WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, gelijkheid, joods: Arnon Grunberg

 aug.2012

Schrijver Arnon Grunberg is geboren met een scherp verstand, scherpe verbale capaciteiten en een scherpe ambitie. Dat laatste heeft hem in Nederland, waar het schrijverschap de hoogste vorm van intellectueel presteren wordt geacht, de literaire richting op gedreven. Niet een weinig geholpen door zijn joodse afkomst, want dat is daarvoor altijd niet minder dan een goudmijn gebleken.
    Op deze website zou Grunberg, zijnde literator, niet figureren anders dan mogelijk als verwijzing naar een of andere geestestoestand, ware het niet dat  hij zich ook uitgebreid heeft gestort in echte becommentariëren van de maatschappij, met voor deze redactie als meest opvallend plaats een column in minivorm op de voorpagina van de Volkskrant. Dagelijks. En die voorpagina bevat tegenwoordig nog maar voor de helft echte leesletters.
    In die stukjes op de voorpagina van de Volkskrant becommentarieert Grunberg diverse zaken als kunst en zijn moeder, maar dus ook politieke en maatschappij. Met een overduidelijke visie. Dit artikel gaat over die visie, en waar ze vandaan komt en waarmee ze verband houdt.
    Tijdens deze analyse van de Openbare Werken van Grunberg zullen harde woorden vallen. Noodzakelijk omdat wij op deze website de aanpak van tit-for-tat aanhangen: een kind, lichamelijk of geestelijk, kan je niet anders corrigeren dan het aanspreken in zijn eigen taal. En de taal van Arnon Grunberg is die van de keihard in het gezicht slaande morele verdorvenheid. Deze keihard in het gezicht slaande morele verdorvenheid (de Volkskrant, 19-09-2012):
 
  Cynische utopie

György Konrád schreef dat een schrijver niet de taal van politici gebruikt maar die van een 'cynische en dilettantische utopist'.
    ... Mij interesseert vooral de mogelijkheid van de cynische utopie. ...
    Er is echter veel voor te zeggen dat wij al in een cynische utopie leven. ... God is dood, leve de vooruitgang.
    Ook kunst maakt deel uit van de cynische utopie. De kunstenaar toont de verschrikkingen die zijn uitgebannen ...

Voor welk soort denken en schrijven hem een fraaie term werd aangereikt (de Volkskrant, 25-09-2012):

  Morele vakantie

'Morele vakantie', zo omschreef socioloog Don Weenink maandag in de Volkskrant in een gesprek met Theo Koelé de onlusten in Haren.
    Ook oorlog is morele vakantie ...
    Een heksenverbranding was morele vakantie ...
    Menig revolutie was morele vakantie ...
    Morele vakantie is er echter ook voor met z'n tweetjes. Denk aan overspel. De liefde: eerst één grote morele vakantie ...
    Een romantische contactadvertentie: gevoelige man zoekt dito vrouw voor morele vakantie op Schiermonnikoog.

De term 'morele vakantie' was voor Grunberg een nieuw ontdekte morele modder-met-stront-poel, is daar met twee poten ingesprongen, en staat daar in de Volkskrant vrolijk met zijn handjes in te spetteren ...
    Die laatste zin is dus mede bedoeld als illustratie van de manier waarop Grunberg werkt: de stront van de morele verdorvenheid wordt bestrooid met de kaas van wat lijkt op literaire verwoording, en daarna gegratineerd in de oven, zodat het een smakelijke maaltijd lijkt. Dat kunnen wij ook. Wij gaan de theorie van de cynisch utopie en de morele vakantie vrijelijk toepassen op Arnon Grunberg.
    Naast de sterkte van zijn eigen immoraliteit, is er nog een tweede reden voor de harde aanpak van grunberg. En die is dat hij geen individueel geval is, maar staat voor diverse groepen. Met als eerste die van de columnisten. Deze groep mensen oefent een aanzienlijke invloed uit op de sfeer in Nederland en ook zelfs op de cultuur in het algemeen. Deze boud lijkende uitspraak is concreet te onderbouwen door het voorbeeld van de voorganger van Arnon Grunbegr als iemand die op vele plaatsen stukjes en artikelen schrijft en navolgers kent: Hugo  Brandt Corstius. Diens schrijverij was zo intens dat hij er meerdere pseudoniemen op nahield, en hij had een schare schare navolgers in stijl en opvatting, waaronder de vrijwel alle huidige columnisten. Een nobel man dus, zou de onschuldige mens kunnen denken. Het tegendeel is waar. Wat Hugo Brandt Corstius verspreidde was een ideologie en mentaliteit van de meest abjecte soort. Met als hoogtepunt zijn succesvolle actie om de wetenschapper Wouter Buikhuisen van zijn onderzoek en functie te krijgen.
    Buikhuisen wilde onderzoek doen naar anders dan sociale factoren bij het vorkomen van criminaliteit, waaronder biologische. Dat ging in, zonder dat Buikhuisen zich daarvan bewust was tegen de ideologie van de politieke-correctheid. Die stelt voor dit vakgebied namelijk dat criminaliteit uitsluitend en allen het gevolg is van de slechtheid van de maatschappij, en dat de crimineel daar het willoze slachtoffer van is.
     De politieke-correctheid was absoluut dominant in die tijd, en Hugo Brandt Corstius was een, of misschien: de, grote voortrekker. En met een intense mediacampagne werd Buikhuisen weggepest.
    Nauwelijks nodig te vertellen dat de tijd Buikhuisen inmiddels volkomen in het gelijk heeft gesteld, met name middels modern neurologisch onderzoek
    Arnon Grunberg is van precies dezelfde soort als Hugo Brandt Corstius.
    En Arnon Grunberg staat aan de top van een precies dezelfde groep mensen. De individuen zijn anders, de groep niet. De namen van vroeger zijn al voor een belangrijk deel vergeten, te binnen schiet Jan Blokker. Wat namen van nu zijn Bert Wagendorp (Blokker: "Mijn opvolger"), Sheila Sitalsing, Max Pam, Peter Middendorp, en zo zijn er nog veel meer. Eigenlijk, zij het dan in diverse mate, betreft dit in bredere zin het vrijwel volledige journalistencorps.
    Waaruit bestaan nu die kenmerken die de groep zo constant houdt? Ten eerste: politieke-correctheid. Nog steeds. Er hoeft maar iemand te zeggen dat het toch vooral zijn eigen schuld is als de inbreker het loodje legt, en de hele meute staat op zijn achterste benen. Ten tweede: multiculturalisme. Er hoeft maar een gevalletje "twee reebruine ogen"-Mauro langs te komen, en de hele meute houdt pleidooien voor het openstellen van de grenzen voor heel Afrika.
    Ten derde: kosmopolitisme: alles dat van buiten komt is mooier dan Nederland. Hebben ze ergens in één of ander buitenland stoelen op drie poten, dan is dat meteen fantastisch. Twee poten is nog mooier, want dat heeft nog niemand gezien. Dat het niet werkt, is daarbij een volkomen ondergeschikte factor.
    Nummer vier, in het verlengde van nummer drie een intense haat voor Nederland. Alles wat maar enigszins apart is voor Nederland, is provinciaals, "achter de dijken", bekrompen, en eigenlijk al xenofoob, want elders doen ze het anders en waarom nemen wij dat niet over en dat we het niet overnemen kan alleen maar het gevolg zijn van xenofobie. dat wij niet aan uithuwelijken doen en bidden naar Mekka, is het allerduidelijkste en glasheldere bewijs dat Nederlander xenofoben zijn. En voor wie dit wat te ver overdreven vindt: ergens in de jaren zestig of zeventig zijn er serieuze voorstellen geweest om, ter verbetering van de communicatie en daarmee de integratie, Nederlanders aan de Turkse les te zetten. Ondersteund door het beleid van "onder wijs in eigen taal en cultuur". Dat had een eigen afkorting: OETC. De politieke-correctheid is echt volkomen geschift.
    We lijken af te dwalen van Arnon Grunberg, maar dat is beslist niet het geval. Maar we moeten nog even verder met de politieke correctheid in het algemeen.
    Nummer vijf: het als één man staan achter Europa. Zelfs als de Poolse troepen van Generaal Barroso in Amsterdam door de straten denderen ten einde de betaling van de laatste miljarden aan de Europese fiscus af te dwingen, zullen ze van de politieke-correctheid beweren dat dat goed is voor de eenheid van Europa, en dat dat de enige manier is om oorlog en een dictatuur te voorkomen.
    Nummer zes: de totale invoering van het neoliberalisme. Iedereen weet dat de verzorgingsstaat vele en veel te duur is en leidt tot een veel en veel te grote overheid, en dat daardoor de burgers een veel te groot deel van hun inkomen aan de belastingen kwijt zijn. Dat is slecht voor het particuliere initiatief, dus die overheid moet teruggebracht worden naar haar kerntaken: veiligheid, en dijkbewaking. De belastingen kunnen dan terug naar 10 procent, met dus voor iedereen hetzelfde tarief. Want de best manier om de armen rijk te maken, is de rijken rijker te maken.
    Nou, dat was voor dit moment de politieke-correctheid. Er is op zijn minst nog één belangrijk kenmerk, maar dat komen we vanzelf tegen als we teruggaan naar het specifieke geval van haar boegbeeld.
    Zoals al vermeld steekt Grunberg op vele plaatsen zijn kop op. Hier beperken we ons tot zijn columns-in-minivorm- die dagelijks verschijnen op de voorpagina van de Volkskrant.
    De aanpak is die van het simplisme. Wat we doen is de voorraad opdelen in onderwerpen, en per onderwerp een aantal exemplaren presenteren, ten einde een bepaald kenmerk van het het denken en de geest van Grunberg te illustreren.
    Het eerste onderwerp is de culturele antropologie - waar staat Arnon Grunberg in de lappendeken van culturen die de menselijke beschaving kenmerkt? We beginnen daarmee omdat het essentieel is voor het volledige begrip van de andere eigenschappen die we tegen zullen komen.
    De keuze, hoewel gedwongen, heeft ook een zeer groot nadeel. Hij is namelijk bijzonder politiek-incorrect. Zo politiek-incorrect dat het nauwelijks incorrecter kan. Want wat zal blijken (deze stukjes zijn natuurlijk al door de redactie gelezen en die weet wat de inhoud is) is dat Grunberg een sterke voorkeur voor de joodse cultuur en haar waarden heeft. Het bewijs daarvan zouden we gaarne overlaten aan een computer. Dat zou dan zo gaan: je voert de computer alle stukjes van Grunberg, telt alle erin voorkomende associaties met de diverse aardse culturen, en zet de gevonden aantallen in volgorde, genormeerd naar het aantal leden van die cultuur.
    Zo'n soort computer is er nog niet, dus moeten we het met de hand doen En dat gaat als volgt: Arnon is halverwege 2010 begonnen met deze stukjes - neem voor het gemak 500 stuks (tussen twee haakjes, het moment van het schrijven van dit stuk is augustus 2012). Ga uit van drie genoemde personen (af en toe een zaak) per stukje. Dat komt neer op 1500 genoemde personen. Op de hele wereld wonen er circa 6 miljard mensen, en het aantal joden ligt ergens in de buurt van de 12 miljoen. Dat is dus 2 promille - twee op de duizend. Dus het statistisch te verwachten aantal joodse personen in de stukken van Arnon bedraagt ongeveer drie (2 promille van 1500). En we doen niet lullig en nemen een ruime marge en stellen het op vijf. En ook ons criterium om te kunnen stellen dat Arnon eroverheen zit, stellen we ruim: 25 - oftewel: vijf maal zo veel. Zeer ruim, dus.
    Hier zijn ze (als er verder niets vermeld wordt, is de persoon of zaak waarbij het citaat wordt afgebroken, degene of datgene met de joodse connecties - het commentaar kan hier beperkt zijn):


