De Volkskrant, 22-02-2010, BRIEF, N. van Manen, Veenendaal .2010

Uitgaven overheid herstructureren

In zijn column betoogt Marcel van Dam dat niet de belastingverlaging van Wilders de oplossing zou zijn, maar juist belastingverhoging naar Scandinavisch voorbeeld (Forum, 18 februari). Daar is de armoede geringer, is minder discriminatie, worden de ouderen beter verzorgd en is de kwaliteit van het onderwijs beter. Een hogere collectieve lastendruk ter bestrijding van discriminatie is een vergezochte utopie.
    Dat het hogere criminaliteits- en armoedecijfer vergeleken met Scandinavische landen wordt toegeschreven aan de lagere collectieve lasten is een visie met een linkse knipoog. Armoede en criminaliteit vloeien in de regel voort uit verstoringen in maatschappelijke patronen. Zo zou dus een hogere belasting en een daarbij horend verstoord patroon dergelijke ontwikkelingen in de hand werken. De oplossing ligt wel degelijk bij de uitgaven van de overheid: niet het korten ervan, maar het herstructureren. Als alleen al het potje van Eurlings, waarin onvoorzien ineens 62,6 miljoen euro overblijft, nou eens zou worden leeggegooid in de pot van het onderwijs. Dit zou enkele tiende- procentpunten van het bbp schelen en komen Scandinavische maatstaven al in zicht: zonder de ongewenste verhoging van de collectieve lastendruk.
Naar Belastingmoraal, ego´sten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]