De Volkskrant, 19-01-2012, VAN ONZE CORRESPONDENT ARIE ELSHOUT .2010

Schatrijke Mitt Romney betaalt schatkist schijntje

Tussentitel: 15 procent belasting betaalt Romney, met een vermogen van 270 miljoen dollar

Mitt Romney - de man met een geschat vermogen van 270 miljoen dollar - heeft gezegd dat hij 'waarschijnlijk' 15 procent belasting betaalt over zijn jaarlijkse inkomsten. Met deze bekentenis trok hij meteen veel vuur aan, aangezien dat percentage veel lager is dan het toptarief van 35 procent voor hogere inkomens.
Ongewild dreigt Romney zo in deze verkiezingsstrijd het symbool te worden van wat critici een onrechtvaardig belastingsysteem noemen, dat rijken bevoordeelt en de inkomensongelijkheid vergroot. Dit onderwerp werd vorig jaar actueel door de acties van Occupy Wall Street, die ook veel weerklank vonden bij de middenklasse.

Romney maakte zijn opmerking dinsdag in antwoord op een vraag tijdens een campagnebijeenkomst in South Carolina, waar zaterdag een voorverkiezing wordt gehouden. Hij staat al langer onder druk om zijn belastingaanslagen naar buiten te brengen, maar tot nu toe hield hij de boot af. Afgelopen weekeinde beloofde hij in april alles te zullen vrijgeven. Dat hij nu alvast een tipje van de sluier heeft opgelicht, is misschien een poging deze voor hem politiek gevoelige informatie gespreid en gedoseerd te presenteren. Mogelijk hoopt hij zo eventuele schade beperkt te houden.

Newt Gingrich, een van Romneys tegenstanders in de strijd om de Republikeinse presidentskandidatuur, meent dat de belastinggegevens eerder moeten worden verstrekt. Als hij uit South Carolina zou komen, zei Gingrich, zou hij zich afvragen: 'Waarom wil je niet dat ik het weet? Waarom wacht je tot ik heb gestemd?'

Gingrich, die zelf over een geschat vermogen van dertig miljoen dollar beschikt, heeft overigens ook zijn belastingaanslagen nog niet openbaar gemaakt. Doet hij nog deze week, beloofde hij.

Romney zei dat hij nauwelijks een vast inkomen, een salaris, heeft. De afgelopen tien jaar bestonden zijn inkomsten naar eigen zeggen voornamelijk uit geld dat hij verdiende met investeringen die hij in het verleden gedaan had.

De belasting die in Amerika wordt geheven over vaste inkomens, kent een toptarief van 35 procent. Voor belasting op vermogenswinst, bijvoorbeeld uit investeringen, aandelen, dividenden en vastgoed, geldt een toptarief van 15 procent. Het is dit verschil dat ertoe leidt dat rijken procentueel gezien vaak een kleiner aandeel van hun inkomen aan de belasting hoeven af te dragen dan de middeninkomens.

Warren Buffett, de op twee na rijkste man ter wereld met een geschat vermogen van vijftig miljard dollar, wijst er al jaren op dat dit niet eerlijk is. Vorig jaar schreef hij in The New York Times dat in 2010 17,4 procent van zijn inkomen naar de belasting ging, terwijl dat voor veel werknemers in zijn bedrijf gemiddeld 36 procent was.

Veel Republikeinen verdedigen echter het bestaande belasting- systeem. Zij zeggen dat het lagere belastingtarief op inkomsten uit investeringen goed is voor de ondernemingszin en de economie. President Obama wil echter dat de rijken in Amerika meer belasting gaan betalen. Hij is voor een minimumtarief voor iedereen die meer dan een miljoen dollar per jaar verdient.

Obama, die een geschat vermogen heeft van bijna 12 miljoen dollar, heeft over zijn inkomsten in 2010 26 procent belasting betaald.


Naar Belastingmoraal, ego´sten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]