WERELD & DENKEN
 
 

Creolen, haat: algemeen

23 mei 2016

Voor wat betreft de omgang met zwarten door niet-zwarten, hier vrijwel uitsluitend blanken of witten, is voornamleijk één factor van belang: is de betreffende  zwarte zich redelijk of zeer gewaar van maatschappelijke zaken, of nauwelijks tot niet.

In het tweede geval, van zeer beperkt maatschappelijk bewustzijn, zijn er in de interactie met zwarten geen extra problemen dan met willekeurig andere groep. Als het om normaal individueel contact gaat.

Bij zwarten van de "bewuste" groep is ieder contact moeilijk tot onmogelijk.

Zwarten van de "bewuste" groep zijn namelijk vrijwel zonder uitzondering racisten.

En de reden dat ze racisten zijn, is dat ze bewust zijn van de maatschappij, dus bewust zijn van de minderwaardige positie van zwarten in de blanke maatschappij uitleg of detail . En ze dat, volkomen één van de regels, bijna "wet", van de psychologie afschuiven op zaken liggende buiten de eigen ik of eigen groep - ook wel "externaliseren" geheten. De universiteiten zijn wit? Dan komt dat door witte discriminatie en niet door zwart onderpresteren. Dat is ook uiterst moeilijk om toe te geven, want dat is intellectueel onderpresteren. Toch is dat intellectueel onderpresteren een feit uitleg of detail . Ook globaal uitleg of detail . Het is in dit contrast tussen werkelijkheid en gevoelde werkleijkheid dat de echt grote problemen tussen wit en zwart ontstaan. Het echte probleem zit, zoals individueel zo vaak in de psychologie, in de ontkenning.

Zwarten van de bewuste soort lijden dus aan wat is gaan heten "institutioneel racisme". Behalve dat zwarten nauwelijks instituten hebben. En de minderwaardige maatschappijke positie wordt dus op volstrekt racistische wijze afsgeschoven op degenen die wél in staat zijn om instituties te vormen: de blanken.

Het eerst en bijna onfeilbare teken bij een zwarte voor het koesteren van institutioneel racistische haat jegens blanken is om hen aan te duiden als "witten". Op zich lijkt het logisch: tegenover "zwart" staat wit. Maar alle zwarten, en degene over wie het gaat nog veel meer, zijn zo gevoelig voor de symbolishce betekenis van namen als de spreekwoordelijke prinses op de erwt. "Blanke" was de normale, bijbetekenisvrije aanduiding voor het kaukasische ras - etnie, zo u wilt. De verandering van "blank" naar "wit" geïnitieerd door zwarte activisten is niets andewrs dan een symbool voor hun insitutionele racistische blankenhaat.

Met als enige zinnige repsons om zwarten een overekomstig symbolische naam te gven, en degenen met de juiste emotionele inhoud overeekomtig met "witte" is "nikker". Omdat die naam uit de Amerikaanse slaventijd stamt, lijkt "neger" passender. Oftwel: de Black Lives Matter beweging is een beweging van negers. De " Zwarte Piet is racoisme"-beweging is een beweging van negers. Maar wie voor de bijbelse aanpak kiest, kan dus ook overstappen op "nikkers".

Van de twee voorbeelden van negers die hier gebruikt zullen worden om het bovenstaande te onderbouwen, komt er een uit Nederland en één uit Amerika. Uit Nederland kiezen we Gloria Wekker, omdat ze in de media als representatief wordt  rondgedragen en ook als zodanig gezien wordt ddoor de eigen groep. Uit Amerika het al genoemde Black Lives Matter.

We beginnen in Nederland.

Gloria Wekker vormde samen met Philomena Essed bijna de gehele Nederlandse zwarte intellectuele elite, in de zin dat ze academische posities hebben op een manier die ook naar buiten  komt. Beide zijnde werkzaanm aan Nederlandse universiteiten op gamma-achtige terreinen, van de meest zachte sector, zoals "feminisme"-studies en "gender"-studies. Volgens de meest hardhandige en eigenlijk ook meest accurate oordelen over de inhoudelijke waarde die vakkene in het algemeen "fopweteneschappen". Hun producten: VIVA-schrijfwerk met pretenties.

