WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Termen: achterlijkheid

  Achterlijkheid
1, (wetensch.): Het verschijnsel van ernstig achterlopen op een ontwikkeling. 2, (cat.): Verboden woord. 3 (prakt.): Een term als bijvoeglijk naamwoord altijd, bewust of onbewust, geplakt voor "allochtone immigranten".

Toelichting:
Het bewust plakken wordt vrijwel exclusief gedaan door de enkele meer objectieve waarnemers te vinden buiten de normale media en de rest van de bestuurlijke elite - het onbewust plakken wordt vrijwel exclusief gedaan door de media en de rest van de bestuurlijke elite, als achtergrond bij hun pogingen om de verschijnselen van die achterlijkheid te verzachten, goed te praten, te faciliteren, enzovoort: Neef-nicht-huwelijken? Geen bezwaar voor allochtone immigranten  . Besnijdenis: Geen bezwaar voor/door allochtone immigranten  . Belediging van Nederlanders? Geen bezwaar  - Belediging van allochtonen? Discriminatie en racisme  .
    Enzovoort.
    Overigens geven de politiek-correcten het ook toe als je even goed kijkt - stel namelijk voor om alhier verblijvende illegalen uit te zetten, en de politiek-correcten komen met ellenlange litanie├źn over de onmenselijkheid van het lot dat illegalen en immigranten wacht in hun geboorteland. Daarmee zeggen ze bijna met zoveel woorden dat die landen barbaarse landen zijn. En dus dat de inwoners ervan barbaren zijn.
    En soms zelfs, als de nood heel erg hoog wordt, zeggen ze het direct (de Volkskrant, 10-01-2015, column door Arnon Grunberg

  Zelfcensuur

'Bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid, maar nooit zelfcensuur', aldus premier Rutte donderdag in Amsterdam. Die bewering is onjuist. Er bestaat geen cultuur zonder geboden en verboden, geen cultuur zonder zelfcensuur. Beschaving is voor een groot gedeelte zelfcensuur.    ...
    Maakt het een verschil of je de symbolen van de meerderheid ridiculiseert of van een minderheid die het moeilijk heeft?

Dit komt uit de mond van iemand bij wie het verdedigen van (im)migranten een regelcht door de genen is ingegeven (Grunberg is Joods en bij Joden zit het nomadisme dusdanig in de cultuur dat het verschil met "in de genen" marginaal is).  Dat wil zeggen dat je de uitdrukking: 'een minderheid die het moeilijk heeft' met iets ergens tussen het honderd- en duizendvoudige moet vermenigvuldigen. Oftewel: Grunberg geeft toe dat de moslims, want daar gaat het over, ergens in het gebied tussen hopeloos en totaal onoverkomelijk achterlijk zitten.
    Oh ja: hoe kan je zien dat het hier over moslims gaat? Dat is omdat Grunberg dit stukje heeft gecomponeerd naar aanleiding van de moord gepleegd door een aantal van deze achterlijken op de auteurs van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo, enkel en alleen omdat ze de culturele nederlaag  ten opzichte van het westen niet kunnen verdragen.
   En, toevalligerwijs van dezelfde dag, er kan nu zelfs een getal aan worden verbonden. Uit presteren op school en de rest van de maatschappij is af te leiden dat het door Grunberg gesignaleerde achterstand in IQ-punten uitgedrukt ergens rond de 20 moet liggen. En nu hebben we ook het niveau waarmee we moeten vergelijken: de gewone Nederlanders. Onderstaande column, verschenen in de rubriek "columnisten over 2015", is van de zeer gerespecteerde schrijver Peter Middendorp (de Volkskrant, 12-01-2015, column door Peter Middendorp):
  LVG

Overal zijn extreme partijen populair. Ook de PVV kan dit jaar na waarschijnlijk twee verkiezingen de grootste zijn. Daarom is het belangrijk naar de feiten te kijken, de verkiezingsuitslagen koel en rationeel te analyseren. ...

Oftewel: aan wat volgt is niets overdreven. Hier de relevante feiten:
  Eerst een vaststelling. 13,59 procent van ons heeft een IQ van 85 en lager. Deze mensen worden LVG'ers genoemd, licht verstandelijk gehandicapten. LVG'ers stemmen zonder uitzondering PVV.

Goed, het basis-niveau, dat van de gewone Nederlanders, is dus 85 en lager. En moslims presteren in ieder geval nog eens 20 punten lager dan deze gewone Nederlanders, volgens Arnon Grunberg. Het gemiddelde IQ van de moslim beweegt zich dus ergens in de regio van 60 tot 70 punten - binnen het bereik van de kwalificatie "debiel". Volkomen volgens de verwachting van wat een systeem van denken als de islam met de geest van een mens doet: debiliseren  .
    En dan blijft er nog een voorname groep over: de creolen. Dat kan op relativitische wijze afgehandeld worden. In de multiculturalistische en kosmopolitische ziel heersen twee principes: ten eerste: "Alle culturen zijn gelijk", en ten tweede: "Gekleurde mensjes moeten geholpen worden". Hier gaat het even niet over de contradictie tussen de twee, maar om het laatste. Met zijn verlengde: "Hoe zieliger, hoe meer ze geholpen moeten worden".
    Dat principe kan je toepassen op het verschijnen van immigrnaten op televisie. Dus: "Hoe zieliger, hoe meer ze geholpen moeten worden, dus hoe meer we ze moeten voorvoeren op televisie als zijnde normale mensen".
    Dit ging relativistisch aangepakt worden, dus eerst is er een maatstaf nodig. Dat zijn de Aziaten. Dat zijn ook immigranten.
    Nu kunnen we dus gaan meten: "Hoe vaak zie je een bepaalde immigrantengroep op televisie als 'normale mensen', ten opzichte van Aziaten?".
    De lezer kan het experiment zelf uitvoeren, door voor de buis te gaan zitten en het aantal van de te onderzoeken groep tellen tot de volgende Aziaat die je ziet. In Nederland is dat voor negers een getal boven de 10. Tegenwoordig zijn zelfs de reclames zonder negro├»de type zeldzaam.
    Oftewel: de kosmopolitische en multiculturalistische elite die de televisie vult, acht negers 10 en meer keren zo sneu en zielig als Aziaten.
    Ruimschoots in het bereik van achterlijkheid.


Naar Termen, achterlijkheid  , Literatuur, Bochara  , Algemeen overzicht  , of site home  .