De Telegraaf, 16-08-2017, column door Leon de Winter  uitleg of detail 2010

Demoniseermachine draait op volle toeren

In Charlottesville zagen we het bonte circus van politieke en rassenideologen van blank tot zwart. van links tot rechts, allen met een heilige rechtvaardiging van hun weerzin - die de funderingen van Amerika willen ondermijnen. De oorsprong van het drama lag bij Amerikaanse nazi's, fascisten. racisten, groepen verdwaasden die in aantallen geen enkele rol spelen maar driftig op zoek waren naar een incident. Ze hadden een demonstratie belegd als protest tegen het verwijderen van een standbeeld van een generaal van de zuidelijke staten ten tijde van de Burgeroorlog.
    De media concentreerden zich op deze haters, maar aan de andere kant, door de media onderbelicht. stonden ook haters: de 'antifa's. Dit zijn geweld-verheerlijkende antifascisten die hun eigen vormen van ideologische waanzin ontlenen aan het revolutionaire marxisme: deze linkse kolderkoppen hebben zich van de Amerikaanse studentensteden meester gemaakt (we herinneren ons hun Hamburgse kameraden).
    Ze sloegen op elkaar in met stokken en knuppels. Vervolgens reed een nazi met een verleden als schizofreen een vrouw dood. en dat was de schuld van Tromp, aldus de media en Democratische politici, die deze nieuwe kans om Tromp te besmeuren niet wilden missen.
    Echt? Heeft Trump zich met sympathie uitgelaten over nazisme of blanke suprematie? Ook het Nederlandse tv-programma Nieuwsuur besteedde hieraan aandacht. In een gesprek met de conservatieve schrijfster Ann Coulter suggereerde presentator Eelco Bosch van Rosenthal, arrogant achterover leunend achter zijn tafel, dat Trump 'ze in de buurt wil houden', en daarmee bedoelde hij de nazi's en fascisten. Echt? Wil Trump, de grootvader van Joodse kinderen die hij liefheeft, jodenhaters in de huurt hebben?
    Tromp werd al ver vr Charlottesville behalve vrouwen- en jodenhater ook racist genoemd door de elite, van links en rechts: ze verafschuwen hem en dus moest hij worden 'kaltgestellt'. Maar hij was het enige alternatief voor Amerikaanse burgers die het vertrouwen in het politieke proces. n de media, waren kwijtgeraakt. George Bush bracht Barack Obama voort, en Obama Trump. De brutale en grove showman Trump (van wie ik geen fan ben; net zomin als van Obama) is de reactie op de elite-politiek. Hel toekomstbeeld vann Amerika wordt bepaald door de culturele en politieke elite, in New York. Los Angeles, Washington en dat beeld heeft nies te maken met de werkelijkheid van minstens de helft van de bevolking.
    Daarnaast gooide president Obama jarenlang olie op het vuur van rassen-tegenstellIngen mede door het steunen van de Black Lives Matterbeweging (BLM). een andere groep van revolutionair-maxistisch links.
    Sinds 1969 zijn in Amerika meer zwarte mannen vermoord door andere zwarte mannen dan alle doden in alle Amerikaanse oorlogen sinds WOII bij elkaar. BLM heeft het daar niet over; volgens BLM worden zwarte Amerikanen massaal door politieagenten gedood, ook al wezen de cijfers iets heel anders uit. Het is een gruwelijk feit dat er een continue zwarte burgeroorlog woedt in de Amerikaanse binnensteden - als zwarte intellectuelen dat bespreken, worden ze weggezet als collaborateurs met 'institutioneel wit racisme'.
    Bij dit alles ontstond de postmoderne genderproblematiek. De heftige discussies daarover zijn nauwelijks tot Nederland doorgedrongen. ofschoon echo's doorklinken in hel besluit van de Gemeente Amsterdam en de Nederlandse Spoorwegen om de aanspreekvorm 'dames en heren' te schrappen. Dit debat, waarbij het subjectieve gevoel van een individu over zijn seksuele identiteit, en niet zijn biologie, bepalend is, werd door Hillary Clinton verweven met de problematiek van vrouwenrechten. Vervreemdende chaos was het resultaat.
    Trump - in feite partijloos - voelde perfect aan wat er speelde bij Amerikanen die door de politieke en culturele elites in de steek gelaten waren: hij was, zoals historicus Victor Davis Hansen schreef, 'de weerspiegeling van wijdverspreide woede en ontevredenheid over globalisering, interventionistische buitenlandse politiek. Orwelliaanse politieke correctheid, identiteitspolitiek, tribalisme, open grenzen. en een 'Deep State' die predikt en veroordeelt maar zelf nooit leeft met de gevolgen van de eigen preken.
    De laatste twintig jaar groeiden de blanke onderklassen en nam de werkloosheid dramatisch toe. Wie wil weten wat daar speelt, leze 'Coming apart' van de erudiete politicoloog Charles Murray. wiens lezingen door antifa's wonden verstoord want hij is natuurlijk ook een racist en fascist.
    En hier raken we iets fataals: iedereen die het roet niet linkse politiek en linkse media eens is, mag - ook in Nederland - zonder enige indicatie racist en joden- en vrouwenhater worden genoemd. De demoniseermachine draait op volle toeren. Google en Facebook zijn filters aan tel bouwen om onwelgevallige (lees: conservatieve en rechtse) meningen weg te filteren. de Nederlandse overheid gaat het totale internet. en telefoonverkeer verzamelen, en in Duitsland zijn er wetten aangenomen om sociale media te dwingen censuur uit te oefenen.
    Aan Voltaire wordt de volgende uitspraak toegeschreven: 'Ik ben het niet eens met wat u zegt. maar ik zal uw recht om het te zeggen tot de dood toe verdedigen' We leven in een tijd waarin bijna alle traditironele media dat principe, de hoeksteen van de open en vrije samenleving, hebben verraden.Red.: 
 

Naar Onderwijsbeleid, lijst , Rijnlands beleid , Rijnlands beleid, overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]