WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Belastingmoraal, de egoïsten: middengroepen

25 jul.2008

De weerstand tegen belasting is het meest vocaal bij bepaalde types middengroepen. Onder een voorbeeld:
 

Uit: Dagblad De Pers, 19-07-2008, door Koster en Johanneke

Belastinggrap mag niet op de radio

Belastinggrappen mogen niet bij BNR Nieuwsradio. De 'belasting is diefstal'-spot wordt er niet langer uitgezonden. Ondernemers zijn boos. 'Wie wil het belastingkantoor beplakken?'


'Belasting is diefstal', herhaalt Toine Manders, directeur van het Haagse Juristen College, de verboden reclameslogan nog maar eens. De directeur van het kantoor dat 7.000 Nederlanders helpt belasting te ontwijken is getergd dat de oneliner niet langer is te beluisteren op de radio. BNR Nieuwsradio stopte dinsdag met het spotje, na een klacht van twee luisteraars, die bij de Reclame Code Commissie hun beklag deden over de provocatie....
     ... De belastingadviseur ('Ik maak van mijn hobby mijn beroep') en voorzitter van de Libertarische Partij tekent beroep aan, maar heeft weinig vertrouwen in een goede afloop. 'Daar zitten dezelfde types in, die mij nu dwarsbomen. Het volk is geïndoctrineerd om belasting te betalen. De Reclame Code Commissie wijst op een sociaal contract dat we met elkaar hebben afgesproken. Maar dat bestaat helemaal niet! Als je de' fiscus niet betaalt, komt de politie op den duur bij je binnenvallen. Mijn stelling is: als we geen belasting afdragen, gaat het stukken beter, want dan hoeven de productieven niet meer op te draaien voor de kosten van de contra-productieven. Als we allemaal voor ons zelf zorgen en we niets hoeven af te dragen aan de staat, neemt de welvaan toe. De economie van Dubai groeit jaarlijks met 17 procent omdat er bijna geen belasting wordt geheven.'   ...


Red.:   Oftewel: de zwakken kunnen doodvallen.
    Let ook op het argument van Dubai - een archetypisch voorbeeld van hun slechte argumenten: Dubai is rijk vanwege de olie en de komst van talloze rijken. 

 

Uit: De Volkskrant, 29-08-2008, hoofdredactioneel commentaar

VVD krijgt meer profiel met beginselverklaring

... de uit 1980 daterende Beginselverklaring van de VVD. Deze verklaring staat in het teken van de ‘gelijkwaardige mogelijkheden tot ontplooiing van alle mensen’. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties vormt het richtsnoer. De ‘sociale markteconomie’ staat centraal. Arbeid moet menswaardig en zinvol zijn, en zo dicht mogelijk aansluiten bij de wensen van de werknemer. Ontwikkelingssamenwerking ‘geeft blijk van de liberale geest van broederschap’.
    VVD-leider Rutte betitelde gisteren deze, nog steeds van kracht zijnde, Beginselverklaring niet ten onrechte als ‘Joop-den-Uyl-denken’. In 1980 wilde de VVD zich van haar zachte, vooruitstrevende en sociale kant laten zien. De opstellers wilden een opening maken naar het politieke midden en de weg plaveien voor samenwerking met de PvdA. Nu gaat de VVD – en vooral de met een linksig imago worstelende Rutte zelf – zich scherper profileren ten opzichte van links-liberalen en rechts-conservatieven. Mensen moeten de ruimte krijgen ‘iets buitengewoons te maken van hun leven’. Die ruimte moet bevochten worden op de staat, die krachtig, maar vooral klein moet zijn. In de concept-Beginselverklaring van Rutte ‘wordt de belastingdruk zo laag mogelijk gehouden, zodat hardwerkend Nederland zo veel mogelijk van het verdiende geld naar eigen keuze kan besteden’.  ...


Red.:   Hieruit volgen twee dingen: de VVD, de partij van de top en het rechtse midden, is een partij die de belastingmoraal ernstig ondermijnt. Het 'verdiende geld naar eigen keuze kan besteden' betekent niets meer of minder dan dat de belangen van onderwijs zorg en veiligheid onderschikt worden gemaakt aan vierde vakantie, derde auto en tweede huis.
    En ten tweede dat deze slechte belastingmoraal samen gaat met de keiharde "recht van de sterkste" maatschappij.


Naar Belastingmoraal, egoïsten  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home