WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Culturele gelijkheid, creolen: zwarte activisme

aug.2016

Het zal je maar gebeuren: heb je net de naburige stam onderworpen en je verzameling slaven lekker kunnen aangevullen, komt er een vloot van reusachtige en spectaculaire schepen op je kust aangevaren, waaruit een stel godachtige wezens stappen met een buitensporig wit uiterlijk die een soort speren hebben die iemand op afstand kunnen doden gepaard gaande met een luide knal. En in plaats van dat ze ter plekke alle opperhoofden doden en rest tot slaaf maken, make ze gebaren alsof ze iets willen ruil voor het goud dat ze meegebrcaht hebben. Nu is het volkomen duidelijkt dat ze op het materiële vlak het meeste zelf wel hebben maar voedsel is iets dat overal wel welkom is. En heb je ook nog die slaven die je zojuist verworven hebt....
    Goed, rol de tijd een paar honderd jaar vooruit, en stel dat je te maken krijgt met afstammelingen van die slave die verhandeld zijn aan die witte scheepslui. Waar die afstammeling wonen te midden van heel veel andere witte lui. Een ruime hoeveelheid rancune is dan wel het allermiste wat je kan verwachten. Bij die afstammelingen van de door zwarte opperhoofden verhandelde slaven.
    Die rancune is er dan ook in overvloed bij die uit Afrika stammende lui die in Nederland zitten.
    Nu is rancune een emotie die je je lastig kan veroorloven als je zelf weinig presteert zodat je voor heel veel dingen afhankelijk bent van anderen. Maar in iedere groep zijn uitschieters en dus ook in deze. Sommige van die afstammelingen van de door zwarten verhalde zwarten bereiken een min of meer zelfstandige en min of meer productieve positie in Nederland. Die zijn dus wat minder rancuneus, zou men kunnen denken.
    Fout. Die geslaagden voelen zich kennelijk de voorhoede van de rest, want ze blijken nog veel rancuneuzer te zijn dan de minder geslaagden.
    De geslaagde voorhoede van de afstammelingen van de door zwarten verhandelde zwarten bestond uit twee tot voor kort, schrijvende augustus 2016, nauwelijks bekende vrouwen: Philomena Essed en Gloria Wekker. De tweede had zich bij deze redactie enige bekendheid verworven vanwege enige wanproducten uit het "gender"-genre: "Baby's worden jongens als je ze blauwe sokjes aantrekt, en meisjes met roze sokjes". Beide in bezit van academische posities aan gamma-faculteiten van de soort "fop-wetenschap".
    Dit alles veranderde met de opkomst van de anti-Zwarte Piet-beweging in de media, in eerste instantie bij monde van een Antilliaan genaamd Quinsy Gario, die die Philomena Essed aanvoerde als inspiratiebron. Dat ontwikkelde zich in een "Witten zijn racisten"-beweging, waarbij ook Gloria Wekker zich voegde. Essed bleek al eerder over het "Witten zijn racisten" gepubliceerd te hebben, maar toen waren de media en de rest van de elite nog minder gewillig en dus was ze gevlucht naar Amerika, waar de politieke-correctheid richting zwarten volkomen absurde vormen heeft aangenomen. Geen politieserie zonder 1 op de 3 zwarte agenten of inspecteurs en nul komma nul zwart kogelsproeiend geteisem dat elkaar omlegt vanwege een vuile blik.
    Dus stortte de media zich op de inmiddels van een eerbiedwaardige leeftijd voorziene mevrouw Wekker. Witten zijn racisten, tenslotte, en het is de taak van de publieke omroep en de kwaliteitskranten en -weekbladen om dat aan die witten duidelijk te maken. Kijk maar naar hoe ze zich verzetten tegten de afschaffing van Zwarte Piet ... Wat toch een hele reële eis is van de zwarten, want zij zijn hierheen gekomen om van ons te profiteren dus zij mogen eisen dat wij onze cultuur aanpassen aan hun wensen.
    Tijd dus om mevrouw Wekker voor te stellen, en natuurlijk dan meteen ook op niveau: bij het intellectuele propaganda-, pardon: discussie-programma Buitenhof. In, uitzondering, een discussie met iemand met een andere mening, maar met de rabiaat politiek-correcte presentator Paul Witteman om alles in goede, is: zwart-vriendelijke, banen te geleiden. Hier de aankondiging (nos.nl, 05-06-2016. uitleg of detail):
  Nederland: kleurenblind

