WERELD & DENKEN
 
 

Cultuur, gelijkheid: Albanië

4 dec.2005

Uit de gewone verslaggeving valt niet veel te halen over de werkelijkheid van culturele niveauverschillen  , omdat de politiek correctheid verbiedt om culturen negatief te benaderen - behalve de autochtone Nederlandse natuurlijk. En al zeker niet waar het de Albanezen betreft, ten eerste omdat we ze politiek gesteund hebben, ten tweede omdat ze tegen de Serven (lees: de Slaven) zijn, en ten derde omdat het moslims zijn.
    Maar in andere katernen valt soms wel wat vinden, het eerstvolgende uit Cicero, het literatuur-katern van de Volkskrant (overigens: hier moet bij aangetekend worden, net als bij alle opmerkingen over culturen of sociale groepen, dat wat hierover gezegd wordt alleen van toepassing is op groepen en gemiddelden, en niet op individuen  ):


De Volkskrant, 02-12-2005, door Jilles Heringa

Prostituee uit vrije wil, evengoed uitgebuit en misbruikt

'De vrouw is een zak om dingen in te dragen.' Het is een van de principes die gelden voor de clans in Albanië, waarbij bloedwraak en familie-eer centraal staan. Het is niet verbazing-wekkend dat veel vrouwen er weinig voor voelen te blijven  hangen in een dergelijke omgeving. Vooral niet als de economische omstandigheden ook nog eens erbarmelijk zijn.
    De journaliste Ruth Hopkins vraagt zich in Ik laat je nooit meer gaan af wat er aan de hand is met vrouwen die uit een land als Albanië vertrekken en vervolgens in de prostitutie belanden. Zijn zij slachtoffers, gelukzoekers of eenvoudigweg 'arbeidsmigranten'?
...      De reportageachtige passages en de beschrijving van gesprekken met agenten, slachtoffers en zelfs een 'handelaar' maken veel duidelijk over de oorzaken van vrouwenhandel. Hopkins volgt een jonge Albanese die in Nederland misbruikt is, tot bij haar familie thuis op de bank. Gezellig is anders, in een golfplaten huis met een dronken vader, een agressieve broer en een 'vriendje' dat vrolijk opmerkt dat zijn vriendin 'niet meer kan lachen door het pijpen'.
    Dit soort taferelen maakt veel duidelijk. Economische en maatschappelijke uitzichtloosheid leidt ertoe dat vrouwen 'intieme diensten' aanbieden en weg willen uit hun land van herkomst. ...


albanian_pack_animalRed.:   Hiernaast een illustratie van de man-vrouw verhoudingen in de Albanese cultuur - de foto stamt uit Kosovo. De man-vrouwverhoudingen zijn een uitstekende graadmeter voor de mate van beschaving van een cultuur, de algemene regel zijnde: hoe meer mannen de baas zijn, hoe achterlijker de cultuur. De illustratie hiernaast plaatst de Albanese cultuur ergens heel dicht bij de bodem.
    Op sociologisch niveau het meest kenmerkend is natuurlijk dit:


Uit: De Volkskrant, 27-06-2009, van verslaggeefster Leen Vervaeke

Albanese verkiezingen in teken van wantrouwen

Zondag gaat Albanië naar de stembus. Het draait om twee heren die elkaar fel bestrijden, maar hetzelfde willen: leven als in de EU. Die is op haar hoede.

Vrijdagmiddag was het even alle hens aan dek voor de diplomaten in Albanië: die avond, twee dagen voor de parlementsverkiezingen, zouden de partijen hun slotmanifestaties houden, maar de regeringspartij deed er alles aan om het slotfeest van de voornaamste oppositiepartij te saboteren.
    De Democratische Partij (PD) van premier Sali Berisha liet de weg naar de bijeenkomst van de oppositionele Socialistische Partij (PS) door politie afzetten. Wie de straat probeerde in te komen, werd met geweld tegengehouden.
    Pas na grote druk van de internationale gemeenschap, vooral van de Verenigde Staten, bond Berisha in. ‘Ik zie op televisie dat de straat nu weer wordt vrijgemaakt’, zegt een westerse diplomaat, die anoniem wil blijven, vrijdagnamiddag aan de telefoon. ‘Maar dit geeft aan hoe het hier gaat. De oppositie zo buitenspel zetten, dat hoort niet in een democratisch land.’   ...
    Voorlopig ziet het er niet bijster goed uit. Tijdens de campagne vielen drie doden: een kandidaat kwam om door een autobom, een militant werd neergestoken na een ruzie over verkiezingsposters, en een parlementslid werd neergeschoten. Dat heeft echter niet noodzakelijk met politiek te maken, maar mogelijk wel met malafide zaakjes waarin de drie misschien betrokken waren.
    Om dat te controleren, heeft de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) 440 buitenlandse waarnemers in Albanië gestationeerd. Daarnaast mogen de belangrijkste partijen in elk stembureau een waarnemer plaatsen. Hun namen werden pas op het laatste moment bekend gemaakt, om te voorkomen dat zij worden bedreigd of omgekocht. ‘Dat is tekenend: er hangt hier een atmosfeer van extreem wantrouwen’, zegt een diplomaat.
    Dat wantrouwen wordt gevoed door de politici, die elkaar over en weer beschuldigen en beledigen. ...


