WERELD & DENKEN
 
 

Burgeroorlog, etnisch

Een revolutie of burgeroorlog kent meestal een langdurige aanloop. Leert de geschiedenis. Met als andere kenmerk dat die aanloop tijdens die aanloop zelf pas heel laat als aanloop gezien en erkend wordt. Wat logisch is, want als men de situatie erkent als aanloop naar een burgeroorlog, doet men wel vermoedelijk andere dingen en neemt men vermoedelijk wel andere besluiten, die de kans op een burgeroorlog verminderen.

Al langere tijd was er bij deze redactie het idee om expliciete aandacht te besteden aan die aanloop. Waarbij als eerste duidelijk gemaakt moet worden dat er sprake is van een aanloop.

Na wat terugdeneken over de huidige, schrijvende september 2016  en vorige situaties, en met als directe aanleiding een bericht over anti-asielzoekersprotest in Oude Pekela, lijkt het meest duidelijke punt om aan te wijzen als kantelpunt richting start van een aanloop richting interetnische burgeroorlog wel gevonden: de acties van zwarten en politiek-correcte elite tegen Zwarte Piet.

Daarvoor zijn meerdere redenen. Ten eerste dat het duidelijk een nieuwe fase was - de betrokken zwarte actievoerders waren al een aantal jaren bezig maar zonder voldoende aandacht te krijgen van de politiek-correcte elite, maar ineesn was die aandacht er wel. Zeg maar van de Pauw's, DWDD's, Volkskrant'en, Trouw's enzovoort.

De tweede reden om dit als kantelpunt te zien: er kwam een openlijk en massaal verzet van de autochtone bevolking. Natuurlijk aanvankelijk uitsluitend op het internet, maar dat was zo overweldigend, dat de Pauw's, DWDD's, Volkskrant'en, Trouw's enzovoort er wel aandacht aan moesten besteden, zij het natuurlijk in de strikt afkeurende zin. Zoals bij Pauw: je zet een slecht-articulerende voorstander van Zwarte Piet tegenover een tafel vol welbespraakte tegenstanders, liefst van het soort Bekende Nederlander. Of anders de beul Peter R. de Vries uitleg of detail .
    Op dit moment, september 2016, verkeert de politieke-correctheid in dubio over wat verder te doen, omdat de anti-Zwarte Piet beweging successen boekt in de grote steden met hun gekleurde meerderheden, maar niet in de rest van het land. En iedere verdere actie in botsing dreigt te komen met de wijdere campagne die loopt rond de "vluchtelingen" of beter asielzoekers of beter economische migranten, waarin met beweert: "Immigratie betekent niet dat Nederlanders iets van hun identiteit hoeven in te leveren".

Een derde reden maar eentje die verder niemand is opgevallen: de moslims en andere niet-zwarte allochtonen kozen allemaal partij voor de zwarten.

Dat was vermoedelijk het voornaamste kantelpunt.

Dat dit een kantelpunt is, wordt versterkt door datgene dat als tweede in aanmerking komt, maar ook gezien kan worden als versterking van het eerste: het aansluiten van de zwarte activiste Sylvana Simons bij de Turken-partij DENK.

Met het noemen van welke naam er weer een stap verder terig gemaakt kan worden. want ook in aanmerking komt het punt waarop die zwarte Sylvana Simons, bekend van een vroeger populair muziekprogramma op één of ander commercieel tv-kanaal, zich profileerde als zwarte activiste, door een onbeholpen Nederlands sprekende Tsjech genaamd Martin Simek op televisie, in het populaire programma DWDD, te kastijden voor zijn gebruik, hoogst vriendschappelijk bedoeld, van de term "zwartjes" - voor zwarte kinderen die hij geholpen had. "Kleine zwarten" is "zwartjes". De zwarte Sylvana Simons deed uiterst onaangenaam tegen de als sympathiek ervaren Martin Simek uitleg of detail , en op het internet werd de zwarte Sylvana Simons op diverse wijzen gewezen op haar kwalijke inborst, en het racisme van haar houding. Voor de zwarte Sylvana Simons aanleiding om zich daarover twee dagen later, de gelegenheid gegeven door datzelfde DWDD, te beklagen.
    Af te korten tot: het racisme van de zwarte Sylvana Simons kreeg steun van de blanke politiek-correcte elite. En de politiek-correcte elite keerde zich tegen de autochtone Nederlanders die zwarte Sylvana Simons hadden gewezen op haar racisme, en werden op hun beurt door de zwarte Sylvana Simons en elite beschuldigd, onder de noemer "racistische bagger". Merk op: iedere kritiek op een gekleurd en met name een zwart persoon is "racisme", en indien gedaan door meer dan één persoon over dezelfde kwestie: "racistische bagger".

Overigens werkt dit natuurlijk ook cumulatief: het anti-Simek-racisme van Simons kreeg zo veel weerstand omdat er al zo veel eerder was gebeurd, waaronder het Zwarte-Piet gebeuren.

Wat zich dus nog een keer versterkte bij de DENK-aansluiting. De partij DENK is een afsplitsing van twee PvdA-leden die ruzie kregen binnen die partij omdat ze zich niet wilden distantiëren van de zoveelste politieke inmenging vanuit Turkije in Nederland, oftewel: het is een openlijk pro-Turkse partij. En de zwarte Sylvana Simons heeft dus geen enkele poltieke én maatschappelijke binding met de ideeën van deze Turkse en ook duidelijk islamitische partij. Op één ding na, dat overduidelijk is, maar tot nu toe nooit openlijk is uitgesproken: ze keren zich alle twee tegen de blanke Nederlandse maatschappij en cultuur -  of liever (want Nedelandse baantjes en uitkeringen willen ze wel): de Nederlandse oftewel blanke burgers.

Dit is een nauwelijks te ontkennen teken van interetnische wrijvingen, en zo weinig te ontkennen, dat waar een aanzienlijk aantal politiek-correcten zich verbaasde over die aansluiting en zich zelfs er tegen uitsprak, niemand deze voor iedereen duidelijk zichtbare achtergrond durfde noemen.

Dus waar de inter-etnische burgeroorlog een veel langere aanloop kent, natuurlijk, liggen deze gebeurtenissen op dat deel van de groeikromme waar de helling het grootst is, zie hier  :
S-curve

Het punt waar het van in de diepte liggende veenbrand overgaat in de eerste zichtbare rook en kleine vlammetjes bij de grond. Die grond zijnde in de huidige tijd het internet.

Een veenbrand die dus heel "onschuldig" gestart is: de eerste bazarwinkeltjes, de eerste theehuizen, de eerste moskeeën, de eerste hoofddoeken, de eerste hoofddoek op televisie, het begin en voltooiing van de fysieke segregatie, enzovoort. Het linkerdeel van de groeikromme.

Waaraan nog een paar punten toegevoegd kunen worden, te beginnen met "de Turkse burgeroorlog in Nederland". De poging tot staatsgreep in Turkije in 2016 leidde in Nederland tot pro-Erdogan demonstraties met massaal Turks vlagvertoon, uitspraken van Turken voor de Nederlandse microfoon als "Turkije is mijn vaderland en mijn liefde", en verwensingen richting Nederlanders van het niveau "Fuck jullie allemaal en rot op".

De politiek-correcte media, en politiek, hebben dit niet verder aangeroerd, tot minister-president Rutte er in het kader van aanstaande verkiezingen er een item van maakte, en achteraf reageerde met "Pleur zelf op!". Tot algemene politieke veroordeling. Onder het motto: dit is niet verbindend.

Waarmee het bereikt is dat iedere ontkenning van het bestaan van interetnische spanningen volstrekt futiel is, hoewel nog steeds uitvoerig ontkend op alle mogelijke manieren. Een dagblad Trouw drukt onderzoek af waaruit zou volgen dat moslimjongeren minder moslim worden", een herhaling van dit soort onderzoeken van 5, 10, 20 en 30 jaar geleden. En berustend op een foutieve interpretatie van de gegevens uitleg of detail . Een dagblad de Volkskrant probeert altijd te onpas moslims voor te stellen als "mensen zoals u en ik":... , en dit dan zo frequent dat ze de neus stootten toen ze een moslim in de file voor Schiphol in verband met veiligheidsmaatregelen fotografeerden als "normale Nederlander":


... en de moslim prompt een proces aanspande vanwege "stigmatisering". Een proces dat hij natuurlijk won want moslims krijgen altijd gelijk van de D66-rechters uitleg of detail .

Wat de media doen het het tegenhouden van de natuurlijk tegenkracht bij de allochtone uitingen van afkeer van de Nederlandse cultuur, namelijk de reacties van de Nederlanders. Waardoor ze de exponentiële groei van het linkerdeel van de groeicurve mogelijk hebben gemaakt, en waarmee ze nog steeds bezig zijn, dus. Een exponentiële groei die indien zich voortzettend per definitie leidt tot een catastrofe, zie de al eerder gegeven link naar dit soort groeiprocessen.

Dit wordt de rapportage van de groei van die curve van interetnische spanningen, vanaf het moment ergens midden september 2016.

Te beginnen dus met het bericht uit het noorden des landes (de Volkskrant, 19-09-2016, van verslaggeefster Wil Thijssen):

  Oude Pekela heeft er genoeg van

In Oude Pekela waakt een burgerwacht over de vrouwen en kinderen, want de gemeente doet immers niets tegen asielzoekers. 'Wij willen hier weer fatsoenlijk over straat kunnen.'

Tussentitel: En dan komen hier asielzoekers met hun dure mobieltjes - dat schuurt hè

...    Het is onrustig in Oude Pekela. Een dronken asielzoeker heeft afgelopen week bij zijn aanhouding een agent verwond, en een winkeldief maakte kort daarop zijn arrestatie 'moeilijk', aldus de politie.
    Het bevestigt wat veel inwoners denken: die lui deugen niet. Maar ondanks de arrestaties doet de gemeente niks, zeggen de dorpelingen, die vinden dat ze niet serieus worden genomen. ...
    Het is reden voor een hele reeks manifestaties hier op het plein, scandeert Marcel voor het stadhuis. 'Net zolang totdat er naar ons wordt geluisterd. Willen wij hetzelfde als wat er in Zaandam gebeurt? Wegvluchten omdat je dorp wordt overlopen met respectloze gasten?' Hij oogst applaus.
    Zijn aanhangers hebben inmiddels de burgerwachtbeweging 'Soldiers of Odin' opgericht - helden die hun vrouwen en kinderen beschermen tegen naderend onheil. 'Als de politie niks doet, kun je erop wachten dat we zelf politietje gaan spelen', zegt een tweede 'Marcel' (32), die op zijn rechterarm groot 'Nordic', en op zijn linker 'Thunder' liet tatoeëren.   ...
    Oude Pekela broeit als een smeulend strootje in een hooiberg. Zo'n vijfhonderd meter verderop rijden politiebusjes af en aan om het asielzoekerscentrum te beveiligen. 'Vroeger had niemand last van het asielzoekerscentrum, maar enkele jaren geleden ging het mis', zegt Hendrik uit Beerta, die hier in Oude Pekela is opgegroeid. Er was een vechtpartij op de kermis, tussen asielzoekers en dorpelingen, waarbij met stokken en fietskettingen werd geslagen. En sindsdien is er geen kermis meer. 'Geen schiettent, geen botsauto's, geen zweefmolen, niks.' Dus de asielzoekers hebben gewonnen, wil hij maar zeggen. Het dorp is daarmee voorgoed veranderd. 'En dat pikken we niet.'

Het gebeuren van een eerder geval van lastig-vallen en het bestaan van een buurtwacht die 'Soldiers of Odin' heet was een eerder tijdstip waarop deze redactie dacht over vorm van signalen van een etnische burgeroorlog, maar toen kwma deze vorm nog niet op. Dat er zo'n soort beweging zou opstaan, was namelijk allang een voorspelling. Daaraan was slechts één ding verwonderlijk: dat het niet allang en veel eerder was gebeurd.

En omdat gewone Nederlanders er te gematigd en schuchter voor zijn, komt het dus uiteindelijk in de handen van ruwer volk. Waar de Volkskrant dan weer gebruik van maakt, in dat eerdere bericht en ook nu, met het suggeren van nazi-sympathieën:

De fotograaf van de Volkskrant zet de enige vlag die nazi-sympathieën zou kunnen suggereren prominent in beeld:

Waarom stuurt dit aan op burgeroorlog? Omdat als het gaat om demonstraties van moslims met jihadvlaggen, de Volkskrant die beelden en desnoods de berichten censureert.

De Volkskrant schrijft:
  De politie en de asielopvangorganisatie COA ontkennen dat een 12-jarig meisje onzedelijk is betast; ze doet geen aangifte en onderzoek heeft niks opgeleverd ...

... en censureert dit bericht (GeenStijl.nl, 16-09-2016, door Zentgraaff uitleg of detail ):
  Verkrachting Ede gedoofpot wegen asielig

Door drie asielzoekers in een verlaten kantoor verkracht worden. Het overkwam een 18-jarig meisje in Ede, maar dat mag u niet weten van de burgemeester. Nee, want stelt u zich toch eens voor, als u geschokt bent door dit soort dingen, dan bent u een foute bruine nazi. Burgemeester Cees van der Knaap van Ede (CDA) besloot daarom de zaak drie weken onder de pet te houden, om de oppositie tegen meer asielopvang in de gemeente niet in de kaart te spelen. Deugen en meedoen met de asielmaffia is namelijk belangrijker dan het beschermen van de bevolking van de gemeente.

Dus iedereen die dit gelezen heeft, gelooft niets meer van wat de Volkskrant schrijft, wat bestuurders beweren, en de overheid in het algemeen aangaande dit soort zaken. Dit soort zaken zijnde alles dat met asielzoekers en allochtonen te maken heeft.

Zijn er demonstraties naar aanleiding van terreursaannslagen in Frankrijk zoals die op Charlie Hebdo, dan wordt de daar aanwezige doodenkele moslim prominent in beeld gebracht en drie keer langs de camera geparadeerd. Met als bedoeling en dat de mensen zich minder verzetten tegen de moslims, en als resultaat daarvan dat de moslims weer de volgende reeks aanslagen kunnen plegen.

Bestuurders en media zijn mede-schuldig aan de reeks opeenvolgende aanslagen door moslims wegens goedpraterij en gebrek aan ingrijpen bij de eerste paar.

Plegen de moslims buurtterreur, dan hoor je er niets van in de media.

Plegen de moslims buurtterreur én zetten ze dat zelf op internet, dan nog weet de Volkskrant dat te vergoelijken (de Volkskrant, 20-09-2016, column door Toine Heijmans):
  Tuig van de richel

Hartstikke leuk die woede over de treiterboys in Zaandam ...
    In de Kanaalstraat met Alptekin Akdogan, voorheen treiterturk. ...
    ...Alptekins beste vrienden, Osman en Ahmet, zijn brave burgers en daar komt Nordin aanlopen, ook ex-treiterturk. De jaren voor de Santa Fé waren waste of time, zegt hij. Wat doe je nu, Nordin? 'Ik werk als financieel analist op de Zuidas.'

Oftewel: met deze buurtterroristen loopt het goed af (net als als die in de Schilderswijk, die in grote getale zijn afgereisd naar Syrië als jihadist ...).

Dit natuurlijk geheel in tegenstelling tot de buurtwacht in Oude Pekela.

Die leidt tot fascisme en de Derde Wereldoorlog

Dat allemaal regelrecht stuurt richting burgeroorlog snapt iedereen

De Volkskrant, en de rest van de media, stopt met haar handelen meer vuur in de veenbrand en gooit er tegelijkertijd meer klei op zodat dat vuur extra vuur minder zichtbaar is.

De manier om op dubbele wijze bij te dragen aan het aansturen richting burgeroorlog.

Maar er ook de de etnie waarmee deze analyse gestart is: de zwarten, speelt dit proces van stoken aan de verschillen. Op ditzelfde moment van schrijven wordt de zaak "Mitch Henriquez" heropgevoerd. De zaak: Henriquez, van de erkend schietgrage genus "Curacoaenaar", raakte op een muziekfestival in een woordenwisseling met politie die voorkennis heeft van eerdere schietpartijen van Curacoaenaars op festivals omdat ze elkaar daar ontmoeten en "respect" moeten betonen, en Henriquez rep dat hij een pistool in zijn broekzak had. Waarop er een paar agenten op hem wilden arrsteren, waarop hij zich als een echte zwarte als een wildeman verzette en uiteindelijk vijf agenten op hem springen omdat hij minstens 150 kilo woog en hij uiteindelijk de dood vond vanwege gebrek aan zuurstof, omdat het metabolisme zoveel inspanning niet meer aankon (men zegt dat hij verstikt werd maar dat is dus onbewezen - wel bewezen is dat dit soort arrestatiedoden altijd mensen betrof die zich hevig verzetten en overgewicht hadden).
    De hele zwarte gemeenschap riep onmiddellijk om wraak, en samen met de moslims hielden ze zich geurden een kleine week bezig met brandstichting en plundering in de Haagse Schilderswijk - het geheel had in Den Haag plaatsgevonden en in de Schilderswijk zijn ze de baas.
   Onder druk van de dreiging van zwarte plundering en brandstichting heeft het Openbaar Ministerie nu besloten twee agenten te vervolgen. De zwarten willen meer wraak. Die willen alle vijf agenten vervolgd hebben. natuurlijk. Want blank en in de buurt. Wraakcultuur past bij respectcultuur uitleg of detail . De zwarten worden uitgenodigd door de media om hun verlangen naar wraak bot te vieren, onder andere bij Pauw uitleg of detail (19-09-2016, vanaf 20:31 min.). Presentator Jeroen Pauw diende niet alleen als presentator, maar ook als aanklager, rechter en beul voor de betrokken agenten (een milde omschrijving, overigens - dit is niet te reproduceren). De advocaat van de nabestaanden is ene Gerald Roethof, een erkende zwarte haatzaaier. Iemand met het uiterlijk van een drugscrimineel, die in dure en snelle auto's rondrijdt, en de politie beschuldigt van racisme omdat ze hem als "zwarte drugscrimineel" regelmatig staande houden. Wat hun taak is - om zwarte drugscriminelen staande te houden.
    Het duo Pauw en Roethof komt aan het einde tot een overlegje over het vonnis. Ze vinden iets van vijf of zes jaar gevangenis voor de agenten wel passend. En wat de agenten gedaan hebben is doodslag oftewel opzettelijk doden.
    Een totaal absurde eis, want dat krijg je in Nederland niet als je een bejaarde oma vermoordt (want slechte jeugd enzovoort). En als je ook nog zwart of moslim bent, krijg je nog niet een kwart.
    Waarna er dus bij welk vonnis dan ook twee partijen vol wrok zitten: de zwarten want die willen eigenlijk al die agenten executeren, en de blanken want die willen de agenten een lintje geven vanwege het handhaven van de orde in het aangezicht van schietgrage zwarten uitleg of detail .

En zo stuurt Jeroen Pauw op wekelijkse basis regelrecht aan op etnische burgeroorlog. Waarbij aan te tekenen valt, mede omdat dit een etnische kwestie is, dat deze keuze voor hem logisch is, want Jeroen Pauw is niet van de Nederlandse etnie, maar de Joodse. Dus, blijkt tot nu toe steeds, rotsvast aan de kant van de andere niet-Nederlanders uitleg of detail .

Deze zaak maakt deel uit van een wijder maatschappelijk proces, dat ook weer behoort tot de aanloop naar burgeroorlog. Dat wijdere proeces is de anders-etnische instrrom en de toename van criminaliteit die dat tot gevolg had. Zo'n vier tot vijf keer uitleg of detail . Wat automatisch leidde tot een overeenkomstig ingrijpen van de politie, tegen deze groepen. ook vier tot vijf keer zo vaak als voorheen met alleen een blanke bevolking. Wat dus ook disproportioneel is ten opzichte van de etnische numerieke verhouding in de bevolking. En dat zijn de niet-blanken tegen gaan protesteren. Eerst binnensmonds, maar sinds enkele maanden geleden ook openlijk. Met als uithangbord de zaak van de rapper Typhoon. Die als jonge gekleurde in een veel te dure auto voor een jongeman en ook nog eens een gekleurde, werd staande gehouden door de politie. Op zoek naar zwarte drugscriminelen. Dat werd dus "etnische profilering" genoemd en veroordeeld. Door de hele elite.

Het is statistische profilering en een passende aanpak van criminaliteit.

En dat maakt dus nu ook deel uit van de aanloop naar de etnische burgeroorlog, omdat de elite ook hier partij kiest voor de gekleurden. De zwarten in dit geval en dat is een extra factor want zwarten mag je geen enkele minder gunstige eigenschap toedichten want ze zijn al zo heel erg zwak (dat laatste zegt men er naturlijk nooit bij maar dat is het wel natuurlijk).

En ook dat is in de zaak Henriquez allemaal terug te vinden (de Volkskrant, 20-09-2016, door Hassan Bahara):
  Hoe kon het zo misgaan met Mitch?

En het antwoord is al gegeven. Auteur: Hassan Bahara. Bahars is iemand die bij rabiaat politiek-correct weekblad met beperkte oplage De GroeneAmsterdammer systematisch aan het haatzaaien was richting blanke Nederlanders ("Alles wat niet goed gaat met allochtonen is de schuld van de blanken/witten"), en nu door de Volkskrant is aangenomen om het op ruimere verspreiding en met grotere frequentie zijn inzet voor de etnische burgeroorlog voort te zetten uitleg of detail .
    Bewijsje:
  Op 27 juni vorig jaar bezoekt de 42-jarige Mitch Henriquez een muziekfestival in het Haagse Zuiderpark. Na een optreden van UB40 krijgt Henriquez het aan de stok met politieagenten. In een lezing van het OM roept Henriquez dat hij een wapen bij zich heeft. ...

Een gore leugen: meerdere getuigen hebben direct op de televisie gezegd dat hij had geroepen dat "hij een gun in zijn pocket had". Met dat 'In een lezing van het OM' betoont Bahara zich nogmaals een leugenaar en racist. Ingezet om te stoken tegen de blanke Nederlanders.

Maar de media zijn niet de enige. Hier nog meer elite:
  De beelden zijn ook bestudeerd door twee politiewetenschappers - Jaap Timmer en Jan Naéye - en die oordelen nog harder dan het OM over de arrestatie van Mitch Henriquez.

Alles wat socioloog is of zich in die buurt beweegt, steunt de gekleurden. Want sneu en zielig. Een andere "politie-onderzoeker" is Sinan Çankaya. Haatzaaier uitleg of detail . De sociale wetenschap disfunctioneert als geheel en volkomen zodra er een gekleurd gezicht in de buurt is uitleg of detail .
  In 2014 werd een agent tot vier maanden cel veroordeeld voor een drievoudige poging tot doodslag. De agent had een schot gelost op de auto van een voortvluchtige crimineel en daarbij bijna drie inzittenden geraakt. ...

Dat betrof allochtonen. Moslims. Dus wordt er een verhaal bij verzonnen:
  In die lezing ging de rechtbank echter niet mee omdat het vond dat er geen direct gevaar was voor lijf en leden.

... en de blanke veroordeeld.
  Vorig jaar juli was er grote verontwaardiging binnen politiekringen toen een agent uit Kerkrade tot twee jaar celstraf werd veroordeeld voor een schietincident waarbij een bijrijder in een auto gewond raakte.

Ook dat betrof een moslim.
  Ook deze agent beriep zich op noodweer, maar volgens de rechtbank was van een noodsituatie geen sprake.

En ook hier gaf de kleur van de dader de doorslag.

Op deze website staat een uitgebreide verzameling van soortgelijke gevallen uitleg of detail . Het punt al eerder bewijzende. De laatste twee gevallen tonen aan dat ook dit een progressief proces is: het wordt erger. Werd eerder bij blanke burger versus gekleurde (voornamelijk moslims want daar zijn er meer van) al stelselmatig gekozen voor de moslim, dat gebeurt nu ook als de blanke een agent is.

Ook justitie en rechterlijke macht zijn door en door racistisch verrot en corrupt.

En wat dit gedrag van de elite voor gevolgen heeft op de geest van moslims, laat zich raden. Die geest is al zeer ernstig bedorven door een godsdienst die de eigen aanhangers superieur verklaart, en als ze dan ook nog eens voortdurende hun zin krijgen oftewle bevestigd worden in die al onpeilbaar foute houding, dan gaat het natuurlijk van totaal absurd naar nog absurder. De kop van het bericht zegt als genoeg (omroepwest.nl, 19-09-2016. uitleg of detail ):
  Voetbalclub HMC doet aangifte tegen mishandelde scheidsrechter

Voetbalclub HMC (Haagse Multiculturele Club) uit Den Haag gaat aangifte doen tegen de scheidsrechter die zondag werd mishandeld na afloop van de uitwedstrijd bij Graaf Willem II-VAC.    ...

Ja, u leest het goed: bij een club, multicultureel dus moslim (zwarten doen nauwelijks aan eigen clubs), wordt een scheidsrechter mishandeld, en dus geeft die club die scheidsrechter aan. Hier is de reden van de aangifte:
  Volgens bestuurslid Mammar El Jabli van HMC heeft de scheidsrechter zich provocerend uitgelaten over de Islamitische profeet Mohammed.

Juist ja ...
    Volkomen gestoord.
    Maar zelfs dat komt in gradaties:
  Volgens het bestuurslid heeft inderdaad iemand van zijn team een rode kaart gekregen. Dat zou zijn geweest omdat het woord 'kanker' is gevallen op het veld. De jongen die een kaart kreeg, zegt dat hij niet heeft gescholden. 'De scheidrechter gaf als verklaring voor de rode kaart dat hij de stem van de jongen herkende', is de lezing van El Jabli.
    Die jongen is toen van het veld gegaan en is achteraf naar de scheids toegegaan om te zeggen dat hij de kaart accepteert omdat het nou eenmaal onderdeel van de wedstrijd was, maar dat hij echt niet heeft gescholden. 'In een boze opwelling riep de scheidsrechter vervolgens: "Dan zal het wel jullie profeet geweest zijn die naar me schold".'

Volkomen volkomen gestoord.

Met dit soort mesen kan niet samengeleefd worden.

Nu was dat dus eigenlijk op voorhand wel bekend, maar nu dit is het zoveelste definitieve bewijs.

Nu zouden ze, komende uit barbaarse streken, mogelijk nog wel tot enige redelijkheid gebracht hadden kunnen worden. Maar dan had er van begin af aan, het moment dat ze voet in Nederland zetten, hardhandig op gewezen moeten worden dat hun superioriteitsgeloof hier echt niet kon. En iedere keer dat ze er op een of andere manier uiting aan gaven (bouwen van moskeeën), hadden ze verbaal of uiteindelijk fysiek geslagen moet worden.

Dan was het na een generatie of drie misschien hanteerbaar geworden.

Men heeft precies het tegenovergestelde gedaan.

En dus stevenen we nu richting burgeroorlog.

Een zeer klein voorbeeld van hoe men precies het tegenovergestelde heeft gedaan. Neem nu eens aan dat van Nederlandse kant en klacht zou komen van de oneindige reeks die de moslims paraat hebben. Wat naar buiten komt in één of ander regionaal medium(omroepbrabant.nl, 19-09-2016. uitleg of detail):
  Commando’s in Roosendaal 'horendol' van gebedsomroep moskee

Vijftien leden van het Korps Commandotroepen (KCT) in Roosendaal kunnen de oproepen tot gebed van een moskee in de buurt niet verkroppen. Ze hebben een advocaat in de hand genomen.
    De moskee werd twee jaar terug vlakbij de kazerne in Roosendaal geopend. In een brief aan het moskeebestuur vraagt de advocaat het bestuur af te zien van de wekelijkse oproep tot het vrijdagmiddaggebed.
    De commando’s vinden dat ze het geluid vanuit de moskee onvrijwillig moeten aanhoren. Dat zou negatieve associaties oproepen aan ‘elementen en gebeurtenissen waarmee zij worden geconfronteerd tijdens operaties’, zo valt in de brief te lezen. Ook staat er in de brief dat het zicht vanuit de moskee op de kazerne bij de militairen een ongemakkelijk en onveilig gevoel geeft. ...

Neem nu eens aan dat de situatie omgekeerd zou: moslims hebben alst van commando's of iets dergelijks. De eisen van de moslims zouden meteen ingewilligd worden door lokaal bestuur of iets dergelijks, en het verhaal zou niet verder komen dan het plaatselijke nieuws.

Maar nu is de situatie de andere kant op.

Ophef, dus.

Fase 1 (nos.nl, 19-09-2016, ANP. uitleg of detail ):
  Commando's Roosendaal willen af van gebedsoproep

Vijftien leden van het Korps Commandotroepen (KCT) in Roosendaal kunnen de oproepen tot gebed van een moskee in de buurt niet langer aanhoren. Ze hebben daarom een advocaat in de arm genomen.
    De moskee werd twee jaar terug vlak bij de kazerne in Roosendaal geopend.

Fase 2 (Nieuwsuur, 19-09-2016 uitleg of detail , vanaf 26:48 min.):
 

Twan Huys: "Het bestuur van de moskee in Roosendaal is verbaasd over de brief die ze hebben ontvangen van vijftien leden van het Korps Commandotroepen ... "

In de reportage een aantal inwoners die verklaren nergens last van te hebben ... En niemand heeft ergens last van. En het is allemaal onzin, van die militairen ...
    En dat duurt allemaal zo'n zeven minuten lang ...

Het is ook onmogelijk. Moslims kúnnen geen overlast veroorzaken. Moslims kunnen echt alleen maar overlast ondervinden: naaktschilderijen: het is je reinste overlast en ze worden dan ook onmiddellijk bedekt en weggehaald. Boerkini's? Dat kan echt geen overlast zijn ... Mensen uitschelden voor "haram" oftewel "vies"? Het is beslist geen overlast. De profeet gebruiken in een woordgrapje? Het gebruik van geweld is volkomen normaal in de zin dat er geen enkele ophef is in de landelijke media.

Zij pleuren een varkenskop van een moskee in jouw wijk? Dat is normaal. Jij pleurt een varkenskop van een varkenskop in die moskee? Dat is heel fout en die moskee moet getroost worden door de elite (npo.nl, opgeslagen 21-09-2016. uitleg of detail ):
  De Moskeemannetjes

Documentaires, NPO 2, VARA

Op dinsdag 1 november om 22.55 uur op NPO 2


Kees Schaap volgt een jaar lang een groepje vrijwilligers rond de moskee van Roosendaal. Nadat er een varkenskop is gegooid besluit de voorzitter van de nieuwe moskee in Roosendaal dat het tijd is voor een nieuwe aanpak. Aangezien steeds minder Nederlanders moeite doen voor de moslims ...

En zo sturen we regelrecht richting die burgeroorlog.

Dat is "we" zijnde de elite.

Cijfers. Uit Frankrijk, maar die verschillen zullen niet te groot zijn (de Volkskrant, 21-09-2016, van correspondent Peter Giesen):
  Echt gerust stellen cijfers over Franse moslims niet

En dit is de Volkskrant, dus dat moet je vertalen in:
  Cijfers over Franse moslims zeer verontrustend

En wat zijn die cijfers:
  Van de Franse moslims hangt 28 procent een fundamentalistische islam aan die strijdig is met de waarden van de Franse Republiek. Onder jongeren is dat zelfs bijna 50 procent, vooral bij jongeren die arm, werkloos en weinig kansrijk zijn.

Dit is allemaal ten eerste enquêtewerk uitleg of detail , en dan ook nog eens zelfbevraging:
  De afgelopen jaren signaleerden sociologen en politicologen de opmars van een fundamentalistische islam, maar die stelling werd zelden tot nooit met cijfers onderbouwd. Het onderzoek van het Institut Montaigne is 'een eerste verkennende analyse, die nog moet worden gepreciseerd en verfijnd'. De cijfers zijn gebaseerd op een enquête onder ruim duizend moslims en Fransen met islamitische wortels. Ze moeten met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd, zo stelt de denktank.

Het minste wat je moet, is de score van de scoiaal-wenselijke antwoorden halveren. Dat maakt dus iets van 50 procent voor allen en 75 procent jongen die radicaal zijn.

En hun wensen voor de toekomst zijn ook helder:
  Bijna de helft gelooft dat een moslim in de toekomst president van Frankrijk kan worden.

Oftewel, zie Turkije en Erdogan als allerbeste: driekwart is voor kalifaat en sharia.

Naast de strijd voor de introductie van de islam, is er een, al genoemd, majeur punt waarop de elite probeert aan te sturen op etnische burgeroorlog: de Zwarte Piet kwestie. Bij een demonstratie is één van de actievoerders van het eerste uur, een asielbedrieger uit Ghana met de naam Jerry King Luther Afriyie werd aangehouden omdat hij weigerde een niet voor demonstratie vrijgegeven plek te verlaten. Waarbij hij zich gewelddadig verzette. Daarvoor staat hij nu, dezer dagen, voor de rechtbank. De Volkskrant probeert op alle mogelijke manieren om naar aanleiding van dit, eigenlijk onbelangrijke, gebeuren het vuur op te stoken -  het artikel (De Volkskrant, 23-09-2016, van verslaggever Hassan Bahara):

En deze bronvermelding is fase één. de auteur is een moslim, en alle moslims hebben zich in deze cultuurstrijd solidair betoont met de zwarten. Ook Hassan Bahara uitleg of detail , in zijn vorige baan bij De Groene Amsterdammer.

De kop:
  'Je protesteert daar waar het effect heeft'

Reclame voor een stelling van de zwarte. Een onjuiuste stelling, natuurlijk: je protesteeert waar het volgens de regels is toegestaan. Wie dat niet doet, en zwarten hebben grote problemen met dit soort zaken, ondervindt gevolgen, zoals de onderhavige:
  De rechtszaak tegen dichter en anti-Zwarte Piet activist Jerry Afriyie (35)

En alweer een leugen: Jerry Afriyie is geen dichter, maar werkt(e) bij een beveiligingsbedrijf uitleg of detail - oftewel: is geen intellectueel maar een "dommekracht". Een dichter is iemand die zich kan onderhouden van zijn dichter en dat is is bij Afriyie niet het geval. Afriyie noemt zichzelf "Kno'Ledge Cesare" - "Kennis Keizer". Net zoals zwarten in Amerika hun kinderen King, Count en Duke noemen ... Je reinste winti ... Hij schrijft met enige regelmaat bij Joop.nl uitleg of detail ... Een bijna 100 procent definitief symptoom van "ideologische psychopathie".