Uit: De Volkskrant, 22-05-2010,

Achtervolgingswaanzin

Noam Chomsky is een Amerikaanse linguïst ...
 

Uit: De Volkskrant, 31-05-2010,

Cohen

In The New York Times stond een stuk van Russell Shorto over de verkiezingen in Nederland en dan vooral over Cohen.
    Terwijl de Nederlandse pers de lijsttrekkers lijkt te behandelen als leden van een meidengroepje, doet Shorto een poging tot duiding en hij legt daarbij de nadruk op identiteit. .
    Hij presenteert Cohen als geseculariseerde jood ...


Uit: De Volkskrant, 19-06-2010, column door Arnon Grunberg

Lokjoden

Ahmed Marcouch wil lokjoden inzetten om geweld tegen joden te bestrijden. ...


Uit: De Volkskrant, 16-07-2010, column door Arnon Grunberg

Groepsdier

...    In dezelfde krant liet socioloog en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Paul Schnabel ...


Uit: De Volkskrant, 27-07-2010, column door Arnon Grunberg

Vierhoeksrelatie

Paul Celan is een dichter, die in 1920 is geboren in een Duitstalige, Joodse familie in Tsjemivtsi, Roemenie. ...


Uit: De Volkskrant, 30-07-2010, column door Arnon Grunberg

Wraak

Yann Martel is de auteur van Het leven van Pi, waarvoor hij de Booker Prize kreeg. Zijn nieuwste roman, Beatrice en Vergilius, is niet overal even gunstig ontvangen. In The New York Times noemde Michiko Kakutani het 'een 'perverse roman'.
    Een Engelse criticus reageerde op een ongelukkige zin in het boek, dat het Joodse volk verbaal hoogbegaafd is, met de opmerking dat Martel dat helaas niet is. ...


Uit: De Volkskrant, 14-08-2010, column door Arnon Grunberg

Nederlandse boosheid

Op de site van De Telegraaf staat niet alleen nieuws in een ruime definitie van dat woord, maar kunnen ook lezers hun ongenoegen uiten.
    Voornoemde krant plaatst vrijwel elk bericht over de leider van de Nederlandse boosheid op haar site. Motto van de hedendaagse burger: wie niet boos is, is niet mondig.
    Opmerkelijk dat het bericht dat de Anti-Defamation League (ADL), een Joodse ngo ...


Uit: De Volkskrant, 19-08-2010, column door Arnon Grunberg

Superlijm

Het weekblad Time heeft deze week een schrijver op de cover, Jonathan Franzen. ... 
 

Uit: De Volkskrant, 20-08-2010, column door Arnon Grunberg

Klassenstrijd

In zijn column in NRC Handelsblad schrijft Frits Abrahams dat ...


Uit: De Volkskrant, 21-08-2010, column door Arnon Grunberg

Zwitserland

Ter geruststelling, niet alleen het Nederlandse volk is op hol geslagen.
    Zwitserland is een heerlijk land, ik wil er oud worden, maar er gebeuren rare dingen.
Eerst arresteren ze Polanski ...
    N.B. Jonathan Franzen heeft volgens Time ...


Red.:   Twee stuks.


Uit: De Volkskrant, 31-08-2010, column door Arnon Grunberg

Sarrazin

Thilo Sarrazin is Bundesbankbestuurder en SPD-politicus. ...
    Sarrazin had al gezegd dat Joden bepaalde genen hebben, waarvoor hij door de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie op zijn vingers is getikt.   ...


Uit: De Volkskrant, 05-10-2010, column door Arnon Grunberg

Obsceen

Op vrijdag zag ik een film over de dichter Allen Ginsberg ...


Uit: De Volkskrant, 08-10-2010, column door Arnon Grunberg

Ironie

...   Prompt verscheen een column van Elsbeth Etty niet in NRC Handelsblad, alleen nog op de site van die krant. Jammer, want in die column citeerde zij uit een van de belangrijkste boeken uit het oeuvre van Mulisch, Het ironische van de ironie.    ...


Uit: De Volkskrant, 13-10-2010, column door Arnon Grunberg

Roddelen

In een veganistisch restaurant in New York dineerde ik met Hugo Brandt Corstius, die lange tijd columns heeft geschreven, onder andere op de voorpagina van de Volkskrant.
    Tijdens het eerste glas wijn roddelden wij over Rinus Ferdinandusse en Joop van Tijn; Hans Goedkoop en Renate Rubinstein; Judith Herzberg en Hanneke Groenteman. ...
 

Red.:   Vier stuks (minimaal).


Uit: De Volkskrant, 29-10-2010, column door Arnon Grunberg

Facebook

‘Hij is een genie. Maar hij is niet aardig’, luidde de kop boven het interessante artikel gisteren in de Volkskrant over de film The Social Network.
    Die film gaat over de oprichter van Facebook, Mark Zuckerberg, fantastisch gespeeld door Jesse Eisenberg.
    Volgens David Brooks, columnist van The New York Times, ...


Red.:   Twee stuks.


Uit: De Volkskrant, 13-11-2010, column door Arnon Grunberg

Mein Kampf

Het Duitse weekblad Der Spiegel publiceerde een lang interview met de heer Wilders. ...
    Lang heb ik gedacht dat de heer Wilders geen geschikt literair personage zou zijn. Toen ik het interview in Der Spiegel las, leek het alsof hij was weggelopen uit een toneelstuk van Thomas Bernhard. ...


Uit: De Volkskrant, 15-11-2010, column door Arnon Grunberg

Verheffing

‘Het volk was goed zoals het was’, zegt socioloog Abram de Swaan ...


Uit: De Volkskrant, 11-12-2010, column door Arnon Grunberg

Nobelprijs

Recentelijk zijn de brieven van de Amerikaanse schrijver en Nobelprijswinnaar Saul Bellow verschenen.
    Er zitten opmerkelijke brieven bij, onder andere aan Philip Roth. ...


Red.:   Twee stuks.


Uit: De Volkskrant, 15-12-2010, column door Arnon Grunberg

Lynchen

Een columnist in Het Parool schreef dat hij vond dat Robert M. de doodstraf moest krijgen. Dankzij een vermakelijke column van Bert Wagendorp ...


Uit: De Volkskrant, 27-12-2010, column door Arnon Grunberg

Hoop

Deze Voetnoot moet u even uitknippen.
    Op 21 en 22 januari speelt de Münchner Kammerspiele Hotel Savoy, naar de gelijknamige roman van Joseph Roth, ...


Uit: De Volkskrant, 30-12-2010, column door Arnon Grunberg

Stok

In de Volkskrant van gisteren schetst Martin Janssen hoe het Europese antisemitisme naar het Midden-Oosten werd geëxporteerd.
    In De zaak 40/61 citeert Harry Mulisch ...


Uit: De Volkskrant, 31-12-2010, column door Arnon Grunberg

Ontdekt

'Man van het jaar' is Hans Keilson, geboren in 1909. ...


Uit: De Volkskrant, 06-01-2011, column door Arnon Grunberg

Technocraten

'België zal uitgaan als een nachtkaars', zegt Bart De Wever, leider van de grootste Vlaamse partij, de N-VA, in een gesprek met Ian Buruma in The New Yorker. ...


Uit: De Volkskrant, 14-01-2011, column door Arnon Grunberg

Instinct

Hoe langer de man, hoe meer hij verdient. Die conclusie kan worden getrokken uit een zin in een artikel van David Brooks in The New Yorker. ...


Uit: De Volkskrant, 05-02-2011, column door Arnon Grunberg

Offer

Ik was verheugd dat Kevin Toma donderdag in de Volkskrant Darren Aronofsky's film Black Swan ...
 

Uit: De Volkskrant, 24-02-2011, column door Arnon Grunberg

Principes

Terwijl een gedeelte van de Arabische wereld in opstand komt tegen door het Westen gesteunde dictators, woedt in Nederland een debatje over ritueel slachten.
    Elk land heeft zijn eigen zorgen.
    Een bevriende filosoof wees mij erop hoe ironisch het is dat telkens gewezen wordt op de joods-christelijke traditie van Europa, terwijl tegelijkertijd verlichte geesten er alles aan doen om het besnijden van jongetjes en kosher (en halal) vlees te verbieden. Oftewel een poging de joodse traditie in Europa te doen verdwijnen. ...


Uit: De Volkskrant, 04-03-2011, column door Arnon Grunberg

Migratie

'Massale migratie is te voorkomen', schreven Thijs Berman ...


Uit: De Volkskrant, 06-04-2011, column door Arnon Grunberg

Burgerdoden

Meestal zwijg ik over het Palestijns-Israëlische conflict. Het meeste is gezegd. Maar Thomas von der Dunk ...


Uit: De Volkskrant, 20-04-2011, column door Arnon Grunberg

Schaamte

Op maandag stond deze overlijdensadvertentie in de Volkskrant: 'Loden Vogel vliegt niet meer.'
    Onder het pseudoniem Loden Vogel schreef de psychiater Louis Tas ...


Uit:De Volkskrant, 02-05-2011, column door Arnon Grunberg

Sociaal-democratie

Gisteren vierde de PvdA haar 65ste verjaardag. Het zou niet terecht zijn te doen alsof de crisis van de sociaal-democratie te wijten is aan Job Cohen. ...


Red.:    We zijn een beetje doorgeschoten, want bij tellen bleken we al bij de dertig te zitten - we werden gewaarschuwd doordat we ongeveer een jaar gehad hadden - maar dus nog lang niet de hele voorraad. Bij het teruglezen hebben we doublures maar laten staan, want weggestreept tegen de meervoudig-scorende stukjes.
    Maar we hebben dus volstrekt afdoende aangetoond en bewezen: schrijver met joodse achtergrond Arnon Grunberg heeft een dusdanig overdadige belangstelling voor aan de joodse cultuur gerelateerde personen en zaken, dat er al bijna gerust van een obsessie kan worden gesproken. Nog eens bevestigd door het volgende:


Uit: De Volkskrant, 05-01-2012, column door Arnon Grunberg

Beloofde land

Wie een debat tussen de Republikeinse presidentskandidaten heeft gezien ...
    Het bijzondere aan Romney is dat hij mormoon is. De mormonen hebben heilig ondergoed, de zogenaamde temple garment, en hun beloofde land is de staat Utah. Ik hoop dat er in Nederland iemand een religie begint die Drenthe uitroept tot het beloofde land. Tot zo'n religie zou ik me acuut bekeren.
 

Red.:   Nee, het gaat niet om dit staaltje ironie over religie dat in volstrekt contrast staat tot zijn houding tegenover beperking van besnijdenis ("uitroeiing van de joodse cultuur") . Het gaat om deze reactie: uitleg of detail

  Robert van Waning  -  05/01/12 13:05
@Arnon Grunberg, het zou natuurlijk fantastisch zijn voor de bekendheid van die mooie provincie als Drente, Drentisme en Drenten na uw bekering even vaak in uw teksten voorkomen als Israël, Jodendom en Joden. Misschien verhuist de Israëlische ambassade wel naar Assen.

Met een fijn stukje ironie in spiegelbeeld van de heer Van Waning als toegift. Maar zelden tot nooit heeft het grotelijks en en public op de bek gaan één van deze hondsbrutale lieden columnisten ook maar een beetje met de ogen doen knipperen. Ze drammen rustig door met hun ideologische gestoordheden.
    Waarvan we er nu dus één gehad hebben. De volgende rubriek hebben we al aangekondigd: het gaat weer over de houding ten opzichte van culturele solidariteit, maar nu niet ten opzichte van de joodse, maar van de Nederlandse:


Uit: De Volkskrant, 31-05-2010, column door Arnon Grunberg

Cohen

In The New York Times stond een stuk van Russell Shorto over de verkiezingen in Nederland ...
    Hoeveel identiteit heeft de mens nodig?
    Het is niet alleen immigratie die ervoor zorgt dat wij niet meer goed weten wie wij zijn.
    De Franse denker Jacques Lacan zegt dat identiteit niets anders is dan het verlangen iemand te zijn.
    We zullen eraan moeten wennen dat onze identiteit niet gebaseerd is op afkomst, maar op een verlangen.
 

Red.:   Lacan kletst natuurlijk op oud-Frans-intellectuele wijze uit zijn nek - Fransen zijn overal ter wereld waar ze een minderheid vormen berucht om hun nationalisme. En die intellectuelen horen tot de ergste. Maar ze zijn net als Grunberg: nationalisme is fout, behalve het eigen nationalisme.


Uit: De Volkskrant, 14-06-2010, , column door Arnon Grunberg

Duitser

Op mijn 10de bekeerde ik me tot voetbal en ik deed dat met het fanatisme van de bekeerling. Het lag voor de hand dat fan zou worden van Ajax.
  Deze variant op de beroemde uitspraak van Groucho Marx is altijd mijn levensfilosofie geweest: ik wil alleen lid worden van een club waar ze me nooit als lid zullen accepteren.
    Het werd dus PSV.
    Om bovengenoemde reden kan ik niet voor Nederland zijn. Ik ben er stiekem tegen, vooral tegen de versieringen.
    Als het om voetbal gaat, ben ik een Duitser.   ...


Red.:   Hoor je meer van joodse immigranten: de kleuren oranje en rood-wit-blauw doen ze rillen ... uitleg of detail

 
Uit: De Volkskrant, 17-06-2010, column door Arnon Grunberg

Biecht

De heer Van Persie interesseert mij niet, maar als Willem Vissers in de Volkskrant over hem . schrijft, wordt mijn belangstelling gewekt. ...
    De heer Rutte zou bijvoorbeeld op televisie kunnen proberen oprecht de beginregels van Dostojevski's Aantekeningen uit het ondergrondse te citeren: 'Ik ben een ziek man ... Ik ben een slecht man.' Nu wij overspoeld worden door manifestaties van eigenliefde - en nationalisme is een tamelijk kwaadaardige vorm van eigenliefde ...
 

Uit: De Volkskrant, 13-07-2010, column door Arnon Grunberg

'Wij'

Een vriendin van me die in Iran is geboren maar het grootste gedeelte van haar leven in Parijs heeft gewoond vertelde dat ze met een Franse vriend een voetbalwedstrijd aan het kijken was. Ze zei tegen hem: 'Zo, wij hebben gewonnen'.
    'Wij?' vroeg hij.    ...

 
Red.:   Fout, fout fout ... Want:

 
Uit: De Volkskrant, 16-07-2010, column door Arnon Grunberg

Groepsdier

...    In dezelfde krant liet socioloog en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Paul Schnabel, weten: 'Mensen zijn van nature groepsdieren.'
    Zoals het enkele jaren geleden modieus was om te roepen dat mensen religie nodig hebben, zo wordt tegenwoordig alles verklaard door te stellen dat mensen ergens bij willen horen. Van stemmen op de PVV tot het toejuichen van een elftal, men doet het omdat men ergens bij wil horen.   ...
 

De Volkskrant, 21-07-2010, ingezonden brief van H. W. von der Dunk, Utrecht

Koeienwaarheid

Hoe aardig het ook van Arnon Grunberg is om mij achteraf toestemming te geven hem over te schrijven, dat voetbalnationalisme een vooruitgang is ten aanzien van oorlogsnationalisme (Voorpagina, 12 juli en 16 juli), ik had zijn column niet speciaal nodig om aan een koeienwaarheid die al ontelbaren hebben bedacht, te herinneren (Opinie & Debat, 14 juli).   ...


Uit: De Volkskrant, 03-08-2010, column door Arnon Grunberg

Isolationisme

Ooit kwam idealisme van links, daarna van rechts. ...
    Ik houd niet zo van idealisme, maar de ideologie van het isolationisme vind ik nog een tikkeltje erger.
 

Red.:   'isolationalisme' is een synoniem van "nationalisme" - beide staan aan de andere kant van "internationalisme". Hetgeen in joods-culterele kringen ten sterkste beleden wordt, tenzij het over hun eigen cultuur gaat.

 
Uit: De Volkskrant, 14-08-2010, column door Arnon Grunberg

Nederlandse boosheid

Op de site van De Telegraaf staat niet alleen nieuws in een ruime definitie van dat woord, maar kunnen ook lezers hun ongenoegen uiten.
    Voornoemde krant plaatst vrijwel elk bericht over de leider van de Nederlandse boosheid op haar site. Motto van de hedendaagse burger: wie niet boos is, is niet mondig. ...


Red.:   De hedendaagse Nederlandse burger, natuurlijk ... Met zijn stem op de PVV:

 
Uit: De Volkskrant, 20-08-2010, column door Arnon Grunberg

Klassenstrijd

... Het intellectuele lompenproletariaat stemt PVV en de rest van het land doet naarstig zijn best te bewijzen met bij dat lompenproletariaat te horen.
    Laten we ons erbij neerleggen dat wij in Nederland onze eigen Jörg Haider hebben. Niet meer en niet minder. Zij het zonder dubbelleven.
 

Uit: De Volkskrant, 21-09-2010, column door Arnon Grunberg

Hufters

Op zaterdag stond een vermakelijk interview met filosoof en socioloog Bas van Stokkom in de Volkskrant. Van Stokkom schreef een boek getiteld Wat een hufter! In het interview zegt hij: 'Historisch gezien staan Nederlanders bekend om hun lompheid.'
    Zou hufterigheid in het verlengde liggen van lompheid?
    Ik neem Nederlanders niet graag in bescherming ...
 

Uit: De Volkskrant, 15-06-2010,

Kuifje

Een Belgische vriendin zei eens tegen me ...
    Zelfkom ik wel eens in Vlaanderen, maar van oprukkende Franstaligheid merk ik weinig.    ...
    Volgens The New York Times is er van de symbolen van Belgische eenheid niet meer over dan een koningshuis, een voetbalteam en Kuifje.
    Wat is er over van de symbolen van de Nederlandse natie? Wij hebben niet eens Kuifje.


Red.:   Het doet ten sterkste denken aan Arnon's cultuurgenoot Jacques Wallage: 'Het bizarre is dat Nederland als het om verbindende culturele noties gaat een schamel gezamenlijk bezit heeft.' Geheel in tegenstelling tot het rijke cultuurbezit van Arnon, Jacques, Max, Ely enzovoort, aan het woord hier uitleg of detail .


Uit: De Volkskrant, 25-10-2011,  column door Arnon Grunberg

Het begrip 'thuis'

In NRC Handelsblad belicht Rem Koolhaas tien wereldtrends. De eerste, onder het kopje 'uitsmeren', gaat over mobiliteit. Verwijzend naar Dubai schrijft Koolhaas over plekken waar mensen 'niet thuis zijn of net weg moeten'. Inderdaad zou iedereen die nadenkt over identiteit, sociale cohesie en nationalisme Dubai moeten bezoeken.
    Wij hechten nog aan de gedachte dat de plek waar je woont, werkt en waar je familie is ongeveer dezelfde plek is. Voor miljoenen mensen bestaat deze omstandigheid niet meer. ...


Red.:   Maar wij Nederlanders zijn nog steeds achterlijk ...


Uit: De Volkskrant, 15-11-2011, column door Arnon Grunberg

Hebzucht

...   Bankiers mogen zich af en toe gedragen als gewetenloze schoften, waarin ze trouwens niet verschillen van andere mensen, maar ze zijn een minder groot gevaar voor de wereldvrede dan idealisten. Hebzucht is in de regel minder bloeddorstig dan het streven naar wereldwijde rechtvaardigheid.
    ... Een tijd geleden stelde ik in het tijdschrift van Amnesty International voor om van geld een romantisch ideaal te maken; wat mensen bindt is hun verlangen geld te vergaren. Vergeleken met nationalisme lijkt me dat een enorme vooruitgang.


Red.:   Grunberg excuseert schofterige bankiers, danst om het gouden kalf, en vereert hebzucht. Alles is mooi en heeft een excuus, behalve nationalisme.

Uit: De Volkskrant, 20-12-2011, column door Arnon Grunberg):

Kalverstraat

'Ga maar eens in de Kalverstraat vragen. Niemand zegt zich Europeaan te voelen,' zei de voorman van de SP, de heer Roemer, in een televisieprogramma. Een eigenaardig argument. Ik ben benieuwd wat het publiek in de Kalverstraat antwoordt op de vraag: 'Wat betekent soevereiniteit?'
    Als het dagelijks eten van een frikadel een gevolg kan zijn van sociaal-economische achterstand, zoals sommigen denken, dan kunnen bepaalde opinies eveneens het gevolg zijn van een achterstand. Wie zich niet Europees voelt, heeft gewoon een sociaal-economische achterstand die moet worden weggewerkt. ...

Red.:   Oftewel: als je niet pro-Europeaans, bent, ben je achterlijk. Een soort allochtoon:

  Er is ... geen principieel verschil tussen de Marokkaan in Osdorp die zich geen Nederlander voelt en de Nederlander in Maassluis die zich geen Europeaan voelt. 

Tussendoor nog eens een reactie: (de Volkskrant, 21-12-2011, ingezonden brief van H. Vermeer, Wijk bij Duurstede):

  Kalverstraat

...   De mening die Grunberg onder de voetnoot Kalverstraat verkondigt (Voorpagina, 20 december) is wat mij betreft van het niveau: 'Ik pas in mijn jas, mijn jas past in mijn tas, dus ik pas in mijn tas'.
    Wellicht is het Grunberg ontgaan dat er ook mensen zijn die mogelijk geen behoefte hebben aan een Federatieve Staat van Europa. Die geen behoefte hebben aan nog meer overheidsbemoeienis, nog meer ambtenaren en daarmee samenhangende kosten.  

Inderdaad, dat is Arnon Grunberg ontgaan. In zijn koortsachtige aanhangen van de vrije migratie en zijn vijandschap voor de nationale staat en zijn grenzen.


Uit: De Volkskrant, 13-02-2012, column door Arnon Grunberg

Collaborateur

Een individu is geen individu, maar een representant van een bepaalde bevolking: die gedachte ligt ten grondslag aan vreemdelingenhaat. ...


Red.:   Net natuurlijk als religie, en etnie. Zoals de Joodse religie en de joodse identiteit horende bij Arnon.

Uit: De Volkskrant, 05-03-2011, column door Arnon Grunberg

Heldendom

'Haal onze helden uit klauwen van Gadaffi,' kopte De Telegraaf gisteren, in letters zo groot dat het leek alsof de atoombom was gevallen.
    Tevens riep die krant zijn lezers op vignetjes op Facebook te plaatsen waarop staat 'wij steunen onze troepen'.    ...
    In Vietnam zaten Amerikaanse militairen jaren vast. In Nederland begint heldendom na zes dagen.
    Toen ik anderhalf jaar geleden de presentatie van een boek bijwoonde waaraan Nederlandse militairen hadden meegewerkt, gaven zij aan liever niet in uniform door Amsterdam te lopen. Vonden ze een beetje eng.
    Voor De Telegraaf is oorlog voetbal als er toevallig geen WK is.
    En een Nederlandse held dient te verliezen. Van Spanje of van Kadhafi, zolang er maar verloren wordt.


Red.:    Misschien mogen we bij deze, het is gênant maar Grunberg biedt ons geen keuze, even refereren aan het joodse heldendom in de Tweede Wereldoorlog ...
    Na deze datum hebben we niet verder gekeken in het archief, maar hier een jaar later nog twee saillante gevallen tussengevoegd:


Uit: De Volkskrant, 30-08-2012, column door Arnon Grunberg

Avontuur

...    Uit de euro stappen is prima, maar neem niet de gulden terug, kies de dollar. Laat Roemer en Wilders vriendelijk aan Obama vragen of Nederland deel mag uitmaken van Amerika. Nederland als een soort Hawaï op Europees grondgebied.
    Over enkele decennia zullen studenten hier geen college meer krijgen van Nederlandse docenten die matig Engels spreken, maar van Amerikaanse staatsburgers uit de deelstaat Nederland die de lingua franca perfect beheersen. Deze aansluiting biedt alleen voordelen.


Uit: De Volkskrant, 31-08-2012, column door Arnon Grunberg

Soevereiniteit

Over de heilzaamheid van het verlies van de soevereiniteit schreef historicus H.L. Wesseling een prima stuk in NRC Handelsblad. ...
    Wat houdt de soevereiniteit van Liechtenstein in? ... De soevereiniteit van landen als Liechtenstein en Nederland ...
   

Red.:   Waarom de soevereiniteit van Amerika wel zou deugen en die van Nederland en Liechtenstein niet, is iets dat natuurlijk niet ter sprake komt. Maar hoogstwaarschijnlijk een belangrijke factor is de dominantie van de oud-testamentische nomaden binnen een gebied dat verder alleen maar bezet wordt door andere immigranten die de pest hebben aan alles dat overheid is.
    En nog eentje:


Uit: De Volkskrant, 12-09-2012, column door Arnon Grunberg

Leesclubje

'Op wie zal ik stemmen?' vroeg een vriendin ...
    En Samsom zou iets moeten doen aan de wet die stelt dat illegaal verblijf in Nederland strafbaar is. Het strafbaar maken van illegaliteit is een grotere aanslag op alles wat beschaving heet te zijn dan ...

Red.:   Het diepste en meestal stiekeme geloof van vrijwel alle joiden: volkomen open grenzen en vrije immigratie. De dood aan de natiuestaat en met name Nederland.
    Dit wat betreft Grunberg en het idee van culturele solidariteit, voor zover het niet de joodse maar de Nederlandse culturele identiteit betreft.
    Nu zou ieder van de twee losse houdingen die Grunberg hier tentoon spreidt al totaal niet te pruimen zijn, als ze eenmaal goed uit de doeken zijn gedaan. Voor ieder van de twee zou je Grunberg al een ruime hoeveelheid kwaads terug toewensen.
    En in combinatie ...
    Maar voor we hieruit conclusies gaan trekken, eerst even de derde levenshouding van Arnon die we willen belichten: zijn geloof in het neoliberalisme. Omdat het het voor het vervolg van belang is, zijn we gedwongen met enige regelmaat verbanden te leggen tussen de particuliere opvattingen van Grunberg, en die van zijn culturele groepsgenoten. We kunnen ons in dit verband niet laten weerhouden door de aard van de specifieke groep. Daarvoor is de zaak sociologisch gezien te belangrijk. En bovendien zou het racisme zijn - bij iedere andere cultuurgoed is er geen probleem dienaangaande, en wat betreft blanke groepen legt men graag dit soort verbanden. Verkondig iets tegen de islam, en je zit meteen bij de PVV, en het nazisme.


