De Volkskrant, 27-09-2016, ingezonden brief van Josien Hofs, Rotterdam

.2010

Diversiteit

In zijn opiniebijdrage van zaterdag 24 september kritiseert Sebastien Valkenberg de hoogleraar Gloria Wekker vanwege haar beleid om de diversiteit onder personeel en studenten aan de UvA te vergroten, met als argument dat zulks zich slecht verhoudt tot het gelijkheidsbeginsel in artikel 1 van de grondwet.

Het is hem kennelijk ontgaan dat er al veel gepubliceerd is over de ongelijke kansen van vooral jongeren wiens ouders of grootouders laag opgeleid en buiten Nederland geboren zijn. Marokkaanse jongens vinden geen stageplaats, kinderen uit allochtoon genoemde gezinnen krijgen een lager schooladvies dan wat op grond van hun prestaties redelijk zou zijn.

Eenmaal toch in het bezit van een diploma in het hoger onderwijs blijken old boys networks al te vaak ontoegankelijk voor wie er in cultureel opzicht niet bij hoort. Het lijkt me heel verstandig als daar ook op de universiteiten over nagedacht wordt.

Maar voor Valkenberg is de ene gelijkheid de andere niet. Nog bonter is zijn veronderstelling dat toegenomen diversiteit het niveau van het universitair onderwijs negatief zal be´nvloeden. Nergens blijkt dat Wekker toelatingscriteria zou willen verruimen of exameneisen naar beneden bij zou willen stellen.

Het niveau van het onderwijs bedroevend noemen en vervolgens waarschuwen dat meer diversiteit het alleen maar erger zal maken is stemmingmakerij. Van een filosoof zou je meer denkwerk verwachten.Naar Politieke analyse , Politiek lijst , Politiek & Media overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]