Merk op: dit  gaat dus door in het hele artikel: de zwarten en de zwarte zaak wordt in een positief daglicht gesteld - met totale minachting voor werkelijkheid en waarheid. Dit alles om de anti-Zwarte Piet zaak zo goed mogelijk te bevorderen. Waarbij, voor hetzelfde doel, de blanke zaak zo veel en zo hard mogelijk belasterd wordt:
  Tussentitel: Iedere zwarte Nederlander weet dat je niet met agenten moet vechten - Jerry Afriyie dichter en anti-Zwarte Piet activist

Ten eerste: een nauwelijks impliciete beschuldiging dat de Nederlandse politie racistisch is.

Ten tweede: een leugen: iedereen weet dat de zwarte man de onbedwingbare neiging heeft zich tegen arrestatie te verzetten - in Nederland, zie Mitch Henriquez, en in Amerika, zie talloze beelden ervan. Gearresteerd worden is een schending van het respect dat de man toekomt uitleg of detail .

In deze ene zin wordt dus aan twee kanten gestookt tegen alle werkelijkheid in, en de Volkskrant verspreidt deze stokerij.
  Drie filmpjes van de aanhouding, elk gefilmd vanuit een andere hoek, worden in de rechtszaal afgespeeld. Zien we weerspannigheid bij een arrestatie of iemand die zich uit paniek uit de greep van agenten probeert los te wrikken?

Een glasharde leugen - van dus actievoerder in plaats van verslaggever Bahara: die filmpjes laten overduidelijk zien dat Afriyie zich verzet tegen afgevoerd worden, wild om zich heen trappend. Zoals zwarten dat dus gewoontegetrouw doen.

Waarna het na nog wat leugens bijna komt op het punt waar het om draait:

  Het is volgens Afriyie eens te meer een bewijs dat er structureel racisme heerst in Nederland.

En dat racisme zit er natuurlijk in dat de zwarten in Nederland maatschappelijk minder presteren dan de blanken uitleg of detail . En dat kwetst de zwarten. En als zwarten gekwetst worden, kan er niets anders dan sprake zijn van racisme.

En met dat punt is moslim Bahara het natuurlijk helemaal eens, want ook moslims presteren minder dan blanke Nederlanders.

En met dat punt is de Volkskrant het ook eens, want de Volkskrant huldigt de ideologie van "De Gelijkheiud der Culturen", dus kan ieder meetbaar verschil slechts het gevolg zijn van racisme.

En zo zijn we weer een paar forse schreden verder op het pas van etnische burgeroorlog.

Zelfs de Volkskrant vertoont af en toe tekenen van een besef van dit proces. Maar hun berichtgeving erover helpt niet. Au contraire. Het maakt het erger. Hier constateren ze, zo voorspelbaar en allang voorspeld, dat als de politie er niet voor zorgt dat de allochtonen in bedwang worden gehouden in de gemengde wijken, de blanke burgers dat zelf gaan doen. In een groot artikel in het haatzaai-katern van de Joodse chef Kustaw Bessems (De Volkskrant, Vonk, 22-10-2016, door Robert van de Griend ):
  16 miljoen crimefighters

De politie is afwezig of 'doet geen reet' en zo zijn er overal buurtpreventie teams gevormd om het 'schorem' aan te pakken. Daar kleven risico's aan, maar de mannen van het team in Maassluis zijn heel tevreden.

Als Martin Romeijn zijn donkerblauwe jas met de tekst 'Attentie Buurtpreventie' aantrekt, zijn grote zwarte zaklantaarn pakt, en bij het invallen van het duister zijn huis verlaat om door de straten van Maassluis te patrouilleren ...

Mooi toch ... Dat lijkt te gaan helpen. Maar hier komt het gif:
  'Kijk, daar stond 'ie', zegt Martin Romeijn. 'Met twee van die kleerkasten naast hem.' We zijn inmiddels aanbeland in het Burgemeestersplantsoen, de plek waar bij drie huizen de ramen sneuvelden. Romeijn heeft het over Geert Wilders, die daags erna met een bos bloemen naar Maassluis afreisde voor een flitsbezoek aan de - zoals hij zelf zou twitteren - 'slachtoffers van Marokkanenterreur'.
    'Hij kwam gewoon campagne voeren', zegt Ronald Dercksen. Daar zou hij zomaar eens gelijk in kunnen hebben. Maassluis telt relatief veel PVV-stemmers. Bij de Europese verkiezingen eindigde de partij er bovenaan. 'Ik heb ook altijd op Wilders gestemd', zegt Romeijn. 'Maar dat is nu voorbij. Hij wilde de boel alleen maar ophitsen. ...'

Het is allemaal de schuld van Geert Wilders. Overigens is dit standaard bij de Volkskrant: de PVV'ers die het spreekt zijn altijd ex-PVV'ers.

En natuurlijk staat er ook dat de allochtonen allemaal beschaafde mensen zijn:
  '... Nu we beter contact hebben met de Marokkaanse gemeenschap, komt hij niet meer kijken.' Want dat is wat er óók gebeurde na alle tumult. Er ontstond zowaar, voor het eerst, een gesprek tussen leden van de buurtpreventie en vertegenwoordigers van de moskee en het Marokkaanse buurthuis. Romeijn: 'Ze bleken zich enorm te schamen voor het gedrag van die jongens.'

Een gore leugen: het gedrag van deze lieden stamt van drie en meer decennia terug (kan deze redactie persoonlijk getuigen ooit eens door zo'n Marokkanenwijk in Maassluis gelopen hebbende). Als ze zich toen hadden geschaamd, zou er niet niet van nog veel erger misdragingen sprake zijn. Gore leugens, dit allemaal.

De waarheid is deze, her en der uit het artikel knippende tussen de "Marokkanen doen ook mee"-sprookjes door:
  In de Burgemeesterswijk brak enkele weken geleden de pleuris uit. Marokkaanse hangjongeren hadden bij drie huizen stenen door de ruiten gegooid. Dezelfde jongeren die al tijden het buurtpreventieteam tergden, IS-tekens in auto's krasten, verkeersborden uit de grond trokken en vrouwen voor hoer uitmaakten. En nu dus ook nog de ruiten aan diggelen. ...
    Bij Martin Romeijn was het meer dan alleen een onderbuikgevoel, dat hem er drie jaar geleden toe bewoog de strijd aan te gaan met het 'schorem'. Er werd destijds veel ingebroken in Maassluis, soms wel drie keer per nacht. ...
    'Ik hou ook alle Marokkanen in de gaten', zegt Martin Romeijn. 'Want het is gewoon zo: als er rottigheid is, zijn er meestal Marokkanen bij betrokken. Als ik een groepje op straat zie lopen, kijk ik altijd over mijn schouder. Want die lafaards vallen je gewoon van achteren aan.'

En wat betreft dat "Marokkanen doen ook mee"-sprookje:
  Als het zó kan, is buurtpreventie een zegen voor de wijk, zeggen Marco van der Land en andere onderzoekers. Want als al die initiatieven ergens goed voor kunnen zijn, is het wel de sociale cohesie tussen bewoners. Maar in de praktijk blijft dat effect vaak beperkt tot het autochtone deel van de buurt. Preventieteams zijn meestal lelieblank.

En de overlast is ook monochroom:
  Zo omsingelden veertig bewoners van de Tilburgse V-buurt een gekleurde krantenbezorger, omdat hij zich opvallend zou hebben opgehouden bij een auto. In Eemnes reden twintig boeren, na elkaar via de 'boeren-app' te hebben gewaarschuwd, met hun trekkers drie Marokkaanse jongeren in een cabrio klem. En in het Twentse Glanerbrug zette de lokale burgerwacht een foto van inwoner Ramzan Achmadov op Facebook, omdat hij zou zijn gesignaleerd op een plek waar vaak drugs worden verhandeld.

Welke gevallen de Volkskrant noemt onmdat de onschuldig zouden zijn, maar een enkele aflevering van Opsporing Verzocht toont aan: dit is een gore leugen van de Volkskrant: de werkelijkheid is: drie gevallen, minstens twee en dicht bij de tweeëneenhalf hartstikke schuldige gekleurden.

Maar de Volkskrant noemt deze gevallen om te het begrip buurtwacht zwart te maken.
   Hun waakzame blik is, al dan niet terecht, dikwijls gericht op de minder lelieblanke bevolking, constateerde de Erasmus Universiteit. Schisma en stigmatisering liggen dan op de loer.

En zo stuurt de Volkskrant dus weer verder richting burgeroorlog.

Want de gekleurden worden weer niet aangepakt, de burgers zullen weer meer geneigd zijn het zelf te gaan regelen, en nog bozer worden op de media en elite die haar ook hierin weer afvalt.

Zelfs in de simpele taak om de politie te instrueren om door veelvuldige patrouilles en het aanpakken van de gekleurden de wijken veilig te houden.

Maar de politie wordt er op dit moment zelfs actief van weerhouden door media en elite, op deze manier:
  Hoe kijken ze bij de politie, waar net de discussie over etnisch profileren is losgebarsten, naar deze kant van buurtpreventie?

De term "etnisch profileren" is er voor uigevonden om ervoor te zorgen dat de overvadig criminele gekleurden hun ongestoord hun overdaidg criminele gang kunnen blijven gaan. En waardoor dit heeft kunnen gebeuren:
  Nederland telt honderden buurtpreventieteams zoals die in Maassluis: 661, volgens onderzoek van de Erasmus Universiteit. Dat aantal ligt al ruim vijf keer zo hoog als in 2012, en de groei zet door. De teams zijn actief in steden en dorpen, geen provincie uitgezonderd. Binnen dit korps van oplettende Nederlanders bestaan er ook nog allerlei netwerken van gelijkgestemden, van wakkere krantenbezorgers tot waakzame hondenuitlaters. .

En wat ze hebben proberen te strijden met dit:
  Een kleine buitencategorie wordt gevormd door nationalistische clubjes als Soldiers of Odin en Kameraadschap Noord Nederland, die vooral asielzoekers in de gaten houden. Hoewel zij relatief veel media-aandacht krijgen, blijven ze volgens antiterreurdienst NCTV beperkt in omvang.

Oftewel: de media zijn een hoofdschuldige aan het proces van het ontstaan van 'schisma en stigmatisering' zoals ze het zelf noemen, maar wat gewoon is het uiteendrijven van sociaal achterstandigen en achterlijken en de beschaafdere blanke bevolking.

Welke bijdrage nog eens een dag later (of correcter: twee van weige het weekeinde), bevestigd wordt (de Volkskrant, 24-10-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré):
  Echte agenten

Op z'n best is een buurtpreventiegroep een initiatief van betrokken wijkbewoners die graag een beetje op hun buurt letten. ...
    Op z'n slechtst neemt een buurtpreventiegroep de gedaante aan die zaterdag in deze krant werd beschreven: groepen bewoners die zich verlaten voelen door de politie nemen het heft in eigen handen, trekken als amateur-crimefighters gewapend met honkbalknuppels en boksbeugels door de straten en schromen niet om geheel naar eigen inzicht zelf de orde te handhaven.

Want bestrijden van de criminaliteit en handhaven van de orde is automatisch:
  Nu al dreigt in te veel buurten stigmatisering bij de ordehandhaving, door te eenzijdig samengestelde preventieteams.

Dank u, Volkskrant: weer een stap verder richting burgeroorlog: niet de gekleurde overlast en criminaliteit moet worden bestreden, maar blanke buurtteams die dat proberen te voorkomen.

De volgende stap. Gedaan in de rechtszaal, en de Volkskrant voegt er nog wat van zichzlef aan toe (de Volkskrant, 31-10-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Laura de Jong):
  Brand in moskee

De aanslag in Enschede was sukkelig uitgevoerd en ook was er geen sprake van een zorgvuldig voorbereid vooropgezet plan. Thuis werden twee bierflesjes gevuld met brandbare vloeistof en dichtgepropt met vulling uit oude tuinkussens. ...

Die kop, vermoedelijk niet van de auteur, si dus een al een leugen. Want er is helemaal geen brand in een moskee geweest. Er was een fles benzine die brandde op een grasveldje voor de moskee. "Wie, wat, waar wanneer en waarom", zijn de basisregels van de verslaggeverij en de journalistiek in het algemeen. En bij "Wat" gaat het al hopeloos fout.

In werkelijkheid gaat het dus om een actie van "verwarde mannnen", zoals terroristen van islamitisch huize in alle gevallen, met als dan niet zeer geslaagde aanslagen, worden omschreven. Door de Volkskrant.

Maar niet nu:
  Voor het eerst neemt een rechter het geweld tegen een moskee zo zwaar op.

Klopt. Bij daden door moslims wordt het altijd zeer licht opgenomen.
  De vijf aanslagplegers - van wie buiten kijf staat dat ze extreem-rechts en racistisch gedachtengoed aanhangen

Moslims hebben per definitie extreem, racistisch en gewelddadig gedachtengoed. Dat is de aard van hun religie, zie het hele Midden-Oosten en overal waar ze zitten en nog niet de baas zijn.
  De vijf aanslagplegers ... hebben grote angst veroorzaakt.

Een zeer racistische opmerking, want na iedere moslimsaanslag, soms met vele tientallen doeden, wordt ons door de Volkskrant en de rest van politieke-correctheid en elite op het hart gedrukt dat bang-worden volkomen onterecht is.
  Niet alleen bij de Enschedese moskeegangers, maar ook bij de Nederlandse moslimgemeenschap in het algemeen.

Kijk er eens: hier staat dat de angst van Nederlanders voor moslims volkomen terecht is.
  Moskeeën zijn vaker het mikpunt van agressie. Een geroosterde varkenskop voor de deur, dreigbrieven, stenen door de ruit, bekladding. De afgelopen jaren gebeurde het allemaal.

Diefstal, mishandeling, marteling, moord, massamoord, terreur, honderden doden ... De afgelopen jaren gebeurde het allemaal. Daarbij vergeleken zijn dingen voor de deur, brieven en bekladding ...
  Te lang is dit afgedaan als spielerei ...

... spielerei.

Oftewel: dit vonnis is niet slechts een aanfluiting voor de juristerij, maar het is verkrachting van de rechtsstaat, die stelt dat gelijke zaken gelijk behandeld moeten worden, en ongelijke ongelijk.

Bovendien is het brandstichterij. Brandstichterij in de maatschappelijke toestand die toch al licht-ontvlambaar aan het worden is. Zoals direct af te lezen valt uit de reacties op dit vonnis. Zelfs bij de Volkskrant:
  Karel Kolner - maandag 31 oktober 07:23
Juist de omschrijving van de daders en de wijze waarop zij de aanslag hebben gepleegd getuigt van een onvoorstelbaar vonnis. Het is wel in lijn met de wijze waarop autochtonen door de rechterlijke macht worden aangepakt. Bekend is dat ze onze - medelanders veelal niet zo durven te straffen, die weten namelijk waar onze rechterlijke helden en vooral heldinnen wonen.

theo joubert - maandag 31 oktober 07:37
Ja natuurlijk. In de moskee wordt gebeden, in de vrijdagpreek worden de gelovigen opgeroepen om liefde te betonen voor elkaar en evenzeer voor de kafirs. Dat er van moskeeën een dreiging uitgaat is pure fantasie.

poolse-landdag - maandag 31 oktober 08:40
En de echte terroristen en jihadisten krijgen na gedane moord, verkrachting en mishandeling in Syrie een huis en een baan.

BKR - maandag 31 oktober 09:03
En de uit Syrie teruggekeerde Jihadi s krijgen (na een eventueel proces) een huis een uitkering en een baan aangeboden. Krijgen deze mensen dat ook? Denk het niet.

jan akker - maandag 31 oktober 09:12
De politiek correcte ideologie is 1 x in de 40 jaar voor zware straffen. Echter teruggekeerde ISIS strijders worden gepamperd en Rutte/Samson willen de etnisch gemotiveerde ISIS zuiveringen geen ''genocide'' noemen. Ik krijg steeds meer het idee dat het Politiek Correctisme een etnische negatief discriminerende koers jegens het eigen volk aan het varen is. Idealismen lijden tot ontsporingen en deze uitspraak is er 1 van velen.

E.Hartogs - maandag 31 oktober 09:32
Brandbommen naar een moskee met mensen er in is een terroristische daad. Oproepen tot Jihad is het promoteren van terreur. Beiden moeten keihard bestraft worden door de wet.

Giordano Bruno - maandag 31 oktober 09:49
Klopt. Het is zelfs nog erger: de agressie van moslims lopende van types als treitervloggers tot jihadisten wordt afgedaan met theedrinken tot en met gratis huizen en cursussen. "Opdat ze niet verder radicaliseren". En deze ongelijke behandeling, van islamitische agressie en van de Nederlandse reactie erop, stuurt regelrecht aan op een burgeroorlog.

CorArnhem - maandag 31 oktober 10:06
Hier zijn we het over eens. Zulllen we meteen ook alle agressie tegen homo's en Joden even voortvarend aanpakken? Tenslotte is Vrouwe Justitia blind. Wat dat ook mag betekenen.

Giordano Bruno - maandag 31 oktober 10:29
Goed dat de rechter vindt dat de mannen die brand stichtten in auto's van de buren, terroristen zijn.Goed dat de rechter vindt dat de mannen die ramen ingooien bij de buren, terroristen zijn. Goed dat de rechter vindt dat de mannen die brand stichtten in de Schilderswijk, terroristen zijn. Goed dat de rechter vindt dat de mannen die homo's wegpesten uit de buurt, terroristen zijn. Goed dat de rechter vindt dat de mannen die vrouwen lastig vallen met termen als "hoer", terroristen zijn. Goed dat de rechter vindt dat de mannen die bussen bekogelen, terroristen zijn. Enzovoort.

koolhydraten. - maandag 31 oktober 11:10
Een slimme zet van de rechter om dit terrorisme te noemen. Want iedereen weet dat de term terrorisme zo'n 50 jaar Islam-gerelateerd is. Het zit een beetje op de politiek correcte lijn die Christendom nét zoiets als Islam vindt. Ondanks Oriana Fallaci's "De Kracht Van De Rede".

SvanOoijen - dinsdag 1 november 05:56
Geweldig dat geweld tegen moslims wordt aangepakt. Maar nu ook graag 4 jaar gevangenis voor moslims die stenen gooien naar de bezoekers van synagogen en die homo's in de gracht duwen of achter het Centraal Station in Amsterdam half dood schoppen. En niet alleen een showproces tegen Geert Wilders, maar ook eindelijk eens consequent optreden tegen alle imams die nu al decennia lang ongestoord hel en verdoemenis in ons land mogen prediken.

Jan de Reaguurtueel - dinsdag 1 november 10:38
Lik op stuk, goed zo. Ik begrijp alleen dat de uit Belgie naar Nederland terugverbannen haatzaaiende imam 'in de gaten wordt gehouden'. Hij is in ieder geval verantwoordelijk voor verscheidene Syriëgangers. Selectieve verontwaardiging wordt altijd ontmaskerd. Gezien de rest van de reacties is dat al gebeurd.

En dat waren op een stuk of vijf na alle reacties.

De Volkskrant doet aan haatzaaien.

De Volkskrant stuurt met haar berichtgeving en commentaar regelrecht aan op burgeroorlog.

Etnische burgeroorlog.

Oh ja nog dit: volgens de Volkskrant is het terecht dat alle moslims in heel Nederland zeer bang worden van een fles benzine op het gazon van een moskee in Enschede. Oftewel:
  Volgens de Volkskrant is het na de tientallen terreuraanslagen door moslims volkomen terecht dat Nederlanders doodsbang zijn voor alle moslims  

En ze weg willen.

Aan beide kanten worden de signalen steeds helderder. De aanvallen van de gekleurden worden steeds driester, en hun leiding wordt steeds opener - en de reacties naar evenredigheid (GeenStijl.nl, 14-11-2016, door Spartacus uitleg of detail):
  George Soros rekruteert voor rassenrellen in NLHey, Soros, subversieve zak hooi die je bent. Ga eens weg? Gehele lokroep alhier (PDF). ...

Download het plaatje om te tekst beter te lezen, of download de hele pdf vanaf de link. Niets in die kop is overdreven. Het document is een oproep aan Nederlandhaters:
  "Please note that by ensuring a balanced and inclusive mix of participants the selection criteria will include the following, at least 50% female participants and at least 40% participants who identify with Islam."

Alleen al dat ene woord: "inclusief", zegt voldoende: "De Nederlandse/Europese cultuur moet vervangen worden door die van gekleurden", betekent dat. Moslims en engers. Ook GeenStijl constateert dat:
  Zonder dat gehits van je zijn we al ruimschoots voorzien van intersectionele (uitleg voor lezers zonder hart/empathie) breuklijnen hoor, thanks. In principe lijkt het op het eerste gezicht natuurlijk allemaal onschuldig. Een EU-miljardair met geen grotere wens dan de Europese natiestaat en identiteit ondermijnen teneinde het te vervangen met een amorphe federale superstaat, die de islamitische populatie sterkt in hun theatrale en zelfopgelegde slachtofferdiscourse, om Europa's bestaande social fabric nog verder uiteen te trekken.

En trekt dezelfde conclusie omtrent de gevolgen:
  Hoe vaker je iemand vertelt hoezeer hij onderdrukt en gemarginaliseerd is, hoe legitiemer het gebruik van vandalisme en geweld voor diegene wordt. Zo gaat het op dit moment namelijk ook in de VS. Die protesten en brandstichtingen op 200 plaatsen tegelijk waren geen spontane Democratische project-X-feestjes, maar aangestuurd door Soros' MoveOn-stichting. En Soros wil 's lands Al-Jaberi's, Appa's, Asha's en pantertjes nu gaan betalen om in aanloop naar onze verkiezingen zoveel mogelijk mensen disenfranchised te laten voelen.

En de genoemden zijn erkende haatzaaiers en gewelddreigers. Kijk bijvoorbeeld maar naar deze uitleg of detail .

De etnische burgeroorlog speelt op vele fronte. Het volgende lijkt een klein  en oud strijdperk, maar het speelt nog steeds (ad.nl, 28-11-2016, door Graziella Gioia uitleg of detail):
  Undercover in Nederland: Discriminatie in Haagse horeca

Donkere jongens en jongens van Marokkaanse komaf worden vaak geweigerd bij Haagse horecagelegenheden. Volgens Haagse kroegeigenaar Ferry van Coesant gebeurt dat op basis van jarenlange ervaring. 'Weet je hoe vaak we ellende hebben van zulke gasten die meisjes lastigvallen?'
    Dat zegt de horecaman in het SBS-programma Undercover in Nederland. Gisteravond liet presentator Alberto Stegeman de onthutsende feiten rondom het deurbeleid bij onder meer tal van Haagse kroegen zien.    ...

Eerst even de leugens: er worden weerzinwekkende lieden geweerd, en dat is dus noch een 'onthutsend feit' noch 'disriminatie'. En dat weerzinwekkende gedrag betreft Marokkanen en zwarten:
  Eén van de beveiligers noemde de donkere jongens 'een beetje uit de toon vallen'. ,,Je moet ergens mee schermen, je kunt moeilijk zeggen dat hij een rotkop heeft'', beredeneert de kroegeigenaar. ,,Weet je hoe vaak we ellende hebben van gasten die meisjes lastig vallen? Meer van negers dan van Marokkanen. Je kunt zeggen dat ik negers discrimineer, maar ze zijn gewoon zo.''

Dat zijn de maatschappelijke feiten: onaanvaardbaar gedrag en de passende reacties. En dan de reden dat het bijdraagt aan de burgeroorlog:
  Haagse wethouder Rabin Baldewsingh gaat fel tegen het huidige deurbeleid in. ,,Je kunt op basis van incidenten geen deurbeleid uitvoeren. Op basis van incidenten kun je niet generaliseren. Dat is uitsluiten. Ik vind het jammer dat we dit soort taferelen anno 2016 nog moeten meemaken.'' De wethouder wil in de toekomst werken met mystery guests.

Een gore bestuurder die een decennialang geconstateerde trend afdoet als 'incidenten', en die dus beweert dan de blanken racisten zijn, en de weezinwekkende groepen gelijkwaardig. Uitsluitend vanwege het kleurtej van de weerzinwekkende lieden en dus een Ku Kux Klan-racist is. Gesteund door de Joodsistische media (Joop.nl, 28-11-2016. uitleg of detail):
  Breda weert zwarte mannen uit kroeg: zijn nergens welkom

... Probeer je als man van kleur een kroeg in te komen, ... als groep Marokkaans-Nederlandse mannen, of als groep zwarte mannen wordt het pas echt lastig.
    In het SBS6-programma Undercover in Nederland neemt Alberto Stegeman de proef op de som in Bredase kroegen. In totaal bezoeken drie groepen mannen vijf kroegen. De witte mannen zijn overal welkom, de groep Marokkaans-Nederlandse mannen in slechts twee van de vijf kroegen. En de donkere mannen? Die zijn nergens welkom.

En de reden volgens het al sinds de oprichting burgeroorlog stokende Joop.nl:
  Discriminatie in het uitgaansleven ...

En ook hier burgeroorlog-stokende bestuurders:
  Burgemeester Paul Depla zegt in een reactie:
  “ We willen een stad zijn waar iedereen welkom is. Ik kan me de boosheid en de teleurstelling van de jongens heel goed voorstellen. Als je stelselmatig wordt geweigerd voelt dat niet goed. Niemand mag zich in Breda een tweederangs burger voelen. ”

Omdat die lieden maar niet willen zeggen: "Jullie gedragen je minderwaaridig, dus zul je als minderwaardige behandeld worden. Tot je jezelf wel gedraagt want je centen zijn altijd welkom".

En deze kwestie ettert als minstens dertig jaar, zodat je kan voorspellen dat de meer recent opgedoken kwesties ook minstens zo lang zullen duren.

De burgeroorlog uiterst waarschijnlijk makend.

Er zijn stromen aan materiaal waar geen tijd voor is, en hetr volgende werd uitverkoren vanweg het feit dat het op opeenvolgende gane verscheen enb over hetzlkefde soicifiek onderwerp gaat. Eerst de visie van de elite (De Volkskrant, 20-12-2016, door Jan Paternotte en Paul van Meenen, voor D66 gemeenteraadslid in Amsterdam en Tweede Kamerlid.):
  Kabinet blokkeert integratie

...  Alle fouten die we nu maken met de integratie van de oorlogsvluchtelingen leggen de basis voor een nieuwe integratieramp: een generatie nieuwkomers die massaal zonder werk zit, en nauwelijks integreert. ...
    Veel gemeenten beseften dat we snel moesten handelen om de integratie op gang te krijgen. ...
1. Geef ons de ruimte om vluchtelingen al tijdens die asielprocedure aan het werk te laten gaan.
2. Laat vluchtelingen die studeerden in Nederland hun opleiding voortzetten.
3. Laat ons al in de noodopvang Nederlandse taalles aanbieden door professionele docenten. ...

Geef ze al dit en natuurlijk een woning, dat wil zeggen: een sociale huurwoning.

En hier de visie op precies dezelfde kwestie vanuit de burgers (de Volkskrant, 19-12-2016, ingezonden brief van Laura van Vliet, Nieuw-Vennep):
  Wat ontbrak in 2016

In 2016 zijn er vier Syrische families in mijn straat komen wonen. Dat gaat redelijk goed. Mijn buurman, hardwerkende Nederlander, brengt ze een kerstbrood, helpt met informatie en draait een lampje in voor ze.
    Ondertussen weet hij dat zijn kleindochter, die nog bij haar ouders inwoont, nu een jaar langer op de wachtlijst moet staan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Hij zegt dat hij bij de verkiezingen voor het eerst op de PVV zal gaan stemmen.
    Er zijn 50.000 vluchtelingen naar Nederland gekomen die weer in de arbeiderswijken zijn gehuisvest. Het ontbrak in 2016 aan een sociaal verhaal door de politiek.
    Dit is wat ontbrak: 'Wij gaan meer sociale huurwoningen bouwen zodat er voldoende woonruimte is voor iedereen, wij gaan stageplaatsen en startersbanen creëren zodat jongeren met hun loopbaan kunnen beginnen, wij gaan onderwijs voor iedereen toegankelijk en betaalbaar maken, tevens willen we de hardwerkende Nederlanders (van welke achtergrond dan ook) hartelijk bedanken voor het in hun wijken opnemen van de vluchtelingen.'

Je vraagt je zo langzamerhand af waarom die burgeroorlog er nog niet is ...

De volgende stap: de gekleurden treden gezamenlijk naar buiten:

Uit: De Volkskrant, 27-12-2015, door  PvdA-lid Kiza Magendane, D66-lid en kandidaat-Kamerlid Mpanzu Bamenga, PvdA-lid Hassan Osman, PvdA-lid Randy Snoyl, PvdA-lid Zakaria Bouders, PvdA-raadslid Houssein Mallouka, CDA-lid en raadslid Kübra Atalay, CDA-lid en oud-kandidaat-Kamerlid (2012) Dave Ensberg-Kleijkers

  Politiek midden, ga samenwerken

Hoogste tijd dat fatsoenlijke middenpartijen de handen ineenslaan ...

En naast het samenwerken, hebben ze nog iets geleerd van de blnsake landverraders: het verbale ladenlichten. Hier met het woord "fatsoen".  Waarvan we inmiddels weten wat het is. "Fatsoen". Dat is politieke-correctheid. Globalisering, Europeanisering, neoliberalisering ... Maar in dit soort contexten vooral en bovenal: vrije immigratie. Nog meer, meer, meer gekleurde immigranten. Omdat allang bewezen is hoezeer die gekleurde immigranten bijdragen aan de Nederlandse cultuur, economie en beschaving. Met overlast, criminalteit, eerwraak, inteelt, islam, winti, schietpartijen en terrueraanslagen. Hun culturele indentiteit:
  Wij merken het als biculturele Nederlander allemaal elke dag: de ruimte om onszelf te zijn met behoud van onze bijzondere culturele identiteit, wordt steeds kleiner.

Ja, ja... Zij hebben een 'bijzondere culturele identiteit'.... Wij Nederlanders niet, natuurlijk.

Zo dat was kanonskogel nummer één.
  De (jeugd)werkloosheid van biculturele Nederlanders is bijna drie keer zo hoog als onder autochtone Nederlanders. Discriminatie op de arbeidsmarkt is aan de orde van de dag, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

En daar is nummer twee: "Alle Nederlanders zijn racisten". Want de daders zijn ongenoemd en ongespecificeerd en dan is het iedereen in de betreffende groep.

Die onderzoekers ... Die mogen en durven gewoon de waarheid niet noemen: allochtonen zijn arbeidsmindergeschikt: minder intelligent, minder sociaal, minder empathisch (wie gaat er nu naar zijn werk met zijn religie op zijn kop ...? uitleg of detail ).
  Vooral jonge biculturele Nederlanders zijn somberder over hun kansen in de samenleving. Onder meer door negatieve beeldvorming en 'framing' in diverse media én door politici.

Derde kogel. En wat een gore leugen. De politici en vooral de media lopen het vuur uit hun sloffen om de gekleurde ten dienste en gunste te zijn. Iedere negerin die niet vals zingt, staat bij DWDD, en iedere moslim die twee woorden kan spellen wordt gevierd alsof het Ernest Hemingway is (allemaal mannen, trouwens. Hoe zou dat nou komen...? Die hoofddoekjes knellen vermoedelijk de bloedstroom naar de hersenen af ...).

Realiseer je dat. Kijk in je geest nog eens terug wat je op de televisie ziet en wat je in de krant enzovoort leest ... En lees dan dit nog eens een keer:
  ... negatieve beeldvorming en 'framing' in diverse media ...

Wat een kwaadaardigheid schuilt hierin. Nog veel meer dan in dat "Ik neuk jullie allemaal de moeder" ...
Maar ja ... Dat zijn dus allemaal evenzovele veertjes tegenover dat ene machtige blok lood:
  De kans op een grote verkiezingsoverwinning voor de PVV en zelfs de mogelijkheid van een 'premier Wilders' neemt met de dag toe.

En dat dus allemaal ondanks de reusachtige bijdragen van de gekleurde medemens aan techniek, wetenschap, cultuur, vrijheid en beschaving in het algemeen. In Nederland, de rest van Europa en de rest van de wereld. Voor iedereen om te zien  .

Je zou er spinnijdig van worden en je gekleurde vrienden bij elkaar trommelen (no pun intended) om weer eens een verbindend stuk op te sturen naar de Verbindkrant. Om iedereen weer eens te manen om nog meer te verbinden. En zo krijg je een stuk van Kiza Magendane (neger), Mpanzu Bamenga (neger), Hassan Osman (moslim), Randy Snoyl (neger), Zakaria Bouders (moslim), Houssein Mallouka (moslim), Kübra Atalay (moslim), en Dave Ensberg-Kleijkers (neger), om ons blanken nog eens een keer goed te vertellen hoe dankbaar ze moeten zijn met de aanwezigheid van moslims en negers. En dat ze onmiddellijk moeten stoppen met stemmen op Geert Wilders, want dat is onfatsoenlijk.