Uit: De Volkskrant, 20-07-2011, column door Arnon Grunberg

Publiek

Een goed product verkoopt goed. Dat zou de wet van de vrije markt moeten zijn. ...
    Het falen van de vrije markt is ook het falen van de democratie.


Red.:    De bewering: de vrije markt is hetzelfde als democratie ... Dit gaat het centrale thema vormen: er is maar één manier waarop mensen met elkaar om dienen te gaan: geen enkele regel, geen enkele rem, het recht van de sterkste, geld is alles, en winner takes all.
 

Uit: De Volkskrant, 02-08-2011, column door Arnon Grunberg

Democratie

'Bezuinigingsdeal VS is een echt compromis', stond op de website van de Volkskrant. Is het compromis niet de essentie van democratie? Problematisch wordt het als een aanzienlijk gedeelte van de politici extreme posities inneemt.
    De inzet van de komedie over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid was de destructie van de 'New Deal', oftewel ontmanteling van sociale zekerheid.
    Daarnaast onthulde de komedie de grenzen van de democratie. Het is dwaas het volk te laten beslissen over hoe het verder moet met het stamcelonderzoek, maar vermoedelijk is het net zo dwaas het volk te vragen te beslissen over de bestrijding van een economische crisis.   ...


Red.:    Nee, je laat de bevolking niet meepraten over de ontmanteling van de verzorigngstaat ten gunste van het neoliberalisme
 

Uit: De Volkskrant, 08-08-2011, column door Arnon Grunberg

Schulden

Op zaterdag verklaarde hoogleraar Arnoud Boot in de Volkskrant: 'Het grote pijnpunt van keynesiaans beleid is dat je dat maar één keer kunt doen. Nu is het geld op.'  ...


Red.:   Het pluspunt van het neoliberale beleid is dat je het eindeloos kan herhalen, zoals de Dickensiaanse tijden bewijzen.

 
De Volkskrant, 10-08-2011, column door Arnon Grunberg

Kalmeren van de markt

'Kredietbeoordelaars worden (vaak) betaald door partijen (banken) wier producten ze een rating geven. In veel gevallen leidt dit niet tot grote problemen', schreven Marcel Biemond, Jeroen Bos en Robert Bierens dinsdag in de Volkskrant.
    Kun je echt beoordeeld worden door iemand die je voor die beoordeling betaalt?    ...
    Aan de markt is te merken dat die zich niet goed laat kalmeren. Soms, en dat is ironisch, heeft die markt beter door wat er aan de hand is dan politici.


Red.:   De markt heeft het alles beter door. Kijk maar naar de kredietcrisis.
 

Uit: De Volkskrant, 12-08-2011, column door Arnon Grunberg

Bloeddorst

...    In de Volkskrant van donderdag heeft Marcel van Dam de ziekte gevonden die de samenleving sloopt. Mensen willen geen kwaliteitsjournalistiek meer? Het ligt aan het neoliberalisme. Dat ze pedofielen willen lynchen? Neoliberalisme.
    Er is van alles mis met het neoliberalisme, maar de behoefte van burgers om pedofielen te lynchen is niet te wijten aan managers van hedgefunds. Deze volkswoede wordt opgeroepen door de hetzerige berichtgeving en door politici die het verschil tussen retoriek en demagogie niet kennen.
    Het zou columnisten, burgers en politici sieren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun bloeddorst in plaats van het systeem daarvan de schuld te geven.


Red.:   Het is volkomen duidelijk, Arnon: het is je liefdesbaby.
 

Uit: De Volkskrant, 20-08-2011, column door Arnon Grunberg

Vergissingen

De maatschappij is zo ingewikkeld geworden dat burgers zich voortdurend vergissen, en daarom moeten ze worden gestuurd, beweren sommigen. ...
    Wie vrij is, kan immers vergissingen maken. Het bij voorbaat uitsluiten van menselijke vergissingen betekent dat er geen vrijheid meer is.
    Zij die spreken over consumentisme en commercialisering proberen net als de reclame uw koopgedrag te beïnvloeden.   ...


Red.:   Marskramer Arnon probeert u de deugd van het nomadische sjacheren te verkopen ...

 
De Volkskrant, 23-08-2011, column door Arnon Grunberg

Markten en schulden

De heer Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, wil dat de eurozone 'de markten bij de hand zal nemen'.
    Herinnert u zich George Soros? Hij speculeerde in 1992 tegen het Britse pond en dwong de Britten uit het Europees Wisselkoersmechanisme, de voorbereider van de euro, te treden. Markten trekken zich weinig aan van presidenten en geven een reëler beeld van de werkelijkheid dan politici.   ...


Red.:   Ja, we herinneren ons George Soros. Ook joods. Net als Lehman Brothers, Goldman Sachs enzovoort. De clu is machtig ... En de kern van het kapitalisme:

  Verder kun je steeds vaker horen dat schulden het probleem zijn. Onzin, ook gereguleerd kapitalisme kan niet zonder schulden.

Een oxymoron:  gereguleerd kapitalisme - dat is hetzelfde als "de niet-vrije vrije markt". Alle kapitalisme is of wordt ongereguleerd, en uiteindelijk neoliberalisme.


Uit: De Volkskrant, 29-08-2011, column door Arnon Grunberg

Loterij

Dan Ariely, gedragseconoom, stelde in NRC Handelsblad dat uit zijn experimenten bleek dat de meeste menselijke beslissingen niet rationeel zijn. ...
    De meest rationele oplossing lijkt me dat we ons lot in handen van experts noch in handen van het volk leggen, wij laten het toeval beslissen.
    Verkiezingen worden vervangen door een loterij. Dat bespaart ons ook een hoop onnodige en onesthetische debatten.


Red.:   Wat je ook doet, laat niet het volk beslissen, want dat wenst ongetwijfeld een vorm van eerlijk delen. Terwijl "ons soort mensen" gebaat is bij het rechts van de sterkste en winner takes all van het nomadische neoliberalsime.

 
De Volkskrant, 31-08-2011, column door Arnon Grunberg

Gentechnologie

'Dat Europa terughoudend is met gentechnologie moet het zelf weten, maar het moet zich niet bemoeien met landen waarvan de bevolking er juist enorm veel baat van kan hebben', zei gentechnoloog Paul Anderson ...
    Al eerder wees ik erop dat sommige mensen zo'n geloof hechten aan de gedachte dat gentechnologie en het bedrijf Monsanto de duivel in eigen persoon zijn, dat ontkenning hen woedend maakt. ...


Red.:    Het is volstrekt ondenkbaar dat een multinationaal bedrijf, een pilaar van het neoliberalisme, tot iets onethisch in staat zou zijn ...
    Hier zie je een directe weerspiegeling van de denkbeelden van Ayn Rand uitleg of detail , ideologisch grondlegster van het neoliberalisme: de nobele zakenman.
 

Uit: De Volkskrant, 05-09-2011, column door Arnon Grunberg

Overheid

Op zaterdag stond er in de Volkskrant een interessant interview van Wilma de Rek met hoogleraar economie en lid van de Eerste Kamer Esther-Mirjam Sent (PvdA).
    Sent merkt op dat de zucht naar beheersbaarheid leidt tot een overmaat aan regelgeving, met bureaucratisering als gevolg.    ...
    Ik kan mijn twijfels hebben bij burgers die zeggen: ik wil dat de overheid bepaalt waar ik mijn ziektekostenverzekering afsluit en hoe ik voor mijn pensioen spaar. Maar als sommige kiezen voor een SM-relatie met de overheid, wie ben ik? Niet elke burger heeft dezelfde verlangens en behoeftes.   ...

 
Red.:   Wensen dat de overheid iets regelt, is een vorm van SM ...
    Reactie, als je het taalgebruik en de houding van Arnon even overneemt: Ga jij maar eens fijn je besneden ... vingertje in de gaten in de dijken stoppen ...


Uit: De Volkskrant, 14-09-2011, column door Arnon Grunberg

Omelet

Afgelopen week schreef Adriaan van Dis in NRC Handelsblad dat het onmogelijk is om anderhalf miljard mensen met zachte hand uit armoede en achterlijkheid te verheffen. Hij had het, zoveel mag duidelijk zijn, over China.
    Mao heeft minstens 45 miljoen doden op zijn geweten, maar wat zijn 45 miljoen doden als je daarvoor welvaart terugkrijgt? En om een omelet te maken moet je een eitje breken, nietwaar?
    Kijk, de enige twee echte westerse waarden zijn de euro en de dollar. Alle andere westerse waarden zijn glijmiddelen van deze valuta's of licht hoogmoedige variaties op het Oude en Nieuwe Testament.
    Als rechtgeaarde kapitalist stel ik mij op het standpunt dat iedereen overal ter wereld zijn spulletjes mag verkopen, zeker kleine middenstanders als kunstenaars en schrijvers.
    Maar betekent dat dan ook dat je laconiek moet doen over massamoord? Mijn antwoord daarop luidt: dat is helemaal niet nodig.


Red.:    Ach jee ... Te veel om hier apart te benoemen ... Met één correctie: de ... Grunberg liegt hier dat euro, dollar, of iets dat daar op lijkt ook maar iets met het Nieuwe Testament te maken heeft. Au contraire. Euro en dollar hebben in dit verband niets te maken met het Nieuwe Testament - het christelijke testament. En dus, al was het maar volgens Grunberg, alles met het ideeëngoed van het Oude Testament - het joodse testament.


