De Volkskrant, 07-04-2016, ingezonden brief van Patty D. Gomes, historica, Amsterdam .2010

Gebruik waardevrije termen

Ik heb altijd gedacht dat alle mensen naakt werden geboren. Maar volgens Piet Emmer is dit niet het geval. Hij schrijft immers dat kinderen overal als slaaf ter wereld kwamen als hun moeder die status ook had (O&D, 5 april). Ik heb zelf nog nooit een baby met een kroon op het hoofd, of kettingen om handen en voeten ter wereld zien komen. Maar ja, dat kan mij zijn ontgaan, want ik ben geen professor.

Ik ben zelfs zo dom te denken dat de voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden met de oproep om voortaan het woord 'slaafgemaakten' te gebruiken in plaats van het woord slaven, juist een pleidooi heeft gedaan voor een zuiver taalgebruik dat recht doet aan wat er aan de hand was. Koningschap en slavernij zijn immers menselijke, sociale constructies die na de geboorte op basis van afspraak en dwang tot stand komen en niet op basis van een biologische ontwikkeling.

De verdere poging van Piet Emmer om het woord slaafgemaakten alleen te reserveren voor mensen die slechts een deel van hun leven slaaf waren, vind ik ook bespottelijk, want zij worden 'vrijgemaakten' en 'gemanimuteerden' genoemd. Termen die ook recht doen aan de werkelijkheid. Gemanimuteerden zijn mensen die tegen betaling aan het koloniale bestuur vrijgekocht konden worden, of zichzelf vrij konden kopen. Dit gebeurde in eerste instantie door eigenaren die hun geliefden en kinderen vrijkochten. Als deze vrijgemaakten (eigenlijk vrijgekochten) later ook kinderen kregen, werden deze vrijgeboren. Je had dus vrijgemaakten, vrijgeborenen en de blanken. Een zo objectief mogelijke weergave van de (slavernij)geschiedenis begint met het gebruik van waardevrije termen die ontdaan zijn van het eurocentrisch uitgangspunt.
Web:
Net ter wereld gekomen baby met een kroon op het hoofd


Red.:  De Afrikanen heben met houten zeeschepen Europa ontdekt ...Naar Alfa-denken, orde, bronnen , Alfa-denken, orde , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]