Bij de start van deze alinea zijn er weer ontzettend veel details aangaande de etnische burgeroorlog gepasseerd - te veel om allemaal ook hier bij te kunnen houden. Cultuurhistoricus René Cuperus geeft een samenvatting. Cuperus is één van de weinigen die openlijk en bij herhaling over de klassenstrijd uitleg of detail durft te schrijven, en redelijk dicht in de buurt van de werkelijkheid komt. Maar zodra er kleur an te pas komtç gaat het snel mis. Na een goede start (de Volkskrant, 20-02-2017, column door René Cuperus, cultuurhistoricus):
  SCP verslaat CPB met 2-0

Tussentitel: Het multiculturele drama heeft zich de afgelopen jaren verdiept

Naarmate de economische berichten rooskleuriger worden, zullen de aanstaande verkiezingen minder over economie, en meer over acute samenlevingsproblemen gaan....
    De verkiezingen gaan niet over het CPB, maar over het SCP. Beide staatsadviesbureaus leverden een belangrijk rapport voor de komende kabinetsformatie. Het Centraal Planbureau rekende in Keuzes in Kaart 2018-2021 de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen tot op de eurocent nauwkeurig door. Op haar beurt legde het Sociaal en Cultureel Planbureau in Kwesties voor het Kiezen urgente maatschappelijke vraagstukken op tafel. Wedstrijduitslag: CPB - SCP: 0-2.
    De meest brandende SCP-kwestie: afnemend onderling vertrouwen tussen Nederlanders met en zonder migratieachtergrond. Vooral tussen moslims en niet-moslims ...

Zo ver, zo goed.

Dan de eerste misstap:
  Als we het SCP mogen geloven, voelt zo'n 40 procent van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders zich steeds minder thuis in Nederland. ...

Hij noemt als eerste het allochtone misnoegen. Zeer fout. Zij hebben niets te 'misnoegen'. Zij hebben een alternatief. Daar waar ze vandaan komen. Is het hier niet naar hun eigen culturele zin? Weg ermee! Terug naar de cultuur waar ze het wel naar de zin hebben. Nederlanders hebben die keuze niet.
  Dit wordt veroorzaakt door gevoelens van uitsluiting en stigmatisering. ...

De tweede nog grotere fout: die gevoelens komen niet van uitsluiting of discriminatie, maar van gevoelde en tevens daadwerkelijke minderwaardigheid. Waar Nederlanders niets aan kunnen doen want die allochtonen zijn hierheen gekomen vanweg onze meerderwaardighedi. Nogmaals: weg ermee!
  ... Daartegenover staat een grote groep 'Nederlandse Nederlanders' die vervreemd is geraakt van zijn eigen land: 'Nederland is Nederland niet meer.'

En daar is dus het probleem dat als eerste genoemd had moeten worden.
  Het 'multiculturele drama' van Paul Scheffer lijkt zich in de afgelopen jaren eerder verdiept te hebben dan afgevlakt te zijn. Dat heeft alles te maken met de ruigere maatschappelijke context van islamistische terreuraanslagen, IS, de opmars van het islam-vijandige rechts-populisme, blijvend hoge misdaadcijfers en discriminatie op de arbeidsmarkt.

Dezelfde fouten:
  Het 'multiculturele drama' van Paul Scheffer lijkt zich in de afgelopen jaren eerder verdiept te hebben dan afgevlakt te zijn. Dat heeft alles te maken met de ruigere maatschappelijke context van blijvend hoge misdaadcijfers, islamistische terreuraanslagen, IS.

En dan pas komt er de reactie:
  De opmars van afkeer van de islam en allochtone immiranten en immigratie bij de blanke Nederlanders.

Dan, gaande richtng "oplossingen", ook nog deze:
   Het SCP stelt vast dat het opleidingsniveau van Turkse en Marokkaanse Nederlanders spectaculair gestegen is, maar dat men desondanks moeilijk aan het werk komt. Hier speelt bewuste en onbewuste discriminatie.

Een middels algemeen als waarheid aanvaarde gore leugen: ze komen minder aan de bak omdat ze het (veel) minder kunnen. Die stijging in opleidingsniveau die te constateren valt is die van totaal nul komma nul (de zogenaamde gastarbeiders waren allemaal nulopgeleid) naar, naar Nederlandse maatstaven, matig tot sterk onder de maat. Er zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt vele sectoren die met tekorten kampen, veelal technisch, maar die vergen allemaal een goede opleiding en inzet. Allochtonen lukt het niet daarin werk te vinden - omdat ze het niet kunnen uitleg of detail . Als er discriminatie is op de arbeidsmarkt, is het positieve dicriminatie "Bij gelijke geschiktheid heeft een kandidaat met een niet-Nederlandse acthtergrond de voorkeur").

Waarbij alweer oorzaak en gevolg worden omgekeerd, want nu pas volgt het primaire effect van die arbeidsongeschiktheid:
  Vastgesteld wordt ook dat de criminaliteit onder met name Marokkaanse jongens buitensporig hoog blijft. Straatterreur, seksuele intimidatie, liquidaties in Amsterdam-West, anti-homogeweld: dit alles is een dagelijkse vergiftiger van interetnische verhoudingen, en zal elke soepele acceptatie en integratie in de weg blijven staan.

Want dit is het andere effect van hun zware culturele achterstand waardoor ze niet mee kunnen komen. En als alternatief om toch status = geld te verwerven in deze actviteiten vervallen.

En dan volgt hier wat Cuperus nog voor de laatste twee alinea's stelde:
  ... zijn dan ook grote gebaren nodig om dit verstoorde klimaat van polarisatie en deze spiraal van negatieve stereotypering te stoppen. Wat minimaal nodig is om het onderling multicultureel vertrouwen te herstellen is dit: een uitruil tussen discriminatie en criminaliteit.

Oftewel: de blanke Nederlanders nog een keer offeren: nog meer positieve discriminatie van arbeidsminder- en ongechikten in hun nadeel.

En ze krijgen niets terug, want aan die criminalteit kan je niets doen. Het eerste wat je zou kunen doen, is als ze als jongemannen in dure autoa's zitten, ze onmiddellijk van de weg te halen. Wat daarvan is 95 procent crimineel. Maar dat mag niet. Dat is "etnisch profileren". En dat geldt ook voor alle andere maatregelen om gekleurde criminalteit te bedwingen want om echt effectief te zijn, zullen die veel verder moeten gaan dan auto's controleren En ze haten de Nederlandse politie nu al top op het bot.

Cuperus concludeert terecht:
  Wil Nederland een high trust-samenleving blijven - voorwaarde voor een solidaire verzorgingsstaat, een innovatieve economie en een liberale democratie -, dan zal 'multiculturele integratie' opnieuw moeten worden uitgevonden. Het schelle alarmsignaal van PVV én DENK moet goed worden verstaan.

Wat alleen kan met een drastische aanpak van het allochtone disfunctioneren, te beginnen met de erkenning daarvan.

En dat laatste is op dit moment al zeer vele bruggen te ver.

Oh ja, vermoedelijk Freudiaans vergeten:
  Nederland moet 'inschikken',

Dat zal verschijnen als één van de leuzen op de vaandels van de revolutionairen die opstaan als de grenzen van deze wantoestanden worden overschreden. Om ook bij anderen woede op te wekken ...

De volgende grote gebeurtenis: de Turken wilden middels minister in Nederland ( en Duitsland) campagne voeren voor een Turks referendum ("Alle macht aan kalief Erdogan"), en omdat het vlak voor de verkiezingen van 2017 was, kon de regering, dat wil zeggen: de VVD van Rutte, met de hete ademn van de PVV in de nek, niets anders dan die ministers weigeren. Omdat ze het tot op het laatste moment lieten aankomen, werd het een hele vertoning, met uiteindelijk ook grote groepen Turken op straat (onterecht "Turkse Nederlanders" genoemd, natuurlijk), die demonstreerden en relden tegen Nederland.

Waarmee, als tweede soortgelijke gebeurtenis na de demomstraties en rellen op de Rotterdam Erasmusbrug na de "coup tegen Erdogan", voor iedereen zichtbaar is aangteoond dat de Turken in Nederland geen Turkse Nederlanders zijn maar in Neder;land verblijvende Turken. Op een doodenkele uitzondering na waarvan het merendeel Koerd of iets dergelijks.

Met meerdere vervolgstappen. Die overigens nauwleijks of niet als zodnaig gesignaleeerd worden, omdat men het nog steeds niet will zien. In omgekeerde volgorde, eerst de meest zichtbare (de Volkskrant, 18-03-2017, door Charlotte Huisman):
  Onvrede in twee smaken

In binnen- en buitenland werd opgelucht ademgehaald toen bleek dat Nederland niet zo gepolariseerd is als de peilingen deden vermoeden. Maar op sommige plekken brengt de verkiezingsuitslag grote tegenstellingen aan het licht. Dat geldt zeker voor Feijenoord.

Maak u geen zorgen ... De Volkskrant heeft wel meer van dit soort berichten geplaatst, maar het heeft gee nekle invloed op hun verdere inzichten ... Die blijven even multicultureel en immigratievriendelijk als altijd. Maar er was wel het een en ander te noteren:
  'Alle Turken hier hebben Denk gestemd, en ik ook', zegt Akdag (42), op de hoek van het uitgestrekte Afrikaanderplein. De Turks-Nederlandse vrouw die een lichtgroene sjaal als hoofddoek om haar hoofd heeft geknoopt, overdrijft maar een klein beetje. In het Rotterdamse stadsgebied Feijenoord waarvan de Afrikaanderwijk deel uitmaakt, is de partij van de Turks-Nederlandse politicus Kuzu de grootste geworden, met 20 procent van de stemmen. De PVV is er de tweede partij met 16 procent.

Kant 1. En:
  Op straat hoor je opgezouten meningen over politiek. 'Welke idioot gaat nu op zo'n Turk stemmen', vraagt de 77-jarige Jan, bewoner van Feijenoord sinds zijn geboorte, zich hardop af, vanachter zijn rollator. 'Alleen mensen zonder hersens steunen zo'n leider die Nederland uitmaakt voor nazi's, dat is toch te zot voor woorden?'

Correctie: alleen mensen die Nederland tot op het bot haten stemmen voor ieamnd die Nederland uitmaakt voot nazi's.

De rest van het twee pagina's grote artikel is natuurlijk gevuld met dot soort persoonlijke ontboezemingen, maar de sociologisch synopsis stond in en tussenstuk:
  PVV en Denk de grootste

■  In de wijk Feijenoord zijn Denk en de PVV de grootste partijen. Er zijn meer plekken waar de twee partijen tegenover elkaar staan. Zoals in het aangrenzende stadsdeel Chadois, waar de PVV won. Van de ruim 25 duizend inwoners stemde één op de vijf mensen op Wilders. Meer dan 10 procent stemde op Denk, waarmee de partij op de tweede plek staat.

■  Landelijk behaalde Denk de hoogste score in Schiedam, met 8,2 procent van de stemmen. De grootste aanhang zit in de ja ren-vijftigwijk Nieuwland, waar bijna een kwart voor Denk koos. In die wijk is ook de PVV populair: ruim 15 procent.

■  In het overwegend christelijke Ede kreeg het stembureau in buurthuis de Meerpaal
een verrassende uitkomst: daarwerd Denk de grootste, gevolgd door de PW.

■  In het Haagse stadsdeel Escamp zijn de PVV en Denk ook stevig vertegenwoordigd: meer dan eenvijfde van de inwoners stemde op Wilders. Denk werd met 10 procent de derde partij.

Waarna vanuit één van die wijken nog een observatie komt richting "Het komt vanzelf wel goed"-aanhangers:
  Santos (60), van Kaapverdiaanse afkomst: 'Die andere allochtonen passen zich niet aan, en dat gaat nooit gebeuren ook. Wij Kaapverdianen zijn van leven en laten leven. Wij zijn gematigde katholieken, en strijden niet voor ons geloof. Waar fanatisme is, gaat bloed vloeien.'

Noteert u dat even ...

De tweede volgt.

Eerst nog een ander significant teken (de Volkskrant, 20-03-2017, column door Arthur van Amerongen)
  Boycot

In mijn kringen ging je niet op vakantie naar het Spanje van Franco en het Zuid-Afrika van Pieter Botha. ...
    Veertig jaar later dringt zich de vraag op of fatsoenlijke mensen zoals ik nog wel vakantie mogen vieren in Turkije, bestierd door een islamofascistische dictator die in zijn paleis loopt te brullen als een tbs'er in zijn isolatiecel in de Mesdagkliniek.    ...
    Nederturken kunnen hun familie in Turkije niet meer bezoeken dankzij de Klikturken, die ongetwijfeld sympathiseren met DENK of zelfs op Kuzu's kieslijst staan.
    Erdogans onderknuppels zijn gevaarlijke splijtzwammen. Toen ik de beelden van de Vijfde Colonne in Rotterdam zag, ...

Arthur van Amerongen => heeft al langere tijd geleden de reputatie van "dwarsligger" verworven, toen hij, na een aantal jaren in het Brusslese Molenbeek te hebben gewoond een boek pulbiceerde met de titel Brussel, Eurabië, wat hem een boycot van de politieke-correcte media opleverde. Na de reeks aanslagen medegepleegd door in Molenbeek wonende moslims werd hij weer in genade aangenomen, hoewel nog lang niet van harte en nauwelijks als ervaringsdeskundige aangaande het niet-integreren van moslims.

Maar dat het hem hier toegestaan wordt de term "Vijfde Colonne" te laten vallen, met hoofdletters(!), in de Volkskrant, is hoogst opmerkelijk.

Waaarbij past dat de term, na de laatste Turkse rellen, ook al een keer op de hoofdpagina van de website van De Telegraaf te lezen viel ...

Zo, dan nu naar het meest opmerkelijke van deze gehele episode, voor zover verstreken op het moment van noteren zijn 20 maart 2017, te bewonderen in twee instanties van vhet NOS Journaal. Hier een beeld bij het eerste, en eronder de tijdens dit fragment uitgesproken tekst (verbatim - NOS Journaal, 14-03-2017, 20h00 uitleg of detail , fragment vanaf 7:27 min.):
 

"De politie in Nederland is een onderzoek gestart om de relschoppers op te sporen van zaterdagnacht voor het Turkse consulaat in Rotterdam. Er is een speciaal team samengesteld. Tijdens de rellen werd de politie bekogeld met stenen en werden onder andere winkels vernield. Er zijn toen achttien mensen aangehouden maar volgens de poltie zijn er meer daders. De politie is ook op zoek naar omwonenden die van alles vanuit hun huis naar de demonstranten hebben gegooid."

Met een herhaling later op de avond (verbatim - NOS Journaal, 14-03-2017, 22h00 uitleg of detail , fragment vanaf 3:13 min.):
 

"De politie is een onderzoek gestart nar de relschoppers van afgelopen zaterdagnacht voor het Turkse consulaat in Rotterdam. De politie werd daar bekogels met stenen en onder andere winkles werden vernield. Achttien mensen zijn aangehouden en de politie zoekt ook omwonenden die van alles en nog wat vanuit hun huis naar de demonstraten hebben gegooid."

Dat "De politie is ook op zoek naar omwonenden die van alles vanuit hun huis naar de demonstranten hebben gegooid" staat daar natuurlijk om een "genuanceerd beeld"  te schetsen. Net zoals met criminalteit: "Maar er zijn ook heus wel criminele Nederlanders, hoor...".

Wat men overduidelijk niet besefte, dat hier de start van de etnische burgeroorlog werd omgeroepen.

Kleinschalig, weliswaar, maar het is het eerste teken van fysiek verzet van Nederlanders tegen de in dit land verblijvende Vijfde Colonne.

Het is begonnen.

Het volgende bericht. Wat vooral voor het historische later van belang is, namelijk de constatering dat de constatering van het probleem door een enkeling of zelfs een enkele instantie totaal geen verschil maakt. Iets dat kennelijk ook als door De Tocqueville uitleg of detail is opgemerkt (GeenStijl.nl, 12-04-2017, door Mosterd uitleg of detail ):
  Goh. Spanningen in de Nederlandse samenleving
 


... ligt de rest van Nederland krom om zich in de samenleving tussen migrantiërs en religieuze fanatici door te laveren. "... is nog lang geen sprake van een (sterk) geïntegreerde samenleving: een samenleving waarin alle bevolkingsgroepen meedoen en vertrouwen etaleren." ...

Het CBS ("We schaffen de term 'allochtoon' af") heeft de ijsco-omzet en het aantal verkochte openlucht-zwembadkaartjes nagelopen, en bericht namens de regering en elite aan de bevolking dat het zomer moet zijn ...
    Overigens niet namens de media, want die zwegen dit goede nieuws zo dood als ze maar enigszins konden:
  Terwijl die paar RTL-lezers zich druk maken om verkeer en poep ligt de rest van Nederland krom ...

Reacties:
...
En het Staatsjournaal besteedt liever zijn tijd aan 2 panda's die getransporteerd worden vanuit China naar een Nederlandse dierentuin. Manmanman...
leo de pejo | 12-04-17 | 11:14

En kijk naar het feit dat deze redactie het goede nieuws van het CBS ook alleen bij GeenStijl gezien heeft.
    En kijk naar wat ze hierover daadwerkelijk melden:
  Als migranten en autochtonen samen een marathon rennen is dat zogenaamd een teken dat het multicultigebouw met een dikke heipaal in de kleibodem is geramd ...

