WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, creolen: Gloria Wekker

6 jun.2016

Het programma Buitenhof is het chique discussie-programma van de publieke omroep. Ooit begonnen door de VPRO, de elite-omroep, is het nu iets gezamenlijks. Altijd beginnende met een lang interview tussen één of andere dignitarus en de presentator dat zelden (minder dan 1 op de 50) iets oplevert. En in het resterende half uur heel af en toe een aardige discussie.

En in verband met de "racisme"-discussie die nu, mei-juni 2016, loopt was er eentje georganiseerd, tussen een creoolse en een Turkse. De Nederlandse stem, zeg van iemand als Joost Niemöller of Jan Dijkshoorn, is daar natuurlijk niet welkom - althans: slechts bij zeer hoge uitzondering.

Hier is de aankondiging (nos.nl, 05-06-2016. uitleg of detail ):
  Nederland: kleurenblind

Nederlanders hebben zich altijd onttrokken aan een écht debat over racisme, en weggekeken van het eigen koloniale verleden. Ze zien zichzelf het liefst als progressief, verlicht en kleurenblind. Maar van dat beeld klopt weinig. Dat stelt emeritus hoogleraar Gloria Wekker, van wie onlangs het boek White Innocence verscheen. Welke invloed heeft dat verleden, nu het racismedebat op scherp staat? Gloria Wekker in debat met VVD-raadslid in Amsterdam Dilan Yesilgöz.

Dilan Yesilgöz is eerder op televisie geweest en bleek daar een verrassend nuchtere blik te hebben. Iets dat hier voldoende was voor een bloedbad.

Maar voor de analyse, eerst een wat ouder stuk over mevrouw Wekker gehaald uit het archief van de Volkskrant (de Volkskrant, 22-04-2002, van verslaggeefster Janny Groen):
  'Er zijn meer vormen van feminisme dan witte'

In de bundel Allemaal moslima's, allemaal hetzelfde?!, een verslag van de tweede islamitische vrouwenconferentie in Nederland, krijgt de frustratie van veel moslimfeministes nadrukkelijk aandacht: 'Is het feminisme dat we hier kennen niet vooral bepaald door westerse maatstaven?

Die noodkreet is Gloria Wekker, de eerste Nederlandse (zwarte) hoogleraar gender en etniciteit, uit het hart gegrepen. De verzuchting van de moslima's geeft aan waar de leeropdracht van Wekker, die vrijdag haar oratie hield, over moet gaan: het doorbreken van de vanzelfsprekendheid van het witte, westerse feminisme als dé maatstaf voor alle vrouwen in de wereld. 'Er zijn vele verschillende feminismen.    ...

Hier staat een voorbeeld de reden dat sociologie zo door de gewone man naar beneden wordt getrapt: "Ze halen uit onderzoek dat de verkoop van ijs toeneemt met de aantal zonne-uren". Oftewel: dit zijn allemaal verschikkelijk open deuren. Natuurlijk wordt in het witte Nederland het feminisme bepaald door witte Nederlandse processen.

Maar het gaat om dit:
  'Maar de positie van witte vrouwen is hier de norm en alle andere feministische stromingen worden arrogant op achterstand gezet.'

Het is de aanloop naar een beschuldiging - van arrogantie. En van discriminatie.

En vanuit welk eigen beeld?:
  Wekker: 'We moeten serieus nemen wat moslima's zelf te zeggen hebben over hun positie en hun strijd. Autochtone vrouwen kunnen ook wat leren, bijvoorbeeld van de wijze waarop Surinaamse en Antilliaanse moeders erin slagen werk en zorg te combineren.'

Het beeld van de eigen cultuur. Oftewel: mevrouw Wekker doet precies hetzelfde als ze Nederlanders verwijt: de eigen cultuur ter voorbeeld stellen.

Oftewel: Gloria Wekker is gewoon een haatdragende raciste.

Gloria Wekker is één van een drietal samenwerkende "Nederland is racistisch"-heksen werkzaam aan een Nederlandse universiteit, de andere twee zijnde Philomena Essed, die inmiddels is gevlucht naar de bakermat van het zwarte racisme: Amerika, en Halleh "Nederlander, ga eens opzij met je dikke identiteit" Ghorashi .

De actuele vraag is: heeft Gloria Wekker iets geleerd sinds 2002? Kijkt u zelf naar de hele uitzending (zie de link bij het artikel), maar hier is een sterk gecondenseerde samenvatting:
  GW: "Hoe kan je koloniaal rijk gehad hebben zonder nu nog koloniaal te zijn" Dat het "cultureel archief" van Edward Said. Ze geeft een voorbeeld uit 1984 over iemand in ambtelijke vergadering die denkt dat ze secretaresse/koffiejuffrouw is. "Dat is cultureel archief".
DY: "Verband van incident naar systematiek gaat te ver".
PW: "Mevrouw Wekker denkt dat het tussen de oren zit."
GW: Nietus. "Er zit een systeem achter."
DY: "Dat toerekenen aan een ras is racisme. Het doortrekken van incidenten naar systemen, bijvoorbeeld politie is feitelijk onjuist en polariserend."
GW: Stotter de stotter. "Ik merk dat ik dit een moeilijk standpunt vindt". "Ik vind niet dat ik generaliseer". Enzovoort: Nietus.
PW:  "Het Nederlandse volk is voor een flink deel racistisch vanwege reacties op Sylvana Simons".
GW:  ... blaatblaat ...  "... elkaar eerlijke kansen geven ... blik wenden naar mensen uit minderheidsgroepen."
DY: "Doortrekken naar systeem is fout. Politie is niet racistisch - heeft geval Typhoon meteen erkend en excuses aangeboden."
PW: "Mevrouw Wekker denkt dat het tussen de oren zit."

Annotaties: het voorbeeld van mevrouw Wekker uit 1984 (1984!) is te absurd voor woorden, en sloeg vermoedelijk op haar vrouw-zijn. Edward Said is een erkende vijand van de westerse cultuur. Wekker liegt dat ze niet generaliseert - ze doet niets anders. Ze suggereert (liegt) dat allochtonen geen eerlijke (gelijke) kansen krijgen. Ze suggegreert (liegt) dat minderheidsgroepen geen aandacht krijgen.

En: ze past drie (niet genoteerde) min of meer op de persoon gerichte retorische trcus toe die van sterk disrespect getuigen.

Kortom: ze is een minderwaardig discussieerder, en vermoedelijk dus ook mens. Een arrogante raciste. Nog steeds.

Iemand die een stroom haat zal oproepen.

Bij beide partijen.

De politieke-correctheid, die dol is op etnische burgeroorlog , houdt met grenzeloze liefde van haar, en nodigt haar uit voor grote interviews en andere aandacht bij de NPO radio uitleg of detail . En in de Volkskrant uitleg of detail , NRC uitleg of detail , Trouw uitleg of detail , Het Parool uitleg of detailDe Groene Amsterdammer uitleg of detail , Vrij Nederland uitleg of detail , De Correspondent uitleg of detail , Joop.nl uitleg of detail , enzovoort.

Maar voor we die parade voorbij gaan laten trekken, eerst even een vastlleing an d egeloofwaaridgiheid an m,erowu Gloria Wekker. Aan d ehand an één an haar dudielijkste meest controleerbare uitsprken ( (Vrij Nederland, 11-06-2016, door Greta Riemersma):
  Gloria Wekker | Over de fictie van de gelijkheid

'De boodschap is: ik ben wit, dus ik ben superieur'

Deel éwén an deze uitspraak luidt: 'De boodschap is...'.Dit is geformuleerd in de actieve zin, oftewel: er zijn mensen die de witte superiorteit verkondigen, en die mensen verkondigen de meerderheidsmening - de communis opinio.
    Dit is aan aperte leugen Het omgekeerde is het bgeal. Er ius niemand in Nederland die de blnake superioritiet erkondgt. Normlaiter is dat niet te beiwjzen (het neit bestaan an iest is priciupieelonbeiwjsbaar),maar in dit gea;l i erindirectbewijs.Namelijk twee geallen waarin uit het buiteland een dergelijke uitspraak binnesijpekde, en de reacties eropDit is geal nummer 1

Met als eerste bron In éénn an haar trwouste organen,Joop.nl Zoals geconstateerd hier (Joop.nl, 19-07-2016, uitleg of detail ):
  Republikeins congreslid verklaart witte mensen superieur, live op tv... Het Republikeinse congreslid en afgevaardigde steve King heeft voor ophef ...
    Volgens King is alles wat goed is op deze wereld door witte mensen uitgevonden. De Westerse beschaving – en daarmee bedoelt hij ‘VS, West-Europa, Oost-Europa en alle plekken waar het christendom heerst’- zou het meest bijgedragen hebben aan de geschiedenis: ‘wat hebben die andere subgroepen toegevoegd?’.    ...

Deze man verklaarde niet de superioriteit van de wesrese beschaving, maar constateerde dat gekleurde culturen weinig tot niets hebben bijdragen aan de belangrijkste ontwikkelingen in het westen: wtenschapn en techniek - hij noemde een paar tecbnische zaken.
    Dit wordt door de redactie van Joop.nl vertaalt in 'Republikeins congreslid verklaart witte mensen superieur'- een zeer sterke vorm van afkeuring.
   Oftewel: een verklkairng van superioriteit is niet allen niet gewoon in Nederland, het is een voorbeeld van "Ten sterkste FOUT!!!!"
    Een tweede geval is dat van FvD-politicus en Tweede Kamerlid Thierry Baudet. Deze had een ontmoeting met iemand die ongeveer hetzelfde gezegd en geschreven heeft als het Congreslid hierboven. Er volgde grote ophef en hier een karakteristieke reactie (de Volkskrant, 21-12-2017, door Joost de Vries uitleg of detail ):
  Tafelen met een racist, Baudet ziet er niets kwaads in

En dat is een enkele uit tientallen soortgelijke sterk afkeurendereacties uitleg of detail .

De conclusie uit deze twee gevallen: het is niet alleen niet zo dat "De boodschap"is  "Witte superirioteit", het is precies het omgekeerde:de boodschap is "Gekleurde gelijkheid". Een boodschap die zo ver gaat dan men zichtbare kwaadaardige racisten zoals Seada Nourhussen uitleg of detail en Clarice Gargard uitleg of detail columns geeft bij respectievelijk Trouw en NRC Handelsblad, waar ze de boodschap verkondigen dat alle blanke Nederlanders misdadige racisten zijn. Uitsluitend en alleen vanuit de boodschap van "Gkleurde gelijkheid"

De overige uitspraken van mevrouw Gloria Wekker bevinden zich, tot het tegendeel bewezen is, in dezelfde categorie: gore leugens die je eerst in hun omgekeerde moet vertalen.

Eigenlijk is de parade door de media die mevrouw Gloria Wekker gegund werd na haar boek vol onzin en leugens eigenlijk nog een bewijs van haar leugenachtigheid. Hier en weerslag van (een deel van) de parade door de media (later verzameld). Losse citaten kunnen niet besproken worden ... Er is veel te veel materiaal, dat zich beweegt van neo-nazi-racisme tot oproepen tot verbaal en fysiek geweld. Dit is je reinste terreur à la Robespierre.
    De eerste, februari 2016 (decorrespondent.nl, 05-02-2016, Gloria Wekker - Gastcorrespondent Racisme en gender ):
  Het is tijd voor een conclusie: witte onschuld is een illusie

...    Want waarom ligt een woord als imperialisme onze politici niet op de lippen bestorven? Ik zoek de verklaring in de mythe van de witte onschuld.' ...
    ...  Edward Said het noemt in zijn boek Culture and Imperialism -...
    ... Neem de halfbakken oplossingen die aangereikt worden ter vervanging van Zwarte Piet: Roetveegpiet blijft tot in lengte van dagen herinneren aan die schoorsteen, die hem eerder zijn zwarte huidskleur bezorgde. Het belang van het imperialisme en diens dienaar ras voor onze identiteit wordt stelselmatig 'vergeten,' onderdrukt en ontkend.    ...
    Alleen al de suggestie van de geprivilegieerdheid van witheid wekt razernij op. En deze ‘witte onschuld’ doordesemt de samenleving. ...
    Het punt is: die witte onschuld en witheid zijn überhaupt een construct. Dat blijkt wel uit de studie van die witheid.
    Die studie begon in de Verenigde Staten ...
    In de Amerikaanse film The Help ...
    ... Zo beschreef Peggy McIntosh (1988) ...
    Een volgende belangrijke studie is How Jews became white Folks and what that says about Race in America (1998), ...
    Dat terwijl ras - net als gender, seksualiteit en klasse - betekenis toekent aan verschillende groepen mensen en hun kwaliteiten, sommige mensen in- en anderen uitsluit, zwarte en migrantenleerlingen naar de lagere, voortgezette schooltypes en hun oudere broers en zussen naar werkloosheid dirigeert.    ...

Volgende, mei 2016 (parool.nl, 27-05-2016, door Patrick Meershoek):
  De Hollandse identiteit volgens hoogleraar Gloria Wekker

In het archief van de Nederlandse identiteit is geen plaats voor pijnlijke episodes. Vandaar dat witte Nederlanders heftig reageren zodra het koloniale verleden ter sprake komt, schrijft Gloria Wekker in haar boek Witte Onschuld.


Witte onschuld is de titel van het boek dat emeritus hoogleraar culturele­antropologie Gloria Wekker vandaag presenteert over de moeizame omgang van Nederland met zijn koloniale verleden. ... het boek laat zich lezen als een nuttige bijsluiter bij het actuele debat over racisme. ...

Niet meer uit Het Parool, want achter een betaalmuur. Maar er volgt nog meer dan genoeg.

Volgende, juni 2016 (Vrij Nederland, 11-06-2016, door Greta Riemersma):
  Gloria Wekker | Over de fictie van de gelijkheid

'De boodschap is: ik ben wit, dus ik ben superieur'

400 jaar kolonialisme laat sporen na in hoe je naar jezelf en de ander kijkt, zegt emeritus hoogleraar gender en etniciteit Gloria Wekker. In haar boek 'White Innocence' onderzoekt ze waarom `ras' in Nederland zoveel reactie oproept. 'Racisme was er altijd, maar steeds meer mensen vinden het normaal om grof te zijn. Geef mij maar méér politieke correctheid.'

Tussentitels: `Nederland heeft een koloniale cultuur en die moet worden gedekoloniseerd.'
Witten mogen zonder enige kennis van zaken over racisme beweren: ik weet hoe het zit.'
`In Nederland is het gevoel: wij kunnen alles zeggen, want wij zijn niet racistisch.'

In White Innocence onderzoekt ze de vraag waarom 'ras' in Nederland zoveel reactie oproept. Er is racisme ...
    Wekker noemt het `de witte onschuld' ...

Sylvana Simons wil Nedèrland dekoloniseren. Wat vindt u van die term?
`Helemaal goed, natuurlijk. Nederland heeft een koloniale cultuur en die moet worden gedekoloniseerd.'

Telegraaf columnist Nausicaa Marbe vroeg zich af wat dat betekent: dat de Nederlandse overheid racistisch is en zich nog steeds gedraagt als bezetter?
`Het punt is: ons cultureel archief, alles wat over onze nationale identiteit tussen onze oren zit, is tot stand gekomen op grond van een koloniaal rijk dat vierhonderd jaar heeft bestaan en waarin ras de beslissende factor was. De Palestijns-Amerikaanse literatuurwetenschapper Edward Said heeft gezegd:

Hoe ziet u de relatie tussen ons verleden en racisme?
`Mijn stelling is: vierhonderd jaar kolonialisme, dat doe je niet ongestraft....

U schrijft dat het koloniale denken bij Nederlanders heeft geleid tot superioriteitsdenken, narcisme en grootheidswaan.
'Ja, de gedachte was ...

Mijn linkse ouders verboden mij te benoemen dat iemand anders een andere kleur had dan ik. Ik wil mezelf niet vrijpleiten, maar hoe kan het dat ook ik me blijkbaar superieur voel of racistisch ben?
 'Je ouders hadden dan de attitude van de kleurenblindheid, of zoals de Amerikaanse schrijfster Toni Morrison zei: "You don't talk with the hunchbag about his hump", - je praat niet met de gebochelde over zijn bult. Via allerlei kanalen heb jij toch de boodschap van superioriteit meegekregen en omdat we die nooit met zijn allen ter discussie stellen, blijft dat allemaal zitten.' ...

Waarom denkt u dat mensen soms zó ontzettend boos worden als je het racisme in Nederland benoemt?
`Ik denk dat ze diep in hun hart wel weten dat de witte onschuld niet bestaat. ...

Kunt u daardoor als wetenschapper wel objectief zijn?
`Ik ben niet van de objectiviteit. ... In een heleboel kritische wetenschappen, zoals gender studies en culturele studies, is dat ideaal van de objectiviteit allang achterhaald. Wij zeggen: die objectiviteit is een schaamlapje voor de posities die mannen innemen.'    ...

Hoe komen we van het racisme af?
`Door middel van educatie. De inhoud van het onderwijs moet gedekoloniseerd worden ...

Als u het klimaat toen al erg vond in Nederland, moet u nu van uw stoel vallen. Nogal wat mensen zeggen: weg met de politieke correctheid.
`Geef mij maar meer politieke correctheid. Ik vind het ongehoord wat er allemaal kan worden gezegd en dat is alleen maar erger geworden. Racisme was er altijd, maar steeds meer mensen vinden het normaal om grof te zijn.'

Volgende, juli 2016 (de Volkskrant, 02-07-2016, door Hassan Bahara):
  Alledaags racisme en witte onschuld

Antiracismewetenschappers Gloria Wekker en Philomena Essed, die Nederland waren ontvlucht, zijn herontdekt.

Tussentitel: Jonge antiracisten geven Gloria Wekker en Philomena Essed, die in de jaren tachtig en negetig lof oogstten met hun racismekritiek, een tweede leven

Judriënne krijgt begin juni een mailtje binnen. De 26-jarige Surinaams-Nederlandse studente ... Bij dat gesprek wordt ze bijgestaan door de Surinaams-Nederlandse antiracisme-activist en sociaal ondernemer Mitchell Esajas (27).     ...
    Esajas: 'Dat zie je vaak in Nederland. Iemand zegt of doet iets kwetsends, bewust of onbewust, en zegt dan dat het absoluut niks met racisme te maken heeft. Dat komt allemaal voort uit witte onschuld.'
    Witte onschuld. Esajas heeft de term niet zelf bedacht. Hij heeft deze van de Surinaams-Nederlandse antropologe Gloria Wekker (66) die eind april het boek White Innocence - Paradoxes of Colonialism and Race publiceerde. In dit academisch werk zet Wekker het mes in het Nederlands zelfbeeld als onschuldig aan racisme, terwijl ons verleden en heden van racisme doordrenkt zijn.
    Kern in White Innocence is het begrip 'cultureel archief' waarmee Wekker de eeuwenoude racistische stereotypen bedoelt die onze blik op zwarte mensen hebben bepaald. ...
    Esajas is een oud- student van Wekker; hij beschouwt haar als de onbetwiste autoriteit op het gebied van racisme. Hij is niet haar enige fan. Wekker geniet enorme populariteit onder jongeren die actief zijn in het antiracisme. ...
    'Overal zie je ongelijkheid', zegt Esajas. 'In het onderwijs, op de arbeidsmarkt. Biculturele Nederlanders staan altijd onderaan. Wekker heeft daar een analyse van gemaakt. Het komt door wit superioriteitsdenken. Die analyse heeft mij de ogen geopend.'    ...
    Het boek White Innocence is iets meer dan twee maanden oud. Opmerkelijk genoeg zijn er nog geen kritische besprekingen verschenen. Duidelijk is wel dat de term witte onschuld de potentie heeft om de term alledaags racisme achterna te gaan en zich voorgoed te nestelen in het Nederlandse racismedebat. Het is in ieder geval het buzzwoord van de laatste weken.    ...
     Een dag na het symposium van Wekker houdt Essed een lezing aan de Universiteit van Amsterdam: 'Everyday racism and the future of the university'. Ruim tweehonderd jonge mensen vullen de zaal. Wekker is ook van de partij. 'In the presence of giants', twittert een jonge fan. Op een groot scherm verschijnt de Engelstalige typering van alledaags racisme: dagelijkse aanvallen op de waardigheid van etnische minderheden op school, op het werk, in de media, tijdens het winkelen, in de wijk - er is geen ontsnappen aan. Het jonge, kleurrijke publiek wordt een term aangereikt, een theoretisch kader, waarmee ze eindelijk een naam kunnen geven aan iets wat ze herkennen, maar nog niet wisten te omschrijven.    ...

Volgende, juli 2016 (De Groene Amsterdammer, 14-07-2016, door Fiep van Bodegom en Thijs Kleinpaste):
  'Seize the moment'

White Innocence, Gloria Wekkers 'etnografie' van Nederland, heeft veel stof doen opwaaien. Er blijkt nog een hoop werk te verzetten, maar zoals je gesocialiseerd kunt worden in witte onschuld, zo kun je er ook vanaf komen.'

... `Jij bent zelf het gevoelige instrument dat anderen bestudeert. Het gaat niet aan om te doen alsof je een soort God bent. Je staat midden tussen de mensen. Jij bent het instrument dat kijkt. Voor mensen die meer positivistisch zijn ingesteld kan dat de toets der kritiek niet doorstaan. Maar in de kritische wetenschappen is die positivistische houding nu juist onhoudbaar. Men doet er alsof de persoon van de onderzoeker er niet toe zou doen. Dat het niet uitmaakt of ik er ben, ofjij: Wekker wijst, en vervolgt: 'Terwijl - volgens mij gaat het erom dat je jezelf situeert: het gaat om positionaliteit. "Dit ben ik, ik kijk op deze manier, dit is belangrijk voor me:' Positivistische wetenschap kan daar niet mee omgaan. Enerzijds maak je jezelf dus kwetsbaar; anderzijds heeft die methode mij ontzettend veel goeds gebracht. Er is niets dat ik daarin betreur, in die zin.'     ...
    ... Centraal in White Innocence staat de term `cultureel archief', die Wekker overneemt van Edward Said. ...
    ...  dat ik zeg dat het culturele archief een bewaarplaats is van referentiekaders die gedurende vierhonderd jaar tot stand gekomen zijn, vierhonderd jaar kolonialisme. ...
    Gloria Wekker werd gevormd door schrijvers uit de Verenigde Staten ... Net zoals de nieuwe generatie antiracisme-activisten, waar Atlantic-journalist en schrijver Ta-Ne-hisi Coates ...
    Het verraadt precies de witte onschuld waarover ik schrijf. Mijn punt is juist - of slavernij nu in het binnenland plaatsvond of ver van hier - het heeft sporen achtergelaten. ...
    Ze merkt ook op dat de progressieve witte onschuld ...
    Wekker betwijfelt of het mogelijk is te ontsnappen aan witte onschuld.
    Maar witte onschuld is natuurlijk niet onoverkomelijk. ...
    ...Ze droeg White Innocence op aan een nieuwe generatie antiracisme-activisten.


Vogende, oktober 2016 (de Volkskrant, 18-10-2016, door Kaya Bouma, Janny Groen):
  Interview | Gloria Wekker

'Diversiteit is een onderwerp dat mensen tot razernij drijft'

'Het maakt verschil of je wit bent of zwart, en niet zo'n klein beetje ook. ...'
    De 400 jaar dat Nederland een koloniale macht was, hebben geleid tot een diepgeworteld gevoel van witte superioriteit, zegt Wekker. ...
    'Wat mij erg getroffen heeft, zijn de alledaagse verhalen van racisme die we tijdens ons onderzoek tegenkwamen. ...'
    Mijn punt is dat er een diepgewortelde cultuur van witte superioriteit is, die ontkend wordt....
    'Sylvana Simons heb ik hoog zitten. ...' 

Met een aparte vermelding voor:
  'Ik ben niet uit op botsingen, maar ik denk wel dat het onvermijdelijk is in dit debat.'

De dreiging met geweld. uitleg of detail

Volgende, november 2016 (nrc.nl, 11-11-2016, door Maarten Huygen):
  ‘We moeten af van het idee dat witte mensen nu eenmaal slimmer zijn’

... Gloria Wekker over huidskleur, racisme en Zwarte Piet. „Amerika heeft me echt de ogen geopend.”


... over de illusie van blanken dat ze nooit discrimineren. Sommige Nederlanders denken dat ... horkerige grapjes over zwarten mogen maken. Ze hebben ... wat de Palestijnse schrijver Edward Saïd een ‘cultureel archief’ noemde, getekend door het koloniale verleden. ... „alles wat tussen de oren zit en wat aan ons is overgedragen van vorige generaties gebaseerd op koloniale regimes”.    ...
    ... Voor alle witte mensen geldt dat ze automatisch geprivilegieerd zijn.    ...

Hebben niet alle bevolkingsgroepen de neiging tot vooroordelen?
„Iedereen heeft die neiging maar sommigen meer dan anderen. Zwarten, migranten of vluchtelingen ondervinden er meer last van dan witten. ...

Wanneer maakte u voor het eerst kennis met racisme?
„Toen ik op mijn achttiende naar high school ging in het Amerikaanse plaatsje Normal in Illinois. ...

Eerder in Nederland had u dus van racisme niets gemerkt?
„In Nijmegen waar ik opgroeide waren in de verste omtrek geen zwarte mensen te bekennen. ... Het speelde niet echt een rol ...

Dus daar speelde het koloniale culturele archief dus helemaal niet?
„Ik zeg niet dat het helemaal niet speelde. Het was geen crisis in die tijd. Iedereen was een beetje aan het opbouwen. ...”

Dus dat koloniale culturele archief kan ook tijdelijk verdwijnen?
„Het manifesteerde zich niet zo. ....”

U wilt dat de curricula van de universiteit worden doorgespit op het koloniale verleden. Geldt dat ook voor harde natuurwetenschap?
„De totstandkoming van de moderne wetenschappen stond vaak onder invloed van de koloniale missie. ...”

De overheid heeft de term allochtoon afgeschaft. Wat vindt u ervan?
„Autochtoon en allochtoon waren zogenaamd het meest neutrale paar woorden voor echte en aangewaaide Nederlanders. Maar het zijn raciale termen die raciale processen oproepen. ...”

Uit een peiling blijkt dat driekwart van de Nederlanders Zwarte Piet wil handhaven, ook bij intochten. Wat vindt u daarvan?
„Dat is bewust handelen met de boodschap: dat multiculturele en softe dat willen we niet. Zo zijn wij en je hebt het er maar mee te doen als je hier wilt wonen. ... Het is soms pure wrok.”

Is etniciteit belangrijker dan het rijtje lesbisch, gay, biseksueel, transgender, interseksueel?
„Ja, ...”

Maar het niveau gáát toch naar beneden als je mensen uit achterstandsgroepen positief discrimineert?
„ ... Het is toch niet meer dan rechtvaardig dat dit gebeurt?
    ... een divers wetenschappelijk team komt tot betere onderzoeksuitkomsten. ”

Wat heeft uw eigen verblijf in Amerika bij u losgemaakt?
„Amerika heeft me echt de ogen geopend over wat hier normaal is en absoluut niet kan. ...”

