De Volkskrant, 30-08-2011, door Shantie Ramlal-Jagmohansingh, bestuurskundige. .2011

Geef AziŽ partij met allochtoon talent

Wereldwijde rat race  | Om gelijke tred te houden met AziŽ, moet het Westen, ook Nederland, het eigen allochtone potentieel optimaal benutten.

Tussentitel: Niet alleen Chinezen, ook Hindoestanen zijn goed geintegreerd met behoud van cultureel erfgoed

Steeds vaker horen we dat kinderen te veel gepamperd worden. Kinderen zijn door overmatige zorg en hygiŽne vatbaar voor ieder schimmeltje, met allergieŽn tot gevolg. Het rugzakjesdrama, met bureaucratische indicatiestellingen, leidt tot scholen die de toenemende instroom van leerlingen met een handicap niet aankunnen. Kinderen worden te snel de lucht in geprezen, waardoor zij een buitenproportioneel beeld hebben van eigen kunnen. Scholieren volgen weerbaarheidstrainingen om de overgang van de basisschool naar de middelbare school beter aan te kunnen.

Op 19 augustus was er heel ander nieuws over een groep jongeren van nu: de tweede generatie Chinese Nederlanders. Uit SCP-onderzoek bleek dat zij bijzonder goed presteren op verschillende vlakken, vaak beter dan de autochtonen, en dat dit is te danken aan het tegenovergestelde van pamperen. De Volkskrant schreef het succes van de tweede generatie terecht toe aan de ouders. Het loont om streng en veeleisend te zijn en waarde te hechten aan onderwijs, hard werken en presteren.

Deze twee typen berichten zijn tekenend voor wat er aan de hand is in de wereld: de verwarring van het Westen en de opkomst van AziŽ.

Beschavingen ontwikkelen zich in een sinusbeweging. Zij stijgen tot grote hoogten en dalen daarna om na een aantal eeuwen geleidelijk weer omhoog te klimmen. De beschaving die het voorrecht heeft in de stijgende lijn te verkeren, is op haar hoogtepunt verslaafd aan de macht. Wanneer de natuurlijke neergang inzet, bestaat er een grote tegenzin de macht uit handen te geven of zelfs maar te delen. In plaats van zich voluit te richten op de blijvende groei van het land, kiest men er voor de veranderingen in de rest van de wereld te negeren. Het land keert zich naar binnen en steekt te veel energie in kwesties die voor de ontwikkeling van het land onbelangrijk zijn.

Zo zijn de gemoederen in Nederland behoorlijk beziggehouden door islamisering, de nadelen van niet-westerse immigranten, strijd tegen terrorisme, achterstanden onder allochtonen en het mislukken van de multiculturele samenleving. Daaraan kun je zien dat ook Nederland te veel naar binnen dreigt te keren. Tegelijkertijd is AziŽ hard bezig met economische en culturele ontwikkeling, welvaartsgroei en binnenlandse hervormingen.

Dat er een wereldwijde machtsverschuiving zal plaatsvinden is evident. Dit hoeft niet problematisch te zijn als de wereldmachten daardoor meer in balans komen. Een mogelijk toekomstscenario: In het nieuwe tijdperk spreekt men niet alleen van verwestersing om aan te duiden dat een land zich succesvol ontwikkelt, maar ook van veroostersing. Surajbalisingh is dan een normale voornaam en niet langer exotisch en onuitspreekbaar. De qipau en sari zijn naast westerse jurken gangbare kledingstukken voor vrouwen wereldwijd. Talen als Mandarijn-Chinees, Hindi en Urdu zijn prestigetalen en worden naast het Engels gehanteerd op internationale wetenschappelijke bijeenkomsten. Een renaissance van kunst en cultuur uit Aziatische landen prikkelt de wereld. Het westerse schoonheidsideaal is niet meer dominant maar bestaat naast het oosterse schoonheidsideaal. Waarden als het belang van de familie en solidariteit bestaan naast de vrijheid van het individu. In het onderwijs wordt voor de westerse oudheid evenveel ruimte gereserveerd als voor de Aziatische klassieke oudheid.

Maar het kan ook anders lopen. Dan spreekt men in het nieuwe tijdperk alleen van veroostersing om aan te duiden dat een land zich succesvol ontwikkelt. Surajbalisingh is dan een normale voornaam, in tegenstelling tot Jan-Jaap dat wordt verhaspeld tot Jayant. Varianten van de qipau en sari bepalen wereldwijd het straatbeeld, de winkeletalages en de modebladen. Chinees en Hindi worden standaard gehanteerd op wetenschappelijke conferenties. Een renaissance van kunst en cultuur uit Aziatische landen neemt de wereld over. Het westerse schoonheidsideaal maakt plaats voor het oosterse.

Een verschuiving die de wereldmachten meer in balans brengt, kan de maatschappij interessanter, rijker en completer maken. Maar dit is niet het geval als de balans doorslaat. Mensen die het kolonialisme aan den lijve hebben ondervonden, weten hoe ingrijpend de gevolgen daarvan kunnen zijn. Het is dus belangrijk nu actie te ondernemen.

Een van de belangrijkste factoren die Nederland kan inzetten om de wereldwijde rat race bij te houden, is zijn multiculturele human capital. Vooral in de grote steden biedt de multiculturele samenleving kansen, in de vorm van de tweede en derde generatie allochtone jongeren. Zij doen het relatief goed. Chinese jongeren zijn geen uitzondering. Ook Hindoestanen zijn sociaal-economisch goed geÔntegreerd, met behoud van cultureel erfgoed.

Deze allochtonen vormen de midden- en hogere klasse van de toekomst. Niet alleen materieel en financieel, maar ook cultureel. Van huis uit leren zij meerdere werelden kennen. En precies dat hebben we nodig met de opkomst van grootmachten in AziŽ. Juist deze jongeren, die waarde hechten aan hun achtergrond maar zich toch Nederlander voelen en hier hun toekomst zien, kunnen gemakkelijker dan anderen verbindingen leggen met de opkomende grootmachten, en zijn in staat kansen te creŽren voor de blijvende groei van Nederland.


IRP:   Misverstand: "goed geÔntegreerd met met behoud van cultureel erfgoed" is contradictie (oxymoron). Bedoeld: "Zijn niet geÔntegreerd met behoud van niet-overlastgevendheid"

 

Dan spreekt men in het nieuwe tijdperk alleen van veroostersing om aan te duiden dat een land zich succesvol ontwikkelt. Surajbalisingh is dan een normale voornaam, in tegenstelling tot Jan-Jaap dat wordt verhaspeld tot Jayant.

Zou zo maar kunnen. Corruptie wordt weer de manier om zaken te doen, de maatschappij wordt heringedeeld in kasten, de vrije liefde wordt vervangen door uithuwelijken, en de koeien worden uit de stallen gehaald en mogen als heiligen over de straten van de grote steden wandelen.

 

Reden voor stuk: etnische trots na chinese stukNaar Cultuur, gelijkheid , Albanese cultuur , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]