Red.:   Dat het verschijnsel niet van de lokale omstandigheden afhangt, blijkt als Albanezen zich verplaatsen naar een ander land. Ook daar doen ze precies hetzelfde:
 

Uit: De Volkskrant, 13-10-2005, van buitenlandredacteur Charlotte Huisman

Achtergrond | VN-gezant Eide: langer wachten met onderhandelingen over onafhankelijkheid is onverantwoord

In grimmig Kosovo tikt een sociale tijdbom

De sfeer is grimmig in Kosovo. De gewelddadigheden tussen de overwegend Albanese bevolking en de Servische minderheid nemen niet af, evenmin als de wijdverbreide corruptie en de georganiseerde misdaad. ...


Red.:   Die corruptie en georganiseerde misdaad heersen in het Albanese deel van Kosovo, en niet in het Servische deel. Bovendien waren die corruptie en georganiseerde misdaad er nog niet toen de Serviërs nog de baas waren in heel Kosovo.
    Dat het al heel lang al zo is in Albanië, blijkt hier:


Uit: De Volkskrant, 14-01-2006, door Peter Giesen

Uitzending | Eerste vredesoperatie, in 1913 onder leiding van Nederland, ging ten onder in lokale Albanese stammenstrijd

Het zedelijkste volk op vredesmissie

Tussentitel: De dappere Hollanders werden voortdurend dwarsgezeten door luie en onbetrouwbare Albanezen

Nederland, dat worstelt met de vraag of het troepen naar Afghanistan moet sturen, leidde in 1913 de eerste vredesmissie ter wereld. In Albanië moesten 17 Hollanders de krijgsheren uit elkaar houden. Een fiasco, met een dode die thuis als held werd begraven.

De eerste vredesmissie uit de geschiedenis stond onder leiding van Nederland: in 1913 reisden Nederlandse officieren naar Albanië, waar zij het commando voerden over de Albanese gendarmerie die het geweld tussen de plaatselijke krijgsheren moest beteugelen.
    De eerste vredesmissie werd ook een pijnlijke mislukking. De Nederlandse militairen raakten hopeloos verstrikt in de intriges van de Balkan. ...
    In 1913 besloot de toenmalige internationale gemeenschap tot een experiment in de geest van Van Vollenhoven: de pacificatie van Albanië door neutraal gezag. In 1912 waren de Turken van de Balkan verjaagd. Albanië had zichzelf onafhankelijk verklaard, maar werd aan alle kanten bedreigd, zowel door buurlanden Servië, Montenegro en Griekenland als door de onophoudelijke strijd tussen plaatselijke krijgsheren. ...
    Majoor Thomson, die zich al snel ontpopte als de feitelijke leider van de expeditie, voelde zich een 'pionier der beschaving' in een land dat oogde 'of het nooit nieuw en nooit rein kan zijn geweest', schreef hij in februari 1914. 'Het tijdperk van de Middeleeuwen is eigenlijk voor Albanië nimmer afgesloten.' ...
   Als puntje bij paaltje kwam, lag de loyaliteit van de Albanezen bij hun eigen clanleiders, en niet bij die merkwaardige tweederangsvorst uit het verre Duitsland.
    De Albanezen deserteerden bij bosjes, hun plaats werd ingenomen door avontuurlijke vrijwilligers die uit alle hoeken van Europa kwamen toegestroomd. ...
     Riemens: 'Recht kun je niet van bovenaf afdwingen, vond Struycken. Het moet van onderop groeien. Je moet eerst cultuur en beschaving brengen. Dan zal de rechtsorde vanzelf ontstaan. Die kwestie is nog steeds aan de orde. Kun je westerse begrippen als verkiezingen, democratie en de grondwet zo maar transponeren naar een andere samenleving?'


Red.:   Dat laatste is duidelijk nog niet gelukt. En dus duurt het Albanese probleem al minstens een kleine honderd jaar. Wie denkt dat het in een paar jaar zal verdwijnen is dus naïef.
 

Volkskrant weblog, 18-02-2008, door petrus

Word het ooit wat met Kosovo?

Kosovo dus. Ik heb de commentaren en het nieuws over deze nieuwe loot aan de Europese tak van onafhankelijke staten niet nauwgezet gevolgd. Dat komt omdat ik al jaren mijn buik vol heb van de Albanezen, of ze nu in Albanië of Kosovo wonen. Als idealist van het nieuwe Europa heb ik me een tijdje op hun verzoek hier en daar met ze bemoeid. Ik ben er een paar keer voor naar Albanië geweest samen met een goede Albanese vriend, tevens onze tolk als dat nodig was. Het land was nog harder getroffen door de Maoïstische dictatuur van Enver Hoxa dan ik mij, ondanks uitgebreide ervaringen in andere Oost Europese landen en Rusland, ooit had kunnen voorstellen.
    Maar goed, het was de eerste keer en dan moet je niet meteen de moed opgeven. Het land is bezaaid met duizenden betonnen eenpersoons bunkers die ooit bedoeld waren om de NAVO vijand buiten de deur te houden. Ridicuul en wat een verspilling van energie en geld. Dank zij de vriendschapsbanden met het China van toen was het economisch een achterlijk land. De fabrieken die ze van de Chinezen cadeau hadden gekregen waren een ruïne, volkomen onbruikbaar in een echte economie met een concurrerende markt. Ik werd er treurig van. Het enige nieuwe dat ik op mijn tweede of derde reis zag, waren hier en daar in het land geplante moskeeën, met dank aan Saudi Arabië.
    Albanezen zijn in meerderheid moslims. Niet dat ze daar ooit echt wat aan gedaan hadden. Zeker niet in de tijd van het Marxistisch en Maoïstisch isolement en daarna ook niet, zo werd me verzekerd. Maar moslims of niet, moreel gesproken was het land al net zo’n grote puinhoop als hun economie. Men rotzooide maar aan zonder zich ooit af te vragen wat de gevolgen konden zijn van hun grote en kleine leugens, hun arrogantie en machtsmisbruik, hun corruptie en gemakzucht. Ze kenden maar een grondregel: voor geld en macht is alles geoorloofd. Mijn goede Albanese vriend zag ik al het vertrouwen in de toekomst van zijn voormalige land verliezen.
    Toch had hij de moed om zich in te gaan zetten voor Kosovo. Hij ging er heen voor een jaar, vrouw en kinderen in België achterlatend en rekenend op enkele vrienden daar. Hij kwam als een diep teleurgesteld man terug. Tegen zoveel onverschilligheid, onbekwaamheid, gemakzucht en corruptie was hij niet opgewassen. Voor de VN bestuurders en hun militairen had hij al net zo min een goed woord over. Hij had als kind van Albanese ouders zijn geloof in de toekomst van Albanië en Kosovo voorgoed verloren. Ik heb hem getroost en gezegd dat de geschiedenis maar moet beslissen. Wij hadden ons best gedaan en meer kun je niet doen, toch?
    Daarom wens ik voor Kosovo zonder het glas te heffen het allerbeste voor de toekomst maar ik moet het nog zien.
 

Red.:   Tja ...
    En natuurlijk...:


Uit: De Volkskrant, 24-02-2009, van verslaggeefster Leen Vervaeke

Een jaar na de onafhankelijkheid is van een 'eigen' Kosovaarse identiteit nog weinig te merken

Stilletjes dromen van Groot-Albanië

De nieuwe vlag is alom aanwezig en het dialect, Gheg, hoor je steeds vaker. Maar in Kosovo is de hoop op vereniging met Albanië nog springlevend.

Ze wapperen boven op huizen en flatgebouwen. Hangen boven de ingang van winkels en bedrijven. Sieren auto’s in bruidsstoeten. Werkelijk overal in Kosovo hangen vlaggen.
    Tot een jaar geleden, toen de Kosovaarse onafhankelijkheid werd uitgeroepen en een nieuwe vlag werd geïntroduceerd, waren al die vlaggen rood en zwart. Albanese vlaggen, die internationale waarnemers deden vrezen dat de Kosovo-Albanezen zich na de onafhankelijkheid bij hun broedervolk in Albanië zouden aansluiten.
    Maar een jaar later zijn bijna overal in Kosovo twee vlaggen broederlijk naast elkaar te zien: de traditionele Albanese én de nieuwe Kosovaarse vlag – blauw met een gele landkaart en zes witte sterren. Hebben de Kosovo-Albanezen na een jaar onafhankelijkheid dan toch een eigen identiteit ontwikkeld, los van grote broer Albanië?
    Albin Kurti (33), de charismatische leider van oppositiebeweging Vetëvendosje (‘Zelfbeschikkingsrecht’), denkt van niet. ‘De mensen hangen één vlag uit voor de huidige situatie – een Kosovaarse staat – en één vlag voor de situatie waarop ze hopen – samensmelten met Albanië’, zegt Kurti, terwijl hij de houtkachel in zijn rommelige hoofdkwartier bijvult.   ...
    Zijn we Kosovaars of zijn we Albanees? Dat is een heikele kwestie onder de Albanese meerderheid in Kosovo. Wie ernaar vraagt, krijgt onvermijdelijk inconsistenties en tegenstrijdigheden te horen. Voor elke vraag een tegenvraag, voor elk antwoord een weerlegging.   ...
    Wie van hen vertolkt het echte gevoel van de Kosovo-Albanezen? De Albanees-nationalistische Tuzi of de politiek correcte Lila? In peilingen zegt slechts 2 tot 10 procent van de Kosovo-Albanezen voorstander te zijn van vereniging met Albanië, maar na een decennium van internationale bemoeienis weten de Kosovaren zeer goed wat ze moeten zeggen om internationale steun te krijgen.
    Veel wijst erop dat de politieke correctheid niet oprecht is. Zoals bij een voetbalwedstrijd onlangs: het nieuwe Kosovaarse volkslied werd gespeeld, maar supporters overstemden het door luidkeels het Albanese volkslied te zingen. En 28 november wordt door veel Kosovaren als een feestdag gevierd, hoewel het eigenlijk de datum is van de Albanese onafhankelijkheid.
    Veelzeggend is ook een monument voor UCK-strijders vlak bij Donji Prekaz. Er hangen twee vlaggen, maar de Kosovaarse vlag is bovenaan afgescheurd. ‘Nee, die is niet afgescheurd, maar weggewaaid door de wind’, veinst Riza Fejza (52), die naast het monument woont. En heeft de Albanese vlag geen last van de wind? ‘Nee, de Albanese vlag waait nooit weg, want ons bloed hangt eraan.’   ...
    Hoofdredacteur Migjen Kelmendi vindt dat die tegenstrijdigheden verklaarbaar zijn. ‘Kosovo is de bakermat van Servisch en Albanees nationalisme. Daarom hebben veel mensen moeite met een supranationaal begrip als ‘Kosovaar’. Het wordt beschouwd als een bedreiging.’ ...


