De Volkskrant, 17-05-2013, van verslaggever Robert Giebels .2010

'Belastingstelsel moet simpeler'

De VVD grijpt het Verantwoordingsdebat in de Kamer aan om te pleiten voor een eenvoudiger belastingstelsel, zonder toeslagen en hypotheekrenteaftrek.


De VVD wil het Nederlandse belastingsysteem verregaand vereenvoudigen zodat alle toeslagen en ook de hypotheekrenteaftrek kunnen worden afgeschaft. In plaats van het 'rondpompen van belastinggeld' kan beter de inkomstenbelasting worden verlaagd, zei de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, Halbe Zijlstra. Hij roept het kabinet op zo snel mogelijk met deze vereenvoudiging te beginnen.

Zijlstra krijgt steun van PvdA-voorman Diederik Samsom - 'ik steun de zoektocht naar alternatieven voor de toeslagenfabriek'. Een groot deel van de Tweede Kamer wil een belastingvereenvoudiging. Premier Mark Rutte (VVD) beloofde dat het kabinet 'fundamenteel zal kijken' naar het terugdringen van de risico's in het systeem van toeslagen voor bijvoorbeeld huur en zorg.

Dat bleek gisteren bij het zogenoemde Verantwoordingsdebat, waarbij Kamer en kabinet terugkeken op de overheidsuitgaven en -inkomsten in 2012. Aanleiding voor het pleidooi van de VVD-fractievoorzitter is de fraude met huur- en zorgtoeslagen die vorige maand aan het licht kwam. Deze week bracht dit de verantwoordelijke staatssecretaris Weekers (VVD) in politieke moeilijkheden.

De VVD is er altijd tegen geweest dat belastingbetalers afhankelijk van hun inkomen uiteenlopende toeslagen krijgen als tegemoetkoming in de kosten van huur, zorg of kinderopvang. Onder andere omdat het fraude in de hand werkt. In 2005 stemden de liberalen er echter mee in omdat dit de vurige wens was van de toenmalige coalitiegenoot CDA.

Samsom, nu de coalitiegenoot van de VVD, wees daar in NRC Handelsblad op: 'Al die toeslagen waren geen uitvinding van de PvdA, maar van het CDA. Onder het CDA én de VVD is het aantal toeslagen en de hoogte daarvan in vrij fors tempo toegenomen.' Zijn partijgenoot Henk Nijboer voegde daar in het debat aan toe: 'De kern van het fiscale stelsel is natuurlijk geld ophalen.'

Wat Zijlstra betreft klopt het niet dat de Belastingdienst tegelijk geld ophaalt en uitdeelt. 'Het is toch gek dat we jaarlijks miljarden rondpompen door aan de ene kant hoge belastingen te heffen en aan de andere kant allerlei hoge toeslagen in stand te houden. Kan dat op een andere wijze? Die oproep doen wij aan de regering.'

Uitgedaagd door GroenLinks-Kamerlid Klaver betrok de VVD'er ook de hypotheekrenteaftrek bij zijn vereenvoudiging van het belastingsysteem. Zijlstra plaatst die in het kader van het latente VVD-verlangen naar een kleinere overheid, die zich zo weinig mogelijk met burgers bemoeit en alleen randvoorwaarden schept. 'Als wij het belastingsysteem heel anders maken, heb je instrumenten als de hypotheekrenteaftrek voor bezitsvorming niet meer nodig', zei Zijlstra. Dat is opmerkelijk omdat de VVD tot het laatst heeft vastgehouden aan de aftrek. In het regeerakkoord van VVD en PvdA staat de aftrek overeind, maar wordt het huizenbezitters moeilijker gemaakt ervan te profiteren.

Voorstellen voor een vereenvoudiging van het belastingstelsel worden dit voorjaar verwacht van de commissie-Van Dijkhuizen. Die commissie op initiatief van SGP-Kamerlid Dijkgraaf staat onder leiding van de topman van investeringsbank NIBC. Van Dijkhuizen kwam tijdens de formatie van het huidige kabinet al met voorlopige adviezen. Kern daarvan is een belastingstelsel met twee tarieven voor de inkomstenbelasting, mogelijk gemaakt door het afschaffen of beperken van zaken als de hypotheekrenteaftrek en toeslagen.

De VVD heeft wel oren naar een beperking van het aantal belastingtarieven. Het CDA is al jaren pleitbezorger van één à twee tarieven. 'Sociale vlaktaks', doopten de christen-democraten die. Maar de PvdA voelt er niets voor, maakte Nijboer duidelijk: 'Als je een eerlijk belastingstelsel wilt, betalen de hoogste inkomens de meeste belasting.' Om zonder toeslagen de laagste inkomens toch gericht te ondersteunen, zijn volgens de PvdA juist veel belastingschijven nodig.


red.:  

Naar Belastingmoraal, egoïsten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]