De Volkskrant, 30-12-2010, column door Arnon Grunberg

29 dec.2010

Stok

In de Volkskrant van gisteren schetst Martin Janssen hoe het Europese antisemitisme naar het Midden-Oosten werd geŽxporteerd.
    In De zaak 40/61 citeert Harry Mulisch antisemitische artikelen uit de Egyptische en de Jordaanse pers. De veelal door de staat gecontroleerde Arabische media hebben al decennia moeite onderscheid te maken tussen kritiek op de staat IsraŽl en fanatiek antisemitisme. Daarin, en niet zozeer in de islam, moet een belangrijke oorzaak worden gezocht van het wijd verspreide antisemitisme in de Arabische wereld.
    Dat in Europa achter anti-Amerikanisme soms antisemitisme schuilgaat, zoals Janssen stelt, is eveneens juist.
    Janssen overdrijft als hij stelt dat het nieuwe antisemitisme 'in Europa overal van zich laat horen'.
    Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat achter veel zorgen over hedendaags antisemitisme het verlangen schuilgaat om de ene bevolkinggroep als stok te gebruiken om de andere mee te slaan.
    Ik weiger die stok te zijn.
Naar Cultuur, gelijkheid , Albanese cultuur , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]