Red.:   ... is dit allemaal overgoten met het meest virulente etnisch-nationalisme.
 

Uit: De Volkskrant, 07-05-2009, van correspondent Bert Lanting

Autoriteiten grijpen nauwelijks in

Grote fraude in Kosovo met EU-geld

Frauduleuze ambtenaren en bedrijven doen graai in VN-pot | Europarlementariërs:VN moet aangeven wat zij met EU-bijdragen doen in Kosovo | 'Sluit anders de geldkraan'


Europarlementariërs dreigen de bijdragen voor programma’s van de Verenigde Naties stop te zetten, nadat is gebleken dat er in Kosovo op grote schaal wordt geknoeid met Europees geld. Wat hen vooral steekt, is dat de Kosovaarse autoriteiten nauwelijks iets doen tegen ambtenaren die bij de fraude betrokken waren.
    Uit gegevens van de VN blijkt dat er mogelijk voor vele miljoenen aan fraude is gepleegd bij de bouw van de nieuwe luchthaven van de Kosovaarse hoofdstad Pristina. Zo werd de opdracht voor de bouw van een nieuwe terminal à 12 miljoen euro gegund aan een onderneming die daarvoor bereid was steekpenningen te betalen.
    Een reeks onderzoeken van een speciaal team van de UNMIK, het VN-bestuur over Kosovo, bracht aan het licht dat er zeker in twaalf gevallen aanleiding was voor strafrechtelijke stappen. Maar de Kosovaarse autoriteiten hebben vrijwel niets gedaan met deze informatie. Geen van de verdachten werd vervolgd. Wel werden enkele ambtenaren ontslagen of overgeplaatst.   ...
    Volgens europarlementariër Jan Mulder (VVD) moet het Europees Parlement ophouden fondsen via de VN te sluizen naar allerlei projecten. Dit jaar gaat het om 1,3 miljard euro. ...


Red.:   En wie verbaast dit nu?  Dit soort landen en culturen zijn arm, omdat ze vol zitten met zaken als eer, wraak, oplichting, fraude, enzovoort.
    En ach jee, ook de "helden" en "vrijheidstrijders" van de UCK die "wij" van het vrije westen zo graag geholpen hebben tegen de onderdrukkende Serviërs, blijken ordinaire schurken:


Uit: De Volkskrant, 15-12-2010, van een verslaggever

Europees rapporteur: Hashim Thaci moordde voor handel in organen

Premier Kosovo 'bendeleider'

De huidige premier van Kosovo, Hashim Thaci, was eind jaren negentig het hoofd van een criminele bende die zich schuldig maakte aan heroïnehandel, moord en de handel in menselijke organen. De criminelen waren nauw verweven met de Kosovaarse rebellengroep UCK, het Kosovaars Bevrijdingsleger.
    Dit staat in een rapport van Dick Marty, de Zwitserse rapporteur van de Raad van Europa. Het rapport, dat donderdag door Marty wordt aangeboden, was dinsdag in handen van The Guardian, persbureau Reuters en de Servische radiozender B92.
    De 'Drenica-groep' van Thaci heeft volgens Marty Serviërs en ook Kosovo-Albanezen ontvoerd, opgesloten in geheime gevangenissen in Albanië en vermoord voor de internationale organenhandel. Slachtoffers werden onmenselijk behandeld en vernederd alvorens hun organen werden verwijderd, volgens het rapport. Vervolgens verdwenen ze spoorloos.
    'We stelden vast dat de Drenica-groep als zijn leider - of om de terminologie van de georganiseerde misdaad te gebruiken zijn 'Boss' - de internationaal bekendste persoonlijkheid van het UCK had, Hashim Thaci', schrijft de Europese rapporteur. 'Rapporten uit de eerste hand' bevestigen volgens hem dat de aan het UCK gelieerde criminelen zich schuldig hebben gemaakt aan een reeks misdrijven, alle gepleegd in de context van de gewapende opstand tegen de Servische overheersing. Marty zegt zich te baseren op tal van Europese inlichtingenrapporten.    ...


Red.:   Het is dus nog erger dan de objectieve warnemers al dachten. En wat iedereen had kunnen weten, vanwege zowel het karakter van de daders als hen die ze steunden:
  Volgens hem was de NAVO-macht in Kosovo indertijd al op de hoogte van de activiteiten van de Drenica-groep, maar de internationale machthebbers in Kosovo vonden het niet nodig de zaak uit te zoeken.

