Volkskrant.nl, OPINIE - Jean Wagemans − 14/03/13, 10:31 2 mrt.2013

'Verbod of niet, besnijdenissen gaan dus gewoon door'

Columnist Jean Wagemans analyseert de discussie over een mogelijk verbod op besnijdenis bij jongens, en snapt waarom er in Nederland op zoveel terreinen wordt gedoogd.


In het actualiteitenprogramma Brandpunt ging het afgelopen zondag over het al dan niet invoeren van een verbod op jongensbesnijdenis. Zo op het eerste gezicht een zeer beladen onderwerp.

Maar tot mijn verbazing viel er tijdens het programma geen enkel onvertogen woord. Voor- en tegenstanders van het verbod legden in alle rust hun argumenten op tafel. Het leek wel een uitzending in de zendtijd van de redelijkheid.

Niet dat deze constructieve uitwisseling van gedachten de oplossing van het verschil van mening over jongensbesnijdenis ook maar een stap dichterbij heeft gebracht. Daarvoor liggen de ingenomen standpunten veel te ver uit elkaar. Bovendien, en dat is in zulke gevallen cruciaal, ontbreekt er een criterium op basis waarvan de argumenten van de voor- en tegenstanders tegen elkaar kunnen worden afgewogen.

Principieel en pragmatisch
Zo bracht een voorstander van het verbod tijdens het programma een principieel argument naar voren. Volgens hem is een besnijdenis een niet medisch noodzakelijke ingreep bij niet wilsbekwame kinderen. Het mag daarom gewoon niet plaatsvinden, ook niet onder medische begeleiding.

Maar er kwamen ook artsen aan het woord die pragmatisch redeneren. Ze helpen bij het uitvoeren van besnijdenissen, omdat die anders op de spreekwoordelijke keukentafel zouden plaatsvinden. Zo voorkomen ze dat er medische complicaties optreden. En dat is toch precies wat een arts behoort te doen?

Besnijdenisboot
Deze afweging tussen principiŽle en pragmatische argumenten is niet de enige waarvoor een ultiem beslissingscriterium ontbreekt. Want stel nu dat de wetgever van mening is dat de rechten van het kind prevaleren op de vrijheid van godsdienst en het verbod er komt. Stopt dan ook de praktijk van de jongensbesnijdenis?

Natuurlijk niet. Enkele tegenstanders van het verbod opperden in het programma het idee van een besnijdenisboot, waar de pasgeborenen en hun gezinsleden met een helikopter naar toe zouden worden gevlogen.

Gedoogbeleid
Dus als het verbod er niet komt, dan gaan de besnijdenissen door, en als het verbod er wel komt, dan gaan de besnijdenissen ook door. Ik geloof dat ik zo langzamerhand begin te begrijpen waarom er in Nederland op allerlei terreinen een 'gedoogbeleid' is gevoerd.

Jean Wagemans is filosoof en universitair docent argumentatietheorie.


Red.:  Naar Menswetenschappen, regels , Menswetenschappen, huidig , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht , of site home

[an error occurred while processing this directive]