Nederlanders hebben zich altijd onttrokken aan een écht debat over racisme, en weggekeken van het eigen koloniale verleden. Ze zien zichzelf het liefst als progressief, verlicht en kleurenblind. Maar van dat beeld klopt weinig. Dat stelt emeritus hoogleraar Gloria Wekker, van wie onlangs het boek White Innocence verscheen. Welke invloed heeft dat verleden, nu het racismedebat op scherp staat? Gloria Wekker in debat met VVD-raadslid in Amsterdam Dilan Yesilgöz.

En hier een sterk gecondenseerde samenvatting van de discussie (kijkt u zelf naar de hele uitzending, zie de link bij het artikel):
  GW: "Hoe kan je koloniaal rijk gehad hebben zonder nu nog koloniaal te zijn" Dat het "cultureel archief" van Edward Said. Ze geeft een voorbeeld uit 1984 over iemand in ambtelijke vergadering die denkt dat ze secretaresse/koffiejuffrouw is. "Dat is cultureel archief".
DY: "Verband van incident naar systematiek gaat te ver".
PW: "Mevrouw Wekker denkt dat het tussen de oren zit."
GW: "Nietus". "Er zit een systeem achter."
DY: "Dat toerekenen aan een ras is racisme. Het doortrekken van incidenten naar systemen, bijvoorbeeld politie is feitelijk onjuist en polariserend."
GW: Stotter de stotter. "Ik merk dat ik dit een moeilijk standpunt vindt". "Ik vind niet dat ik generaliseer". Enzovoort: "Nietus".
PW:  "Het Nederlandse volk is voor een flink deel racistisch vanwege reacties op Sylvana Simons".
GW:  ... blaatblaat ...  "... elkaar eerlijke kansen geven ... blik wenden naar mensen uit minderheidsgroepen."
DY: "Doortrekken naar systeem is fout. Politie is niet racistisch - heeft geval Typhoon meteen erkend en excuses aangeboden."
PW: "Mevrouw Wekker denkt dat het tussen de oren zit."

Correcties: het voorbeeld van mevrouw Wekker uit 1984 (1984!) is te absurd voor woorden, en sloeg vermoedelijk op haar vrouw-zijn. Edward Said is een erkende vijand van de westerse cultuur. Wekker liegt dat ze niet generaliseert - ze doet niets anders. Ze suggereert (liegt) dat allochtonen geen eerlijke (gelijke) kansen krijgen. Ze suggegreert (liegt) dat minderheidsgroepen geen aandacht krijgen.
    En: ze past drie (niet genoteerde) min of meer op de persoon gerichte retorische trcus toe die van sterk disrespect getuigen.
    Kortom: ze is een minderwaardig discussieerder, en vermoedelijk dus ook mens. Een arrogante raciste. Nog steeds.
    Iemand die een stroom haat zal oproepen.
    Bij beide partijen.
    Waren de aanvankelijk bij het voorgaande genoteerde conclusies die hier verder onerbouwd gaan worden.
    Als eerste met een lang interview verschenen in de eerste van de twee politiek-correcte elite-weekbladen. Met ook hier een rabiaat politike-correcte als interviewer, in bezit van een Marokkaanse man en de zekerheid dat alle witten racisten zijn want "bevooroordeeld" over Marokkanen (Vrij Nederland, 11-06-2016, door Greta Riemersma):
  Gloria Wekker | Over de fictie van de gelijkheid

'De boodschap is: ik ben wit, dus ik ben superieur'


Zo een kop is natuurlijk vervelend wnat hij verraadt de clou van het verhaal, maar we hebben hem toch maar laten staan zodat ook meteen dudielijk is hoe de zaken zitten. Natuurlijk is er niemand in Nederland die ook maar waar dan ook in wlek opnebaarheid heeft verkondigd dat hij spurieur is, laat staan vanwege witheid, maar dat is hoe mevrouw Wekker het voelt.
    En als u door de inleidng nog niet weet waarom dat is, hou dan deze vraag in gedachten bij het verder lezen.
    In de onderkop staat precies hetzelfde als naar voren kwam in de Witteman-discussie:
  400 jaar kolonialisme laat sporen na in hoe je naar jezelf en de ander kijkt, zegt emeritus hoogleraar gender en etniciteit Gloria Wekker. In haar boek 'White Innocence' onderzoekt ze waarom `ras' in Nederland zoveel reactie oproept. 'Racisme was er altijd, maar steeds meer mensen vinden het normaal om grof te zijn. Geef mij maar méér politieke correctheid.'

