WERELD & DENKEN
 
 

Ode aan de islamitische cultuur

Door blanke extremisten wordt wel de term "westerse beschaving" gehanteerd, maar iedereen met enig zicht op de loop van de geschiedenis weet: de Beschaving komt uit het Midden-Oosten. Ten eerste dus de Joodse cultuur, wier prestaties hier nauwelijks toegelicht hoeven worden, helder als ze uitgedragen worden door de orthodoxen onder hen.

Maar de Joodse cultuur is nooit een massa-cultuur geworden.

Dat voorrecht heeft de geschiedenis voorbehouden aan één van haar erfopvolgers: de islamitische cultuur, kortweg: de Islam.

Die nu ook in invloedrijke mate de Europese en Nederlandse kust heeft bereikt:Alwaar ze te maken heeft gekregen met de onbeschaafdheden en kwaden van de westerse cultuur.

En omdat bij bestaan van zo veel kwaad, het goede nooit genoeg bezongen kan worden, hier een ode aan die islamitische cultuur:

  13 redenen waarom de islam een voorbeeld is voor allen


Dit is de keuze van de redactie:

1   De islam heeft geen enkel probleem met andersdenkenden - ieder deugend mens komt in dezelfde hemel.
2   De moslim past zich altijd instantaan aan aan de mores van zijn omgeving.
3   Een moslim zal nooit aan anderen eisen stellen.
4   Een moslim zal nooit zijn geloof opdringen aan anderen middels klederdracht.
5   Een moslim zal nooit zijn geloof opdringen aan anderen door middel van gebouwen, laat staan pompeuze of protserige gebouwen
6   Een moslim zal het standpunt van anderen altijd meteen erkennen als gelijkwaardig aan de zijne.
7   Een moslim zal een ander meteen gelijk geven als die ander gelijk heeft, vooral als het om ethische of religieuze zaken gaat.
8   " 's Lands wijs, 's lands eer" is iets dat in de islam ingebakken zit.
9   Een moslim zal nooit en te nimmer vrouwen behandelen als zijnde minderwaardig.
10   Het staat een ieder vrij de islam te verlaten en te gaan getuigen van een nieuw geloof.
11   Het gevoel voor humor van moslims is legendarisch.
12   Vrijheid van meningsuiting? U gaat uw gang maar. Volgens de islam.
13   Geen groter vreugde dan samenleven met aanzienlijke moslimminderheden. Vanzelfsprekend, want "Islam' betekent "Vrede"


En u kunt er zelf vast veel meer bedenken.


Het dus niet anders dat met deze prachtige mensen aan het voorfront der beschaving, de mensheid een paradijselijke toekomst tegemoet gaat.


Wie meer wil weten over dit culturele hoogtepunt, klik op de link hier uitleg of detail en degene in de erbij verschijnende lijst rechts ervan.


Naar Cultuur, gelijkheid  , of site home  .

 

25 jun.2016