   Overal waar ze zitten ... :


Uit: De Volkskrant, 18-04-2012, van correspondent Jan Hunin

Macedonië in zwaar weer door etnische confrontaties

De spanningen tussen etnische Macedoniërs en de Albanese minderheid in het land lopen steeds verder op. De autoriteiten hebben er hun handen vol aan.

Tussentitel: Vijfvoudige moord zou werk zijn van Albanese minderheid

Een vijfvoudige moord nabij de Macedonische hoofdstad Skopje heeft de etnische spanningen in het land hoog doen oplopen. De autoriteiten doen al dagen hun best de gemoederen te kalmeren. ...
    EU-kandidaat Macedonië beleeft de grootste golf van etnisch geweld sinds Albanese separatisten in 2001 een deel van het land inpalmden. Bij gewapende schermutselingen met het Macedonische leger verloren toen tachtig inwoners het leven. De voormalige deelrepubliek van Joegoslavië ontsnapte op het nippertje aan een burgeroorlog. Onder druk van de NAVO werd een vredesakkoord ondertekend, waarbij het land gedecentraliseerd werd en het Albanees als officiële taal werd erkend.
    Sindsdien zitten vertegenwoordigers van beide gemeenschappen samen in de regering, maar hun samenwerking laat veel te wensen over. Een voorstel om een deel van de straten in de hoofdstad naar Albanese helden te vernoemen, zorgde de afgelopen weken voor protesten. Een betoging in Skopje voor grotere verdraagzaamheid werd nauwelijks bezocht door politici.
    Ook in de regering, een monsterverbond tussen Macedonische nationalisten en Albanese ex-separatisten, botert het niet echt. Vorig jaar moest een bevolkingstelling uitgesteld worden na onenigheid over de uitvoering ervan. De Albanezen maken in Macedonië naar schatting een kwart van de bevolking uit.


Red.:   ... vormen ze een vijfde colonne voor Groot-Albanië.
    Weer een bericht uit Kosovo:


Uit: De Volkskrant, 01-11-2012, van correspondent Jan Hunin

Corrupt Kosovo een bodemloze put voor EU

Tussentitel: Alle pogingen om een rechtstaat te vestigen, zijn mislukt

Een bodemloze put. Zo ziet volgens de Europese Rekenkamer de Europese steun voor Kosovo er uit. Het financiële controle-orgaan van de Europese Unie heeft een vernietigend rapport uitgebracht over de pogingen van Brussel om van de voormalige Servische provincie een rechtsstaat te maken..
    Aan het geld zal het niet hebben gelegen. Sinds Kosovo zich in 1999 afscheidde van Servië heeft het van internationale donoren 4,7 miljard euro gekregen, wat neerkomt op gemiddeld 2.685 euro per inwoner. De Europese Unie nam het leeuwendeel daarvan voor haar rekening. Geen enkel ander land kan op meer Europese steun rekenen.
    Maar die steun heeft bitter weinig opgeleverd, concludeert de Rekenkamer. Ondanks de aanhoudende geldstroom wordt Kosovo geplaagd door georganiseerde misdaad en wijdverspreide corruptie.
    Van de rechtbanken is weinig heil te verwachten. Volgens de Rekenkamer spelen de rechters onder één hoedje met corrupte politici. ...


Red.:    Er is maar één enkele weg naar een beter Kosovo: Albanezen eruit, en Serviërs er weer in.
    De trots van Albanië is weer volledig hersteld na de val van het communisme:


Uit: De Volkskrant, 01-12-2012, door Jan Hunin

De Kanun spaart alleen vrouwen

Uit vrees voor bloedwraak is hun eigen huis voor zo'n 1.700 Albanese families een gevangenis geworden. Het eeuwenoude gebruik is nog springlevend.


Tussenstuk:
Eerwraak is terug van weggeweest

Een half jaar voordat Albanië kandidaat-lidstaat van de Europese Unie hoopt te worden, laten veel Albanezen hun gedrag nog altijd voorschrijven door een christelijke gedragscode uit de 15de eeuw, de Kanun. Die vereist wraak te nemen wanneer de eer van de familie wordt geschonden.
    Ook als er bij een incident geen slachtoffers vallen, kan de eer van de familie alleen met bloed gewroken worden. Bovendien komen ook de familieleden van de dader voor de wraakoefening in aanmerking. De enige voorwaarde is dat het slachtoffer een man is en oud genoeg (14 jaar) om een wapen te dragen, al houdt niet iedereen zich daaraan. In augustus werd in de buurt van Shkodër een 17-jarig meisje uit bloedwraak vermoord.
    Onder het communisme leek de gewoonte uitgeroeid, maar daarna maakte de bloedwraak een comeback. Sinds de val van het communisme zou bloedwraak zo'n 10 duizend slachtoffers hebben gemaakt. Naar schatting 1.700 families zitten thuis opgesloten, uit vrees op straat gedood te worden.
    Om de spiraal van geweld een halt toe te roepen, vaardigde de aartsbisschop van Shkodër enkele maanden geleden een decreet uit waarin bloedwraak wordt bestraft met excommunicatie. De vraag is of het veel zal uithalen. Voor veel Albanezen gaat er niets boven de eer van de familie.


Red.:   Grappig hè ... Tijdens het communisme was het ook al in Afghanistan de beste tijd voor dat land ...
    Ook in Nederland vindt je voornaamste exportproduct van Albanië:


Uit: Telegraaf.nl, 05-06-2013, uitleg of detail

Liquidatie in Amsterdam minutieus gefilmd

Een brute liquidatie in Amsterdam is minutieus vastgelegd door bewakingscamera's. De politie heeft de beelden van de gewetenloze dader en zijn nietsvermoedende slachtoffer woensdagmiddag vrijgegeven.


De Albanese crimineel Dashamir Tila (37) werd zondagavond 21 april vermoord in een winkelstraat op het Osdorpplein in Amsterdam. Een nog onbekende fietser schoot hem van dichtbij neer.    ...
    Momenteel zit één persoon in voorarrest op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. De politie gaat echter ervanuit dat er meer personen bij het incident zijn betrokken. ...
    Het slachtoffer had in zijn geboorteland Albanië een strafblad. Tila is daar ruim zes jaar geleden betrokken geweest bij een ontvoering. ...


Red.:   Maffiapraktijken.
    Nog maar eens een berichtje uit het moederland:


Uit: De Volkskrant, 25-06-2013, van correspondent Jan Hunin

Somberheid over verkiezingen in Albanië

De zondag gehouden parlementsverkiezingen in Albanië hebben een domper gezet op de wens van het land om kandidaatlidstaat van de EU te worden. Nog voor het tellen van de stemmen was begonnen, waren er al twijfels over het democratische gehalte van de verkiezingen .
    De Europese Commissie had een eerlijke stembusgang als voorwaarde gesteld voor het aanhalen van de betrekkingen. De Albanese hoop werd bijna letterlijk aan flarden geschoten voor een stembureau in het Noord-Albanese Laç. Daar werd zondag een 54-jarige aanhanger van de socialistische oppositie gedood bij een schietpartij. Een kandidaat van het centrum-rechtse regeringskamp raakte zwaargewond.
    De Democratische Partij van premier Sali Berisha en de linkse alliantie onder leiding van Edi Rama gaven elkaar de schuld. 'Geweld is onaanvaardbaar en kan niet geduld worden', reageerde EU-ambassadeur Ettore Sequi.
    De schietpartij was het dieptepunt van een verkiezingsdag die ook elders niet zonder incidenten verliep. In dezelfde regio werd een tv-ploeg aangevallen. Ook was er sprake van grootschalige verkiezingsfraude.    ...
     ... Meteen na het sluiten van de stembussen riepen Berisha en Rama zichzelf tot winnaar uit. ...


Red.:   En dan zijn er dus serieuze plannen om dit lid te maken van de Europese Unie. Maar misschien is dat omdat er in Brussel ook maffiosi huizen ...
    Een bijzonder grappige:


De Volkskrant, 08-09-2014, ANP

Roof

Hoofd centrale bank Albanië opgepakt


Het hoofd van de centrale bank van Albanië is gearresteerd in verband met de diefstal van omgerekend 5 miljoen euro uit de kluis van de bank. Het is niet bekend in hoeverre centralebankpresident Ardian Fullani betrokken is geweest bij de roof, maar hij zou misbruik hebben gemaakt van zijn bevoegdheden. Begin augustus bleek na een onderzoek naar de inhoud van de kluis dat het geld was verdwenen. Inmiddels zijn 17 werknemers van de centrale bank opgepakt.


Red.:   Een real live versie van een verhaal van sciencefiction-auteur Jack Vance  , uit de serie met in de hoofdrol filosoof-detective Magnus Ridolph uitleg of detail , dit zijnde genaamd Koning der dieven - waarin de hoofdpersoon terechtkomt in een cultuur waar stelen de norm is en "goed kunnen stelen" bepaalt wie de baas is ...
    De Albanezen bevestigen nog een keer en voorgoed hun status op de Balkan buiten hun thuisland:


Uit: De Volkskrant, 16-10-2014, van correspondent Jan Hunin

Kosovo blijft voor Serviërs nog steeds open wond

Het incident met de Groot-Albanese vlag in Belgrado laat zien dat het ook na vijftien jaar niet botert tussen Serviërs en Albanezen.


Voor een risicowedstrijd ... in het stadion van Partizan Belgrado stonden met Servië en Albanië twee erfvijanden op het veld.
    ... in de 42ste minuut iemand vanuit de VIP-loge een drone met een Albanese vlag zou lanceren. ...
    Het ging dan ook niet om zomaar een vlag, maar om de vlag van Groot-Albanië, waarop Albanië meer dan dubbel zo groot staat afgebeeld als in werkelijkheid. Alle buurlanden moesten er grondgebied op inleveren: Griekenland, het toeristische eiland Korfoe inbegrepen, Montenegro, Macedonië, en natuurlijk ook Servië. Behalve in Kosovo wonen er ook nog etnische Albanezen in de Sandzak en het uiterste zuiden van het land.


Red.:    Waarmee ook onmiddellijk duidelijk is dat hier weer sprake is van anti-Servische bercihtgeving, zie de volledige koppen:

  Drone-stunt | Spanning Belgrado en Tirana

Analyse | Servische woede

Kosovo blijft voor Serviërs nog steeds open wond

Het incident met de Groot-Albanese vlag in Belgrado laat zien dat het ook na vijftien jaar niet botert tussen Serviërs en Albanezen.

Koppen die suggereren dat hier sprake is van een wederzijdse situatie, terwijl die volkomen eenzijdig is: de Albanezen provoceren op een grofstoffelijke wijze de Serviërs. Een leugenachtige tweezijdigheid die ook aan het einde blijkt:
  De zware straffen van de UEFA die beide landen boven het hoofd hangen, lijken dan ook het minste wat hen kan overkomen. Goede relaties met de buren zijn een van de voorwaarden van Brussel voor toetreding en het incident van dinsdagavond zal door hun tegenstanders dan ook worden aangegrepen om hun lidmaatschap van de Europese Unie op de lange baan te schuiven.  

Ook hier formuleert men het in tweezijdigheid. Gore leugens. De Albanezen zijn de daders. De Serviërs zijn de slachtoffers.
    En wat vinden de Albanezen er zelf van:


Uit: Volkskrant.nl, 15-10-2014, AP, Bart van Dooijeweert

Spelers Albanië als helden onthaald bij thuiskomst

Een menigte van 3000 man heeft vanochtend de selectie van Albanië verwelkomd bij de luchthaven in Tirana. De spelers kregen een heldenonthaal door de supporters, die met vlaggen zwaaiden. Gisteravond werd de wedstrijd in de EK kwalificatie tussen Servië en Albanië (0-0) kort voor rust gestaakt, nadat er een drone met een vlag van Groot-Albanië boven het veld vloog.    ...
    Premier Edi Rama, die met de selectie mee vloog, prees de spelers op Twitter voor 'de trots en plezier die ze ons hebben gegeven'. ...


Red.:   De conclusie is volkomen helder: de aanstokers van veel van het onheil op de Balkan zijn de Albanezen met hun Groot-Albanese ideaal. de overige volken hebben volkomen het recht om zich daar tegen te weren. En dat weren kan maar op één enkele manier: de deportatie van de Albanese minderheden, want ze fokken als de konijnen.
    Nog eens een dikke streep onder de conclusie omtrent Albanezen:


Uit: De Volkskrant, 10-02-2015, van correspondent Jan Hunin

Route via Servië ligt sinds kort open; reisdoel is een land in de Europese Unie

Arme Kosovaren stromen Hongarije binnen


Tussentitel: Door corruptie en politieke chaos ligt de economie van Kosovo aan puin

Hongarije kampt met een dramatische toestroom van Kosovaarse vluchtelingen. Op zoek naar een beter leven zijn de afgelopen maanden meer dan dertigduizend Albanese Kosovaren illegaal het land binnengekomen, vijf maal meer dan in heel 2013.    ...
    De meeste Kosovaren zijn op de vlucht voor de armoede in hun land. Door wijdverspreide corruptie en politieke chaos ligt de economie van hun land in puin. Zeven jaar na het uitroepen van de onafhankelijkheid zit een op drie Kosovaren zonder werk. Wie wel werk heeft, heeft het niet veel beter. Het gemiddelde maandloon schommelt rond de 250 euro.    ...


Red.:   Onder bestuur van de Serviërs, een slavische cultuur, ging het nog enigszins in Kosovo. Nu het bestuur aan de Albanezen is gegeven, gaat het razendsnel bergafwaarts. Albanezen zijn antisociale barbaren die je gewoon keihard uit je fatsoenlijke land moet weren.
    Collectief.
    Ze gaan zich daar namelijk op dezelfde manier gedragen: antisociaal. Dat wil zeggen: parasitair en crimineel.
    Ze zijn er ook in NL:


Uit: Telegraaf.nl, 17-04-2015. uitleg of detail

Dode schietpartij Ridderkerk was Albanees
 
De identiteit van de man die op 6 april op het Seringenplantsoen in Ridderkerk werd doodgeschoten, is eindelijk achterhaald. Het gaat om de 33-jarige Albanees Ilirjan Sula. Dit heeft de politie in Rotterdam vrijdag laten weten.
    Het slachtoffer maakte ook gebruik van de namen Durim Sula, Durim Sulku en Besnik Sulku. Hij verbleef vermoedelijk al langere tijd in Nederland ...
    Na de schietpartij op Tweede Paasdag zong al snel de verdenking rond van een liquidatie.


Red.:   Maar waar Albanezen, daar maffiapraktijken.
    En ze hebben een nieuwe gevonden:


Uit: Telegraaf.nl, 30-07-2015.

Kosovaren misbruiken terugkeerpremie

Steeds meer Kosovaren vragen in Nederland asiel aan, enkel en alleen om hier de riante terugkeerregeling op te strijken. De vergoeding kan oplopen tot maar liefst 1750 euro. Binnen Europa is Nederland daarom een aantrekkelijke bestemming voor gelukszoekers.    ...
    Sinds eind vorig jaar is het voor Kosovaren makkelijker geworden om door Servië te reizen. Dat heeft geleid tot een enorme uittocht: sinds mei 2014 hebben al meer dan 83 000 Kosovaren het land verlaten. ...
     De terugkeervergoeding is bedoeld om vluchtelingen die asiel is geweigerd te stimuleren om terug te keren naar hun land van herkomst. Hoeveel geld iemand krijgt hangt af van allerlei persoonlijke factoren, maar voor Kosovaren varieert het bedrag tussen de 200 euro en 1750 euro.    ...


Red.:   Waar Albanezen, daar gajus.
    Kijk maar:


Uit: Telegraaf.nl, 09-08-2015.

Albanezen met half miljoen aan cash opgepakt

Twee Albanezen zijn zaterdag aangehouden op de A4 ter hoogte van Roelofarendsveen omdat ze 500.000 euro in contanten in hun auto hadden. Ze worden verdacht van het witwassen van het geld.
    De politie onderzoekt waar het geld vandaan komt. Het tweetal is ingesloten en het geld is in beslag genomen. Ze waren aangehouden voor een routinecontrole.


Red.:   Routinecontrole: dan alle Albanezen aanhouden. Dat is geen etnisch profileren, maar maffia-profileren.
    En het gaat steeds beter:


Uit: De Volkskrant, 16-10-2015, van correspondent Jan Hunin

Strijden voor droom van Groot-Albanië

Oppositiepartij Vetevendosje wil aansluiting van Kosovo bij Albanië. De regering wil juist samenwerken met de EU. Dat leidt tot veel sociale onrust, tot in het parlement aan toe.

...    Voor de droom van een Groot-Albanië werkelijkheid kan worden, wil het sociaal-democratische Vetevendosje eerst in eigen huis de boel opruimen. Want er is genoeg te doen, de mooie woorden van de regering ten spijt.
    Sinds Kosovo zich in 1999 afscheurde van Servië verdelen de Democratische Bond van Kosovo (LDK) van premier Mustafa en de Democratische Partij van Kosovo (PDK) van oud-rebellenleider Hashim Thaci de banen. Ze worden er door de vertegenwoordigers van Ventevendosje van beschuldigd van Kosovo een derdewereldland te hebben gemaakt, waarin alleen tijdens de verkiezingscampagne aan sociale politiek wordt gedaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat het Balkanland al maanden het toneel is van sociale onrust. Beterschap zit er niet in. 'U weet het misschien niet, meneer de premier', roept een boze boer tijdens een protestbetoging voor het regeringsgebouw. 'Maar ons land is geen rechtsstaat.'    ...
    Een electorale doorbraak van Vetevendosje zou zware gevolgen kunnen hebben voor de stabiliteit in de regio, maar de vraag is of de opmars van Vetevendosje nog lang te stoppen valt. Zoals blijkt uit de alomtegenwoordige Albanese symbolen is het overgrote deel van de Kosovaren gewonnen voor aansluiting bij Albanië. Maar de weg is lang natuurlijk. Intussen betwijfelen veel inwoners of het ooit nog goed komt met hun land. Gresa Baftiu, studente landmeetkunde: 'Het is alsof we verzuipen in de corruptie, probeer dan maar eens niet te verdrinken.'


Red.:   Wie dacht dt die opstand tegen de Serviërs om "vrijheid" ging, gelooft in kaboutertjes. Allemaal goor etnisch en religieus racisme.
     Hier, een direct bewijs:


Uit: De Volkskrant, 23-08-2016, door Robert Vuijsje

Vaderband

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Dat onderzoekt Robert Vuijsje in een reeks interviews. Voetbalmanager Luan Buleshkaj (33): 'Dat ik Albanees ben, kon ik met niemand delen.'


...    'Op de basisschool zat ik in de klas bij kinderen van intellectuele ouders en bij kinderen van gastarbeiders. Ik ging om met de kinderen van de vrienden van mijn moeder, maar ook met mijn Marokkaanse buurjongen. Op het Mercatorplein, waar ik veel voetbalde, heerste een vrij harde sfeer. De familie van mijn moeder woont in Eindhoven, die mensen vond ik naïef en zacht. En zo beleefd.
    'Ik kreeg een vwo-advies. Uiteindelijk kwam ik terecht op een soort lom-school. Daar werden stoelen naar het hoofd van de meester gegooid. In de klas zat altijd wel een jongen vast voor een steekpartij. Daarna ging ik naar het Montessori Lyceum, met kinderen die zeiden: mijn vader is dokter. Het was een overgang. Ik kon niet omgaan met autoriteit. Op het lyceum ging ik leraren uitschelden en vragen: hoezo moet ik dit doen?'    ...


Red.:   Recept: remigratie. Het blijkt namelijk dus genetisch te zijn. Zelfs een halve afkomst van de barbaren ...:

  'Als kind kon ik de achternaam van mijn vader niet dragen. Hij vluchtte uit Kosovo en was bang daar op een zwarte lijst te komen.
    'Ik denk dat het de trots is op mijn afkomst waardoor ik de naam Buleshkaj wilde dragen. ...
'   Ik ben opgevoed door mijn moeder, Gerry van der Linden. Ze is dichter en schrijver.

... is ondanks een westerse opvoeding al veel te veel.


Naar Cultuur, gelijkheid  , Westerse organisatie  , Economie overzicht  , Sociologie overzicht  , of site home  .