Anil Ramdas exit DE ANDERE KANT -
NÍET
IN DE KRANT

"Van de doden niets dan goeds' is een van de sociale regels, net als het niet-spreken over de kleren van de keizer, die deze redactie in de loop van een leven van ervaringen achter zich heeft gelaten. Waarom zou je überhaupt je oordeel over iemand veranderen als hij dood gaat? Tenzij die dood op zich betekenisvol is, zoals als dat hij plaatsvindt als gevolg van het redden van een kind, of iets dergelijks.

De meeste gevallen van doodgaan hebben niet deze speciale kwaliteit. En dus is er geen reden om door het doodgaan op zich anders over iemand te gaan denken.

Deze redactie had bijzonder weinig op met de persoon van Anil Ramdas uitleg of detail . Nu hij dood is, is er weinig reden om dat oordeel te veranderen.

Nu ging het oordeel over Ramdas verder dan van "bijzonder weinig op". Anil Ramdas was bij deze redactie één van de personen die maximale ergernis opwekte. Trouwens, de laatste tijd niet alleen bij deze redactie, maar ook bij een groeiend aantal anderen.

We kunnen niet goed in de ziel van die anderen kijken, maar wat betreft deze redactie was de oorzaak van de ergernis met betrekking tot Ramdas volkomen helder: de flagrante inconsistenties en contradicties in zijn uitspraken en opvattingen.

Nu zijn die inconsistenties en contradicties niet erg zeldzaam. De hele meute bekend als de multiculturalisten is er mee behept. Met figuren erbij die ook heel veel ergernis opwekken zoals Francisco "middelvingertje" van Jole uitleg of detail en Maarten "PVV'ers zijn enge populisten en moslims zijn lieve knuffelbeertjes" van Rossem uitleg of detail .

Toch viel Ramdas in een speciale categorie.

De reden was de contradictie tussen de hoofdstelling van Ramdas: "Blanke Nederlanders zijn arrogant en denken dat ze superieur zijn", en zijn eigen uitspraken en houding, die getuigen van een nog veel grotere arrogantie en superioriteitsgevoel: "PVV'ers zijn white trash".

Om deze houding te kenmerken had deze redactie de term brahmanen-gedrag gebruikt, de brahmanen zijnde de hoogste kaste in het Hindoestaanse kastenstelsel. En daarmee bij geboorte superieur aan alle andere Hindoestanen. Het was een symbolische aanduiding.

Nu is Ramdas dus overleden, en staat hij in de aandacht. Hier is een citaat uit zijn necrologie in de Volkskrant (18-02-2012, door Loes Reijmer):

 

Cum laude geslaagd, in desillusie gestorven

...    Ramdas groeide op in Paramaribo, als zoon van een Hindoestaanse onderwijzer en radio-omroepster. Zijn moeder is brahmaan, de hoogste kaste van het Indiase kastensysteem. ...

En hier lijkt weinig meer te zeggen ...

Toch is er nog wel wat. Ramdas heeft zelfmoord gepleegd. Dat wijst erop dat hij toch enig inzicht had in de hopeloosheid van zijn intellectuele positie.

Een hopeloosheid die natuurlijk net zo goed slaat op zijn mede-multiculturalisten. Die al even weinig kans hebben op genezing als Ramdas zelf. Want multiculturalisme een specifieke vorm van het meer algemene Gutmensch-zijn. En Gutmensch-zijn wekt in de geest zelfversterkende neurotransmitters op, in de volksmond bekend als emoties, die dezelfde stoffen zijn als die opgewekt door zaken als heroïne en cocaïne. En Gutmensch-zijn is dus even verslavend als heroïne en cocaïne.

En van verslaafden weet iedereen met enige ervaring dat iedere vorm van behandeling of genezing totaal hopeloos is als niet aan één strikte voorwaarde is voldaan: dat de verslaafde het zelf wil. Waarvan het voorkomen zo zeldzaam is dat je praktisch gezien geen rekening mee hoeft te houden. En al zeker niet voor de verslaving van het Gutmensch-zijn.