Oftewel: "Witten zijn racisten omdat ze het altijd al waren".
    Daarna volgt de bekende langduirge intro van eigen persoonlijke ervairngen:
  Toen de familie Wekker in 1951 vanuit Suriname met de boot aankwam op het KNSM-eiland in Amsterdam,

Inclusief natuurlijk het bekende ...
  Gingen ze een dagje naar Artis, stonden andere bezoekers hen aan te gapen of hun huid en haar te betasten, uitroepend dat ze er uitzagen 'als poppen'.

... "Witten zijn racisten omdat ze ons bekeken als zwarten". Gevolgd door hetzlefde handenschud-incident als in het Witteman-interview oftewel dat was het enige soortgelijkie incdent in haar leven, oftewel: ze is hier gruwelijk aan het generaliseren.
    De intro:
   De foto staat in het nieuwe boek van de jongste van het stel: Gloria Wekker (65), intussen emeritus hoogleraar gender en etniciteit aan de Universiteit Utrecht. White Innocence heet het, ...
    In White Innocence onderzoekt ze de vraag waarom 'ras' in Nederland zoveel reactie oproept.

Een leugen: het is niet 'ras'dat zo veel reactie reactie oproept, maar de beschuldign van racisme. Het "Witten zijn racisten". Wat natuurlijk het bewijs is van het witte racisme: het feit dat "Witten zijn racisten" bij witten zo veel reacties oproept. Kijk maar:
   Er is racisme, maar wie het benoemt, kan pek en veren verwachten, vertaald naar het huidige tijdsgewricht: een uitzwaaipagina op Facebook, zoals Sylvana Simons overkwam toen ze aankondigde de politiek in te gaan.

Een leugen: niet het in de politike gaan van de rel-zwarte Sylvana Simons kwsam haar op pek en veren te staan, maar het feit dat ze dat deed bij de Turken van DENK, met wie ze slechts één ding gemeen heeft: afkeer van Nederlanders. En dat begrepen de Nederlanders instantaan.
    Zo veel leugens, zo veel kwaadaardigheid. Gevolgd door nog diepere kwaadaaridgheid.
   Veel Nederlanders houden hartstochtelijk vol dat ze kleurenblind zijn en gelijkheid nastreven die iedereen evenveel kansen biedt. Wekker noemt het `de witte onschuld' en dit `zelffeliciterende beeld' ziet ze overal terugkomen: wij hebben niets te maken met de slavernij en ons koloniale verleden, niets met de gewelddadigheden die Nederlanders hebben gepleegd in Indonesië, en dat tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna alle Joden in Nederland zijn afgevoerd, ook daar konden we niets aan doen.

De in het nu bestaande inwoners van Nederland krijgen de schuld toegeschoven van zaken van één tot meerdere generaties geleden. Los van de juistheid van de beschuldingen al de meest pure kwaadaardigheid. Op dit punt wil je die mevrouw en de mevrowu die het opschrijft al diverse zaken toewensen van de soort waar ze anderen die er niets mee te maken hebben gehad van beschuldigen.
    Wat een goorheid, zit er bij deze mensen.
    Nog even wat feitelijke correcties. De slavernij: al gehad: de zwarten maakten de slaven zelf, en verkochten ze zelf. Het koloniale verleden: zonder dat verleden zaten ze in Afirka nog in lemen hutjes voor houtvuurtjes. Indonesië: uitvloeisel van dekolonisatie - jammer maar helaas. Veel Jodentransporten: dat was omdat Nederland het kleinste en hoogstgeorganiseerde land was in Europa.
    Wat hadden we nog niet gehad? Oh ja:
   '... Ik voel me totaal geen slachtoffer.'

