De Volkskrant, 28-06-2012, van verslaggever Robert Giebels .2012

'Gemiste belastinginkomsten halveren'

Kamer: fiscus moet meer binnenhalen

Tussentitel: Er zijn er altijd die de dans ontspringen - Frans Weekers - Staatssecretaris van Financien

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de 4,2 miljard euro aan gemiste belastinginkomsten met minstens de helft terugbrengt. De voor de Belastingdienst verantwoordelijke staatssecretaris Frans Weekers (VVD) zei in een debat met de Kamer gisteren dat hij 'halvering natuurlijk nooit kan toezeggen'..

DEN HAAG - Volgens werknemers van de Belastingdienst stijgt de komende jaren het bedrag dat de schatkist misloopt door een nieuwe vorm van belastingheffing onder bedrijven.

De meest recente cijfers over de gemiste belastinginkomsten voor de staat dateren van de belastingjaren 2007 als het om particulieren gaat en 2008 voor ondernemingen. Van elke euro die de Belastingdienst van burgers had moeten krijgen liep de fiscus in 2007 anderhalve cent mis, in totaal is dat 1,4 miljard euro. Ondernemingen betalen 94 eurocent in plaats van een euro. Dat komt in totaal neer op een zogenoemd nalevingstekort in 2008 van 2,8 miljard euro.

De bedragen zijn afkomstig van interne steekproeven die twee jaar na de belastingjaren 2007 en 2008 zijn gemaakt. Weekers presenteerde ze gisteren abusievelijk als de gemiste belastinginkomsten in 2009 en 2010. Over die belastingjaren en daarna zijn de nalevingstekorten evenwel onbekend, zo meldt Weekers' ministerie (FinanciŽn). De Kamer wil uiterlijk in oktober van Weekers een plan van aanpak hebben over hoe het kabinet de gemiste belastinginkomsten gaat terugbrengen. De Kamer wil dan ook de meest recente cijfers over het nalevingstekort zien.

CDA'er Pieter Omtzigt wil dat Weekers zich inspant om dat tekort te halveren, 'of eigenlijk tot nul terugbrengt'. Weekers wilde dat niet toezeggen. 'Er zijn er altijd die de dans ontspringen.' De staatssecretaris noemde tot ergernis van Omtzigt geen bedragen in euro's aan gemiste belastinginkomsten. 'Die gaan toch maar een eigen leven leiden', zei Weekers, die bevestigde dat ondernemingen de schatkist voor 6,1 procent duperen en particulieren voor 1,5 procent. 'Dit is verschrikkelijk belangrijk met het oog op de bezuinigingen', riep Omtzigt daarop uit. 'Er zijn hier wel over mindere bedragen debatten gevoerd.'

Horizontaal toezicht
Een deel van de Kamer legde een verband tussen de gemiste belastinginkomsten en de nieuwe vorm van controle waarmee de Belastingdienst in 2008 is begonnen, het zogenoemde horizontale toezicht. Dit gaat uit van vertrouwen op grond van afspraken met ondernemingen vooraf, in plaats van controle achteraf, soms over veel belastingjaren.

Weekers wil het horizontale toezicht hanteren als een van de instrumenten waar de Belastingdienst gebruik van kan maken. 'Heel veel mensen bij de Belastingdienst die ik spreek, vinden dat horizontaal toezicht leidt tot derving van belastinginkomsten', zei PVV-Kamerlid Roland van Vliet, zelf voormalig belastingadviseur.

De weerstand op de werkvloer tegen de nieuwe vorm van belastingheffing is groot, zo hebben ook Kamerleden van CDA, SP en PvdA gehoord van anonieme medewerkers van de Belastingdienst. Hun vakbond Abvakabo FNV verzamelde er tal van klachten van belastingambtenaren over. Zij menen dat hun werkgever en daarmee de schatkist miljarden laat liggen. Abvakabo FNV wil dat de Kamer er een parlementair onderzoek naar instelt.

Voor de Kamer is het onduidelijk of vertrouwenstoezicht de inkomsten voor de schatkist doet stijgen of dalen. Weekers: 'De indruk bestaat dat horizontaal toezicht eerder tot meer dan minder belastinginkomsten leidt.' De staatssecretaris wees de Kamer op de conclusie van de commissie-Stevens die eerder deze maand een onderzoek naar horizontaal toezicht presenteerde. Stevens is echter zuinig over de vraag of dit de schatkist wat oplevert of kost omdat er geen cijfers over voorhanden zijn. 'De commissie kan er geen voldoende onderbouwde conclusie over trekken.'


Red.:   Vgl. met houding tov. bijstandsfraude


Naar Westerse organisatie, noord-zuid , Westerse organisatie , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .