De Volkskrant, 26-09-2016, door Jan Derksen is psychotherapeut. 2010

Straf politici, ga niet stemmen

De algemene politieke beschouwingen stelden mij als psychotherapeut diep teleur. De uitspraken van onze premier in Zomergasten over Nederlandse jongeren met een Turkse achtergrond trokken alle aandacht. Alle fractieleiders mengden zich hierin, de media getuigden ervan. Dit was geen debat want die term reserveer ik graag voor een uitwisseling van ideeŰn die leidt tot een verdiepend inzicht en productieve oplossingen. Zelfs D66, ontstaan om dit versleten stelsel te herzien, doet er alleen maar aan mee.

En het ergste is dat deze inspanningen de problemen in ons land met mensen met een allochtone achtergrond alleen maar vergroten. Er is nu geen moslim en geen Turk meer te vinden die niet weet wat onze premier heeft gezegd. Hoe voelen zij zich nu in ons land? Wat gebeurt er met hun gekrenktheid, hun angst en onveiligheid? Indien onze politieke kopstukken echt ge´nteresseerd zouden zijn in het integratieprobleem van agerende, kwetsbare adolescenten, zouden ze hebben gedaan wat een psychotherapeut altijd doet als het bespreken van een thema de ellende verergert: toedekken. Er niets of heel weinig over zeggen en overgaan tot het werken aan wat echt leidt tot een oplossing.

Geen enkele fractieleider is dus authentiek ge´nteresseerd in het bijdragen aan een oplossing van het integratiethema, ze worden allemaal gedreven door publiciteit en verkiezingen. Als ze echt hadden nagedacht over hoe er het beste met de uitspraken van de premier kon worden omgegaan, hadden ze niet allemaal in de rij voor de interruptiemicrofoon gestaan.

Dit stemt droevig en leidt tot verdere onthechting van de burger aan dit politiek theater. Welke andere reactie dan niet gaan stemmen blijft er in maart nog voor ons over in dit land met deze fractieleiders? Als ze onder mijn leiding vielen, stonden ze vandaag allemaal op non-actief.

Red.: 
 

Naar Onderwijsbeleid, lijst , Rijnlands beleid , Rijnlands beleid, overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]