De Volkskrant, 120-04-2013, van verslagever Peter de Waard .2011

In 'rijk' India neemt armoede toe

Er zijn veel minder extreem arme mensen in de wereld dan dertig jaar geleden. Opvallend genoeg zijn er in India, waar de economie fors groeit, juist meer.

Tussentitel: Extreme armoede kan binnen één generatie zijn uigebannen - Jim Yong Kim president Wereldbank

In India leven nog altijd 400 miljoen mensen in extreme armoede. Ondanks de status van opkomende natie en de hoge groeipercentages herbergt het land een relatief groter deel van het aantal extreme armen in de wereld dan in 1981 toen acties als 'Eten voor India' werden gehouden.

Dit blijkt uit het rapport The State of the Poor: Where are the Poor and Where are the Poorest?, dat donderdag in Washington werd gepresenteerd bij het begin van de jaarvergadering van de Wereldbank.

Positief is dat extreme armoede in de wereld in dertig jaar fors is afgenomen. Daarvan is sprake als iemand moet rondkomen van minder dan 1 euro per dag. In 1981 leefde nog de helft van de wereldbevolking in extreme armoede, oftewel 1,9 miljard mensen. Nu is dat eenvijfde of 1,2 miljard mensen. Wereldbankpresident Jim Yong Kim sprak van 'een opmerkelijke vooruitgang' maar noemde een getal van 1,2 miljard nog altijd een litteken op het collectieve geweten van de wereld.

Van de mensen die in extreme armoede leven, woont eenderde in India, nog eens eenderde in Afrika ten zuiden van de Sahara en 12 procent in China.

De grootste afname van de armoede vond de afgelopen dertig jaar plaats in China. In 1981 leefde nog 84 procent van alle Chinezen onder de absolute armoedegrens. Nu is dat 12 procent. In Latijns-Amerika daalde het aantal mensen dat van 1 euro of minder per dag moet rondkomen van 12 naar 6 procent. Ook in India in sprake van een fikse daling: van 60 naar 33 procent van de bevolking. Maar dat zijn er op 1,3 miljard mensen nog altijd meer dan 400 miljoen.

De Wereldbank noemt het aantal armen in India een van de grootste problemen, net als de op lange termijn relatief geringe afname van de armoede in Afrika ten zuiden van de Sahara. Tussen 1981 en 2011 bedroeg de daling slechts 3 procentpunten: van 51 naar 48 procent. Gezien de bevolkingsgroei is deze regio echter de enige waar het aantal armen in dertig jaar nog is verdubbeld: van 200 naar 400 miljoen. Daarnaast is het dagelijkse inkomen van de extreem armen in zuidelijk Afrika in dertig jaar niet of nauwelijks toegenomen, maar gelijk gebleven op ongeveer 50 eurocent per dag. Gemiddeld voor alle ontwikkelingslanden steeg dit inkomen van 60- naar bijna 75 eurocent.

President Kim zei donderdag dat het de doelstelling van de Wereldbank is de extreme armoede in 2030 uit te bannen. 'Ik twijfel er niet aan dat het mogelijk is om dat binnen een generatie te realiseren, maar het zal moeilijker zijn dan de meeste mensen beseffen. Maar als het lukt dan is het een van de grootste historische successen van de mensheid.'

Er zijn gunstige signalen. Zo zal het groeicijfer voor de ontwikkelingslanden dit jaar gemiddeld 5,5 procent bedragen en in 2015 6 procent. 'Ontwikkelingslanden zijn nu al verantwoordelijk voor de helft van de economische groei in de wereld', aldus Kim.

Maar niet alleen zal die groei volgens hem moeten versnellen, ook zal die moeten worden vertaald in armoedevermindering door het creëren van banen en wegnemen van ongelijkheid. Zaterdag moeten de aandeelhouders van de Wereldbank , de ministers, met dit plan instemmen. Emma Seery van Oxfam zei donderdag dat Kim een duidelijke doelstelling heeft. 'Alleen is niet duidelijk hoe de Wereldbank die gaat realiseren.'Naar Cultuur, gelijkheid , Albanese cultuur , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]