De Volkskrant, 16-04-2011, ingezonden brief van N.R.Waas .2011

Ritueel slachten, tussen geloof en wetenschap

Boekenoogen (O&D, 14 april) heeft groot gelijk. Er gebeuren zoveel dier-onvriendelijke, zoniet dieronterende dingen ten bate van de mens dat ik niet begrijp hoe men iets durft te zeggen over ritueel slachten.

Wij Nederlanders lopen als zombies overal achteraan. Als het 'in' is heeft iedereen er een mening over (en bij voorkeur dezelfde).

Misschien dat Thieme recht van spreken heeft omdat ze respectvol met de dieren omgaat en geen gebruik maakt van dieren die lijden onder de bio-industrie, legbatterijen et cetera. Maar zeker 95 procent van de Nederlandse bevolking heeft dat recht niet omdat zij hiervan wel gebruik maakt. Hoe zou men overigens aan bijvoorbeeld hertenbout komen? Zou schieten diervriendelijk zijn? Wat een hypocrisie! Kijk eens in uw hart/hoofd of er toch geen discriminatie bij betrokken is.

 
Naar Cultuur, gelijkheid , Albanese cultuur , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]