Volgende, november 2016 (trouw.nl, 21-11-2016, door Petra Vissers):
  Gloria Wekker: 'Ik ben optimistisch, ook witte student wil verandering'

Een collegezaal met alleen witte studenten uit de middenklasse is 'pedagogisch onverantwoord', vindt Gloria Wekker. Bovendien veel minder leuk dan een klas vol mensen met verschillende culturele achtergronden. ... Het is veel spannender om les te geven, en te krijgen, in een klas met verschillende perspectieven op de werkelijkheid."    ...
    ...Voor de University of Colour was die term juist cruciaal. De sporen van de Nederlands koloniale geschiedenis zijn ook op de UvA terug te vinden, meent de groep, en dus moeten het curriculum en de universiteit gedekoloniseerd worden.    ...
    Door het gebrek aan diversiteit is het voor de ene student makkelijker om een diploma te halen dan voor de andere, schrijft de commissie. Wekker: "Het meritocratisch ideaal berust op een misverstand. ...
    ... beveelt de commissie aan dat de universiteit 'actief' mensen moet aantrekken met uiteenlopende achtergronden. Mocht dat niet lukken dan zouden sommige doelen bindend gemaakt kunnen worden. 'Bijvoorbeeld door middel van quota.' Wekker zou het liefst hebben dat het niet nodig is. "Maar als het zonder echt niet lukt, misschien moet het dan maar."
    De commissie stelt verder onder meer voor op elke faculteit vakken te ontwikkelen waarbinnen studenten leren wat de rol van gender, klasse en ras of etniciteit is in de samenleving en in de wetenschap.
    ... de boodschap van het werk dat Wekker onlangs publiceerde, waarin ze stelt dat het racisme diep zit in de Nederlandse samenleving ...

Dit mens is knots-kneiter-knettergek en een onovertroffen haatzaaier. Net als degenen die haar knots-kneiter-knettergekte en haatzaaierij verspreiden door haar toegang te geevn tot de media, en bovendien zijn diegenen levensgevaarlijk. De haatzaaier zelf verdient een opsluiten voor het verdere leven in een van de rest van de openbaarheid geïsolerde ruimte, en bij gebleken verzet hiertegem hetzelfde lot als dat van Osama Bin Laden.

Overigens geeft mevrowuw Wekker, zoals meestal in dit soort geallen, genoeg indicaties over de richting van waar de gekte vandaan komt (decorrespondent.nl, 05-02-2016, Gloria Wekker - Gastcorrespondent Racisme en gender ):
  ...    Dat terwijl ras ... zwarte en migrantenleerlingen naar de lagere, voortgezette schooltypes ... dirigeert.    ...

En (Vrij Nederland, 11-06-2016, door Greta Riemersma):
  'De boodschap is: ik ben wit, dus ik ben superieur'

En  (nrc.nl, 11-11-2016, door Maarten Huygen):
  ‘We moeten af van het idee dat witte mensen nu eenmaal slimmer zijn’

Geen enkele twijfel waar dit over gaat: het zwarte intellectuele onderpresteren. Keihard bewezen door alle niet-manipuleerbare gegevens uitleg of detail . Je kan nog zo veel zwarte technische en wetenschappers in je programma's stoppen, maar in het echt zijn ze er niet ('niet' staande voor: zo "nauwelijks" dat "niet" een goede afkorting is). De deuren van de bijeenkomsten van GroenLinks ...:

... en de deuren van de universiteit ... (Joop.nl, 28-03-2015, door Mitchell Esajas - Voorzitter van New Urban Collective uitleg of detail ):
  De universiteit is veel te wit

... staan voor zwarten nog veel extra wagenwijd open als voor de rest van wat er in Nederland woont. Alleen: ze komen er niet ... Niet bij de bijeenkomsten van GroenLinks, en niet bij de universiteit. Ondanks dat er voor hen speciaal een drempel naar beneden is aangelegd genaamd "diversiteitsbeleid", zodat ze nog makkelijker naar binnen kunnen glijden. Ze komen er niet, omdat ze niet bij de drempel aankomen. Ze kunnen niet genoeg presteren. Intellectueel uitleg of detail (herh.) en dientengevolge ook sociaal uitleg of detail .

Dat beseft mevrouw Gloria Wekker, gezien de citaten. En dat gloeit en brandt al zo lang in haar ziel, dat ze er knots-kneiter-knettergek van is geworden.


Addendum apr. 2017

Natuurlijk wordt dit soort rotzooi met graagte gereproduceed door anderen met dezelfde etnie. Hier eentje met een hartstikke witte moeder en zwarte vader die de eerste twintig jaar door het leven ging, grotendeels in Amsterdam, als Anna Steijn, maar scherp inzag dat je met een ander imago beter aan de bak komt en zichzelf omdoopte tot Anousha Nzume uitleg of detail :
  Na haar studie aan de Kleinkunstacademie speelde ze ...
   In 2000 stond ze in de finale van het Leids Cabaret Festival en in de jaren daarna speelde ze twee solovoorstellingen en ... Ze presenteerde enkele programma's voor NTR-radio en NET 5.
    Nzume roerde zich vanaf 2014 in de discussie rondom Zwarte Piet, waarbij ze pleitte voor aanpassing van de in haar ogen racistische karikatuur. In 2017 publiceerde ze het boek Hallo witte mensen over wit privilege en andere vormen van racisme.

