De Volkskrant, 29-04-2015, door Arnout Brouwers
.2011

Ander commentaar

The New York Times

Zwarte mannen woorden maatschappij uitgedruktEen analyse in The Times - ‘1,5 miljoen missende zwarte mannen’ - liet zien dat een op de zes zwarte mannen in de leeftijdsgroep van 24 tot 54 jaar verdwenen is uit het publieke leven, vooral omdat ze jong zijn gestorven of in de gevangenis zitten. Dit betekent dat er maar 83 zwarte mannen buiten de gevangenis leven op elke honderd zwarte vrouwen.

Dit enorme tekort aan zwarte mannen vertaalt zich in minder huwelijken, meer buitenechtelijke geboortes, een groter risico op armoede voor gezinnen en, in het verlengde daarvan, minder stabiele gemeenschappen.

De crisis van Afrikaans-Amerikaanse mannen volgt op de instorting van de industriële centra, de daarna begonnen ‘oorlog tegen drugs’ en de massale gevangenzetting die vanaf begin jaren zeventig het aantal mensen achter tralies verzevenvoudigde.

Behalve zij die ‘missen’, zijn er ook miljoenen die buitengesloten worden vanwege de krimpende arbeidsmarkt voor laagopgeleiden, rassendiscriminatie of sancties die voorkomen dat miljoenen mannen die ooit veroordeeld zijn werk krijgen. Tegelijkertijd heeft de toename van de gevangenisbevolking het zwart zijn zelf verder gestigmatiseerd, zodat veel zwarte mannen die nog nooit in de buurt van een gevangenis geweest zijn nu moeten vechten tegen de vooronderstelling van criminaliteit in allerlei aspecten van het dagelijks leven in confrontaties met de politie, op school, op straat en op het werk.


 —— 28 april 2015, 22:04De gegevens over ‘missende’ Afrikaans-Amerikaanse mannen zijn niet nieuw. Elke volkstelling van de afgelopen halve eeuw heeft het laten zien. Vroeger speelde voortijdige dood een grotere rol dan vandaag. Maar sinds de jaren ’80 kan het toegenemend aantal zwarte mannen nomen aantal zwarte mannen dat een voortijdige dood bespaard bleef meer dan weggestreept worden tegen de groeiende aantallen die naar de gevangenis werden gestuurd, vaak voor niet-gewelddadige drugsgerelateerde vergrijpen.

Het pad naar die ontwikkeling werd gebaand door wat de socioloog William Julius Wilson beschreef als ‘de verdwijning van werk’ die vele voorheen coherente buurten verwoestte. Terwijl de de-industrialisatie op stoom kwam, daalden de lonen, werden buurten armer en verhuisden bedrijfjes naar desuburbs. Wilson schreef in 1996 dat toen voor het eerst in de 20ste eeuw de meerderheid van de volwassenen in arme buurten van de binnensteden geen werk had. Werkloosheid werd de norm. Er kwam een niet-werkende klasse.

De situatie was zo ernstig dat Wilson de wederopstanding aanbeval van een soort Works Progress Administration-strategie (uit de crisisjaren dertig, red.) waarbij de overheid publieke banen zou aanbieden aan elke Amerikaan ouder dan achttien die dat wilde.


 —— 28 april 2015, 21:59De stigmatisering van zwartheid is een enorm obstakel, ook voor kleine jongens. Vorig jaar rapporteerde het ministerie van Onderwijs dat veel meer zwarte dan blanke kinderen werden geschorst van school, zelfs van de kleuterschool. Er zijn ook meer schorsingen voor zwarten dan voor blanken voor identieke gedragingen wat suggereert dat raciale discriminatie al heel vroeg in het leven begint.

De Harvard-socioloog Devah Pager heeft aangetoond dat stereotypes een krachtig effect hebben op de kansen op werk. In een veel geciteerde studie liet ze zorgvuldig gekozen kandidaten met soortgelijke cv’s solliciteren op laag gekwalificeerd werk bij honderden werkgevers. Mevrouw Pager kwam erachter dat zwarte mannen met een strafblad vaak geen schijn van kans hadden, deels omdat hun strafblad sterke, oude stereotypes bevestigde.

Het stigma van een strafblad was minder schadelijk voor blanken. Sterker: blanken die zeiden dat ze net uit de gevangenis kwamen, hadden net zoveel kans op een tweede gesprek als zwarte mannen zonder strafblad.

‘Zwart zijn in hedendaags Amerika is ongeveer hetzelfde als het hebben van een veroordeling wegens een ernstig misdrijf als het gaat om je kansen om een baan te vinden’, schreef ze in haar boek Marked: Race, Crime and Finding Work in an Era of Mass Incarceration.

De afgelopen maanden laten de trieste gevallen van ongewapende zwarte mannen en jongens die zijn doodgeschoten door de politie wat nu regelmatig ook op video wordt vastgelegd zien hoe de vooronderstelling van criminaliteit, armoede en sociale isolatie iedere dag levens bedreigt in alle uithoeken van de Verenigde Staten.


 

IRP:   Negers zelf: geen enkle bijdrage aan hun lot ...
 


Naar PC club, Middendorp , PC club , Politiek lijst , Media lijst , Politiek & Media overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]