De Volkskrant, 07-04-2005, van verslaggever Nico Goebert

Gemeenten schroeven lasten op

Burgers en bedrijven zijn dit jaar gemiddeld 448 euro kwijt aan gemeentelijke heffingen als de OZB, rioolrechten en hondenbelasting. Dat is ruim 9 procent meer dan in 2004, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


De forse stijging komt door hogere heffingen en de afschaffing van de Zalmsnip. Eerder werd al bekend dat de koopkracht daalt door de flinke stijging van de energieprijzen en de premies voor ziektekosten en pensioen.
    De Zalmsnip - ruim 45 euro per huishouden - was tot 1 januari een tegemoetkoming van het rijk voor de stijgende gemeentelijke lasten. In 2004 kwamen de lokale lasten uit op 428 euro per inwoner, waarvan 18 euro nog werd gedekt door de Zalmsnip. Nu betaalt elke inwoner 448 euro aan lokale heffingen. Zonder de Zalmsnip is dat 38 euro meer dan vorig jaar.
    De opbrengst van de gemeentelijke heffingen zal dit jaar toenemen met 4,9 procent tot 7,3 miljard euro. Bijna de helft daarvan bestaat uit de OZB, de onroerendezaakbelasting voor gebruikers en eigenaren van woningen engebouwen. De OZB levert gemeenten dit jaar 3,5 miljard euro op, 4 procent meer dan vorig jaar.
    Daaruit blijkt dat de gemeenten de herwaardering van het onroerend goed niet helemaal hebben gecompenseerd met lagere tarieven. Door de stijging van de huizenprijzen nam de zogenoemde WOZ-waarde gemiddeld toe met 40 tot 50 procent. Gemeenten beloofden daarop het OZB-tarief zover te verlagen, dat de lokale overheid niets zou verdienen aan die stijging. Die toezegging is niet gestand gedaan.
    De gemiddelde woningbezitter betaalt 3 procent meer aan OZB. De opbrengst is weliswaar met 4 procent toegenomen, maar een deel daarvan is te verklaren door een toename van het aantal woningen.
    'Bovendien zijn die woningen over het algemeen meer waard', zegt Michiel Vergeer van het CBS. 'De woningbezitter die in de afgelopen jaren niet is verhuisd, betaalt 3 procent meer.'
    De lokale lasten per gemeente lopen sterk uiteen. De bewoners van de Waddeneilanden zijn het duurst uit: 2046 euro per inwoner op Schiermonnikoog. Na de wadden zijn Blaricum (729 euro) en Bloemendaal (715 euro) de duurste gemeenten.
    Van de grote steden staat Rotterdam op de elfde plaats met 649 euro, op de voet gevolgd door Amsterdam met 619 euro. De Hagenaar is met 510 euro goedkoper uit, maar betaalt nog steeds meer dan het landelijke gemiddelde.
    De bewoners van de gemeente Lingewaal in de Betuwe, de goedkoopste gemeente, betalen slechts 219 euro.


IRP:   Vergelijk dit artikel ook met dat van Harry van Gelder, van twee maanden later: die lokale lasten vallen in werkelijkheid best mee. De uitspraken boven en de negatieve boodschap die ze bevatten aangaande de hoogte van die lasten zijn dus vooroordelen, emoties, van Goebert.


Terug naar Belastingmoraal, Kalshoven , Sociologie overzicht , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]