De Volkskrant, 15-02-2012, door Robert Giebels .2008

'Winstbelasting moet veel hoger'

Ondernemers en rijken betalen in Nederland veel minder belasting dan mensen in loondienst. Daar moet een einde aan komen.

Tussentitel: Werknemers dreigen de gekke Henkies te worden van bv Nederland

'Dat juist ondernemers klagen over de hoge belastingen in Nederland slaat nergens op', zegt Ed Groot, de fiscale specialist van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Zelfs ondernemers die vele tonnen winst maken, betalen meestal niet veel meer dan 25 procent. 'Fors minder dan de 52 procent die al geldt voor pakweg een senior beleidsmedewerker.'

Groot wijst op Mitt Romney. De steenrijke Republikeinse presidentskandidaat ligt onder vuur omdat hij maar 14 procent belasting betaalt en een doorsnee Amerikaanse werknemer bijna het dubbele. 'In Nederland is het dus nóg schever. Arbeid wordt hier heel zwaar belast en ondernemers en mensen met een kapitaal betalen relatief heel weinig belasting. Werknemers die nog gewoon loonbelasting afdragen, dreigen de gekke Henkies te worden van de bv Nederland.'

Vandaag praat de Kamer over belastingplannen van staatssecretaris Weekers (Financiën, VVD). Daar heeft PvdA'er Groot geen hoge pet van op. 'Weekers' enige concrete plan is verdere verlaging van de winstbelasting.' Maar die tarieven - 20 procent voor de eerste twee ton winst en 25 procent daarna - zijn al heel laag.

Waar leidt dat toe?
'Ongelijkheid aan de bovenkant van de inkomensverdeling. De vlucht in bv's zal verder toenemen. Zodra voor een ondernemer het toptarief van de inkomstenbelasting in zicht komt - 52 procent - is het nu al zeer aantrekkelijk een bv op te richten. Je ziet dan ook het aantal bedrijven jaar in jaar uit stijgen. Maar de belastingafdrachten van ondernemingen dalen structureel. Terwijl de lastendruk op mensen in loondienst alleen maar toeneemt. We hebben 52 duizend bv's, meestal in handen van directeur-grootaandeelhouders. Die betalen belasting in box 2, maar dat levert slechts 1 procent van de inkomstenbelasting op.'

Dat stimuleert toch het ondernemerschap?
'Daar is geen bewijs voor. Vele tientallen fiscale faciliteiten staan ondernemers ter beschikking om ze door te laten groeien van kleine naar grotere ondernemingen die personeel aannemen. Alleen: dat gebeurt bijna niet.

'De gemaakte winst wordt niet geïnvesteerd en in de economie teruggepompt. Dat het aantal ondernemers sterk is gegroeid, zie je niet terug in meer innovatie of extra werkgelegenheid. Een aanzienlijk deel van de winst wordt opgepot of verhuist naar het buitenland om zo de belasting te ontwijken. Honderden fiscale bureaus helpen de bv's om daarvoor constructies op te zetten.'

Is die inkomensongelijkheid bekend?
'Er is veel te weinig aandacht voor. Nederland is doorgeschoten in het faciliëren van ondernemers. Wat men vergeet is dat daardoor de lasten worden doorgeschoven naar werknemers. Die moeten een steeds groter deel van de belastingen en premies volksverzekeringen opbrengen. Dat maakt mensen in loondienst duurder, waardoor het vervolgens weer onaantrekkelijk wordt werknemers in dienst te nemen.'

U ziet dezelfde kloof tussen werknemers en mensen met veel kapitaal.
'Iemand met een miljoenenvermogen betaalt 1,2 procent belasting over zijn vermogen, maar maakt met gemak een rendement van 6 procent of meer. De Nederlandse Mitt Romneys die leven van hun kapitaal betalen weinig belasting en ze betalen evenmin mee aan de zorgverzekering en de AOW. De effectieve belasting op kapitaal in Nederland is slechts 17 procent. Veel lager dan bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of Denemarken waar het rond de 41 procent ligt.'

Wat is de oplossing?
'Het verschuiven van belastingdruk. De belasting op arbeid moet omlaag en de winstbelasting omhoog. Dat laatste kan best zonder dat je daarmee in Europa uit de pas gaat lopen, want Nederland zit al heel laag met die winstbelasting. Het kabinet denkt daarmee buitenlandse bedrijven te lokken. Maar dat roept zo veel irritatie op dat Duitsland al twintig jaar geen belastingverdrag met Nederland wil sluiten.'

De PvdA wil samen met GroenLinks en SP een nieuw toptarief van 60 procent voor inkomens boven de 150 duizend euro. Pak je daar de ondernemers mee?
'Bij dat tarief gaat het zelden om ondernemers, maar om grootverdieners in loondienst, bijvoorbeeld bestuurders en medici. Dat is een kleine groep, maar die worden met zo'n toptarief flink geraakt, want het levert 200 miljoen op. Dat is niet veel, maar symbolisch wel belangrijk. Als dat toptarief er komt, is het nog logischer tegelijk de winstbelasting en de belasting op kapitaalinkomens te verhogen. Anders wordt de kloof tussen werknemer en ondernemer nóg groter.'Naar Belastingmoraal, egoïsten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]