De Volkskrant, 12-07-2012, ingezonden brief van Yoram Stein, Amsterdam .2010

Besnijdenis

Ron Ritzen stelt dat circumcisie een vorm van verminking is en daarom indruist tegen de mensenrechten (O&D, 10 juli). Ten onrechte suggereert Ritzen dat de Keulse rechter, die onlangs oordeelde dat jongensbesnijdenis kindermishandeling is, dit radicale standpunt van hem zou delen. De Keulse rechter vond het immers wel prima dat een arts de voorhuid verwijdert van een volwassen man die uit vrije wil ervoor kiest om zijn religieuze traditie te volgen. Als circumcisie een vorm van verminking zou zijn, zou een arts deze operatie ook niet bij volwassenen mogen uitvoeren, evenmin als een arts zonder medische redenen een kleine teen mag amputeren. Hieruit blijkt wel dat zelfs de antireligieuze Keulse rechter niet zo ver gaat om circumcisie zonder meer gelijk te stellen aan verminking.
    Volgens Ritzen is het onzin dat de beslissing van de Keulse rechter past in de antireligieuze mode die vooral sinds 11 september 2001 is gaan overheersen. Zijn argument hiervoor is dat de wet die kinderen beschermt tegen verminking wortels heeft in een wet uit 1957. Maar waarom is die wet uit 1957 dan niet al veel eerder toegepast om jongensbesnijdenis tegen te gaan? In Duitsland werden de afgelopen 55 jaar duizenden kinderen besneden, maar niemand protesteerde. Hoe verklaart Ritzen dat?
    Volgens Ritzen heerst er geen anti- maar een te pro-religieus klimaat. Wat hem betreft mag de staat de vrijheid van religie nog veel verder aan banden leggen. Dat is slecht nieuws voor de religieuze minderheden in Nederland.Naar Cultuur, gelijkheid , Albanese cultuur , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]