De Volkskrant, 16-10-2013, van Ad Bloemendaal 2010

IsraŽl weet hoe het werkt: kernwapens hou je geheim

Tussentitel: Netanyahu is ervan overtuigd dat Iran alleen 'cosmetische concessies' zal doen

IsraŽl hoopt op succes in GenŤve, maar heeft er geen enkel vertrouwen in. Het defensiekabinet kwam gisteren met een unanieme verklaring, waarin het eist dat Iran zijn 'nucleaire wapenprogramma' volledig ontmantelt. Pas als dat is gebeurd, mogen de sancties worden opgeheven. .

IsraŽls eisen gaan een stuk verder dan wat de VN-Veiligheidsraad van Iran verlangt. De Raad wil dat Teheran een eind maakt aan alle uraniumverrijking en aan de ontwikkeling van raketten die atoomwapens kunnen vervoeren. IsraŽl houdt vol dat de hele voorraad verrijkt uranium uit Iran wordt verwijderd. Daarnaast eist het ontmanteling van de ondergrondse installaties bij Qom en Natanz en stopzetting van het werk aan de plutoniumfabriek in Arak.

IsraŽl maakt geen deel uit van de zogeheten P5+1 groep (Groot-BrittanniŽ, China, Frankrijk, Rusland, de Verenigde Staten en Duitsland) die onderhandelt met Iran. Toch speelt IsraŽl om twee redenen een belangrijke rol op de achtergrond. De eerste is het dreigement dat het desnoods in zijn eentje tot militaire actie zal overgaan. Het staat niet in de gisteren uitgegeven verklaring, maar premier Benjamin Netanyahu blijft het herhalen. De meeste commentatoren noemen het een loos dreigement. Jarenlang heeft IsraŽl de kans gehad Irans nucleaire faciliteiten te verwoesten en het niet gedaan. Nu kan het niet langer, zeggen de militaire experts. Het neemt niet weg dat ook een mislukte IsraŽlische aanval grote gevolgen kan hebben. Netanyahu's gedrevenheid mag niet worden onderschat. IsraŽlische onvrede met het verloop van de onderhandelingen kan ook gevolgen hebben in Washington. Congresleden, vooral de Republikeinen, hechten om allerlei redenen veel waarde aan de IsraŽlische visie. Dat kan president Barack Obama opbreken als hij de sancties tegen Iran wil opheffen of verlichten.

De IsraŽlische eisen zijn maximaal. De P5+1 zullen ze niet stellen, laat staan dat Iran ze zal inwilligen. De verwachting is dat IsraŽl zich zal neerleggen bij iedere regeling die een kloof van vele jaren schept tussen Iran en kernwapenbezit. Volgens prof. Uzi Even, een van de bouwers van IsraŽls kernreactor bij Dimona, is het stoppen van het werk aan de plutoniumreactor in Arak nu veruit het belangrijkst. Daar zou Iran al in het begin van 2015 een bruikbare atoomkop voor zijn Shahab-3-raketten kunnen produceren. Een op uranium gebaseerde bom is daarvoor veel te zwaar. Prof. Even denkt te weten dat Iran in het diepste geheim al 20 ŗ 25 kilo hoog verrijkt uranium heeft vervaardigd. Genoeg voor een ondergrondse atoomproef.

Ook Amos Yadlin, voormalig hoofd van IsraŽls militaire inlichtingendienst, meent dat een compromis mogelijk is. Alles is beter dan de status quo, meent hij, want die schept alleen maar 'de ideale basis voor een bom'. Netan-yahu en zijn regering zijn ervan overtuigd dat Iran nooit bereid zal zijn tot meer dan 'cosmetische concessies'. Een klein land dat zich ernstig bedreigd voelt door de wereld zal immers alles aanwenden om zijn bestaan te verzekeren. IsraŽl weet er alles van. Het is een weg die het zelf heeft bewandeld.


Red.:   hondsbrutaliteit


Naar Cultuur, gelijkheid , Albanese cultuur , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]