsland lijkt met heimelijke instemming van de regering een loongolf gaande. Dit weekeinde bereikten de werkgevers en vakbonden in de metaal- en elektronische industrie in de Zuid-Duitse deelstaat Baden-Württemberg een akkoord over een loonstijging van 4,3 procent..

Er vallen bijna een miljoen werknemers in die deelstaat onder de nieuwe collectieve arbeidsregeling, de Duitse cao. Belangrijker is dat deze afspraak ook trendsettend is voor de hele metaalsector in Duitsland, waar 3,6 miljoen mensen werken.

IG Metall had ingezet op een loonsverhoging van liefst 6,5 procent. Toen de werkgevers niet meteen overstag gingen, leidde dit tot werkonderbrekingen bij onder meer Siemens, Robert Bosch en Daimler-Benz. Al deze concerns hebben overvolle orderportefeuilles.

Zaterdag werd na een marathonvergadering een compromis bereikt. Ook in andere sectoren zullen dit jaar de lonen fors stijgen. Eerder werd al een akkoord bereikt over een loonsverhoging van 6,3 procent voor 2 miljoen ambtenaren.

Terwijl kanselier Merkel tijdens de G8-top soms eenzaam op bezuinigingen bleef aandringen, laat de regering in eigen land de teugels vieren. De regering heeft bij monde van CDU-minister Wolfgang Schäuble de bonden zelfs aangespoord om hogere lonen te eisen. Hiermee probeert de regering indirect ook de spanningen in Europa te verminderen.

Een van de belangrijke oorzaken van de eurocrisis is dat loonstijgingen in Duitsland sinds de komst van de euro fors achtergebleven zijn op die in andere Europese landen, vooral die in Griekenland, Spanje en Portugal. Hierdoor zijn de kosten per eenheid product in Duitsland veel lager dan in andere eurolanden. Deze achterstand in productiviteit kan niet zoals vroeger ongedaan worden gemaakt met een devaluatie van de munt.

Daarom moet die fout worden gecorrigeerd via loonsverlagingen, ook wel interne devaluatie genoemd, in landen die een concurrentie-achterstand hebben. Dat gaat maar moeizaam. Een loonsverhoging in Duitsland, een interne revaluatie, levert hetzelfde effect op.

Het gevaar is wel dat hierdoor de inflatie in Duitsland en de rest van de eurozone zou kunnen toenemen. Maar dat is op dit moment de minste zorg.

De Britse minister van Financiën George Osborne vindt ook dat Duitsland het voortouw moet nemen in het oplossen van de eurocrisis. 'De sterke eurolanden zullen nu achter hun munt moeten staan of accepteren dat Griekenland uit de muntunie stapt met alle risico's van dien.' Uiteraard vindt hij dat ook de landen met grote tekorten en lage productiviteit hun problemen moeten oplossen, maar 'dat kan alleen als er ook steun komt van de kern van de eurozone'. Osborne liet in een artikel in de Britse krant The Observer doorschemeren pal achter de oproep van de nieuwe Franse president Hollande te staan voor het plaatsen van euro-obligaties.

'Begrotingsintegratie met euro-obligaties zijn de onverbiddelijke logica van een monetaire unie', aldus Osborne.
Red.:   Hogere belasting ook, zegt men, maar geen hond die er aan denkt ...


Naar Belastingmoraal, egoïsten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]