Oftewel: een kleinkunst-opleiding en -carrière als achtergrond bij verreikende maatschappelijke problemen. Die zich kennelijk nu geroepen voelt als woordoerder van Wekker op te treden, met dit boek als resultaat (GeenStijl.nl, 23-04-2017, door Van Rossem uitleg of detail ):
  LIVEBLOG. Gemekker met Wekker bij #Buitenhof

De inhoudopgave als in de vorm van een wetenschappelijke verhandeling. Met als inhoud het programma van Gloria Wekker. Met ter illustratie nog wat meningen die daarbij horen:
  Ik dacht: polemiek! Debat! Jaaah, ik mag ook meedoen. Maar dat mocht helemaal niet - Anousha Nzume
Vriendelijke stem of niet, het thema is een regelrecht mijnenveld
Het is altijd lastig, wordt altijd persoonlijk, terwijl het dat in feite niet is. Jouw privilege is niet jouw schuld - Anousha Nzume 
Institutioneel racisme is geen mening. Het is een maatschappelijke realiteit -  Anousha Nzume 
Serieus: negen van de tien keer gaan ze ervan uit dat ik van het entertainment ben. Soms krijg ik niet eens een hand - Anousha Nzume 
Witte mensen zijn wit, dus ze weten niet hoe het is - Anousha Nzume 
Om eerlijk te zijn is mijn white fragility behoorlijk gekieteld - Sander Donkers [haar voormalige witte vriendje, red.]
Ik hoef jouw begrip niet. Ik wil gewoon gelijkwaardigheid. Ik wil aan die tafel -   Anousha Nzume

Dankuwel alstublieft ... Als u wit bent.
    Extra leuk die eerste kreet (Anousha was niet weg te slaan van de televisie) en de derde: "Wat jij ook zegt of doet of laat zien: ik heb altijd gelijk". De versie van Gloria Wekker luidt "Het is zo omdat ik voel dat het zo is". Oftewel: niet alleen de islam, maar ook de winti kent meerdere stromingen.

Eerst een bevestiging van hoe de politiek-correctheid to nu toe gereageerd heeft op de winti van Wekker (de Volkskrant, 08-12-2017, column door Elma Drayer):
  Vrijdenkersparadijs

... de recente ontwikkelingen binnen de antiracismebeweging. Naar mijn smaak gedragen de aanhangers ervan zich de laatste maanden even fanatiek, zelotisch en moreel verheven als ooit steile protestanten op pakweg Goeree-Overflakkee deden. ...
    De beweging kent zelfs al haar eigen heiligen. De Amsterdamse emeritus-hoogleraar Gloria Wekker, bijvoorbeeld. Haar naam wordt eerbiedig gepreveld, haar geschriften hebben langzamerhand de status van openbaringen waaraan niemand mag twijfelen. ...

En meteen maar de waarde ervan:
  ... niemand mag twijfelen. (Terwijl ze weinig meer bevatten dan hedendaagse varianten op de calvinistische erfzondeleer.)    ...

Met evenveel onderbouwing in de werkelijkheid.

Hetgeen deed denken aan een eerdere, en mogelijkerwijs eerste kritische opmeking in de richting van "de heilige" (de Volkskrant, 29-11-2017, column door Heleen Mees, econoom):
  Alles is racisme

In haar boek Witte onschuld - Paradoxen van kolonialisme en ras ... probeert Gloria Wekker de alomtegenwoordigheid van racisme in de Nederlandse samenleving aan te tonen.    ...
    Het eerste voorbeeld dat Wekker aanvoert in haar boek bewijst meteen hoe problematisch de term racisme is. Bij een speeltuin in Amsterdam valt een kind van de schommel. De eerste die komt toegesneld is een witte vrouw. Het kind dat huilt is ook wit.
    Als een zwarte vrouw komt aansnellen roept de witte vrouw 'haal haar moeder', denkende dat de gekleurde vrouw de oppas is. Maar de vrouw in kwestie blijkt de moeder van het kind dat is gevallen. Door een speling van de natuur heeft haar kind een veel lichtere huidskleur dan zijzelf. Wie hier, zoals Wekker, een bewijs van racisme in ziet, doet aan begripsvervuiling.     ...

En de rest van de "bewijzen" is nog erger.  Zoals bewezen door "Glora Wekker", loze praatjes, abjecte ideeën over wetenschap, een zwarte etnie, en toch een luxe-baantje krijgen.

En nu heeft uiteindelijk een privé-persoon de moeite genomen om te doen wat al die academische collega's van de zwart-Joodse mevrouw hebben nagelaten: haar werk met de sterke en generaliserende beweringen eens analyseren (geenstijl.nl, 20-12-2017, door Zentgraaff uitleg of detail ):
  Blogger sloopt bullshitwetenschap Gloria WekkerHoppa. Winnares van de Joke Simitprijs en de opperkloek van dom en deugend krijsvolk Gloria Wekker is eventjes he-le-maal uitmekaar getrokken door bloggert Russell's Teapot.
    Die heeft dus wel het godsonmogelijke geduld opgebracht om een paar boekjes en een stapel artikelen van de uiterst lichtbruine racebaiter uit te pluizen.
    Pak Teo vroeg zich af in zijn column: "hoe weet Gloria Wekker dat allemaal?" ...

'Pak Theo' is Parool-columnist Theodor Holman, die weinig last heeft van politieke-correctheid, en de voor de hand liggende vraag durfde opschrijven. 'Dat allemaal'slaan deop dat "400 jaar culureel erfgoed van slavernij", en hel hele begrip als haarfijn uit elkaar pluist als totale onzin (parool.nl, 12-12-2917, door Theodor Holman uitleg of detail):
  Hoe weet Gloria Wekker dat allemaal?