En een eindeloze stroom soortgelijke berichtgeving, allemaal gebaseerd op de Joodse leerstelling, uitgesproken door de Joodse mevrouw Hedy d'Ancona uitleg of detail : "De multiculturele samenleving is een verrijking",  en sindsdien beleden door haar Joodse opvolgers als Van Tijn, Cohen, Samsom en wat er zoal allemaal de media domineert. Geholpen door een groot deel van de elite, bijvoorbeeld hier het CBS:
  "Hoewel het vertrouwen in en het meedoen met de samenleving in Nederland hoog is, en er geen aanwijzingen zijn dat dit afbrokkelt,..."

In tegenspraak met wat volgt, zie eerder, en een gore leugen. Neem de hele uitspraak nog eens:
  "Hoewel het vertrouwen in en het meedoen met de samenleving in Nederland hoog is, en er geen aanwijzingen zijn dat dit afbrokkelt, is nog lang geen sprake van een (sterk) geïntegreerde samenleving: een samenleving waarin alle bevolkingsgroepen meedoen en vertrouwen etaleren."

Dan staat daar hetzelfde als:
  "Hoewel het hartje zomer is, is nog lang geen sprake van zomere omstandigheden: de temparatuur ligt onder de minus dertig graden, en er ligt een meter dik ijs op de rivieren."

Oftewel: men weet dat de toestand qua culturele integratie waardeloos is, maar voelt zich gedwongen dat te ontkennen na eerst feiten te hebben gegeven die het bevestigen.

Dat is dus de reden dat het melden van de problemen door enkelingen of zelfs door zoiets als het CBS een enkele maal totaal geen effect heeft op de wijdere loop an de gebeurtenissen: de psycho-sociale druk vanuit de politieke-correctheid is zo groot, dat die enkele feiten zijn als bubbeltjes in het water: even zijn ze er, maar dan worden ze door de druk naar boven gedreven, alwaar ze oplossen in de omgevingslucht.

De psycho-sociale druk die zijn van "De moslims van nu zijn de Joden van toen" uitleg of detail . De druk van de Joodse en Joodsitische ideologie. De druk van "Hitler!", "Holocaust!", en "Anne Frank!"

En de response "Maar een in aantal zo kleine groep kan toch niet zo veel invloed hebben ..." is allang weerlegd door de geschiedenis: de Joodse ideologie van het christendom kon hier doordringen zonder de fysieke aanwezigheid van ook maar een enkele Jood. De kwaadaardigheid van de ideologie schuilt vooral ook in de besmettelijkheid van de geuite ideeën.

Oftewel:  de etnische burgeroorlog is eigenlijk een oorlog tussen ideeën. De ideeën van de nomadische woestijnculturen uit het Midden-Oosten, versus die van de residente landbouwculturen uit de gematigde streken in Europa. Waarin de dragers van de Joodse ideeën de gekleurde immigranten inzetten als voetvolk, de grote meerderheid, en stoottroepen, de publicerende elite. Van Sylvana Simons uitleg of detail en Gloria Wekker uitleg of detail tot Meiden van Halal uitleg of detail en Sultan Izz Ad-Din Ruhulessin uitleg of detail . Uitvoerig gepropageerd door de Volkskrant uitleg of detail , als voorbeeld voor de rest van de media.

Overigens somt GeenStijl nog een aantal verschijnselen op van een soort die ook De Tocqueville genoemd heeft als voorbodes van een revolutie:
  ... ondertussen is de boel aan het wankelen door een haattsunami en ieder onderzoek toont het aan. Terwijl we met z'n allen wegkijken en roepen dat we tegen islamofobie zijn wordt de route van The Passion aangepast want spanning, zwakken christelijke scholen Pasen af want spanning, worden roadblocks aangelegd bij de marathon want spanning, lopen homo's niet meer hand in hand want spanning en is het wachten op de volgende vrachtwagen die door een menigte ploegt of de volgende superstrijker in de metro. ...

Waarin 'superstrijker' GeenStijl-taal is voor "bomaanslag". Ook dienstig voor het nageslacht is deze (geselecteerde) lijst van reacties:
  .We moeten niet langer zeggen 'Marokkaanse jongeren' of 'cultuur', want als de zogenaamde cultuur of het land van herkomst de oorzaak van deze problemen waren, was het allang bespreekbaar gemaakt. Het probleem is nu juist dat een 'heilige ideologie' de problematiek onbespreekbaar maakt; de religie bekritiseren is taboe, en daarom kunnen de oorzaken binnen de islamitische cultuur niet worden besproken. Daardoor blijven de misstanden woekeren en vergroten de problemen naarmate de islamitische gemeenschap groeit en de achterstand zichtbaarder wordt.
www.atheisme.eu...
bekijk_ut | 12-04-17 | 11:11

Maar zijn die betonblokken en vrachtwagens om evenementen te beschermen nou niet stigmatiserend naar de migratieachtergrondmedemens?
Ik bedoel maar.
hotnot | 12-04-17 | 11:12

En het Staatsjournaal besteedt liever zijn tijd aan 2 panda's die getransporteerd worden vanuit China naar een Nederlandse dierentuin. Manmanman...
leo de pejo | 12-04-17 | 11:14

Al dat gelul van "vertrouwen etaleren".... Laten die lui zich gewoon aanpassen aan de cultuur van het land waarin ze worden opgenomen.
Mr. C. Delicti | 12-04-17 | 11:15

Religion is the root of all evil.
Prof. Pim Pam Pet | 12-04-17 | 11:15

Dat wordt verdomd lastig als je met je homovriend tussen de roadblokken en vrachtwagens moet lopen. Af en toe bukken voor een superstrijker.
Natuurlijk alleen dan als je de metro hebt overleeft.
kwark001 | 12-04-17 | 11:16

"Migratie-achtergrond" en "religie".
Het lijkt me duidelijk dat er ook even een onderscheid in de "migratie-achtergrond" gemaakt moet worden.
.
Ik ervaar geen enkele spanning in de samenleving met Duitsers, Fransen, Oostblokkers, Britten, Amerikanen, Vietnamezen, Chinezen, Argentijnen of wie dan ook.
.
Eigenlijk is het vooral de "migratie-achtergrond" van mensen met een specifieke religie waar spanning mee is. Het is denk ik niet eens de migratie-achtergrond, maar het parasitaire karakter van de gemiddelde (!) subsaharaan op de welvaatsstaat en het nogal "exotische" karakter van de bepaalde religie.
Natuurlijk is er daarmee nog geen causaal verband aangetoond, maar zou OOK dit onderzoekje wellicht gewoon een indicatie kunnen zijn, dat mensen een beetje klaar zijn met een bepaalde religie en derhalve ook met immigratie vanuit de plekken waar de aanhangers van die bepaalde religie vandaan komen? Zou het kunnen? Zou het?
Het kan natuurlijk ook zijn, dat het de linkse kerk is waar men problemen mee heeft, maar dat verklaart het blauwe balkje bij de migratie-achtergrond niet.
Den Heerscher | 12-04-17 | 11:16

Ik vraag me wel eens af hoeveel autochtone werknemers er op de loonlijst staan van allochtone ondernemers.. ik denk nul.
070 | 12-04-17 | 11:18

Vind je het vreemd als je massaal tuig binnenhaalt en geen regels stelt.
Maxx! | 12-04-17 | 11:22

Dus degene die de problemen meenemen hebben er zelf het meeste last van. Soms is de oplossing o zo simpel.
netniet | 12-04-17 | 11:29

"Aan de werving van gastarbeiders werd onder het bewind van kabinet Den Uyl in 1973 een einde gemaakt. De regering voorzag lange termijn problemen: “noch de belangen van de vreemdelingen zelf noch die van de Nederlandse samenleving zijn met hun komst gediend”.
Aantal Marokkanen in 1973?
22.000!
[Nu: 400.000, wtf, leren we helemaal niets?]
Zeddegeizot | 12-04-17 | 11:32

Daarom is het zo kwalijk dat kritiek op islam telkens wordt geblokkeerd door islamofobie en racisme te roepen. Een geloof rationeel onder de loep nemen of met humor lekker op de hak nemen, werkt nl perfect. Kijk maar naar ons eigen Christendom; niet overheersend meer
Peniskokertje | 12-04-17 | 11:33

De kloof is gigantisch.

De volgende stap. Het essentiële van de aanloop naar een burgeroorlog is dat het een veenbrand is. Met de kenmerken dat het ondergronds woedt oftewel moeilijk zichtbaar is, en dat het zich ondergronds voortdurend uitbreidt. Met heel af en toe ergens een vlammetje zichtbaar dat de elite- en media-brandweer dan snel uitdooft. Een paar verdere voorbeelden aangestipt (elsevier.nl, 20-04-2017, door Milan Bruynzeel uitleg of detail ):
  Haags zwembad geterroriseerd door aanranders en vandalen

In Den Haag slaan medewerkers van zwembad het Zuiderpark alarm. Het zwembad wordt geterroriseerd door een groep jongeren die spullen slopen en vrouwen aanranden.

... Een ander slachtoffer, de 22-jarige Sharon, werd samen met een vriendin belaagd door een groep Marokkaanse jongeren. ...
    Om aandacht te krijgen voor het wangedrag schreven medewerkers van het zwembad een brandbrief aan de Haagse gemeenteraadsfractie Groep de Mos. ‘Jonge meiden zijn niet veilig in het zwembad,’ schrijft een van de medewerkers. Ook wordt het zwembadpersoneel uitgescholden, geïntimideerd en bespuugd.

De reactie van de elite (elsevier.nl, 20-04-2017, door Elif Isitman uitleg of detail ):
  Haagse wethouder over ‘islamterreur’ in zwembad Zuiderpark: ‘De grootste onzin’

De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh ... ontkent dat het zo erg is als dat de ex-medewerkers en bezoekers zeggen.

Baldewsingh ontkent ook dat het alleen gaat om Marokkaanse en Turkse jongeren, zoals de PVV in de raadsvergadering zei. ...
    Ook hekelt hij de term ‘islamterreur’ die werd gebruikt om de situatie in het zwembad te omschrijven: ‘de grootste onzin,’ aldus Baldewsing.    ...

De reactie in de politiek-correcte landelijke media:
 
Leeg. Niets.
    De reactie daar waar de censuur op de etnische burgeroorlog geen greep heeft (GeenStijl, 21-04-2017, door Pritt Stift uitleg of detail ):

  Alstu. Verhaal over zwembad-jihad. Uit 1998

Maar de wet dream werd een nachtmerrie. Het begon met het kraken van bagagekluisjes, fietsendiefstal en vandalisme. Na een jaar werd het nog vervelender, toen een dertienjarig meisje aangifte deed van aanranding. Twee jongens hadden haar in haar borsten en billen geknepen en tussen haar benen gegrepen. Het zou het begin worden van een eindeloze reeks incidenten. Vorig jaar zomer was de zwarte lijst van De Meerkamp aangegroeid tot 77 namen van jongens die het zwembad niet meer in mochten, omdat ze meisjes hadden betast in hun kruis of op hun borsten of agressief waren geweest. De meesten van hen kwamen uit Amsterdam en waren van Marokkaanse komaf. LEES VERDER in de thans goednieuwskrant Trouw, van 20 juni 1998.

En in werkelijkheid stamt het verschijnsel van nog zo'n twintig jaar eerder. En de aanverwante zaken als overlast in openbaar vervoer van nog weer daarvoor - een schier eindeloze reeks andere voorbeelden staat hier uitleg of detail . Mensen die daar over klaagden, zoals in het begin conducteurs bij het openbaar vervoer, werd gedreigd met ontslag. En als je het nu doet, met "PVV'er", "Hitler", "Holocaust!", en "Anne Frank!"

En door welke tegenwerking tegen de natuurlijk reactie op agressie nu weer een volgend niveau is bereikt (omroepwest.nl, 21-04-2017. ):
  Islam Democraten na zwembadbrief: 'Doe aangifte tegen discriminatie'De politieke partij Islam Democraten roept aanhangers op aangifte te doen tegen de ambtenaren die woensdag een brief stuurden over misstanden in het Zuiderpark zwembad.

De moslims voelen zich volledig in hun rcht staan omdat dat idee hen gegeen is door media en elite. Inclusief de rechtsspraak, met haar veroordeling van geert Wilders, omdat deze het probleem in de politike aankaart.
    Met dit als hoogst voorspelbare gevolg:

 
 
 

De Nederlandse burgers hebben er genoeg van. En uiten dit nu nog op een uiterst ingehouden manier. En wat minder ingehouden bij bijvoorbeeld GeenStijl. En op een gegeven maar onvoorspelbaar moment totaal niet meer ingehouden.

En dat heet dan "burgeroorlog". Of "revolutie".

Uit dezelfde tijd nog een geval van "olie op het vuur" (de Volkskrant, 22-04-2017, door Haro Kraak):
  AD strikt 'treitervlogger': schande of briljante zet?

'Waarom gaat het AD in zee met een voormalige 'treitervlogger'?' Hoofdredacteur Hans Nijenhuis stelt zichzelf die vraag bij de lancering van zijn nieuwste medewerker: Ismail Ilgun, de 19-jarige Turkse-Nederlander die vorig jaar een nationale bekendheid werd door zijn 'hoodvlogs' over de buurt Poelenburg in Zaandam. ...
    Ook vindt Nijenhuis dat iemand dat 'tuig van die richel moet halen'. ...

Een argument. Maar laten we het als argument eens testen. Op de meest betrouwbare manier: in een vergelijking. Neem een geval van de andere kant: de simpele jongens die een molotov-cocktail op het grasveldje van een moskee gooiden uitleg of detail . Vergelijkbare reactie:
  Gemeente strikt brandbomgooier: schande of briljante zet?

'Waarom gaat de gemeente in zee met een voormalige 'brandbomgooier'?' Wethouder Hekking stelt zichzelf die vraag bij de lancering van zijn nieuwste medewerker: Peter Blok, de 29-jarige Tukker  die vorig jaar een nationale bekendheid werd door zijn brandbom op het gazon van de moskee in zijn buurt ...
    Ook vindt Hekking dat iemand dat 'tuig van die richel moet halen'. ...

Waarna er geen verdere woorden gewijd hoeven te worden aan de absurditeit van de gang van zaken. Een gang van zaken die de gewoonste zaak is in de politiek-correcte wereld aangaande de allochtone misstanden en terreur. Kijk maar:
  De reacties voltrekken zich grotendeels volgens de voorspelbare breuklijnen. Rechts Twitter vind het een schande, de linkerzijde geeft de 'voormalige treitervlogger' liever een tweede kans. Ward Wijndelts, hoofdredacteur van Vrij Nederland, noemt het op NPO Radio 1 een briljante zet van het AD.

En dan nog verbaasd via hoogst verontwaardigd tot blind van woede zijn als het straks brandbommen regent op moskeeën en stadhuizen ...

Bij verder inzinken van deze nieuwe signalen kwam de gedachte boven naar kritische opmerkingen van cultuurhistoricus René Cuperus over deze kwestie, op zich een uiterste zeldzaamheid - ze bleken al in deze verzameling te staan uitleg of detail :
  ... zijn dan ook grote gebaren nodig om dit verstoorde klimaat van polarisatie en deze spiraal van negatieve stereotypering te stoppen. Wat minimaal nodig is om het onderling multicultureel vertrouwen te herstellen is dit: een uitruil tussen discriminatie en criminaliteit.

En al vastgesteld is dat die term "discriminatie" staat voor "sociaal-cultureeel-economisch onderpresteren", en zich niet leent voor aanpak anders dan om te beginnen met heropvoeding: geen religie en thuisblijvende vaders. De onmogelijkheid waarvan eruit blijkt dat de veel makkelijkere tweede factor: het aanpakken van allochtone overlast en criminaliteit, niet alleen niet aangepakt wordt, maar zelfs gestimuleerd lijkt te worden vanuit de bestuurlijke en mediale elite.

Alles met eenm beetje waarheid aangaande dit proces heeft natuurlijk hetzelfde effect als en zandkorrel op de oogbol. En wordt onmidleijk uit het nieuws- en berichtencircuit gewerkt. Zo is het volgende dus deze redactie ontgaan, waaraan slechts aan herinnerd werd door een andere actie bij GeenStijl, dat er natuurlijk zijn eigen raillerende taalsausje over goot (GeenStijl.nl, 01-03-2017, door Spartacus uitleg of detail):
  Onderzoek: 78% van autochtonen is fascistisch
Zo dan, komt EenVandaag daar even met een tijdsgeestdingetje om de hoek zetten. Een onderzoek onder 30.000 miljard Nederlanders toonde aan dat maar liefst 78% zich bekeerd heeft tot het fascisme. ...

Waarna  we maar overstappen op de eigenlijke bron (eenvandaag.nl, 01-03-2017, door Gijs Rademaker, Rozemarijn Lubbe uitleg of detail ):
  'Identiteit onder druk'

Twee derde van de autochtone Nederlanders (65%) vindt dat de Nederlandse identiteit onder druk staat. Als oorzaak hiervoor noemen de deelnemers met name de aanwezigheid van immigranten, de islam en de verminderende tolerantie van autochtone Nederlanders.

Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder leden van het Opiniepanel en het GfK online panel. ...