De multiculturalist-Gutmensch zal dus een leven moeten lijden van contradicties en daarmee geconfronteerd worden. Voor al deze mensen geldt dus eigenlijk hetzelfde als voor Anil Ramdas: ze zijn beter af als ze zichzelf van kant maken. Met name de rabiate figuren als Van Jole en Van Rossem.

Maar toen de redactie deze gedachten in het bewustzijn opving, had ze als eerste kandidaat voor deze verlossing nog een ander op het oog. En laat die ook in deze kwestie de revue passeren. En nog wel op de haatzaai-site van Van Jole (Joop.nl, 18-02-2012, door Mercita Coronel, freelance journalist uitleg of detail ):

 

In memoriam Anil Ramdas

De genuanceerde boodschap van Ramdas waarmee hij uit India terugkomt, vindt steeds minder weerklank bij de media. ... Ramdas lijkt er voor goed uit te liggen bij de witte intelligentsia. Een Balie-bijeenkomst (ook in 2011) met Arnon Grunberg lijkt dit te onderstrepen. Grunberg reageert op opvallende arrogante en vernederende wijze op een vraag van Ramdas uit de zaal.
    Ramdas zou het besef van de overbodigheid en de overtolligheid van de mens zich eigen moeten maken, sneert Grunberg. Ramdas verlaat de zaal en en de moderator maakt nog een grappige opmerking. Het publiek lacht. Onder de titel 'Arnon Grunberg sloopt Anil Ramdas' zet Bert Brussen dit treffen op internet. Zes jaar eerder interviewde Ramdas Grunberg nog als directeur van De Balie. Hij wilde in De Balie met beschaving verzet plegen tegen de grofheid in de wereld: '...niet (om) te vertellen hoe het moet, niet (om) te vertellen hoe je het moet zien, maar hoe je het had kunnen zien.'   ...

Dat was een ernstige inschattingsfout van Anil. Want Hindoestaanse brahmanen mogen dan wel superieur zijn aan de andere Hindoestaanse kasten, Arnon Grunberg behoort tot een nog veel hogere kaste: de kaste van de uitverkorenen van Jahweh, later ook wel bekend geworden als God en Allah.

En hoger dan "volgeling van Jahweh" of Allah komt het echt niet. Dan ben je oneindig superieur. De leden van de kaste van Jahweh en Allah weten echt álles van de overbodigheid en de overtolligheid van hun medemensen, als die niet tot hun kaste behoren.

Natuurlijk leidt de grotere superioriteit van de kaste van Jahweh en Allah tot nog veel grotere wanstaltigheden dan die van de kaste van de brahmanen.

Daarom een speciale oproep aan Arnon Grunberg, die die wanstaltigheid zo'n beetje iedere dag op de voorpagina van de Volkskrant aan den volke verkondigt: maak jezelf nú van kant, want iedere verdere dag dat je leeft maakt je nog ellendiger.

P.S.
Grunberg, die opmerkingen jegens Ramdas waren natuurlijk deel van je innerlijke conversatie. Het kwaad van de absolute arrogantie dat het kwaad van de absolute zwartgalligheid overeind houdt. Typisch Joods. Sterkte ermee.

P.P.S.S.
Elders op het internet is een deel van de conversatie tussen Grunberg en Ramdas gevonden, zie hier
uitleg of detail . De vraag die Ramdas stelde staat in de begeleidende tekst:

  Tijdens een debat in De Balie stelt Anil Ramdas een soort van betuttelende vraag ("wat wil jij beter maken?") aan Arnon Grunberg. Die reageert zoals Arnon Grunberg dat altijd doet. Uiteindelijk wordt Ramdas letterlijk door de zaal... .

'... zoals Arnon Grunberg dat altijd doet' kennen we inmiddels: "Arrogant en cynisch".
 

   Rijnlandmodel - 18 januari 2012[an error occurred while processing this directive]