Hypocrisie.
    Waarna, dramdramdram, dezelfde rotzooi nog een paar keer wordt opgediend:
   Sylvana Simons wil Nedèrland dekoloniseren. Wat vindt u van die term?
`Helemaal goed, natuurlijk. Nederland heeft een koloniale cultuur en die moet worden gedekoloniseerd.'

"Witten zijn racisten".
   Telegraaf columnist Nausicaa Marbe vroeg zich af wat dat betekent: dat de Nederlandse overheid racistisch is en zich nog steeds gedraagt als bezetter?
`Het punt is: ons cultureel archief, alles wat over onze nationale identiteit tussen onze oren zit, is tot stand gekomen op grond van een koloniaal rijk dat vierhonderd jaar heeft bestaan en waarin ras de beslissende factor was.

"Witten zijn racisten".
   Hoe ziet u de relatie tussen ons verleden en racisme?
`Mijn stelling is: vierhonderd jaar kolonialisme, dat doe je niet ongestraft. Het laat sporen na in hoe je naar jezelf en de ander kijkt.

"Witten zijn racisten".
   U schrijft dat het koloniale denken bij Nederlanders heeft geleid tot superioriteitsdenken, narcisme en grootheidswaan.
'Ja, de gedachte was: deze situatie is voor iedereen het beste, want kijk eens hoe wij ons allemaal ontwikkelen. En die geestesgesteldheid is nooit open en bloot op tafel gelegd en bevraagd. ....'

Haaa, daar is de kop van het artikel. Het bewijs: 'de gedachte was' ... De gedachte van wie? Wie heeft dat uitgesproken? Waar is dat opgeschreven? Het antwoord volgt waar het citaat verder gaat:
   ... Toen Indonesië onafhankelijk werd, hebben we nooit gezegd: jeminee, wat betekent dat? Er was groot ongeloof dat Indonesië niet meer bij ons wilde horen en dat gevoel is nooit nationaal verwerkt. ...'

Pardon...? Dat ging ten eerste helemaal niet over narcisme en grootheidswaan, en ten tweede gaat het over een vorige generatie. En ook dat irritante 'we' ... Wie een zwarte agenda hanteeert, moet met 'we' alleen zwarten aanduiden.
    Pure gorigheid, dat 'we' van mensen die zijn van "Witten zijn racisten".
   Iets anders: er zijn meer volkeren dan de Europese die aan slavenhandel hebben gedaan. Moet daar ook niet eens aandacht voor komen?
`De Europese slavenhandel was veel grootschaliger dan alle andere soorten slavenhandel ooit zijn geweest ...'

Een leugen. De inter-Afrikaanse en Arabische slavenhandel was veel groter want veel langduriger. En wreder.
   '...Mensen uit Sub-Sahara Afrika hebben onze voorouders verkocht. ... Ik vind zeker dat het moet worden uitgezocht, maar ja, daar gaat mijn boek niet over.'

Oftewel: "Die slaverij is het punt niet - dat haal ik er maar bij als ondersteuning van mijn stelling: 'Witten zijn racisten'".
  Toen Nederland in de tweede helft van de vorige eeuw zijn positie als koloniale machthebber kwijt was, stortte het zich bijna van het ene op het andere moment in het ontwikkelingswerk. 'Fascinerend heb ik dat altijd gevonden,' zegt Wekker, 'want daarmee was de instelling die we daarvoor hadden natuurlijk niet weg. Wij, Nederlanders, wisten nog steeds wat het beste was voor andere landen.'
    In White Innocence beschrijft ze hoe de koloniale houding ook op andere manieren doorwerkte. In 1981 las ze bij WVC al in de allereerste minderhedennota dat de nieuwkomers last hadden van 'achterstanden' in plaats van `achterstelling'. Ze proefde toen al in het stuk wat inmiddels hardop wordt gezegd: mensen uit andere culturen zijn achterlijk en passen zich maar aan ons aan.