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met De Stelling van Nederland. Vanavond (NPO 1, 20.30 uur) debatteren in dit nieuwe AVROTROS-programma onder leiding van Jort Kelder mensen uit alle lagen van de samenleving over de vraag: is dit mijn Nederland nog wel?

Integratie gelukt?
Een groot deel van de autochtone Nederlanders die vinden dat de Nederlandse identiteit onder druk staat, wijdt dit aan immigratie. Iemand schrijft 'Zwarte Piet is aan het verdwijnen. Ik versta niemand meer in de tram. Meisjes worden nagefloten. Kerst heet nu ‘winterfeest'. En 'sommige ouders willen niet praten met een vrouwelijke leerkracht.' Een ruime meerderheid, 78 procent van de autochtone Nederlanders, vindt dat de integratie in Nederland mislukt is. Maar liefst 85 procent van hen vindt dat mensen met een migratieachtergrond meer hun best moeten doen om te integreren in de Nederlandse samenleving.   ...

Zo ... Evenzovele bommen onder het idee van "Het gaat toch de goede kant op met Nederland...?"-houding van de politieke-correctheid.
    Dit zijn op zich al ongekend hoge percentages, waar dan nog steds de 'sociaal gewenst'-factor op moet worden losgelaten: er is zo hard propaganda gevoerd dat dit heel foute opvattingen zijn, dat je het aantal ontkenners zeker nog zal moeten halveren. Of in het commentaar van GeenStijl dat dit keer verborgen zat in de url van de pagina:
  http://www.geenstijl.nl..../-dat_haalde_duitsland_niet_eens.html

Na de onthulling van zulk soort cijfers, lijken de vragen slechts te zijn: op welke manier zal zich dat gaan uiten, en wanneer gaat dat gebeuren.
    Verdere onwikkellingen worden hier gevolgd.
    Overigens: dit allemaal is genoteerd op 27 april 2017 - twee maanden na dato. Zo veel indruk hebben deze cijfers gemaakt, veel somberder en reëler dan die van politiek-correcte staatsinstellingen als CBS en SCP, dat ze zo hard uit het nieuws zijn gewerkt.

Deze verzameling is gestart in eind maart 2017, met wat het karakter had van "een vliegende start" - dat wil zeggen: de hierin beschreven processen waren al aan de gang. Allang aan de gang. Waarna die start voor een groot deel middels actualiteit is ingevuld. Zodat de diverse aspecten zeker niet in volgorde van importantie staan. Want anders zou vermoedelijk met het volgende item moeten begonnen zijn. De kern ervan: de blijvende en aanzienlijk tot grote sociaal-culturele-maatschappelijke acherstand van wat vroeger mocht heten "allochtonen" maar nu niet meer omdat die aanzienlijke tot grote sociaal-culturele-maatschappelijke achterstand standaard in het begrip is opgenomen. Terecht, natuurlijk.
    Evenwel beleidt de politieke-correctheid het bestaan van "De Gelijkheid der Culturen" nog steeds als de katholiek "De heilige Drie-eenheid", dus daar ligt een probleem. Want die sociaal-culturele-maatschappelijke ahcterstand vertaalt zich in een personele achterstand bij alle beroepen waarbij een beroep wordt gedaan op sociaal-culturele capaciteiten. Waaronder vele met een representatieve functie of nevenfunctie. Een belangrijke waarvan is de politie, wnant de politie pakt boeven op, en die zijn juist weer heel vaak, voor ruim meer dan de helft van die sociaal-cultureel acherstandigen. Een reden voor die sociaal-cultureel acherstandigen om het gezag van de politie niet te aanvaarden, of beter: om de politie te haten uitleg of detail . Waarop de elite binnen de politie roept om meer sociaal-cultureel achterstandigen, uitgedrukt als "We moeten meer diversiteit". Voorbeeld:

Waarvan het natuurlijke uitvloeisel is dit (ad.nl, 09-05-2017, door Koen Voskuil uitleg of detail ):
  ‘Politie slaat door met positieve discriminatie’

De Amsterdamse politie heeft de vacaturetekst waarin ze zoekt naar een teamchef in het Wallengebied .... De .. passage sluit autochtone politiemensen op voorhand uit: ,,Om te zorgen dat de samenstelling van de teamchefs daadwerkelijk diverser wordt, wordt een kandidaat geselecteerd met een andere culturele achtergrond.”    ...

Met het even natuurlijke en voorspelbare gevolg:
  De vacature, die op het intranet van de politie verscheen, zorgde de afgelopen dagen voor een stroom van boze reacties bij de ondernemingsraad van de Amsterdamse politie en politiebond NPB.

Met dus drie gevolgen: de gekleurden buiten de politie voelden en voelen zich gediscrimineerd en gaan zich nog meer afzetten tegen de blanken. De blanken voelen zich steeds meer gediscrimineerd en gaan zich afzetten tegen de gekleurden. En de gekleurden in de politie ...:
  ,,Ook van politiemensen met een migratieachtergrond”, zegt NPB-voorzitter Jan Struijs. ,,Zij hebben last van dit voorkeursbeleid, omdat andere politiemensen de indruk krijgen dat ze worden voorgetrokken en niet op hun kwaliteiten zijn geselecteerd.”

... voelen zich gediscrimineerd en daarvan zullen er eerder minder komen dan meer.
    Dus verlies op drie vlakken.

Het politie-verhaal is slechts een voorbeeld, zoals al gesteld, van de kloof tussen gekleurde capaciteiten en de eisen van de Nederlandse en westerse, ontwikkelde en op opleiding gebaseerde arbeidsmarkt. Die kloof is er van het begin af aan gweeest, en vanaf het allereerste ontstaan van wat het "integratiedebat" is gaan heten, heeft dit een centrale rol gespeeld. Die cruciaal werd, toen Nederlandse onderzoekers en instituten, allemaal uiterst politieke-correct, vanuit de wens de gekleurde achterstanden te "verklaren", "onderzoeken" de media in stuurden die samengevat kunnen worden met "Allochtonen worden gediscrimeerd op de arbeidsmarkt".
    Huer een smamenvatting van wat uitvoerig is betoogd elders uitleg of detail .
    De eerste onderzoeken van die soort namen de verschillen in werkloosheidpercentages, probeerde wat factoren te verrekenen wat die verschillen "verklaarde", en noemend het verschil wat overbleef "discriminatie".
   Een methode met een gat zo groot als een schuurdeur, aangezien je niet weet of je niet factoren gemist hebt en dus al helemaal niet hoe belangrijk die zijn.
   De tweede en later soort onderzoeken bestonden uit het reageren op betsaande advertenties met "Mohammed"-namen versus "Frank"-namen. En vonden dat Mohammed"-gevallen (ietwat) minder werden uitgenodigd dan "Frank". En concludeerde dat dus de Mohammeds werden gediscrimineerd ten opzichte van de "Frank".
    Een conclusie met een groot gat, want er werd vanuitgegaan dat "Mohammeds"in alle opzichten gelijk waren aan Franks, en dat is opzichting niet het geval. Ook de begeleidende verzekering dat de rest van de CV's identiek waren vullen dat gat niet: de ervaring omtrent "Mohammeds" betreft alle "Mohammeds" niet de Mohammeds die speifiek deze brieven stuurden.
    In feite gaan al dit soort onderzoeken al vooraf uit van de veronderstelling dat de twee populaties van werkzoekende , gekleurd en blank, gelijkwaardig zijn, oftewel: dit soort onderzoek leidt in hoge mate aan "petitio principii": de te bewijzen stelling zit al in de aanmames.
    Voor welke vooringenomeheid een verdere sterke aanwzijing bestaat, want er is een zeer simpele methoide om de werkelijkheid uit te vinden: trek 100 (of hoeveel nodig is) gevallen uit de bak allochtone werkzoekenden, en 100 uit de bak blanke, en zoek de verschillen. Het zal naar alle waarshcijnlijk al bij de eerste bak blijken dat er voor (bijna) alle 100 goede redene zijn waarom ze werkloos zijn, los van welke sollicitatiefactor dan ook. Dat ze (bijna) allemaal vallen in de categroeien moeilijk- en zeer-moeilijk bemiddelbaar.
    Andere aanwijzingen voor de allochtone incompetenties: zelfs tuinders willen ze niet (liever Polen), en zelfs in technische vakken waar er een grote vraag is, komen ze niet terecht. Noch poltie, zie boven, noch onderwijs, laat staan ICT.

Maar natuurlijk werd de meme "Allochtone werkloosheid is het gevolg van discriminatie" met grote gretigheid overgenomen door de allcohtone gemeenschap, ter verzachting van hun ervaren niet-mee-kunnen-komen. Van hun culturele nederlaag  .

Zo is de meme "Allochtone werkloosheid is het gevolg van discirminatie" een dusdanig deel gaan uitmaken van het maatschappelijk discours, dat ze verkondidgd wordt op het Bevrijdingfestival 2017 door een allochtone acteur genaamd Nasrdin Dchar die eindeloos veel kansen heetf gekregen in Nederland en die een matig acteur is maar die kansen heeft gekregen omdat hij een allochtoon is, welke meme dan net als vele andere vol nethousiame  verder verspreid woordt door de Joden en Joodsisten in de media  (Pauw uitleg of detail , 05-05-2017):

Die hier de Nederlanders het volgende te melden heeft:
  Wat voor impact heeft het als Nederlandse jongeren met een migratie-achtergrond niet aan een baan komen omdat de Mohammed of Aïsha heten ...

Oftewel: "Alle Nederlanders zijn racisten".

Oftewel: het politie-geval is slechts een voorbeeld voor de meer algemene situatie: de gekleurde immigranten zijn matig tot sterke onderpresteerders, die door de politiek-ocorrecten is wijsgemaakt dat hun achterstanden het gevolg zijn van blanke discriminatie.

Een beter recept voor een burgeroorlog is moeilijk te bedenken. De Nederlanderse elite kan de zaak niet repareren op de manier die past bij de aangegeven oorzaak want dat is de oorzaak niet dus het probleem blijft bestaan. Of ze gaan de gekleurde immigrnaten bevoordelen wat leidt tot weerzin bij de normale Nederlanders.

En, merkwaardig: Nederland is plotsklaps een waarschuwing rijker. Want het blijkt in mei 2017 plotseling dat er in Nederland al rassenrellen zijn geweest. En dat is niet niks, rassenrellen. In deze context. Wat is het geval: de elite en de media, vonden het nodig om een proefballonetje op te laten in het kader van de versnelde islamisering van Nederland: agenten-met-hoofddoek. En daar zijn argumenten voor nodig. U begrijpt het al ...(de Volkskrant 19-05-2017, door Tjerk Gualthérie van Weezel  uitleg of detail):
  Het kan in New York, kan het ook hier?

Het is een proefballonnetje dat de Amsterdamse politiechef oplaat: sta moslimagentes toe een hoofddoek te dragen. Dat vergroot het vertrouwen in het korps en komt het politiewerk ten goede.


... Hoewel de samenleving steeds diverser wordt, blijft in het korps de witte man nog altijd dominant. Dat werd onder meer pijnlijk duidelijk toen in Den Haag de Antilliaanse Nederlander Mitch Henriquez na zijn gewelddadige aanhouding om het leven kwam. In de rellen die daarop volgden, stond een witte politiemacht tegenover een groep woedende burgers van allerlei afkomst.

Oftewel: "Hoofddoeken bij de politie zijn gewenst, vanwege de rassenrellen" ...

Even een kleine samenatting van het voorafgaande (metronieuws.nl, 19-06-2017, column door Ebru Umar uitleg of detail ):
  Burgeroorlog

Dat is wat er gebeurt, als je als overheid niet nadenkt over massa-immigratie. Vooralsnog een ‘incident’, een ‘doelgerichte actie’ en uiteindelijk krijg je waar politici niet over willen nadenken maar wel over moraliseren: burgeroorlog.
    Het is een wonder dat die burgeroorlog nog niet is uitgebroken. Ondanks dat terroristen hun best doen. Ondanks dat politici hun afschuw uitspreken. Ondanks dat politie deelneemt aan iftar-maaltijden. Ondanks dat ‘vluchtelingen’ blijven oversteken naar Europa.
    Je kunt als land niet onbeperkt vreemdelingen importeren. Je kunt als land niet onbeperkt vreemdelingen tolereren.
    Je kunt als land niet onbeperkt vreemdelingen respecteren. En je kunt als land al helemaal niet onbeperkt van je oorspronkelijke burgers eisen dat ze inschikken, de boel betalen en aanslagen uit naam van de islam ondergaan.
    Doe je dat wel, moet je niet vreemd opkijken als ook de oorspronkelijke burgers het heft in eigen handen nemen. Met een busje op mensen inrijden. Op moslims inrijden. Haat is niet voorbehouden aan geïmporteerde burgers, wraak al helemaal niet. ...

Oh ja, dat was de aanleiding. Hier nog niet genoteerd: na eindeloos veel provocaties, van moslims en de kongsi van joodse en Joodsitische media en elite, heeft er nu eindelijk iemand iets teruggedaan. Ingereden met een busje op moslims staande voor een moskee. Eén dode. Overigens niet zomaar een moskee, maar de moskee van deze mensen (van de Finsbury Park moskee):

Oftewel: een gerichte aanslag op mensen die allang van overheidswege het land uitgezet hadden moeten worden.
    Oftewel: de overheid heeft gefaald in het beschermen van zowel de westerse burgers, als deze godsdienstige zeloten die natuurlijk slechts op één plaats thuishoren: in het Midden-Oosten, waar ze volledig de vriheid moeten krijgen en hebben met elkaar te doen wat ze willen. Zoals elkaar uitmoorden. Zoals ze dat op die boorden blijken te wensen.
    Oftewel nummer twee: de burgeroorlog is officieel begonnen.
  ...  Het is de taak van onze overheid, om te voorkomen dat geweld plaatsvindt en wraak gaat overheersen. Om te voorkomen dat een burgeroorlog uitbreekt. En nee, dat doe je niet door moslims continu als slachtoffer aan te wijzen. Omdat ze geen buurthuis hebben. Of omdat hun cultuur in de middeleeuwen is achtergebleven. Dat doe je door moslims als volwaardige Nederlanders te behandelen. Door eisen te stellen die je ook aan Nederlanders stelt. En je doet het ook door maatregelen te treffen die voorkomen dat moslims en andere importidioten zich misdragen. Sorry, zei ik importidioten? Ik bedoel importidioten – daar vallen niet alleen de inreizigers onder maar ook degenen die hun inreizen mogelijk maken.    ...

Het is allemaal zo simpel. Maar bij de mediale, bestuurlijke, intellectuele en kunstzinnige elite is de geest geheel verkankerd door het kosmopolitisme en nomadisme van de Joodse en Joodsitische visie op de wereld.

Een apart soort geval dat een scherp licht werpt op de aard van het proces is dat van de "sporadische erkenning". Meestal naar aanleiding van een of andere "kleinere" uitbarsting erkent men "dat er iets fundamenteels misgaat", soms gepaard gaande met beloftes tot verbetering. Het meest recente geval, hier schrijvende medio 2017, was na de uitverkiezing van Donald Trump als Amerikaans president, leidende tot diverse uitspraken van de vorm "We moeten ervan leren" (de Volkskrant, 14-11-2016, Shula Rijxman, voorzitter Raad van Bestuur Publieke Omroep):
  Publieke omroep gaat leren van Trump

Pluriforme media en een brede publieke omroep zijn harder nodig dan ooit. Wij gaan daaraan werken.

Of (Telegraaf.nl, 12-11-2016. uitleg of detail ):
  New York Times belooft onpartijdige berichten

De grootste krant van de Verenigde Staten toonde zich in de aanloop naar de presidentsverkiezingen een duidelijke fan van de Democratische kandidaat, Hillary Clinton. The New York Times benoemde Clinton al snel tot favoriet voor de overwinning. De antipathie jegens de Republikein Trump werd in de kolommen niet bepaald onder stoelen of banken gestoken. De e-mail aan de lezers was ondertekend door Arthur O. Sulzberger jr., de uitgever van de krant.

En de reden om dit te noteren is deze (de Volkskrant 31-07-2017, door Britta Böhler is jurist):
  De mainstream media als echokamers

Ook Nederlandse journalisten kunnen niet voorbijgaan aan de 'systeemcrisis' van de media, schrijft gastcolumnist Britta Böhler.


Begin deze week werd het rapport van een Duits onderzoek gepubliceerd waarin de mediaberichtgeving van een aantal Duitse kranten over Merkels asielbeleid in 2015 en 2016 onder de loep werd genomen. En de conclusies in het rapport zijn niet mals.
    De onderzoekers verwijten de journalisten dat ze Merkels 'Willkommenskultur' vrijwel kritiekloos hebben overgenomen en vooral de voorstanders van het beleid aan het woord hebben gelaten. Een neutrale, evenwichtige berichtgeving was in de meeste gevallen ver te zoeken, aldus het rapport. Volgens de leider van het project, professor Michael Haller van het European Institute for Journalism and Communication Research in Leipzig, was er dan ook sprake van een ernstig 'disfunctioneren van de mainstreammedia'.    ...