Het "intellectuele" werk van Wekker wordt door andere mensen uitgedragen in de media - zelf straalt ze zoveel haat en arrogantie uit dat ze alleen maar weerstand en woede opwekt bij iedereen die  niet volstrekt politie-correct is (van dat latste zijn er echter heel heel, waaronder de hele reguliere media).

Eén ban die uitdragers is Sylvana Simons. Sylvana Simons is iemand die ooit eens iets op televisie presenteerde, daarna andere dingen is gaan doen, en nu schrijvende 2016, al weer een paar jaar terug is met regelmatige verschijningen in VARA-praatprogramma's, waar ze mag opdraven omdat ze zwart is, en waar ze nietszeggende babbel afwisselt met uitingen van haat richting witten.

Want witten zijn kolonialen en slavenhouders, wat je allemaal terugziet in Zwarte Piet, en Zwarte Piet moet dus verboden worden. Dit alles samen te vatten in:Waarop dat deel van Nederland dat geen last heeft van Nederlandhaat antwoordt met:DE Sylvana Simons Uitzwaaidag. Op 6 december 2016. Gepost op Facebook door "De Zak van Sinterklaas".

Het oordeel van Gutmensch Nederland: "Racistische bagger" en "Racistische drek".

De werkelijkheid: Sylvana Simons, die bij wat ze op televisie ziet slechts op één ding let: de huidskleur, is racistische bagger en racistische drek.

En een haatzaaister van de ergste soort.

Hier nog wat voorbeelden:

Sylvana met haatteksten tijdens een haat-demonstratie tegen Zwarte Piet en blanke Nederlanders.

Nog een voorbeeld:
 
 


Hier Sylvana in DWDD tijdens de beruchte "discussie" met Martin Simek. Martin Simek is een warmhartige Tsjech die een tiental of meer jaren gewoond heeft in Nederland, en die, het hebbende over zwarte boot-kinderen die hij geholpen had, de term "zwartjes" liet vallen - kleine zwarten dus "zwartjes". In beeld de reactie van haatzaaister Sylvana, die via Martin Simek kans zag haar haat jegens blanke Nederlanders bot te vieren.

Een van de tempels vam de zwarte haat, naast de VARA haatzaai-website Joop.nl, is het televisieprogramma DWDD oftwel De Wereld Draait Door - ook VARA. Maar nu is er toch iets zeer merkwaardigs gebeurd: op Joop.nl is een zwarten- en DWDD-kritisch artikel verschenen. Door de meest reguliere bijdrager, Han van der Horst - nota bene. En hij heeft een zeer sterk punt. De aanleiding: uiterst populair DJ Giel Beelen heeft een "racistisch" grapje gemaakt over Sylvana Simons. Dus moest hij boete doen. Bij DWDD. Uitgebreid, herhaald en langdurig (Joop.nl, 03-11-2016, Han van der Horst - Historicus uitleg of detail ):
  Hoe de zonde aan Beelens witte reet blijft kleven

Met twee woorden had Giel Beelen zich behoorlijk in de nesten gewerkt. Hij besloot een reeks apengeluiden aan het eind van zijn uitzending met de woorden “Rustig Sylvana”. Het was duidelijk: hier hadden wij te maken met een racistische grap. Al gauw was de schade niet te overzien.
    De gevierde diskjockey werd op de sociale media vreselijk onder handen genomen. Zijn reputatie – alles durvend niets ontziend radiobeest met het hart op de goede plaats – nam een duikvlucht naar beneden.  ...
    Schadeherstel was het enige dat erop zat. Daarom verscheen Giel Beelen woensdagavond bij zijn De Wereld Draait Door om zijn excuses te maken. Hij had al eerder gezegd dat hij het achteraf een smakeloze grap vond en hij kwam dat nu voor een miljoenenpubliek herhalen.
    Wij katholieken kennen dat wel. We bekennen onze zonde. Wij bidden:... We krijgen vergeving. We verlaten met een reine ziel de kerk.
    Bij Matthijs van Nieuwkerk in de biechtstoel ging dat heel anders. Giel Beelen moest eerst omstandig uitleggen hoe fout het was wat hij gezegd had en hoe nederig de excuses waren die hij aanbood. Daarna volgden strenge terechtwijzingen. Het was racistisch wat hij gezegd had. Hij had, zo kreeg de kijker de indruk, de racisten van Nederland in hun boosheid gestijfd. Dat kon niet zonder gevolgen blijven. De bekentenis werd niet zomaar geaccepteerd. Het woord sanctie werd ter tafel gebracht. Tafelgaste Clarice Gargard wilde nu niet meteen bepalen welke sanctie Giel Beelen zou moeten worden opgelegd maar het was toch duidelijk dat boetedoening moest volgen. Pauline Cornelissen deed streng háár duit in het zakje. Tenslotte suggereerde Matthijs van Nieuwkerk dat de berouwvolle Beelen zichzelf ook een sanctie kon opleggen: een maand voor de microfoon weg bijvoorbeeld. “Ik houd er over een week toch mee op”, probeerde Giel Beelen kleintjes de boel te redden.
    Het was verbijsterend. Wij zagen een bekentenis. Wij hoorden uit de monden van de andere gasten alleen maar extra verontwaardiging waarbij zij voorgaven woordvoerders te zijn van het publiek. Er was geen vergeving. Niemand zei: “Nooit meer doen, Giel, zand erover”. Zelfs een “Ga heen en zondigt niet meer”, was niet te horen. Ondanks zijn bekentenis, ondanks het kruipen in het stof van eenentwintigste eeuws Nederland, bleef de zonde aan Beelens witte reet kleven. Er was geen vergeving.
    Ik moest denken aan de ongehuwd zwangeren die vroeger voor het front van de zwartekousenkerk hun zonde moesten belijden. Doe boete want je bent schuldig, schuldig, schuldig.
    Het was doodenge televisie.

Het zijn allemaal doodenge mensen.
    Wat betreft de doodenge zwarten: het gaat hen helemaal niet om Beelen. Het gaat hen helemaal niet om racisme. Waar het hen om gaat, is het besef van de culturele nederlaag. Het besef van het eigen sociale en culturele wanpresteren. En daaraan verandert geen bekentenis van de Heilige Paus en zelfs van Sint Petrus hemzelf niet.
    Wat een haat in die zielen. Die zwarte zielen.

Een nieuwe stem. Stephan Sanders heeft zo'n blank klinkende naam omdat hij door blanke ouders is geadopteerd, maar hij komt regelrcht uit zwart Afrika. Hij heeft hier een nette opveoding en opleidng gehad, en hij heeft al vele jaren lang met succes geprobeerd een gematigd imago op te bouwen, schrijvende voor meestal weekbladen. Hoewel een vriendschap mat Anil "white trash" Ramdas uitleg of detail natuurlijk al een bel doet rinkelen.
    Het punt is: de ware aard van de mens komt pas boven als hij belast wordt. En Stephan Sanders was nooit belast. In Nederland krijgt de zwarte altijd zijn zin. Maar nu ging het mis. Niet eens in Nederland, maar in Amerika. Waar de zwarte niet zijn zin kreeg. Want niet Hillary Clinton, maar Donald Trump werd president. Ondanks 92 procent zwarte stemmen tegen hem. Sanders, inmiddels aanbeland bij de Volkskrant omdat die weekbladen allemaal dreigen te verdwijnen wegens politiek-correcte overbodigheid, gaat uit zijn dak (de Volkskrant, 17-11-2016, column door Stephan Sanders):
  Nee, het valt niet mee

Ik heb er ook mijn buik van vol. Liever over iets anders. Niet weer nieuwe, nog creatievere interpretaties van statistieken, per staat, per vrouw, per Latina vrouw. Hij is gekozen... wen er maar aan. Je kan de politiek ook té persoonlijk maken. Ik bedoel: een kater van een week, zonder navenant drankgebruik, omdat in een ander land een andere president is gekozen dan jij verwachtte. Dit begint op betrekkingswaan te lijken.    ...

Een aanloopje. Dit is allemaal al huichelarij van het zuiverste water, natuurijk ... Hij is er totaal kapot van. Kijk maar:
  Een van de eerste daden van de president-elect was het benoemen van een van zijn belangrijkste strategisch adviseurs: Steve Bannon, de man die in augustus al de campagneleider van Trump was geworden. Daarvoor was hij CEO van de Breitbart Mediagroep, waaronder ook de populaire, gelijknamige website valt.
    Denk aan GeenStijl, met eenzelfde, onnavolgbare mix van ironie, rechtse en racistische gein, waarbij het zaaien van verwarring het hoogste doel lijkt.

De ironie van GeenStijl is alleen mogelijk door de gore manipulaties van de elite, en met name de media. GeenStijl is alleen 'rechts' in de zin dat ze ook alle zich "links" noemende maar in feite "arrogante elite" weerzinwekkendheden aan de kaak stellen. En GeenStijl is daarin glashelder en schept geen enkele verwarring.
   En ten laatste: GeenStijl doet dit volkomen zonder aanziens des persoons, en dat zonder aanziens des huidskleur des persoons. En daarin doorbreekt ze het racisme van elite en media, die wel op de huidskleur letten en weerzinwekkendheden van gekleurden censureren.
   En voeg daar aan toe:
  Denk aan GeenStijl, maar verdubbel de kwaadaardigheid, en vergeet de zelfironie. Eigen wit volk eerst. ...

Dan weet je: die Stephan Sanders is een vuile, gore, kwaadaardige, Ku Kux Klan tyfus-racist.
    Waarna  Stephan Sanders uitvoerig zijn eigen racistische kwaadaardigheid op anderen gaat projecteren:
  Ook al zo'n woord waar ik moe van wordt: identiteitspolitiek.

Nu ingebracht door de Joden en zwarten. Al veel langer geleden gemaakt tot de eigen identiteit van de zwarten. Want dat is de identiteit van zwarten: identiteitspolitiek. Ze hebben het over niets anders dan "zwart-zijn". "Brothers". Je wordt er doodziek van, dat zwarte racisme. Waarvan de schuld natuurlijk geschoven wordt op de "witten":
  U kunt nu nog wat nieuwe woorden leren, waar u over niet al te lange tijd ook moe van wordt. Of waar u dan inmiddels aan gewend bent - een minstens zo griezelig vooruitzicht. 'Etno-nationalisme.' 'Ras-realisme.'
    Het zijn de kernwoorden van de zogeheten 'Alt-right' beweging, de Alternatieve Rechtsen in Amerika, die zich verzetten tegen het conservatisme van de Republikeinen, omdat het veel te gematigd zou zijn.
    De man die de term 'Alt-right' heeft gemunt in 2008 is Richard Spencer, een graag geziene gast op de Breitbart News website.

Enzovoort.
    Hier een voorbeeld van zo'n niet-witte "witte racist" (de Volkskrant, 10-11-2016, tv-recensie, door Frank Heinen):

Leuke man, hè, die CNN-commentator, rechts. die zich van de blanke medemens alleen onderscheidt door zijn wat donkerder huidskleur. En ook heel kelur-nautraal commentaar geeft bij CNN.
    Hier is wat er naar buiten kwam op het punt dat de mogelijkheid zich aandiende dat Trump misschien zou kunnen gaan winnen - en dat stond op dat moment nog lang niet vast:
 
 

Haatneger. Met haatnegertaal (bovenaan het beeld):
  CNN Van Jones: Trump victory was a WHITELASH against a black president

En daar voegde hij aan toe hoe gekwetst de zwarten (dus uiterst racistisch sprekende over alle huidskleurgenoten als soortgenoten) zijn door deze keuze van de burgers, bedoelende: de blanken. En dat met de hoogste toon van emotie - over zoiets als teruggaan in de tijd. Oftewel: wat die racist Van Jones hier in feite zegt, is dit:
  De gewone blanke burgers zijn Ku Kux Klan racisten

Oftwel: nog tijdens de uitslagen waren het de haatnegers die ras introduceerden in het debat.
    De conclusie is glashelder: ook al zien zwarten er gematigd uit, en lijken ze gemaigde dingen te zeggen, onder de huid borrelt een diepe haat. Logisch. Onder die huid, zeker bij de intelligenteren, ligt het besef dat ze als etnie zwaar onderpresteren. En dat gaat nooit over, dat besef. Wat voor baantje je ze ook geeft. Of om precies te zijn; het maakt het erger, want des te langer het achterlopen uit de openbaarheid blijft,  des te harder de klap op het moment dat dat wel gebeurd.
    Ze gaan vermoedelijk de boel in de brand steken.
    Want dat hebben al vele malen eerder gedaan.
    En het het is om razend van te worden dat dit soort haatnegers de media mag vervuilen, terwijl iemand die iets zegt over de haatnegertaal van Sylvana Simons, de politiek-correcte bloedhonden achter zich aan krijgt.
 
Nog een voorbeeld uit Amerika naar aanleiding van "Trump", van iemand net zo hoog in de intellectuele top van de negers als Van Jones (de Volkskrant, 30-11-2016, column door Heleen Mees):
  O Sylvana

...    Toni Morrison ...

Toni Morrison is een gevierd negerschrijfster en zwart-activist met de boodschap: "Alle ellende van de zwarten is de schuld van de witten".
  ...  schreef naar aanleiding van de verkiezingsoverwinning van Donald Trump een gepassioneerd betoog in The New Yorker onder de kop 'Making America White Again'. De keuze voor Donald Trump toont volgens Morrison aan hoe dramatisch het verlies aan status door witte mannen (en vrouwen) wordt ervaren. Witte Amerikanen zijn de zekerheid van hun natuurlijke superioriteit snel aan het verliezen. ...

Volstrekte onzin. De mislukking ("de achterstand") van de zwarten is, wordt zelfs erkend, tijdens Obama alleen maar toegenomen. Wat ook is toegenomen, is hun aantal en hun volkomen absurde promotie in de Joodsistische media: iedere derde detective is zwart - en geen enkele schurk.
  ...   Maar het comfort dat wit privilege hun altijd heeft geboden, is moeilijk op te geven. ...

Haat.
  ... Het gaat niet alleen om de vanzelfsprekendheid van een witte president en witte rechters bij het Amerikaanse Hooggerechtshof ...

Haat. Besef dat studeren iets is dat negers vermoedelijk nooit zullen kunnen.
  ... maar ook om subtiele zaken zoals het vertrouwen dat je in een warenhuis niet in de gaten wordt gehouden, ...

Haat. Besef dat negers habitueel stelen en plunderen.
  ...  dat je in dure restaurants een graag geziene gast bent ...

Haat. Besef dat negers niets hebben van het westerse decorum.
  ...  en dat je niet onnodig door de politie staande wordt gehouden.

Haat. Besef dat negers zwaar overdadig crimineel zijn.
    En dat alles tezamen ...:
  Volgens Morrison is het verlies van wit privilege voor veel Amerikanen zo angstaanjagend

... projecteer je dan op de andere partij. En dan beschuldig je hen ...
  ... dat ze hun menselijkheid hebben opgeofferd en voor een kandidaat hebben gestemd die geweld tegen weerlozen verheerlijkt.

... van de zaken die je zelf doet. Dus volgens Toni Morrison zijn negers onmensen die geweld plegen tegen weerlozen. Klopt uitleg of detail . Heel Afrika staat er bol van. Of Haïti.

Een bericht van de leiding van de zwarte Ku Klux Klan (de Volkskrant, 24-12-2016, door Haroon Ali):
  Wij willen gewoon ons eerlijke deel

Patrisse Cullors is mede-oprichter van Black Lives Matter. Aanvankelijk een actiegroep tegen politiegeweld in de VS, nu een brede beweging die vecht voor gelijkheid voor alle zwarten, van welke geaardheid ook.

"Gelijkheid voor alle zwarten" ... Dat klinkt ontzettend bekend ... Oh ja, dat was het: "Gelijkheid voor alle varkens" - uit Animal Farm uitleg of detail .
  ... dat ze hun menselijkheid hebben opgeofferd en voor een kandidaat hebben gestemd die geweld tegen weerlozen verheerlijkt.

Eerst nog even wat geschiedenis:
  ... Black Lives Matter ontstond in de zomer van 2013, toen burgerwacht George Zimmerman werd vrijgesproken van moord op de zwarte tiener Trayvon Martin in Florida.

