WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, gelijkheid: het besef bij allochtonen

2 mrt.2008

Het niveauverschil tussen culturen is één van de grote taboes - bijna universeel. Maar dat die niveauverschillen bestaat, beseft ook bijna iedereen.
    Vanwege dat taboe moet men bewijzen van dat besef meestal halen uit secundaire bronnen, waar het over andere onderwerpen gaat, en dit aspect erbij komt. Elders zijn voorbeelden verzameld van het specifiek geval van de Albanese cultuur  - hier gaat het over de rest (overigens: hier moet bij aangetekend worden, net als bij alle opmerkingen over culturen of sociale groepen, dat wat hierover gezegd wordt alleen van toepassing is op groepen en gemiddelden, en niet op individuen  ):


Uit: De Volkskrant, 25-02-2008, column door Nazmiye Oral

Ondanks alles wortel geschoten

Er zaten twee mensen aan tafel in de uitzending van Buitenhof met Clairy Polak op 17 februari, Haci Karacaer en Funda Mujde. Een week daarvoor had de Turkse premier Erdogan een popsterachtig optreden gegeven in Keulen waar tienduizenden Europese Turken op af waren gekomen.   ...
    Vele Turken voelen zich tweederangs burgers. Wij als maatschappij hebben nog steeds niet gedefinieerd wat de werkelijke waarde is van deze nieuwe leden voor onze maatschappij. Wat is de toegevoegde waarde van de Turk of de Marokkaan? Hierop hebben we geen afdoende antwoord en de zwaartekracht ligt op wat deze volken ons kunnen afpakken en niet op wat ze ons te bieden hebben.   ...


Red.:   Turken voelen zich tweederangsburgers, omdat ze positie hebben van tweederangsburgers. En die positie hebben ze door onvoldoende integratie, dat wil zeggen: onvoldoende wil en/of mogelijkheden om met de Nederlandse maatschappij mee te doen.
   En dat wordt onderstreept door de al sinds 2002, het jaar van het vrijkomen van deze discussie, onsuccesvolle pogingen om de meerwaarde van de allochtone immigranten voor de Nederlandse maatschappij te formuleren. Wat natuurlijk zijn oorzaak heeft in het feit dat die meerwaarde er niet is, en sterker, de allochtonen school- en scholingsprestaties wijzen op een allochtone minderwaarde.
    Dat laatste werd op bijna cynische wijze bevestigd, door een artikel dat direct boven de column van Nazmiye Oral stond:


Uit: De Volkskrant, 25-02-2008, door Gunnar Heinsohn

Westerse landen moeten vechten om talenten

Tegenwoordig zijn goed opgeleide jongeren veel waard. Nu in veel landen het geboortecijfer daalt, wordt de strijd om talent steeds grimmiger, ziet Gunnar Heinsohn.


Tussentitel: Migrantenkinderen presteren nergens zo slecht als in Duitsland

...   Hoewel alle zes landen vergelijkbare ambities hebben, behalen ze verschillende resultaten. Vooral de VS kunnen niet tevreden zijn met het percentage van slechts 55 procent hooggekwalificeerde immigranten. Daarmee doen zij het weliswaar elf keer zo goed als Duitsland en Frankrijk, maar slechts half zo goed als Canada (reproductiecijfer 1,6), waar bijna alle nieuwe ingezetenen toppers zijn.   ...


Red.:   Oftewel: van de Amerikaanse immigranten zijn 55 procent hooggekwalificeerd, en van de Duitse slechts 5 procent. En die Duitse immigranten zijn voor het overgrote deel Turken, en de rest andere allochtonen. En er is geen enkel reden dat dit voor Nederland anders ligt.
    Wat de heer Heinsohn niet zegt, maar waar het wel op neerkomt, is dat de Turkse en andere allochtone immigranten, immigranten zonder meerwaarde, maar met minderwaarde zijn. En dat verschil in waarde, is het gevolg van het verschil in niveau tussen thuiscultuur en verhuiscultuur.
 

Naar Cultuur, gelijkheid  , Westerse organisatie  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .