De Volkskrant, 07-07-2012, ingezonden brieven .2010

Jongensbesnijdenis is kindermishandeling

Jongensbesnijdenis is een vorm van kindermishandeling. Met deze uitspraak van een Keulse rechtbank is Yoram Stein het niet eens (O&D, 4 juli). Dat kan. Wat niet kan, is dat hij ter verdediging van zijn stelling - 'indoctrinatie' door ouders (en geestelijken) is goed voor het kind - een beroep doet op Spinoza. Spinoza is nu juist de man die al zo'n 350 jaar geleden de moed had stelling te nemen tegen de indoctrinatie waarmee religies inspelen op de angsten van mensen met onwaarheden en valse beloftes. Op dit soort denkbeelden staat niet meer de verbanning uit de gemeenschap. Nu is de beurt aan gelovigen om hun tradities tegen het licht te houden en schending van mensenrechten - zoals snijden in het lichaam van een baby - af te schaffen. Als deze jongetjes volwassen zijn, kunnen zij zelf oordelen. Misschien kiezen zij alsnog voor de geborgenheid van een religie.

J. de Savornin Lohman, emeritus-hoogleraar jeugdbescherming en jeugdhulpverlening UvASinterklaas

Dat wat iedere cultuur in stand houdt, volgens Yoram Stein, is overdracht en daarvan zou jongensbesnijdenis het symbool zijn. Het is zijn argument om de besnijdenis in stand te houden. Kunnen er geen andere symbolen voor in de plaats komen die minder bloederig en primitief zijn? Hetzelfde geldt trouwens voor het ritueel slachten. Juist dat strikt vasthouden aan gebruiken die vroeger misschien zin hadden, maar nu volkomen uit de tijd zijn, schept de sfeer waarin het zogenaamde nieuwe athe´sme ontstaat. Dat kunnen fundamentalistische gelovigen door hun eigen onverzettelijkheid en gebrek aan aanpassingsvermogen zichzelf verwijten en niet de ander, zoals Yoram Stein doet.
    Jongensbesnijdenis en in het verlengde daarvan meisjesbesnijdenis - ook cultuuroverdracht in de zin van Yoram Stein - is wreed en past niet in de huidige cultuur, die beter kan worden overgedragen door zachtzinniger symbolen als vieringen waarbij mensen elkaar trouw beloven of een eed afleggen om de waarheid te spreken of voor mijn part een midzomerfeest houden of Sinterklaas vieren. Allemaal overdracht van cultuur. Ik begrijp niet dat de aantasting van de lichamelijke integriteit iets met godsdienstvrijheid te maken heeft. Gelukkig is de Keulse rechter van gelijke mening, een stap in de goede richting.

Netty van Lookeren Campagne, AmsterdamOverdrijving

Yoram Stein is boos dat een Keulse rechter jongensbesnijdenis aanmerkt als kindermishandeling. Het is echter heel normaal dat via wetgeving en rechterlijke uitspraken grenzen worden gesteld aan het handelen van burgers, dat al dan niet religieus is gemotiveerd. Bij besnijdenis is onder meer de onschendbaarheid van het lichaam in het geding. Zo stelt de Ca´ro Declaration on Human Rights in Islam: net als gedurende het leven dient ook na de dood de integriteit of onschendbaarheid van het lichaam te worden gegarandeerd. Over wat dat concreet inhoudt, kun je van mening verschillen, maar om te doen alsof de nieuwe athe´sten met een veroordeling van jongensbesnijdenis via de rechter het ganse geloof willen verbieden, is overdreven. Het artikel staat vol overdrijvingen en dat verzwakt Steins pleidooi. Zo stelt hij als voorbeeld van het afnemende begrip voor religieuze minderheden: een christelijke ambtenaar moet niet zeuren maar gewoon het homohuwelijk voltrekken. Je kunt het ook anders formuleren: een ambtenaar die huwelijken wil voltrekken (dat is een keuze, geen plicht) zal allen die voor de wet mogen trouwen gelijk behandelen en dus niet zelf bepalen wie hij wel en niet wenst te trouwen. Zou Stein het accepteren als de ambtenaar, al dan niet religieus gemotiveerd, geen moslims of joden wil trouwen? Ook stelt Stein dat de SGP vrouwen verkiesbaar moet stellen. Dat is echter niet het geval. De SGP mag vrouwen niet verbieden zich verkiesbaar te stellen.
    Het is veel vruchtbaarder wanneer Stein zelf de grenzen verkent en niet overdrijft om zijn gelijk te halen. Welke grenzen ziet hij aan de religieuze vrijheden in een seculiere maatschappij? Door daar open over te schrijven wordt begrip gekweekt voor de werkelijke dilemma's en recht gedaan aan verschillende visies. En daarbij zal blijken dat de in het artikel zo sterk benadrukte tweedeling in gelovigen en athe´sten veel genuanceerder is dan Stein schetst.

Gerard Mensink, Utrecht


 


Naar Cultuur, gelijkheid , Albanese cultuur , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]