Dit dus ruim een half jaar na het reeksje "We gaan het beter doen uitspraken", die dus hetzelfde probleem constaterden oftewel: er is niets verbeterd.
    En het Volkskrant-artikel is natuurlijk nog in erbij passende diplomatieke oftewel sterk eufemistische taal gegoten - hier een reactie op het uiterst politiek-correcte Joop.nl bij een artikle over een andere aspect van het verschijnsel (Joop.nl, 31-07-2017, door Jelmer Renema - Natuurkundige uitleg of detail ):
  De populisten zullen terugkeren

Een rare illusie heeft zich de afgelopen maanden van de Europese elite meester gemaakt: men gelooft dat men het populisme verslagen heeft. ...

"Populisme" zijnde de naam die de politike-correcte elite en haar vazallen gevenb aan ieder krtike of zlefs opmeking over de domenantie van de politiek-correctheid en de rol an de media daarin. Welke dominantie een reageerder bij Joop.nl dus iemand die volstekrt meekan met de poliitekecorrectheid ook constateert:

  Reacties:

Vondel – 31 juli 2017 at 11:24
Als je “de populisten” de wind uit de zeilen wil nemen, moet je misschien eens kijken naar waarom mensen op hen stemmen. ...

Vergeet niet dat in heel West-Europa tot redelijk recent het linkse populisme de boventoon voerde. Drie decennia lang werden multiculturalisme en socialisme blindelings als grootste goed gezien en werd elke vorm van nationale trots of identiteit als gevaarlijk en onwenselijk bestempeld. Elk tegenwoord werd in de media en de politiek verdronken of geridiculiseerd, al dan niet met de bekende demoniserende dooddoeners.
De openlijke discussies op TV zoals we die nu zien waren in de jaren ’80 en ’90 vrijwel ondenkbaar. Toen in 2001 de publieke discussie tegen wil en dank losbarstte, schoot Pim Fortuyn in populariteit omhoog. Blijkbaar hadden miljoenen mensen jaren gewacht op de kans om hun stem gehoord te krijgen.

Sommigen waren van mening dat doodschieten van de boodschapper de juiste oplossing was. Deze mensen waren opgevoed in een tijd dat vrije discussie over sommige onderwerpen simpelweg niet acceptabel was. Vraagtekens zetten bij immigratie was letterlijk een doodzonde. Zie de dood van Fortuyn, de aanslag op Janmaat en tot op de dag van vandaag vandaag het onleefbare bestaan van Wilders.

Dus het Duitse rapport trok de juiste conclusie:
  ... professor Michael Haller van het European Institute for Journalism and Communication Research in Leipzig, was er dan ook sprake van een ernstig 'disfunctioneren van de mainstreammedia'.    ...

En de vertaling hiervan in het Volkskrant-artikle ...
  Politici zoals Donald Trump of Geert Wilders verwijten de mainstreammedia al langer dat ze vooringenomen zijn en het rapport maakt duidelijk dat deze klacht niet altijd ongegrond is. Er is dus meer aan de hand dan het wegzetten van onwelgevallige berichtgeving als 'fake news' door populistische politici.

... is uisterst eufemistisch.
    De werkelijkheid is dat tegen alles en iederen die het niet-politiek-correcte otewel niet-elitaire en niet-oligarchsiche  standplunt verkonigt, of selchst doorgeeft, een keiharde hetze wordt geoerd. Tegen Hans Janmaat, tegen Rita Verdonk, tegen Pim Fortuyn, tegen Geert Wilders, tegen Wierd Duk, tegeg GeenStijl. Daarvoor is deze zinsnede :
  Afwijkende meningen blijven stelselmatig onderbelicht, of worden, zoals Haller stelt, alleen op 'een denigrerende toon' in de berichtgeving verwerkt.

... een volstrekt ineffectief eufemisme.

Maar waar het hier om gaat is dit: dit soort als "enigszins zelfkritisch" te karakteriseren uitspraken zijn dus ruim een half jaar geleden ook gedaan. En direct na de moord op Pim Fortuym (een gevolg van deze media-hetzes)  werden soortelijke dingen ook gezegd door een aantal mensen.

De "lessen van Fortuyn" hebben dus op termijn totaal niet geholpen - het werd eerder erger. Meest recent: direct na zijn opkomst begonnen de Nederlandse media begonnen een campagne tegen Thierry Baudet, die meteen tot Fortuyn-niveau werd opgeschroefd toen hij met twee (TWEE!) zetels in de Tweede Kamer kwam.
    De "lessen na Trump" hebben nog veel minder niet geholpen. Integendeel: het werd veel erger. The New York Times vertienvoudigde de heftigheid van haar campagne tegen Donald Trump en de hele Amerikaanse media (met één uitzondering) doen mee.

De vraag is dus: "Waarom, waarom waarom" helpen al die "lessen" niet?

Het lijkt een raadsel, maar antwoord is vanzlefsprkend zodra het is eenmaal opgeschreven. De korte versie luidt: "Het is geen plan of complot maar een groepsgebeuren".

De langere versie is deze: de .edia voeren niet een op papier gesteld (maatschappelijk) beleid, maar bestaan uit individuen die ieder voor zich een bepaald maatschappelijk beleid voorstaan. Maar die individuen zijn geen willeurige en representatieve afspiegeling van de bevolking. De "bedrijfstak" genaamd "de media" trekt een bepaad soort mensen aan In simple termen: bij de media tref je geen mensen die graag mechanische dingen in elkaar zetten, maar mensen die graag woorden gebruiken. Maar dus niets maken of produceren. En dat betekent dat deze mensen, ieder individueel, een bepaald soort maatschappelijk beleid voorstaan. Daar kan je veel wetenschappelijkere analyse op loslaten, maar het resultaat is al heel lang bekend:

Uit Das Narrenschiff , door Sebastian Brant, anno 1492. De tekst onder de illustratie:
De boer wordt toch ondanks zijn ijver,
levend gevild door ridder en schrijver

En het behoeft geen toelichting dat wat was in 1492 'de schrijver', nu is "de media". "De media" hoeven zich niet te organiseren, want iedere van de leden van die media staat aan dezelfde kant van de maatschappelijke driedeling, boven: aan de rechterkant.

En het helpt dus ook niet als een enkel individu iets zegt over die situatie: er blijft een enorme meute die ieder voor zich een individuele afweging maakt: het eigenbelang en de samenwerking met "soldaat" oftewel de elite en haar macht opgeven en mogelijk inkomen en huis verliezen, of solidair worden met de beroofde boer. En de werkelijkheid leert al zo lang als de menselijke geschiedenis dat dat betekent dat alles bij het maatschappelijke oude blijft. Tot het punt dat "boer" er genoeg van heeft, en het kasteel afbrandt.

Maar wat doet dit verhaal in een artikel over de etnische burgeroorlog. Ook daarover liet de reageerder bij Joop.nl zijn licht schijnen:
  ...Tenzij het ons plan is om de democratie gewoon maar op te heffen zul je uiteindelijk moeten luisteren naar de kiezers. De miljoenen mensen die genoeg hebben van immigratie, inmenging van de E.U. en de devaluatie van het stemrecht zijn niet zomaar verdwenen.

Dit zijn ook de drie normaliter genoemde zaken. Het is dus te bepalen welk van dez drie de meest waarschijnlijke aanleidong is om "het kasteel in brand te steken"

Het laatste, de "devaluatie van de democratie" lijkt te abstract - dat biedt geen concrete aanknopingspunten. In landen als Duitsland, Egeland en Amerika is de democratie sterk de gedevalueerd ten opzichte van Nederland, maar het ljkt geen enkele aanleiding voor wat voor onrust dan ook. Voorlopig.
    Dat 'inmenging van de E.U.' oftewel verlies van soevereiniteit lijkt ook niet concreet genoeg, al was het nmaar omdat twee duidelijk zeer schrijnende gevallen: de invoering van de Europese Grondwet een Nederlands (en Frans) "Nee!" van de burgers en idem voor het associatieverdrag met Oekraïne, niet tot een zichtbare reactie hebben geleid.
    Blijft over 'immigratie'. En die telt wel meteen mee. Want: het is zichtbaar. Het heeft een kleur. En de effecten zijn dagelijks voelbaar: van aanranding van meisjes in zwembaden via sterk toegenomen criminalteit naar terroristische aanslagen. En ze zijn zichtbaar. En die zichtbaarheid is niet meer te stoppen door de media door de opkomst van het internet. En die zichtbaarheid is een cruciale factor. Je kan het probleem herkennen. Dagelijks op straat. De straat wordt etnisch donkerder, en de straat wordt onveiliger.

Als er "de grote maatschappelijk onrust" komt op grond van een combinatie van de genoemde factoren en het arrogante gedrag van de elite en haar lakeien ("Het populisme is bedwongen"), is toch de kans veruit het grootst dat de aanleiding een etnische zal zijn.

En de media doen hun uitertse best om dat te bevorderen. In het NOS Journaal wordt een intensieve campagne gevoed voor een "inclusieve" en "diverse" maatschappij. Ongeveer iedere tweede of zelfs eerste gewone burger opgevoerd in reportages is lid van "minderheden" of "kwestbare groepen" want "minderheden" of kwestbare groepen" en "inclusiviteit" en "diversiteit" zijn absoluut noodzakelijke kenmerken van een succesvolle maatschappij. Net als trouwens alle moslim-immigranten in het NOS Journaal hoogopgeleid tolerant zijn, en alle zwarte immigranten harstikke hardwerkend en intelligent.

Welke sprookjes verteld worden tegen een achtergrond dat de islamitische immigranten komen uit het achterlijke Midden-Oosten waar men elkaar afmaakt, en dat de zwarten met hun vertrek uit Afrika een nog groetere puinhoop met lemen hutjes achterlaten waaraan nog nooit een dag hardwerken is besteed.

Welke kennis iedere dag uit diezelfde Journaals is op te steken, leidende tot zulke een spanning tussen werkelijkheid en elite-sprookjes vertoond in Journaals, dat een nuchter mens wel moet denken: daar gaat grote ellende van komen.

Journaals trouwens, die omgeven worden door reclameblokken, waarin het aantal negers inmiddels is opgelopen tot ergens tusssen de 1 op 4 of 5, meestal vah het type halfbloed. Een simpore test doen? Tel het aantal negers tussen twee opeenvolgende Aziaten die je ziet - je komt boven 20.

En terwijl deze tekst er alleen nog in ruwe vorm staat ... (GeenStijl.nl, 31-07-2017, door Pritt Stift uitleg of detail):
  ... het is anno diversitus 2017 en de reclamenegers zitten tegenwoordig werkelijk overal (en terecht, laat dat duidelijk zijn). We noemen oa: bij Albert Heijn, bij HEMA, bij Kruidvat, bij Bavaria, bij Specsavers, bij Trouw, bij de PVV. Geen fatsoenlijk bedrijf/organisatie maakt nog een een commercial zonder negerts, want voor je het weet, krijg je de kaartwapperende kwetsbrigades op je af en dalen de beurskoersen als snowflakes voor de tropenzon. Er schijnt zelfs zo'n schreeuwend tekort te zijn aan reclamenegerts dat er schepen bij de Libische kust varen om ze op te halen (ff uitzoeken of dit klopt - red). ...

Precies wat deze redactie ook al constateerde. Alleen doet GeenStijl er de plaatjes bij (deze redactie had nog geen methode/bron kunnen vinden):En dan hebben ze nog niet eens die Beter Horen-reclame met die zwarte rouw als audiciën, en eindeloos veel andere voorbeelden. Zoals GeenStijl al schrijft: er moet een scheeuwend tekort zijn aan kroesharige modellen.
    Maar GeenStijl schrijft zoiets niet zomaar. Er moet een pakkende aanleiding zijn. Hier is de rest van het artikel, inclusief de kop:
  GeenStijl Checkt: "Er zitten alleen maar blanken in Apenheul-commercials"

 
Op internet gaat het gerucht dat er Apenheul-commercials bestaan met louter blanke mensen en roomwitte kindertjes erin. Dat is raar, want het is anno diversitus 2017 en de reclamenegers zitten tegenwoordig werkelijk overal ...
    Maar die reclamefiguranten van kleur zitten dus niet in de Apenheul-reclamespotjes. Aldus duidelijk te zien in de video's die in het bezit zijn van GeenStijl FactCheck. Kortom: de op internet vigerende bewering "alleen maar blanken in Apenheul-spotjes" beoordelen wij dan ook als GROTENDEELS WAAR. Duiden waarom er louter blanke dames en heren in Apenheul-spotjes zitten, mag u lekker zelf doen. Succes!

Waarmee we dus al twee manieren van racitische selectieve behandeling te pakken hebben. Iets dat deze redactie constateert, iest dat geenStijl conatsteert, en iets dat dus iedereen constateert. je kan het niet missen: de kleur ...
    En dan nog een derde, die veel mensen wel missen (tpo.nl, 28-07-2017, door Bert Brussen uitleg of detail ):
  Amsterdamse metro-slachtpartij getuigenverklaringen topic

Update: ook volgens de Amsterdamse politie is het slachtoffer inderdaad ‘uit het niets neergestoken‘.

En een getuige nam nog snel even een actiefoto:
 

Duidelijk een zwarte - houding, haar .. En voor wie nog twijfelt :
  Ik stond op 2 meter afstand toen het gebeurde gisteren in de metro. De dader riep niets toen het gebeurde. Hij was juist opvallend stil. Ze leken elkaar niet te kennen en de dader kwam rustig aanlopen. Liep langs mij en begon vanuit het niets te steken op het slachtoffer.

Om antwoord te geven op jullie overige vragen: De dader had geen baard en geen gewaad aan. Hij had een donkere huidskleur (geen Marokkaan, maar eerder Antilliaan of Afrikaans o.i.d.)

Het NOS Journaal had er ook een item over: "Ssteekpartij in metro in Amsterda-Zuisoost". Aleen beelden van een mabulance. Geen dader zichtbaar. Geen afkomst vermeld.
    Dat laatste zegt tegenwoordig trouwens genoeg: is de dader blnak hoor je het meteen. Geen dader: allochtoon.

En de NPO is drie keer de Volkskrant, hier als bijvoorbeeld  met een reportage over de tekorten in de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (de Volkskrant, 01-08-2017):

Met als de geestelijke gezondheidszorg nodig hebbende jongere een blanke en de geestelijke gezondheidszorg gevende een zwarte. Een volkomen omkering van de werkelijkheid van bijvoorbeeld de Bijlmer: boordevol half-zwakzinnige criminelen, met moeite in  bedwang gehouden door een groot team blanke hulpverleners.

Dat alles is voor iedereen duidelijk zichtbaar. Het enige wat je nodig hebt 0om het he;le plaatsje te zien, is een afwezigheid van remmingen om het te zien.

Dus daarom is de waarschijnlijkheid van ene etnische aanleiding groter.

En daarom ook is dit proces niet stopbaar door een enkel artikel dat gaat over het resultaat ervan. Want bij media worden geen vergaderingen gehouden en geen afspraken gemaakt. Over dit soort zaken. En bij reclamemakers worden eroever geen vergaderingen gehouden en afspraken gemaakt. Maar iedere dag staan reclamemakers voor de keuze wie ze in hun spotjes zullen stoppen. En bij ieder spotje zullen ze ieder individueel denken: "Maar we moeten er ook een zwarte bij, want diversiteit". En "Er moet nog een zwarte bij want hoe meer diversiteit hoe beter". En iedere individuele Journaal- en andere journalist zal bij een publieksreportage denken: Er moet prominent een zwarte/moslim bij want dat is goed voor de inclusiviteit'. En iedere idividuele columnist columnist denkt "Ik moet wel iets lelijks schrijven over Thierry Baudet wnat Thierry Baudet is tegen diversiteit" (de Volkskrant, 02-08-2017, column door Hassan Bahara):
  Mannelijkheid

Verkeer ik als man in een crisis? ...
    Dat gehamer op de vermeende crisis van de man heeft volgens mij ook andere, veel griezeliger gevolgen dan alleen gejammer om sekseloze aanspreekvormen. Je ziet het bij de jongetjes en mannetjes die echt geloven dat hun man-zijn in een crisis verkeert en alleen door een agressieve viriliteit opgelost kan worden. Die willen hun crisis met alle macht overwinnen en supermannetjes worden die Nederland voor homeopathische verdunning behoeden. Soms komen zulke aanhangers van 'de-man-in-crisis' in de Tweede Kamer terecht.

En deze vormen van haatzaaierij doen ze allamaal individueel.

En daarom zal, ondanks het constateren van het proces zo nu en dan, dat proces niet ophouden.

Tot de boeren het kasteel in de brand steken.

Het enige wat de kleine groep waarnemers zou kunnen bereiken is de zaak zodanig toelichten en misschien aansturen dat de boeren eerst een buitenhuis in brand steken voordat ze aan het kasteel beginnen, zodat de bewoners van het kasteel misschien gewaarschuwd worden. Maar zelfs dat laatste is zeer twijfekachtig.

Overigens bemerk: het proces is van een dusdanige intensiteit, dat de bronnen binnen een paar dagen vallen. Het aanbod van buiten een dergelijke termijn is schier oneindig.


Wordt vervolgd.


Naar Sociologische krachten  , of site home  .


 

20 mrt.2017