De Volkskrant, 05-04-2016, ingezonden brief van Piet Emmer, Leiden .2010

Slaven

De voorzitter van het Landelijk Platform Slavernij (Vonk, 2 april) stelt voor om in het vervolg alleen nog over 'tot slaaf gemaakten' te spreken en te schrijven en niet langer het woord 'slaven' te gebruiken. 'Niemand is immers als slaaf geboren.'

Dat laatste is apert onwaar. Overal in de wereld kwamen kinderen als slaaf ter wereld als hun moeder die status ook had. Dat was de eerste bron van slaven. Daarnaast vormen gevangenen, schuldenaren en wetsovertreders een tweede bron.

Welke achtergrond de slaven hadden die in Azi en Afrika aan de Europeanen werden geleverd, is onbekend, maar we kunnen aannemen dat beide groepen voor verkoop in aanmerking kwamen.

Met het begrip 'tot slaaf gemaakten' kunnen slechts die slaven worden aangeduid die maar een deel van het leven slaaf waren. We kunnen dus niet zonder het woord slaaf als we ook de aanzienlijke groep willen benoemen die de status van slaaf had gerfd.


Red.:  Naar Alfa-denken, orde, bronnen , Alfa-denken, orde , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]