De Volkskrant, 03-06-2010, door Ron van der Wieken en Roos van der Wieken-de Leeuw cardioloog en arts .2010

Besnijdenis essentieel  voor Joods zelfbeeld

De KNMG komt niet met steekhoudende getallen over complicaties bij besnijdenis van jongens.

Tussentitel: KNMG stelt besnijdenis van mannen en vrouwen gelijk

Joden besnijden hun zoons op de achtste levensdag sedert ongeveer drieŽnhalf duizend jaar. Zij doen dat omdat het opgedragen wordt in Genesis als teken van toetreding tot het Verbond tussen God en het Joodse volk.
    De KNMG wil graag dat wij daar mee ophouden. De argumenten zijn dat er inbreuk wordt gemaakt op de integriteit van het kind en dat er complicaties kunnen optreden.
    Het is onloochenbaar dat de boreling geen toestemming wordt gevraagd voor de ingreep. Dat geldt ook voor heel wat andere zaken die de ouders beslissen zonder het kind daarin te kennen en die verstrekkende gevolgen hebben voor het kind: voeding, schoolkeuze, inenting, zaken die in principe het belang van het kind op het oog hebben, maar ook echtscheiding waarbij het belang van het kind volledig ondergeschikt is. Dat is een beslissing van ouders waarin kinderen meestal niet gekend word en, en die kinderen weliswaar geen fysieke maar wel bijna altijd een enorme psychologische schade berokkent. En dat komt duizenden malen vaker voor dan besnijdeniscomplicaties. Heeft de KNMG zich daar al tegen gekeerd?
    De besnijdenis als religieuze handeling heeft in het jodendom een essentiele, positieve betekenis en hoort bij de zaken die ouders voor hun kinderen kunnen beslissen. En het nalaten ervan heeft minstens zo veel invloed op het kind. Dus vanuit onze Joodse religieusculturele visie dient de inbreuk op de fysieke integriteit van het kind een wezenlijk doel, namelijk de vorming van een positieve identiteit.
    Dan de complicaties. In handen van speciaal daartoe opgeleide mohalim, rituele besnijders, treden er zelden fysieke complicaties van de ingreep op, al zijn ze niet totaal uitgesloten. Blijvende schade is echter uiterst zeldzaam. Wanneer de besnijdenis op de achtste levensdag wordt uitgevoerd lijkt er ook geen sprake van psychische schade. Sommige moslimgroeperingen besnijden echter in het derde of vierde levensjaar en dan lijkt de kans op ongewenste psychische gevolgen meer voor de hand te liggen.
     Het stuk van de KNMG bevat geen steekhoudende getallen van complicatie-incidentie en maakt twee kardinale fouten.
    In de eerste plaats stelt het mannen- en vrouwenbesnijdenis gelijk. Het laat in ieder geval na om duidelijk te stellen wat de verschillen zijn. Bij de vrouwenbesnijdenis in haar ernstigste vorm is functieverlies het doel van de ingreep, namelijk het verlies van de genotsfunctie. Daarbij is er frequent sprake van ernstige urologische klachten. Bij de mannenbesnijdenis echter wordt een flard van de voorhuid verwijderd, waardoor de functies van het mannelijk geslachtsdeel geen van alle worden aangetast. Het in een adem noemen van deze twee ingrepen is tendentieus en onwetenschappelijk.
    Ten tweede wordt in het KNMG-artikel in alle toonaarden beweerd dat , besnijdenis geen preventieve werking voor ziektes heeft. Allerlei referenties worden aangehaald. Maar het belangrijkste en meest recente artikel in dit verband, van Tobian c.s in the New England Journal (360:12981309, 26 maart 2009), een van de meest gezaghebbende medische bladen ter wereld, geschreven door medewerkers van Johns Hopkins in Baltimore en het National Health Institute in Bethesda MD in de Verenigde Staten (twee topinstellingen), wordt niet aangehaald. In dat artikel wordt aan de hand van een grote groep mannen bewezen dat de besnijdenis een zeer significante protectie geeft tegen infectie van het hiv-virus, het Herpesvirus en het humaan Papilloma virus. Dat laatste virus speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van het cervixcarcinoom bij vrouwen.
    Wat heeft de KNMG bewogen om deze ondoordachte en slecht onderbouwde stelling te betrekken? Zijn er geen belangrijker medische problemen? Het lijkt erop dat de KNMG mee heult met de tijdgeest waarbij men tracht te scoren door minderheidsgroeperingen op de korrel te nemen. De KNMG tracht zonder overtuigende medische redenen een eenheidsworst te creŽren.
     Dat er groepen zijn die soms al duizenden jaren hun identiteit vorm geven volgens principes die niet door iedereen gedeeld worden, past niet in het protocol van de KNMG, maar wel in dat van het Joodse volk.
 

De Volkskrant, 03-06-2010, ingezonden brief van Paul de Jong, Woerden

Besnijdenis

Hoe is het mogelijk dat weldenkend mensen kunnen betogen dat een positieve identiteit gevormd zou mogen worden door van een weerloos kind van acht dagen oud een stuk af te snijden (Opinie & Debat, 3 juni)? Mijn verstand staat hierbij stil.
 


Naar Cultuur, gelijkheid , Albanese cultuur , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]