WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Culturele gelijkheid: creolen, gewetenloosheid

.2013

De gewetenloosheid is de top van de piramide van het creoolse disfunctioneren
Westerse cultuur:
empathie -> binding -> sociaal vertrouwen -> samen-werken -> welvaart
Creolen:
gewetenloosheid -> individualisme -> wantrouwen -> niet-(samen)-werken -> armoede
 


Tezamen met empathie?

Uit: racisme:
   De volgende bron valt zowel onder de categorie "beschuldigingen van racisme" als "niet-gekleurd racisme". En omdat het doorgegeven wordt via westerse media ook onder het westerse anti-blanke racisme. Uiteindelijk heeft het dus een plaats gekregen in deze verzameling. Eerst dus maar het bericht:


Uit: Volkskrant.nl, 04-02-2013, Reuters

'Advertenties Google racistisch'Wie via Google zoekt naar namen die veel voorkomen bij donkere mensen, krijgt vaker misdaadgerelateerde advertenties te zien dan bij een zoektocht naar 'blanke namen'. Dat meldt de BBC op basis van een nieuw onderzoek.Red.:   De beschuldiging van racisme, komende uit de blanke hoek, namelijk de BBC.
    Waarvan iedere weet dat het een ten onrechte beschuldiging is, want Google is een Amerikaans bedrijf, en Amerikanen zijn zo politiek-correct als de pest. Zelfs het woord "neger" is daar al verboden. Hetgeen ze nog een keer bevestigen:

  Google ontkent dat er sprake is van racisme en wijst op het bedrijfsbeleid om advertenties die racistisch van aard zijn te weigeren.

Wat direct technisch onderbouwd kan worden: Google verricht zijn werkzaamheden door zoektermen te koppelen aan bij het systeem bekende termen, totaal onafhankelijk van de betekenis van die termen. Google zou graag willen dat ze dat konden: betekenis geven aan woorden, maar dat kunnen ze niet. Dat is hetzelfde als een computer taal laten begrijpen. Dat kunnen computers niet. En er is ook geen uitzicht op dat ze dat binnenkort wel gaan kunnen.
    Dus dat Google racistisch zo kunnen zijn, is dus technisch onmogelijk. Om racistisch te kunnen zijn moet je iets weten over de betekenis van woorden.
    Dan wordt het meteen interessant waar de BBC zijn beschuldiging op baseert. Waarover je meteen vermoedens kan formuleren. Dus eerst maar eens die bron benoemen:
  Harvard-professor Latanya Sweeney concludeert in haar onderzoek dat er bij de zoekresultaten van Google gediscrimineerd wordt. Ze analyseerde welke soort advertenties er werden getoond bij het intypen van bepaalde namen als zoekwoord. Daarbij keek ze naar de resultaten die Google gaf en naar die van de site van Reuters, die ook advertenties van het Google-netwerk toont. Bij het invoeren van namen als Leroy, Kareen en Keisha kwamen 25 procent meer advertenties van sites naar boven die bijvoorbeeld iemands criminele verleden onderzoeken. Namen als Brad, Luke en Katie hadden dat niet.

Dat ziet er gedegen uit. Die correlatie lijkt hard. Zoals de professor ook constateert:
  De kans dat dit toeval is, is maar 1 procent, concludeerde professor Sweeney.

Maar die correlatie kan op talloze manieren tot stand komen. Professor Sweeney weet meteen welke het is:
  Omdat ze niet precies weet hoe Google te werk gaat bij het tonen van advertenties, wil ze er nog geen harde beschuldigingen aan vastknopen.

Een retorische leugen, want 'harde beschuldigingen' staat in deze context voor de beschuldiging van racisme, en iemand die zegt "Ik wil jou niet beschuldigen van racisme", heeft dat op hetzelfde moment wel gedaan - dit is de retorische truc van "associatie".
    Dit is dus zeker een zaak van een onterechte beschuldiging van racisme. Waarna je één ding redelijk zeker weet: de beschuldiger is zelf een racist. En daarna is er de  regel die zegt dat racisme het sterkst is bij gekleurde etnieën. Waarna het tegenwoordig een simpele zaak is om dit vermoeden te controleren (Google!). En hier is de uitslag van die controle:

En hiermee zijn alle gebruikte regels bevestigd.
    Waarna er nog één kwestie open staat: hoe kan het dat de professor haar vooroordelen bevestigd leek te krijgen. Dat ging zo: de professor begon met het maken van een etnisch onderscheid en een sociologisch onderscheid - ze koppelde het onderscheid neger-niet-neger aan een onderscheid in het toekennen van namen: de verzameling namen "Leroy, Kareen, Keisha" (enzovoort) werd gekoppeld met "neger", en de verzameling namen "Brad, Luke, Katie" (enzovoort) werd gekoppeld met "niet-neger" - waarbij we ook "niet-neger" zouden kunnen vervangen door "blank", of in Amerikaanse termen "caucasian" uitleg of detail want professor Sweeney sluit duidelijk namen als Juan en Chang uit. Overigens: er is geen enkele wetmatige onderbouwing of achtergrond voor die koppeling behalve de werkelijkheid: in de praktijk is het zo.
    Daarna liet ze de verzamelingen namen los op de neutrale koppelmachine genaamd Google. Waaruit Google een koppeling tevoorschijn toverde tussen de verzamelingen namen en bepaalde andere sociologische eigenschappen. Op geheel neutrale wijze, dus. Google toont alleen de koppelingen. Niet wat ze betekenen.
    En hier schuilt dus het grote misverstand of het grote probleem van de profesoor: zij accepteert, door gebruik, wel de ene soort koppeling met neger-niet-neger, namelijk: neger-namen en niet-neger-namen, maar niet een andere, op dezelfde wijze tot stand gekomen koppeling, namelijk in de praktijk. Die praktijk zijnde een koppeling tussen neger-daden en niet-neger-daden.
    Eigenlijk is er totaal geen reden om de ene soort koppeling wel te accepteren, en de andere niet. Dat de professor toch het onderscheid maakt, is omdat er met de ene soort koppeling, die middels namen, geen verdere sociologisch oorzaken en met name oordelen verbonden lijken te zijn, en met de andere soort wel. Namelijk: "criminaliteit". En aan "criminaliteit" wordt een negatief oordeel gehangen. En aan "namen" niet. Hoewel het technisch, in verband met dit onderzoek, dus precies hetzelfde is.
    Waar dit dus allemaal om gaat, is dat de professor een koppeling niet accepteert, omdat daar een negatief oordeel omtrent de groep "negers" uit volgt. En de professor behoort zelf tot de groep "negers". Waarna de kans dat er geen koppeling is tussen de niet-acceptatie van het negatieve groepsoordeel en het zelf behoren tot die groep, bijzonder gering is. Gezien het feit dat de hier voor de professor gevonden relatie in zeer significante wijze (in de statistische betekenis van het woord significant) voorkomt bij andere leden van de groep "negers". 
Naar Cultuur, gelijkheid  , Westerse organisatie  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .