De Volkskrant, 02-12-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré .2010


Premiejagers

Veel geld betalen voor anonieme tips: daardoor komt de overheid uiteindelijk niet sterker te staan.


Tussentitel: Een grote kans op herhaling is er gelukkig niet

De zaak rond de anonieme tipgever van de Belastingdienst komt in essentie neer op een botsing van overheidsbelangen. Ten eerste het belang van de overheid als belastingheffer. Een hoge belastingmoraal is gebaat bij een strenge aanpak van ontduiking. Daarom was toenmalig bewindsman De Jager in 2009 enthousiast toen hij via een informant opeens toegang kreeg tot de gegevens van honderden rijke zwartspaarders. Daar had hij best enkele tonnen aan tipgeld voor over, plus de belofte dat de tipgever altijd anoniem zou blijven.

Daartegenover staat de overheid als rechtshandhaver. De geheimhouding is, althans volgens de Arnhemse rechtbank, in strijd met de rechten van de verdachte spaarders. Volgens de rechter hebben zij het recht te weten waar de tip vandaan kwam en welke motieven meespelen. Toch weigerden de betrokken belastingambtenaren onlangs voor de rechter opnieuw de naam prijs te geven. Zij beriepen zich op orders van boven. Het is niet vreemd dat het hof in Arnhem dat hoog opneemt en aangifte heeft gedaan: als de uitvoerende macht wegkomt met het negeren van rechterlijke beslissingen, kan de rechterlijke macht wel inpakken.


Een makkelijke uitweg is er nu niet meer voor het ministerie. Het hoopt dat de Hoge Raad binnenkort alsnog beslist dat de anonimiteit van de tipgever legitiem is. Maar zelfs als dat gebeurt, is het departement nog niet van het verwijt af dat het de rechtsgang heeft geblokkeerd. Het hof lijkt daar een principezaak van te willen maken.

Voor het ministerie is het een les: het begon goedgemutst aan deze zaak maar is inmiddels erg kwetsbaar. Een grote kans op herhaling is er gelukkig niet. Sinds 2009 zijn in Europa veel nauwere afspraken gemaakt om zwartspaarders op te sporen. Tipgevers zijn minder nodig. Bovendien vond het ministerie het in 2009 zelf ook al een waagstuk. Het beleid is immers om niet te betalen voor tips, of hooguit een beetje. 'Er mag geen crimineel gedrag worden uitgelokt', aldus bewindsman Wiebes pas nog.

Zo is het. Zodra er wel hoge bedragen in het spel komen, worden de motieven van de tipgevers schimmiger en staat de overheid zwakker. Dat is nu wel gebleken. Van een premiejagerscultuur wordt uiteindelijk niemand wijzer.


Webtitel:
Van een premiejagercultuur wordt niemand wijzer

red.:  
De VK kiest onverdroten voor de rijke belastingontduikers


Naar Belastingmoraal, egoïsten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]