Klopt. Burgerwacht Zimmerman (een latino, trowuens) had de zwarte Martin gevolgd omdat er de aflopen tijd inbraken waren gepleegd in de betrokken buurt, en Martin er rondliep met een "hoodie", de outfit die criminelen gebruiken om het gezicht te maskeren. Martin was van de gevolgd worden niet van gediend, er brak een vechtpartij uit waarbij Zimmerman met zijn hoofd op de grond werd geslagen of anderszins aan zijn hoofd gewond rakte (zie de foto's vanm hem zittende in d epolitikeauto), waarna er een schot viel dat Martin dodelijk trof. Een incident. De zwraten begonnen de buurten af tebranden, zoals ze gewoon zijn als ze een keer gecorrigeerd worden. Zie ook de rellen in Engeland in 2011 na de dood bij arrestatie van een beruchte crimineel.
    Oh ja, de zwarten in Amerika gingen uit solidariteit met de criminelen ook massaal in hoodies lopen.
    Leuk hè, die geschiedenis ... Als je je aan de feiten houdt ...
  Alicia Garza postte op Facebook een 'liefdesbrief aan zwarte mensen', met de zin: 'Our lives matter, black lives matter'. Cullors reageerde: #BlackLivesMatter. Opal Tometi deed mee en zo werden deze drie zwarte vrouwen de architecten van een massabeweging die inmiddels tientallen lokale afdelingen heeft in Amerika (en andere Engelstalige landen). Black Lives Matter nam in 2014 ook het voortouw bij de opstand in Ferguson. Dat leidde tot kritiek. Volgens tegenstanders zou de beweging oproepen tot vandalisme en geweld, vooral tegen de politie.

Laat dat 'volgens tegenstanders' natuurlijk maar weg ...BLM is zwrate Ku Klux Klan.
  ... Cullors ...  'Ik denk dat politiemensen zich door Trump alleen maar gesterkt voelen. Ze kunnen nu doen wat ze willen, zonder consequenties.'

Tja ... De zwarte criminaliteit moet volgens BLM natuurlijk ongestoord zijn gang kunnen blijven gaan.
    En wel hierom:
  Cullors groeide op in een arm gezin in Los Angeles. Haar alleenstaande moeder werkte non-stop om haar vier kinderen te onderhouden. De politie viel hun huis binnen toen Cullors nog een kind was, haar broer werd in de gevangenis mishandeld.  ...
    'Naast mijn biologische vader had ik een vader die mij opvoedde, maar die evenmin bij ons woonde.

Geen vaders en daardoor broers die het criminele pad op gaan.
    Maar het is natuurlijk allemaal de schuld van de "witten":
  Cullors is getrouwd met Janaya 'Future' Khan (29), oprichter van Black Lives Matter Toronto. ... Als Khan aan het woord komt, is het gelijk vuurwerk. Khan is naar eigen zeggen wat militanter, heeft een blik die door je heen boort. 'Ah, dus in jullie grachtenpanden woonden vroeger slavenhandelaren? Hoe lang zal het duren voordat zwarten daar een huis bezitten? In de VS is uitgerekend dat het 228 jaar duurt voordat zwarten dezelfde welvaart hebben als witten.'

Tjonge, dan mogen ze wel dankbaar zijn. Met het huidge Afrika gaat minstens 2280 jaren duren, en als de blanken in hun houten zeeschapen er niet geland ware, zou het nooit zover gekomen zijn.
    En er zijn beslist geen uitzonderingen:
  'Wit links heeft absoluut een aandeel in wit racisme', zegt Patrisse Cullors (33) ...

En waar gaat het bij al deze beschuldigingen eigenlijk om :
  '... witte mensen hebben ook macht en willen die niet afstaan. Die macht hebben ze te danken aan een eeuwenlange geschiedenis van racisme en de welvaart die daaruit is voortgekomen. Wat we met Black Lives Matter aan witte mensen vragen, is om hun macht en middelen te delen met zwarten, omdat dat hard nodig is. ....'

Ze willen ons geld en bezit. En als ze het niet krijgen ...:
  '... Ik snap dat dat veelgevraagd is, maar zo makkelijk komen ze er niet vanaf.'

... branden ze onze steden plat.
    Samengevat: ze constateren dat blanken veel beter functioneren, en daarom haten ze ons.


Naar Creolen, cultuur , Allochtonen, respect  , of site home .