nederlandbekendkleur.nl, 16-05-2011. uitleg of detail .2010

Kristallnacht herdenking 1938 - 2008, 9 november 2008

Sinds 1992 organiseert de stichting Nederland Bekent Kleur de Kristallnacht-herdenking in Amsterdam. Bij de herdenking in 2008 was er een optreden van de band Caspian Hat Dance en een interview met Rene Boer (22) van de Universitaire activisten en Mirjam Ohringer (84) van de Stichting Vriendenkring Mauthausen. Sprekers waren verder Ed van Thijn (oud-minister van Binnenlandse Zaken), Mohammed Rabbae (oud-Tweede Kamerlid) en René Danen (voorzitter Nederland Bekent Kleur).

Bekijk ook de toespraken van Ed van Thijn (oud-minister van Binnenlandse Zaken) en Mohamed Rabbae (oud-Kamerlid) of zie het verslag van RKK op Radio1. Hieronder kun je ook klikken op de reportages van het NOS-Journaal en AT5-Nieuws.


De Kristallnacht

Op 9 november 2008 is het precies 70 jaar geleden dat de Kristallnacht plaatsvond in Nazi-Duitsland. De Kristallnacht was een georganiseerde gewelddadige aanval tegen Duitse joden in de nacht van 9 november 1938. Op massale schaal werden synagogen in brand gestoken, winkels en bedrijven verwoest, huizen, scholen en begraafplaatsen beklad, en bijna honderd Joden vermoord. De door de Nazi’s bedachte term Kristallnacht verwijst naar het vele glaswerk dat werd vernield.

Het is belangrijk om te begrijpen dat het niet om een spontaan ontstane situatie van xenofobie ging maar om van bovenaf georganiseerde treiterijen met als doel Joden te bewegen het land te verlaten. Het was een georganiseerde explosie van geweld gevoed door toenemende spanningen, pesterijen en verbodsbepalingen tegen Joden. Joden werden eerder al stelselmatig uit het Duitse openbare leven geweerd door ze uit te sluiten van onderwijs en arbeid.

Uiteindelijk werd na de Kristallnacht besloten tot gedwongen ‘verhuizing’, deze verdrijving bracht grote vluchtelingenstromen op gang, ondermeer naar Nederland, waar de Joden werden opgevangen in het daarvoor gebouwde vluchtelingenkamp Westerbork. In 1942, slechts negen jaar nadat ze aan de macht zijn gekomen, besluiten de nazi´s definitief tot algemene uitroeiing van minderheden. Miljoenen doden zijn het gevolg, naast Joden ook honderdduizenden homoseksuelen, zwarten, Roma en Sinti (zigeuners), communisten en religieuze minderheden.


Kristallnacht "in het licht van vandaag"

Centraal in de herdenking staat de link tussen verleden en heden. Met als belangrijke les om niet weg te kijken, maar stelling te nemen. Het belang hiervan is sinds 11 september 2001 en met de opkomst van nieuwe rechtspopulistische partijen in de Tweede Kamer nog groter geworden. Helaas juist in ons land: Nederland is gedegradeerd van ambassadeur van tolerantie, tot land van intolerantie. Volgens Amnesty International en de Monitor Racisme is er een duidelijke toename van verbaal en fysiek geweld tegen ‘migranten’.

De Raad van Europa waarschuwt dat Nederland aan de top staat in Europa wat betreft de groeiende islamofobie, ook de stelselmatige bagatellisering hiervan baart de rapporteurs grote zorgen. Ook komen nog steeds mensen naar Nederland die vluchten voor oorlog, armoede en geweld, maar uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederland een zeer restrictief vluchtelingenbeleid heeft en de behandeling van vluchtelingen steeds vaker in strijd met de mensenrechten is.

Na 70 jaar is er nog steeds behoefte om de Kristallnacht te herdenken Juist nu we in het dagelijks nieuws steeds meer horen over inhumane vluchtelingenopvang; openlijke stigmatisering van minderheden (‘Achterlijke Moslims’, ‘Marokkaanse Kolonisten’), de roep om Moslims ‘het land uit te zetten’; en de recente plannen om Antilianen en Marokkanen te onderwerpen aan “racial profiling” (criminaliteit aan etniciteit koppelen). We moeten ons dus niet alleen in algemene zin uitspreken tegen racisme, maar lessen trekken uit het verleden.

9 november is een uitgesproken moment om het verleden te herinneren en gezamenlijk te protesteren tegen iedere vorm van racisme. Juist in een tijd van economische crises en onzekerheid zijn mensen vatbaar voor tweedeling en zondebokvorming. We roepen daarom juist nu op voor solidariteit en verdraagzaamheid. Ongeacht afkomst; zwart, wit, Moslim, Jood, vluchteling: in Nederland is iedereen welkom.


Red.:   In cultuur_multiculturalisme_cultuurverraad_bleich_bronnen

 

Naar Alfa-denken, orde, bronnen , Alfa-denken, orde , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]