De Volkskrant, 28-01-2014, column door Arnon Grunberg .2010

Oorlog

Der Spiegel publiceerde een interview met de Britse historicus Ian Morris naar aanleiding van zijn boek War! What Is It Good For? (De Duitse vertaling klinkt beter: Krieg. Wozu er gut ist.)
    Morris betoogt in het interview dat zelfs in de bloedige 20ste eeuw de mens tien keer minder kans had een gewelddadige dood te sterven dan in de steentijd. Ook stelt hij dat eeuwenlang oorlog voeren onze wereld vrediger heeft gemaakt. En dat oorlogen te verkiezen zijn boven langdurige anarchie, want 'geweld blijft altijd een mogelijkheid', alleen de angst voor bestraffing houdt ons in toom.
    De EU kon lukken, aldus Morris, omdat Napoleon, keizer Willem II en Hitler hadden gefaald.
    Verder stelt hij dat een beslissende oorlog tussen wereldmachten zal uitblijven omdat zo'n oorlog geen winnaars meer kent. Morris spreekt over een 'posthumane wereld'.
    Als soort leven wij in de blessuretijd, maar angst voor bestraffing blijft ons kompas.
Red.:  


Naar Klassenstrijd, pensioenen , Klassenstrijd , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]