Uit: De Volkskrant, 19-09-2011, column door Arnon Grunberg

Hobby's

Tijdens een debat tussen Republikeinse presidentskandidaten in Amerika zei een van hen, Ron Paul, dat als een onverzekerde jongeman in coma kwam te liggen de kerk voor hem moest zorgen. Dat was vrijheid: risico's nemen en verantwoordelijkheid dragen.


Red.:   Merk op: Arnon spreekt het niet tegen.

  De heer Wilders is een grootmeester in symboolpolitiek, de dadaïstische variant weliswaar. Uit een interview zaterdag in de Volkskrant bleek dat hij de EU tegenwoordig net zo gevaarlijk vindt als de islam.
    De euro is al een linkse hobby genoemd, nog even en we krijgen te horen dat het kapitalisme een linkse hobby is. Rechtse hobby's in Nederland: Blut und Boden, en een afkeer van Marokkanen, kapitalisten en andere ontaarde kosmopolieten.

In zijn opwinding (Arnon heeft een gloeiende obsessie aangaande Geert Wilders) is hij even helemaal de draad kwijt. Geert Wilders is slecht, dus zal Geert Wilders ook wel tegen kapitalisten zijn ... En dat laatste is natuurlijk hartstikke fout. Kapitalisten zijn steunpilaren van de maatschappij, en voortstuwers van de beschaving. Arnon's versie daarvan en tevens die van zijn cultuur. Zijn kosmopolitische cultuur, want dat noemt hij ook nog even in één adem met kapitalisme.

   
Uit: De Volkskrant, 21-09-2011, column door Arnon Grunberg

Verzorgingsstaat

...    Voor de overheid is het goedkoper en rendabeler een burger een uitkering te geven dan hem op te sluiten in de gevangenis. Sociale voorzieningen voorkomen dat zich een onderlaag vormt die het genot gaat zoeken in opstand en geweld.
    De verzorgingsstaat stimuleert de economie en is tevens een kalmeringsmiddel, een soort valium, hij houdt burgers rustig en kneedbaar. Ethische redenen voor een verzorgingsstaat zijn bijzaak.   ...


Red.:    Ahhh, eindelijk een bestaansrecht voor de staat ... En zo een nobel bestaansrecht ... Het lijkt wel of je het Oude Testament leest.
 

Uit: De Volkskrant, 01-10-2011, column door Arnon Grunberg

Hulpjes

Op donderdag berichtte de International Herald Tribune dat sommige hegdefundmanagers bezig zijn Griekse staatsobligaties te kopen. ...
    De anti-Europeanen zijn de hulpjes van de hedgefundmanagers. Was de EU met euro-obligaties over de brug gekomen of was er eerder tot structurele veranderingen besloten, waren deze speculaties waarschijnlijk onmogelijk geweest.
    De markten zijn slimmer dan de kiezer. Volg het geld, niet de kiezer.
    Anti-Europees populisme is voor verliezers. Om die verliezers rustig te houden dient de overheid een royale verzorgingsstaat in stand te houden. De rest kan worden overgelaten aan de hegdefunds. En voor de broodnodige morele verontwaardiging zijn er columnisten.


Red.:    Andere columnisten dan Arnon, natuurlijk die hier zijn morel verontwaardiging uit over het feit dat de Europese bestuurders nog niet alle pensioenspaarpotten aan de hedgefunds hebben gegeven ...
    Overigens: eurofilie is natuurlijk een filiaal van internationalisme en kosmopolitisme ...
 

Uit: De Volkskrant, 10-10-2011, column door Arnon Grunberg

Klassen

Steeds weer lees je dat er een kloof bestaat in onze samenleving. Zo schijnt Paul Scheffer te hebben gezegd dat er een verhaal moet komen dat de wereldburger en de kleinburger bij elkaar brengt.   ...


Red.:   De kleinburger is de gewone gezeten burger die zijn werk doet op het land of in de fabriek en dus niet kan rondreizen, en de wereldburger is de burger die wel rondreizen en dus geen werk doet, althans geen werk dat iets oplevert, en dus parasiteert op de gezeten burger. Tenzij hij anderszins kan bewijzen, waarvoor alleen een aantal ict'ers in aanmerking lijken te komen, wnat die bouwen de informatiewereld. je kan de tweedeling dus ook afkorten tot nuttigen en parasieten (we gebruiken weer even Arnon's penseel).

  Elke samenleving die niet egalitair is, kent verschillende klassen. Wij weten dat de poging een egalitaire samenleving te stichten een uitnodiging is voor totalitarisme.

Oftewel: waag het niet iets aan de parasieten te doen, want dat is revolutie (Inderdaad!). Hou je rustig, als slaaf:

  Vroeger at het dienstmeisje in de keuken, als ze niet in de stal at. De gemeenschappelijke taal die zij deelde met haar bazen was dat zij hun bevelen verstond.

Arnon kent zijn klassiekers!
    
  Wij moeten minder krampachtig met klassenverschillen omgaan. Dan zal blijken dat dat gemeenschappelijke verhaal niet zo nodig is.

En daar hebben we het weer: het Oude Testament: het gezag van degene wiens naam je niet mag uitspreken stel je niet aan de orde. En troost je: doordat je met hem verbonden bent, ben je meteen lid van de hoogste klasse: de uitverkorenen van hem wiens naam je niet mag uitspreken.
   

Uit: De Volkskrant, 11-10-2011, column door Arnon Grunberg

Dictator

Toen Steve Jobs gevraagd werd of hij voordat hij de iPad lanceerde marktonderzoek had gedaan, antwoordde hij: 'Het is niet de taak van consumenten om te weten wat ze willen.'    ...
    Er zijn gebieden waarbij democratie niet zo goed werkt. Ik denk aan kunst, maar ook een bedrijf als Apple kun je kennelijk beter niet al te democratisch leiden. Wij zijn namelijk nauwelijks in staat onderscheid te maken tussen een gegrond en een minder gegrond oordeel, vaak niet eens tussen een oordeel en een idee.
    Ik geef eerlijk toe dat ik een dictator ben in het diepst van mijn gedachten. Maar ter geruststelling: ik heb geen politieke ambities.


Red.:   Iedere smoes is goed genoeg om het idee van de dictator nog eens te propageren. Het idee van het Oude Testament, met zijn ultieme dictator. Of misschien moeten we het wat christelijker zien: hoe kan Arnon anders, na blootstelling aan zulke waanzinnige ideeën ...
 

Uit: De Volkskrant, 18-10-2011, column door Arnon Grunberg

Kruisraketten

Terwijl ik in Afghanistan was, mailde een vriendin: 'Groeten vanaf het Beursplein, de revolutie heeft hier ook toegeslagen.'
    Ik vond het erg jammer dat ik de revolutie moest mislopen.
    Een dag later las ik in de krant dat een kleine tweeduizend man op het Beursplein had gestaan.
    In de jaren tachtig verzamelden zich enkele honderdduizenden mensen om te demonstreren tegen kruisraketten. Die kruisraketten kwamen er toch, Lubbers manoeuvreerde behendig, en inmiddels zijn die kruisraketten volledig vergeten.
    Ik vrees dat de bankiers de kruisraketten van nu zijn. ...


Red.:   Helemaal ten onrechte, dat bankiers in een slecht daglicht worden gesteld. Allemaal nobele lieden. Pilaren van het kapitalisme en het neoliberalisme, tenslotte.
 

Uit: De Volkskrant, 24-10-2011,  column door Arnon Grunberg

Ambtenaren

Om de banken te redden die geld aan Griekenland hebben geleend ...
    De afgelopen dagen was ik in België. Daar werd met tevredenheid gesproken over hoe goed het land werd geregeerd zonder regering. De hogere ambtenaren deden het uitstekend.
    Politici zouden slechts moeten controleren dat de macht van hogere ambtenaren niet te groot wordt. Misschien zou de verstrekking van informatie dan beter verlopen, ambtenaren hoeven immers de kiezer niet te vrezen.


Red.:   Daar is 'ie weer: de dictators-neiging.
 

Uit: De Volkskrant, 27-10-2011,  column door Arnon Grunberg

De markt

Als de euro echt in gevaar is, zou die munt dan tegenover bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar niet moeten zijn gevallen?
    Op 7 juni kreeg je voor een euro 1,4652 dollar, op 4 oktober was dat nog maar 1,3181, gisteren kreeg je voor een euro alweer 1,3918 dollar.
    De markt, die er vrij goed in is om de nabije toekomst te voorspellen, ...


Red.:   Zoals de kredietcrisis, en de Europese financiële crisis ...
    Echt waar ...

  De markt weet namelijk meer dan het volk. Dat is wellicht reuze vervelend, maar wel de realiteit.

Heus ...


Uit: De Volkskrant, 28-10-2011,  column door Arnon Grunberg

Ancien Régime

Sommige verlichte geesten menen dat democratie in bijvoorbeeld Tunesië geen goed idee is, omdat mensen daar en masse op islamitische partijen stemmen. De dictator is nauwelijks weg of men kijkt met weemoed terug op de sterke man.   ...


Red.:   Ach jee, wat een verwarring in de dichtersziel. De wereld is ook zo ingewikkeld, dat ze je doet verlangen naar:

  Democratie is alleen welkom als de resultaten ons welgevallig zijn....
    Misschien zijn wij binnenkort net als de Tunesiërs niet meer geschikt voor democratie?
    Laten we dan meteen de Franse Revolutie ongedaan maken om zo tevens het consumentisme te beëindigen: de derde stand werkt voor zijn heer en krijgt wat hij nodig heeft.