Geweldig! Het pijnlike punt blootgelegd: mensen uit andere culturen, bedoeld natuurlijk de eigen zwarte cultuur, zijn volkomen gelijkwaardig.
    Hebben dezelfde wetenschappelijk-technologische ontwikkeling doorgemaakt als de "witten".
    Te belachelijk voor woorden - als je het opschrijft.
    En daat heb je die kop weer:
   'De boodschap is: ik ben wit, dus ik ben superieur'

Kijk, zo voelt mevrouw Wekker het. Zonder dat iemand het gezegd heeft.
    Vawege die wetenjschappelijk technoligisch ontwikkleing en alles dat dara bij hoort waarin de zwraten voor nog geen centimemete mee kunnen komen komen.
    Daar wringen alle zwrate schoentjes.
    Vandaar de peilloze diepte en hoeveelheid rancune.
    En nu zijn we nog net niet halverwege het interview zoals gepubliceerd.
    Serieus.
    Goed, zoals bekend aan iedereen met waarnemingsvermogen, zijn de media in Nederland vrijwle volkomen gelijkgeschkeld, dus in plaats van een tegengeluid, krijgen we nog meer Wekker:


Uit: De Groene Amsterdammer, 14-07-2016, door Fiep van Bodegom en Thijs Kleinpaste

Gloria Wekkers pleidooi voor bondgenootschap

'Seize the moment'

White Innocence, Gloria Wekkers 'etnografie' van Nederland, heeft veel stof doen opwaaien. Er blijkt nog een hoop werk te verzetten, maar zoals je gesocialiseerd kunt worden in witte onschuld, zo kun je er ook vanaf komen.'


Red.:   Behalve dat van elders al bekend is dat Thijs Kleipaste, iets belangrijks bij De Groene Amsterdammer, even gevarrieerd denkend is als Job Cohen, zegt die eerste rgel in de kop al genoeg: als er één ding is waar Wekker niet naar streeft is het bondgenoot genootschap. Wekker is van de pure vijandschap.
    Maar toch kwam er uit dit interview nuttige informatie:

  Gloria Wekker, de Utrechtse hoogleraar die dit voorjaar met emeritaat ging en min of meer gelijktijdig haar boek White Innocence publiceerde, vond zichzelf terug in het midden van een orkaan van aandacht en belangstelling. Wanneer we haar spreken in haar woning in Amsterdam-Zuidoost, mijmert ze aan het eind van het gesprek dat ze ergens ook blij is dat de hype rondom haar werk nu plaatsvindt

Een bevestiging van de media-hype. Gewone Nederlanders zullen nog steeds niet weten wie dit is. En haar beweringen zonder nadeken ter zijde schuiven, als volstrekt onzinnige prietpraat.
    En er was meer:
  Wekkers keuze om te promoveren in de Verenigde Staten kwam niet uit de lucht vallen. Voordat ze in de jaren tachtig naar Los Angeles verhuisde had ze er al eerder een jaar doorgebracht, aan het eind van de jaren zestig. 'Ik was zeventien en had het gymnasium in Nijmegen afgerond. Ik had een beurs aangevraagd bij de American Field Service om een jaar naar de VS te gaan.

Oftewel;ze is sterk beïnvloedt door Amerikaanse ervairngen. En...:
  Gloria Wekker werd gevormd door schrijvers uit de Verenigde Staten: van James Baldwin tot en met Nikki Giovanni en Audre Lorde. Net zoals de nieuwe generatie antiracisme-activisten, waar Atlantic-journalist en schrijver Ta-Ne-hisi Coates op veel aandacht kan rekenen.

... door denkbeelden van Amerikaanse zwarte activisten. Die Coates is van het niveau: "Alle witten tegen de muur". En dat wil ze naar Nederland brengen:
  Ze droeg White Innocence op aan een nieuwe generatie antiracisme-activisten. De jaren sinds de multiculturele samenleving werd doodverklaard, waren zwaar. 'Het is lang bijna onmogelijk geweest in het verbale geweld van "zeggen wat je denkt" om racisme aan de orde te stellen. In het multiculturalisme-debat was dat nauwelijks een standpunt dat je met enige legitimiteit kon innemen. Maar nu zitten we in een moment waarin het weer mogelijk is. ...'