Gloria Wekker heeft de Joke Smitprijs gewonnen. Dat is een staatsprijs voor vrouwenemancipatie.
    Emeritus hoogleraar Gloria Wekker meent dat witte mensen (als je 'blanken' zegt, schijnt dat beledigend te zijn) zich altijd schuldig maken aan racisme, zelfs wanneer zij denken dat zij dat niet doen.
    Zij heeft daarvoor een redenering die ik niet geheel kan begrijpen, maar dat ligt ongetwijfeld aan mij.
    Haar redenering is, hopelijk juist samengevat, de volgende. Witte mensen hebben een zogenaamd 'cultureel archief' in hun hoofd. Daarin zit vierhonderd jaar koloniaal denken, dat ervan uitgaat dat wit superieur is aan zwart.    ...
    En stel dat witten zo'n cultureel archief hebben, dan moeten zwarten ook zo'n cultureel archief bezitten.
    Wat zit daar dan in? Vierhonderd jaar agressie omdat zwart zo lang als slaaf is behandeld en dus vierhonderd jaar is vernederd?
    Wat betekent dat dan?
    Dat zwart zich onbewust altijd de vernederde voelt, zelfs als hij vriendelijk wordt bejegend?
    Als ik beweer dat ik geen racist ben, zegt Gloria Wekker dat ik lijd aan 'kleurenblindheid'. Dan stelt ze: "Zijn het de witte mensen die kunnen beoordelen of racisme zich wel of niet voordoet in de samenleving? Of weegt de stem van degenen die het ondergaan zwaarder?"
    Tja, een retorische vraag. Misschien kunnen alleen zwarte mensen beoordelen of ze racistisch worden behandeld.
     Maar zo redenerend kunnen witte politiemannen terecht denken dat ze door zwarte jongens met agressie worden benaderd. Dat zit immers in het cultureel archief van die zwarte jongens omdat ze vierhonderd jaar vernederd zijn door witten.
    Waarom is de agressie van zwarte jongens in Amerika tegen andere zwarten groter dan van wit tegen zwart of zwart tegen wit? Die hebben toch, volgens Wekker, hetzelfde cultureel archief in hun hoofd?
    In Amsterdam wonen zo'n 270 nationaliteiten. Van wit tot zwart en alles daartussen­in. Allemaal verschillende cultureel archieven.
    Hoe weet je welke 'onbewust racisme' voortbrengen en welke niet?

Plop. En daar is het basisbegrip van de zwart-Joodse mevrouw verdwenen. Opgelost in een wolk van contradicties.
    Haar methodieken zijn dus onder handen genomen door iemand anders (uit het GeenStijl-artikel):
  ... na een beetje speurwerk blijkt: ze trekt haar hele verhaal uit haar dikke zwarte bipsch. Ze baseert haar stukjes op anekdotes, anekdotes die ze zelf verzint en Amerikaans broddelwerk, zonder ooit maar een keer in de buurt te komen van een serieuze wetenschappelijke bewering.
    Voorbeeldje: zo claimt ze dat het racisme is als ze door Oom Agent wordt opgepakt voor zwartrijden (hi, hi) en ander hilarisch kut en bijzonder onwetenschappelijk gedoe dat niks met een serieuze universiteit te maken heeft. Ook heeft meneer Theepot voor de grap wat bronnen nagecheckt, en wat blijkt: Wekker interpreteert de inhoud creatief, de inhoud gaat niet over Nederland of de bronnen bestaan helemaal niet.
    Dat is Stapelen van de eerste orde, wetenschappelijk fraudulent en een persoon op wie het morele kompas van de deugelite gericht is volledig onwaardig. ...

In het oorspronkelijke artikel staat dat de zwart-Joodse mevrouw klaagt over de witte mensen die lang doen over het uischrijven van haar boete wegens zwart-Joods-rijden. Dat geoell heeft een heel simpele, wel wetenschappelijke, verklaring : de zwart-Joodse mevrouw had haar emoties van haat en wraak op het niveau "tot in haar rasta's" staan, maar was machteloos dus de adrenaline spoot er aan alle kanten uit, en dat adrenaline zorgt voor een tijdelijke versnelling van het tijdsverloop in de hersenen, waardoor alles in de omgeving langzamer lijkt.
    Kijk, dat is nu wetenschap. Want te meten.
    De haat- en wraakgevoelens van de zwart-Joodse mevrouw dus ook een beetje. Op een indirecte manier.
    Enfin, GeenStijl beantwoordt ook nog een de vraag waarom deze zwart-Joodse beerput al zo lang mag rondlopen:
  ... Maarja. He. Niemand van de universiteitsbesturen of de systeemkranten durven er wat van te zeggen, want voor je het weet ben je een racist en dat is het Ergste Ooit.

En dan mag je nog blij zijn dat niet ook de "HOLOCAUST!!!" is langsgekomen, want de niet-zwart-maar-wel-Joodse meneer A. Grunberg stond er diezelfde dag wel weer op de voorpagina van de Volkskrant uitleg of detail mee te wapperen.

Maar niet getreurd ...Andere Joden schieten te hulp:

Let ook op die laatste vraag, wat betreft de wetenschappelijkheid van dit soort lieden: "Wilt u maar even bewijzen dat de maan niet van groene kaas is" ... Niveau "OJ Simpson is zwart - zwarten zijn zielig - dus, ergo, q.e.d.: OJ Simpson heeft het niet gedaan".Naar Haatzaaien, allochtoon , Creolen, cultuur , Allochtonen, respect  , of site home .