De dictator!
 

Uit: De Volkskrant, 03-11-2011,  column door Arnon Grunberg

Machiavelli

    ...   waarom faalt de markt? Omdat ik een Griekse obligatie heb, waarvan ik weet dat die waardeloos zal worden en die ik daarom aan u verkoop. De markt faalt omdat ik meer weet dan u. Oftewel: informatie wordt niet goed gedistribueerd en verwerkt.
    De markt blijkt een machiavellist te zijn, hij verslindt alles wat zwak is.


Red.:   En toch is Arnold voor de markt. Hij is dus tegen alles dat zwak is. Het neoliberalisme van Ayn Rand. Anderen noem dit sociaal-darwinisme. Maar daarover valt nog veel te twisten ...

 
Uit: De Volkskrant, 05-11-2011,  column door Arnon Grunberg

Geld

Het Griekse referendum werd nog geen 24 uur nadat Papandreou het had voorgesteld, afgeblazen. ...
    En het Griekse volk?
    Ik vrees dat de wil van het volk, dat ongeïnformeerd, gemanipuleerd en sentimenteel is, nog net een tikkeltje rampzaliger zal uitpakken dan de wil van technocraten en min of meer gecorrumpeerde regenten.    ...


Red.:   Dictators en de markt. Heus ...

 
Uit: De Volkskrant, 09-11-2011, column door Arnon Grunberg

Wedden

...    George Soros bracht ooit het Britse pond ten val. Momenteel zijn er tientallen Sorosjes die erop uit zijn de Italiaanse overheid ten val te brengen. Niet omdat ze iets tegen Italianen hebben, maar omdat ze gewed hebben dat de Italiaanse staatsobligaties straks niets meer waard zijn.
    'Wedden' is een ander woord voor beleggen. Of we het nu leuk vinden of niet, we leven in een casino met Mario Draghi als onze hoogsteigen croupier.
 

Red.:    En Arnon víííndt 't leuk ...


Uit: De Volkskrant, 11-11-2011, column door Arnon Grunberg

Hufters

De film Margin Call van J.C. Chandor verschaft inzicht in de huidige crisis. De recensent van de Volkskrant had het naar aanleiding ervan Margin Call over 'bankhufters'. Het aardige van Margin Call is dat de film nu juist laat zien dat de bankiers, een enkele uitzondering daargelaten, helemaal geen hufters zijn. ...
 

Red.:   Hadden we ook al gezien: Nee, bankiers zijn geen parasieten omdat ze miljarden vangen waar niets tegenover staat - het zijn steunpilaren van het maatschappij en voortstuwers van de beschaving.


Uit: De Volkskrant, 15-11-2011, column door Arnon Grunberg

Hebzucht

Op zaterdag zei de psycholoog Steven Pinker in de Volkskrant: 'Het is in de mode om een hekel te hebben aan zakenmensen. Natuurlijk is er reden voor kritiek op Wall Street. Aan de andere kant, van alle zaken die je kunt nastreven, is geld beter dan een utopie, perfecte gerechtigheid en nationale glorie.'
    Daarin heeft hij natuurlijk gelijk.
    Bankiers mogen zich af en toe gedragen als gewetenloze schoften, waarin ze trouwens niet verschillen van andere mensen, maar ze zijn een minder groot gevaar voor de wereldvrede dan idealisten. Hebzucht is in de regel minder bloeddorstig dan het streven naar wereldwijde rechtvaardigheid.
    Steeds weer duikt de vraag op wat mensen bindt. Een tijd geleden stelde ik in het tijdschrift van Amnesty International voor om van geld een romantisch ideaal te maken; wat mensen bindt is hun verlangen geld te vergaren. Vergeleken met nationalisme lijkt me dat een enorme vooruitgang.


Red.:   Kijk, daar hoeven we niets aan uit te leggen. Op één ding na: die redenatie van Steven Pinker doet ontzettend joods aan: je valt van je weerzinwekkende ideologie, en stort je dan in een min of meer tegenoverstelde bijna even weerzinwekkende ideologie. En inderdaad, we hebben het opgezocht ... uitleg of detail (trouwens, Geroge Soros ook).
    Mogen we ook nog even wijzen op een manoeuvre die we Arnon ook al een paar keer hebben zien gebruiken: De "Ja, maar..."  : "Ja, er is misschien wel iets mis met de vrije markt, maar ...". Waarop een stroom argumenten volgt (onjuist natuurlijk) waarom we de absoluut vrije markt moeten steunen. Let ook nog even op deze variant van het argument van Pinker: "De dief is weliswaar een vervelende vent, maar aan de andere kant, verkrachten en moorden is nog veel minder".
    Nog even het verband tussen Pinker en Grunberg en joodse achtergronden:
 

Uit: De Volkskrant, 21-12-2011, column door Arnon Grunberg

Neveneffecten

Oorlog is uit de mode. Daarover schreef Steven Pinker een boek. Op de opiniepagina van The New York Times kwam hij er samen met Joshua S. Goldstein recentelijk op terug.    ...


Red.:   Q.E.D.
    En zie ook dit:

  Ook pacifisme en dierenrechten zijn neveneffecten van het kapitalisme. Dat zouden de antikapitalisten weleens mogen beseffen.

Nou, hadden we te veel beloofd ...? Het kapitalisme is het nobelste goed op aarde. Volkomen als Ayn Rand.
 

Uit: De Volkskrant, 23-12-2011, column door Arnon Grunberg

Mobiliteit

Op woensdag stond in de Volkskrant een zinnig artikel van de filosoof Hans Schnitzler waarin hij betoogde dat de 'categorisering in termen van links en rechts goeddeels misleidend is'. Hij merkte ook op dat de globalisering alleen profijtelijk is voor een bovenlaag van diplomaten en ontwikkelingssamenwerkers. Dat is bezijden de waarheid.    ...


Red.:   Niet helemaal het onderwerp, maar migratiefundamentalisme hoort er ook bij. Want op het vlak van arbeid is er natuurlijk geen markt:

  Ga in New York praten met Mexicanen die daar al dan niet legaal werken. ...
    De onderlaag profiteert wel degelijk van de globalisering, omdat, ik herhaal het nog maar eens, migratie de effectiefste manier van armoedebestrijding is.

Ja, de armoede van de armoedigsten. Maar degenen die iets meer verdienden en al een baan hadden ... Die worden door de nieuwe immigranten uit de markt gewerkt. De arbeidsmarkt. Maar over die markt wil Arnon het niet hebben ...
 

Uit: De Volkskrant, 16-01-2012, column door Arnon Grunberg

Kapitalisme

Regelmatig hoor je weldenkende mensen zeggen dat er een einde aan de economische groei moet komen omdat die groei onethisch is. Daar zijn ongetwijfeld argumenten voor, maar ik vraag me af hoe je dat moet uitleggen aan bijvoorbeeld de 800 miljoen mensen die in India van minder dan 50 cent per dag moeten rondkomen.   ...
    Effectieve armoedebestrijding is nog altijd niet afkomstig van de overheid of van giften. Effectieve armoedebestrijding betekent veelal arbeid en is dus afhankelijk van ondernemingen. Oftewel, met alles wat er ook op aan te merken is: het kapitalistisch systeem.   ...
 

Red.:    Grappig is dat. Deze redenatie klopt, als er in India communisme is. Dan moet dat communisme weg want er is nog steeds enorme armoe. Helaas voor Arnon is er in India geen communisme. In India is kapitalisme. En enorme armoe ...
    Denk overigens weer aan Ayn Rand ...


Uit: De Volkskrant, 25-01-2012, column door Arnon Grunberg

De behoefte aan een zondebok

Nicholas D. Kristof, een columnist voor The New York Times, nam het in een recente column op voor de bankiers - rechts is Kristof zeker niet te noemen. Het banksysteem, schreef hij, is noodzakelijk voor de economie; aan de bankier an sich is niets immoreels.
    Uiteraard. ...


Red.:   Onvermoeibaar, is 'ie. 

  Vermoedelijk is de behoefte aan een zondebok onuitroeibaar. Voor sommigen bestaat zelfkennis slechts uit zeven woorden: het is de schuld van de ander.

Inderdaad: de socialisten, communisten en al die anderen die meer dan een miljoen verdienen, graaien noemen ... Hun schuld is het dat de bankiers niet goed hun heilzame werk kunnen doen en de wereld nog geen paradijs op Aarde is.
    Hé, hé, we zijn er even moe van. Er is nog een hele voorraad van dit soort stukjes, maar voorlopig houden we het maar bij dit. Met nog deze toevoeging, want daarin gaat het namelijk over de vijand:

Uit: De Volkskrant, 25-02-2012, column door Arnon Grunberg

Slachtofferschap

'De valse 'mythe van de selfmade man' houdt mensen verantwoordelijk voor eigen succes en falen', schreef René Cuperus maandag in de Volkskrant.   ...


Red
.:
   Auw... Dat raakt de neoliberale schenen wel heel hard ... Onmiddellijk krijgen we dus ook een zeer "genuanceerde" reactie: 

  Er bestaat een type sociaal-democraat dat alle individuele verantwoordelijkheid wil overdragen aan de staat. Deze 'sociaal-democraten' verheerlijken het slachtofferschap. Het neoliberalisme zou op grote schaal arbeiders geestesziek maken, loonarbeid is eigenlijk uitbuiting, en veel werknemers durven het niet toe te geven, maar feitelijk lijden ze allemaal aan een PTSS (posttraumatische stress-stoornis).
    Arbeid moet dus worden afgeschaft, de zielige mens dient volledig afhankelijk te worden gemaakt van de overheid. ...
    Dat deze ideologie de sociaal-democratie naar de afgrond leidt, is een ding.

