De Volkskrant, 13-06-2014, rubriek De kwestie, door Peter de Waard .2010

Moet fiscus alles openbaar maken?

Tussentitel: Hoe wordt gejuicht als bekend is wat Robben aan belasting betaalt

In het Nieuwe Testament verklaart Jezus dat het 'joodse volk de keizer moet geven wat de keizer toekomt'. Gezien het feit dat de legers van de keizer toentertijd Palestina hadden bezet, leek hij op een Oekraïner in de Krim die zegt dat aan Poetin belasting moet worden betaald.

Eigenlijk had Jezus een verrader kunnen worden genoemd, hoewel Knevel & Van den Brink de Bijbeltekst vast hadden willen vergoelijken als een slip of the tongue. In de tien geboden staat tenslotte wel het een en ander over onkuisheid maar niet over belastingontduiking.

Belastingontduiking wordt moreel gezien als een veel minder groot kwaad beschouwd dan diefstal. Wie als 16-jarige merkschoenen steelt, is als zondaar tegen het zevende gebod misdadiger. Wie de fiscus weet te tillen, zal zelfs door zwarte kousen een glanzende carrière in de financiële wereld in het vooruitzicht worden gesteld.'

Deze week meldde het AD dat de Belastingdienst de jacht heeft geopend op 13.000 'windhappers' - Nederlanders die tegen de fiscus zeggen nauwelijks iets te verdienen maar intussen een Ferrari rijden en een skybox bij Ajax hebben. Er was nauwelijks maatschappelijke beroering. Als een dergelijke lijst van potentiële pedofielen, inbrekers of graaiende corporatiedirecteuren had bestaan, zouden er te weinig burgemeesters zijn om de paniek te bezweren.

Belastingontduiking onderscheidt zich in principe niet van ordinaire diefstal. Wie te weinig betaalt, dupeert een ander die daardoor meer moet betalen. En anders dupeert hij volgende generaties die voor de extra staatsschuld opdraaien.

Het kwaad kan met wortel en tak worden uitgeroeid als de overheid zou besluiten de inkomens van alle Nederlanders openbaar te maken, inclusief de betaalde belasting. Wie niet zou meedoen, zou geen paspoort van dit land mogen hebben. Deze inbreuk op de privacy is te rechtvaardigen vanwege het maatschappelijke belang. Sociale controle is de enige manier om deze misdaad uit te roeien. Nederlanders kennende zou niemand accepteren dat zijn of haar buurman over een hoger inkomen veel minder belasting betaalt. Ook zou hierdoor de politieke druk toenemen mazen in de belastingwetgeving te dichten, zodat ook belastingontwijking kan worden aangepakt.

Het juichen voor een doelpunt van Oranje zou een stukje minder worden als iedereen zou weten wat Robben c.s. precies aan de fiscus betalen. In het huidige geheime systeem is een groot onrechtvaardigheidsgevoel bij mensen die wel het volle pond betalen. Zij worden cynisch over elke poging tot nivellering, omdat zij denken dat de echt grote vissen altijd de dans ontspringen.

Als Nederland een precedent schept, zal wereldwijd zonder twijfel zo veel belasting worden binnengehaald dat alle overheidstekorten tot redelijke proporties worden teruggebracht.

Als Mozes dit had geweten, zou hij op de berg Sinaï nog een elfde gebod in de stenen tafelen hebben gebeiteld.Red.:  


Naar Belastingmoraal, egoïsten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]