Oftewel: ze hoopt op nog veel meer "Alle witten zijn racisten"-acties van de acitivistische jongeren.
    Laten we eens een paar van die acties onder de loep nemen. We beginnen in Amerika en gaan meteen naar de top: de Black Lives Matter-beweging, en daarvan iets dat speciaal aanbevolen wordt door Joop.nl. Dat moet wle extra goed zijn:


Uit: Joop.nl, 19-07-2016. uitleg of detail

Zo ontkracht je alle argumenten tegen Black Lives Matter

“Waarom is Black Lives Matter niet All Lives Matter? Waarom maken de activisten zich niet druk om ‘black on black crime’?” Franchesca Chescaleigh Ramsey van MTV Debunked legt weer eens haarfijn uit waarom strijden voor gelijkwaardigheid voor de ene groep niet betekent dat de andere groep minder waard is. ...


Red.:   Dus deze redactie heeft screenshots gemaakt van momenten waarop een aantal cruciale uitspraken wordt gedaan, en die onderworpen aan de feiten-test:
 
   
  So what?
   
 
   
  Leugen: volgt niet uit het voorgaande. De werkelijkheid:
 
   
  Zwarten, 14 procent van de bevolking, zijn zes keer zo crimineel.
   
 
   
  1: So what? 2: So what? 3: Zie vorige: ze zijn zes keer zo crimineel. Overigens: 1 en 2 worden hier gezegd omdat ze dus wel weten van die zes keer zo hoge ctriminaliteit en dat proberen te vergoelijken.
   
 
   
  Stop dan met elkaar vermoorden!
   
 
   
  Zwarten worden gedood omdat ze levensgevraarlijk zijn bij aanhouding. Stop met je te verzetten bij aanhouding.
   
 
   
  Ja?
   
 
   
  Volgt niet uit het voorgaande. Zwarten zijn zes keer zo crimineel.
   
 
   
  Ja?
   
 
   
  Maar zwarten mannen zijn zes keer zo crimineel als blanke. Dus dat klopt als een bus. Ze worden gelijk behandeld.

Tjonge ...
    Categorie extreem sneu. Arrogant én dom.
    Dit alles draaiend om het feit dat niet toeggeven kan worden dat er in de iegen gemeenschap ook maar iets mis is.
    Doe je dat, dan sta je meteen op een dusdanig hellend vlak, dat je meteen onderaan de berg in het riool ligt.
    De Black Lives Matter-beweging!
    Over naar Nederland. Hier een screenshot van de twitter-pagina van Nederlandse zwarte antiracisten (download het plaatje voor betere leesbaarheid):


Hierin een paar bijdrges van ene "C". Die "C" is van het clubje van die website, en is enem Christa Noëlla, die al bekend was vawege de actie: "Geen 4 mei voor mij", met het motto: Zolang Nederland zelf racistisch is, hebben ze geen recht op een antifascisme en anti-racisme herdenking". Hier haar meest opvallenmde bijdrage  aan het Black Lives Matter-activisme in nederland - naar aanleidng van een moord geleegd doo een zwrate op vijf blanke aganertren aLls reactie op de "moorden"op zwraten door agenten (GeenStijl.nl, 08-07-2016, door Spartacus uitleg of detail ):
  Geen 4 mei-meisje tweet verbindende foto #Dallas
Christa Noella. Die kenden we inderdaad al. Een bruggenbouwer die eenheid zoekt in diversiteit. In een etniciteits-overstijgende poging er gewoon met z'n allen uit te komen, over je eigen schaduw heenstappen. Daar is moed, nee, daar is innerlijke grootsheid voor nodig. Hadden we er daar maar meer van.

Hier de houding van de Nederlandse Black Lives matter-activisten.
    Kijk ook nog eens even terug naar het bericht van Joop.nl:

