De Volkskrant, 24-01-2013, door Robert Giebels .2008

5 vragen over | belastingontwijking

'Volledige openheid in Europa nodig'

Met brievenbusbedrijfjes in Nederland ontwijken multinationals de belas-tingen in eigen land. De opbrengst is gering en het trekt dubieus volk aan. Wil Nederland dit fenomeen stoppen? Hoe dan?.

Waarom heeft Nederland zo veel brievenbusfirma's?

Nederland wil een mondiaal financieel knooppunt zijn en heeft mede daarom met een groot aantal landen een belastingverdrag. De bedoeling van die verdragen is Nederland aantrekkelijk te maken voor vestiging van buitenlandse bedrijven. Dat is Nederland, maar de prijs daarvoor is een zeer groot aantal bedrijfjes met nul werknemers die louter op papier in Nederland gevestigd zijn.
    Door hun geldstromen deels via die postbusfirma's te laten lopen, hoeven multinationals geen of veel minder belasting te betalen. Volgens cijfers van De Nederlandsche Bank ging het in 2011 om 13.795 bedrijven die dat jaar ruim 8 biljoen (8.000.000.000.000) euro door Nederland lieten stromen. De belastingopbrengst is minder dan 1 miljard euro, oftewel 0,0125 procent. Internationaal gezien een aantrekkelijk belastingtarief.

1 miljard opbrengst, dat is toch beter dan niets?
Zo kijkt staatssecretaris Frans Weekers (Belastingen, VVD) ertegenaan. Zolang er in Nederland iets aan de strijkstok blijft hangen, is er voor hem geen reden het fenomeen brievenbusfirma fanatiek te bestrijden.

Bovendien, zo vinden Weekers en zijn partijgenoot Helma Neppérus, er is altijd kans dat zo'n lelijk eendje van een postbusbedrijf uitgroeit tot een sierlijke zwaan. Dus een écht bedrijf dat Nederland welvaart en werkgelegenheid schenkt.

De redenering is dat als bijvoorbeeld Pfizer hier al zit met tientallen papieren bedrijven, het concern eerder aan Nederland zal denken als het een werkgelegenheid scheppend Europees hoofdkantoor wil vestigen.

Wat willen de tegenstanders van deze papieren bedrijfjes?
Die vrezen vooral dat het Nederland de reputatie geeft van belastingparadijs. En dat trekt de verkeerde mensen en bedrijven aan. Denk aan de Libische dictator Kadhafi, die in een wirwar van bedrijfjes - echt en op papier - zijn geroofde miljarden euro's in Nederland had veiliggesteld.

Ook zeggen de critici dat burgers in andere landen opdraaien voor het gemiste belastinggeld door de Nederlandse route. Zo betaalt Google in plaats van 2 miljard euro in Amerika, 2,7 miljoen euro belasting in Nederland.

Kunnen we van de brievenbusbedrijfjes af?
Het kan, zegt internationaal belastingadviseur Terence Vink van Taxwise, maar het is gecompliceerd en schadelijk. 'Want dan moet Nederland al die belastingverdragen gaan herzien en wijzigen. En veel bedrijven, ook als ze belastinggeld en werk opleveren, kiezen dan voor een van de vele alternatieven, zoals Cyprus.'

Met de botte bijl is snel een eind gemaakt aan het fenomeen. Grote bedrijven hebben afspraken gemaakt met de Belastingdienst, zogenoemde tax rulings. Als de dienst daarmee stopt, behoort de postbusfirma tot het verleden, maar daarmee ook het aantrekkelijke vestigingsklimaat. Fors verhogen van het Nederlandse tarief is ook een manier om het kaf van het koren te scheiden.

Beter is, zegt belastingadviseur Vink, om afspraken over die bedrijfjes te maken. 'Bijvoorbeeld dat ze altijd minimaal drie of vijf fulltimewerknemers in dienst moeten hebben. Of dat de overheid toetst of zo'n bedrijfje geen dubieuze banden heeft. Maar ook dan geldt dat veel multinationals zullen passeren.'

Kunnen we dan helemaal niets doen zonder dat het schadelijk is?
Wel degelijk, maar alleen internationaal, te beginnen in Europa. En daarbij is volledige openheid een voorwaarde. Als alle landen klare wijn schenken over hun belastingconstructies en de hoeveelheid geld die daarmee is gemoeid, dan is alvast de wijze en de schaal van belastingontwijking wat duidelijker. Dat is het noodzakelijke begin van een gezamenlijke aanpak.

Als alle landen hun regels op elkaar afstemmen, wordt ontwijking over de landgrenzen lastig. Echter, Weekers is nog niet helemaal zo ver: 'Ik wil wel een rol spelen in de strijd tegen belastingontwijking, maar ik ga niet voorop lopen', zei de staatssecretaris gisteren. 'Dan mist de schatkist belastinginkomsten. Al te goed is buurmans gek.'Naar Belastingmoraal, egoïsten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .
 
[an error occurred while processing this directive]