Wat zijn de grote gemene delers tussen deze gezichten, en die van de dame in het filmpje: arrogantie en haat. Met naar het psychopate neigende emotieloosheid.
    Precies wat ook blijkt uit dat berichtje van Christa.
    Neger-activisten zijn haatzaaiers. Psychopate haatzaaiers die roepen om het vermoorden van blanken Blanken  die iedere dag hun leven in de omgang met zwarte kogelssproeiende zwarte criminelen.
    En denk nu nog eens even terug naar het geschrijf van Gloria Wekker. Geen seconde heeft ze aandacht voor de mogelijkheid dat er misschien ook een andere kant aan de zaak is. Dat ze op uiterst grove en beledigende wijze bezig is met haatzaaiende uitspraken.
    Die Gloria Wekker is een een naar het psychopate neigende haatzaaier.
    Geen wonder dat ze één front vormt met dit soort lieden.
    Die in 2011 half Londen en ander Engelse staden platgebrand hebben.
    Zwarten zijn blankenhaters tot het tegendeel is bewezen.
    Met speciaal over en voor Gloria Wekker nog een mooide coda. Want iemand die niet in het circus zit kreeg de gelegenheid een vraag te stellen aan het "Witten zijn racisten"-opperhoofd:


Uit: GeenStijl.nl, 03-08-2016, door Zentgraaff uitleg of detail

Gloria Kwekker: racisme, ik leef voor die shit

Een mooie battle ...: Syp Winia ... stelt bij het radioprogramma "Met het Oog op Morgen" ... in een themaweek over racisme de vraag aan Gloria Wekker of ze het wenselijk acht dat, zo die al bestaat, de "witte schuld" aan de slavernij ooit gaat verdwijnen. In het Elseviers klinkt dat wat breedsprakiger: "Acht u het denkbaar, desnoods theoretisch, dat witte personen, door eigen toedoen of door andermans toedoen, op enig moment, desnoods na vele generaties, af kunnen komen van hun schuld?" Waarop Wekker in de daaropvolgende aflevering zichzelf wel erg laat kennen in het antwoord. ...: "Ik kan het wel, maar wil het niet." ...


Red.:   Voor verder lezen: laat dit evne tot u doordringen. "Ik kan het wel...". Zoooo. Daar zijn we dan heel benieuwd naar wat het is. Want zijn natuurlijk al die concrete zaken van racisme die mevrouw Wekker maar niet wil specificeren ...
    En dan gevolgd door: "... maar ik doe het niet".
    Waarop iedereen met enig gezond meteen uitroept: "Ze weet het niet!!!"/
    Wat een gore valsigheid!
    GeenStijl gaat het ook nog analyseren:

  Laten we dit statement even uitpakken, te beginnen bij "Ik kan het wel". Dit impliceert dat bazelwetenschappers die Frans georiënteerde, onleesbare woordwebjes volkrabbelen over macht, gender en racisme in een obscuur hoekje van een obscure universiteit daadwerkelijk impact hebben in de maatschappij. Dat ze inderdaad heel relevant zijn in een miniem circuit van sociaalwetenschappelijke mutual admiration bij de VPRO, de linkse pers en de UvA, maar of het voor Henk en Ingrid buiten de ring heel relevant is valt nog maar te bezien. Mevrouw is dus nogal aanmatigend. ...

Wel het allerminste dat je hierover kan zeggen.
  Dan het tweede deel. "Maar ik wil het niet". Nee, dat is begrijpelijk. Mocht het morgen raciaal allemaal pais en vree zijn in Nederland, dan zou ze onmiddellijk verzinken in een verdiende vergetelheid. Immers, als de werkelijke truth and reconcilliation tussen blank en bruin heeft plaatsgevonden en maatschappelijke gelijkheid en daderschuld tegen elkaar zijn weggestreept, dan heeft Wekker geen boekjes meer te verkopen. Zoals Batman zijn Joker nodig heeft, heeft Gloria W. de racistische tokkie die wat lelijks roept over klaagnegers op een pro-Zwarte Pietfacebook nodig om zichzelf een plaats in de maatschappij te geven.

Oftewel: kwaadaardig eigenbelang.
  Mevrouw wil dus de huidige status quo behouden. Erg cynisch en weinig solidair, want er zijn natuurlijk genoeg Nederlanders met een couleurtje die nog dagelijks de negatieve gevolgen van racisme ondergaan. Bovendien is het ook een beetje raar om het wenselijk te vinden dat er een voortdurende staat van ongemakkelijk wantrouwen bestaat tussen verschillende groepen in de samenleving.

Psychopate kwaadaardigheid.


Naar Cultuur, gelijkheid  , Westerse organisatie  , of site home  .