Dus: iedere vorm van wat voor beperking aan de vrije markt dan ook, leidt automatisch en onstuitbaar tot communisme. En nog erger:

  Kwalijker is dat aanhangers van deze ideologie niet inzien dat de linkse verheerlijking van het slachtofferschap de weg heeft bereid voor de PVV.

Het leidt naar fascisme, oorlog en holocaust. Want iedereen weet dat dat staat voor "PVV" - dat hebben de fatsoenlijke mensen zo afgesproken.
    Dit wat de derde levenshouding van Arnon: zijn neoliberalisme. Wat ook weer meerdere uitingsvormen kent, en als je alles tezamen zou nemen in een begrip of term, komt je uit "het recht van de sterkste". Op zich niets opmerkelijks, want vrijwel alle rechtse denken komt uiteindelijk daarop uit. En dat doen rechtse mensen, omdat ze menen dat ze daardoor zelf beter af zijn, want alles wat je dan binnenhaalt hoef je niet te delen met anderen, onafhankelijk van de manier waarop je het hebt binnengehaald. Je hebt bewezen de sterkste te zijn door het binnen te halen, dus heb je er recht op.
    Nu terug naar de eerste twee besproken houdingen: het propageren van de joodse cultuur, en het bestrijden van de Nederlandse. Hoe verhoudt dit zich tot het neoliberalisme?
    In Cultuur, gelijkheid, joods  betogen we dat het neoliberalisme hoort bij de joodse cultuur, en dat het een gezamenlijk achtergrond heeft in extreem individualisme en het idee van de "het recht van de sterkste". Dus het propageren van het neoliberalisme door Arnon Grunberg hoort doodgewoon bij het propageren zijn cultuur als geheel, en is daar slechts een aspect van. Net zoals het bekritiseren van de Nederlandse cultuur. Zoals het volgende voorbeeld nog eens expliciet toont:


Uit: De Volkskrant, 31-07-2012, column door Arnon Grunberg

Geld

... De meeste Europese landen hangen (...) officieel nog de doctrine aan dat staatsburgerschap via het bloed wordt doorgegeven. ...
    Om het absurde geloof in 'Blut und Boden' ...


Red.:   Dat is de "iedere groep leidt naar de holocaust" opvatting - gevolgd door zijn alternatief:

  stel ik voor het staatsburgerschap als een markt te beschouwen. Iedereen van buiten de EU die bijvoorbeeld 500.000 euro betaalt en geen strafblad heeft, kan het Nederlands staatsburgerschap verwerven.

Dat wil zeggen: "het recht van de sterkste". Want in moderne tijden wordt de intermenselijke strijd uitgevochten rond geld. En dat gaat zonder grens aan de mogelijke schade voor anderen:


Uit: De Volkskrant, 03-08-2012, column door Arnon Grunberg

Leedvermaak

Gore Vidal zal niet zozeer herinnerd worden vanwege zijn romans, als wel vanwege enkele citaten. ...
    Iedereen die Vidal kent, zal een favoriet citaat hebben. Het mijne luidt: 'Winnen is niet genoeg, de anderen moeten falen.' ('It's not enough to succeed. Others must fail.')
    Hij bedoelde volgens mij dat wij ons zelfrespect niet alleen ontlenen aan onze overwinningen maar vooral ook aan de mislukkingen van anderen. ...
    Maar wij leven pas echt op als we van andermans nederlagen kunnen genieten.


Red.:   Wat hij hier bedoelt met 'ons' en 'onze legt' hij ook zelf nog even uit:


Uit: De Volkskrant, 02-08-2012, column door Arnon Grunberg

Mona Keijzer

Het interview met Mona Keijzer dat afgelopen zaterdag in de Volkskrant stond, had ik gemist, maar in een artikel van August Hans den Boef op de site van de Volkskrant wordt het keurig samengevat.
    Mevrouw Keijzer is advocate, ze is getrouwd met een uroloog en heeft maar liefst vijf kinderen. ...
    Hij noteert: 'Andersoortige gelovigen zijn onze politieke tegenstanders.'
    Let wel: 'onze'.
    Hoe er geloofd mag worden, bepaalt de heer Den Boef wel voor u.
    Er lopen in Nederland militante atheïsten rond die hun naasten willen bevrijden.
    Als deze 'bevrijders' voor uw deur staan, weet dan waarvoor ze zijn gekomen: om u nóg beter te onderdrukken.


Red.:   Oftewel: Arnon stelt hier dat August Hans den Boef uitsluitend en alleen voor zichzelf of zijn eigen groep spreekt, bij het gebruik van 'onze'. 
    Precies hetzelfde geldt dan dus voor het gebruik van 'ons' en 'onze' door Arnon Grunberg.
    De conclusie is dus het Arnon Grunberg en de leden van joodse cultuur zijn die hun zelfrespect ontlenen aan de mislukkingen van anderen. En die mensen uitsluitend en alleen beoordelen op hoeveel geld ze hebben.
    Oh ja, hij zegt er iets bij over geen strafbare feiten. Maar ieder mens met enig gezond verstand weet dat alle rijken (met een doodenkele uitzondering) moreel verdorven zijn, of ze nu juridisch bewezen strafbare feiten hebben gepleegd of niet uitleg of detail  .
    En alweer: ook dat licht Arnon nog even toe (de Volkskrant, 31-07-2012):

  Jezus veroordeelde de liefde voor het geld, maar toen had hij een slechte dag. Geld is dé katalysator van emancipatie.

Om maar even aan te geven dat Arnon niets moet hebben van al die christelijke toevoegingen aan zijn joodse geloof en cultuur.
    En wat betreft groepsverbanden die gebaseerd zijn op andere gronden, zeg goed kunnen samenwerken, saamhorigheid, gelijke sociale opvattingen, enzovoort, wil Arnon dit (de Volkskrant, 31-07-2012):

  ... De meeste Europese landen hangen namelijk officieel nog de doctrine aan dat staatsburgerschap via het bloed wordt doorgegeven. ...
    Om het absurde geloof in 'Blut und Boden' te ondermijnen stel ik voor ...

Oftewel: hij wil de Europese groepsverbanden actief ondermijnen. Het bewijs dat dat ook voor zijn eigen 'Blut und Boden'-groep geldt, staat hier uitleg of detail .
    Nogmaals: de groep bestaande uit leden van de joodse cultuur wil de cultuur van de Europese sociale groepen, dat wil zeggen: van Europese culturen en landen, actief ondermijnen. "Want anders krijg je weer de holocaust".
    Om het te vervangen door dit:

  Iedere rechtgeaarde idealist kan alleen van geld houden.

Waarmee hij natuurlijk ook weer zijn eigen voorkeuren en die van zijn groep aanduidt. Hetgeen anderen niet mochten, het constateren van de voorkeur voor geld die Grunberg hier uitspreekt. Maar vanaf nu dus wel.
    Maar net als religie is de aanbidding van geld als ideaal ook hoogst besmettelijk. De leden van zijn eigen groep hebben steun gevonden bij het overgrote deel van de overige rijken en elite van Europa. Samen zijn ze druk bezig met het creëren van een Europees Imperium waarin de originele Europese culturen ten onder moeten gaan uitleg of detail , om vervangen te worden door de  geldbeluste, neoliberale, nomadische, en kosmopolitisch cultuur van de superrijken uitleg of detail . Geschoold op de joodse cultuur. Net zoals de christelijk en islamitische religies geschoold zijn op de joodse.
    Dit is natuurlijk heel wat anders dat de meerderheid der burgers vindt (2/3 artikel). De Nederlanders daaronder zijn natuurlijk sowieso al een andere mening toegedaan aangaande de Nederlandse cultuur. In ieder geval de onderste tweederde van Nederland zal het er niet mee eens zijn. En gezien vanuit een wat andere blik is ook iedereen die de waarde van maatschappelijke zaken als vertrouwen, solidariteit en goede onderlinge verhoudingen dus goede groepsverhoudingen, het totaal niet eens met Arnon. Die zullen, als ze even emotionele uitdrukking geven aan hun standpunten als Arnon dat doet, zijn opvattingen weerzinwekkend en abject vinden.
    En dit belooft niet veel goeds voor de onderlinge verhoudingen.
    Zeker nu begonnen is met een openlijke strijd tegen de Nederlandse en Europese cultuur. Want hoe krijg je die het snelst kapot? Nou, op de manier die je in Nederland al ziet in de grote steden (de Volkskrant, 31-07-2012):

  West-Europa is allang een immigratiecontinent maar dat mag niet gezegd worden.

Met welk laatste Arnon natuurlijk bedoelt dat het nog meer een immigratiecontinent moet worden. Waarvoor hij dus nu actief actie gaat voeren:


Uit: Telegraaf.nl, 05-08-2012. uitleg of detail

Grunberg zoekt een uitgewezen asielzoeker


Arnon Grunberg is op zoek naar een uitgewezen Afghaanse asielzoeker. De schrijver wil 'embedded' met iemand meereizen die moet terugkeren naar Afghanistan en daar een literaire reportage over maken. ...
    Grunberg wil naar het land voor een project van Ilija Trojanow. Deze Bulgaars-Duitse schrijver gaat samen met enkele andere auteurs voor de Duitse krant Die Zeit een serie schrijven over 'de grenzen van Europa'. Het gaat daarbij niet alleen letterlijk om de uithoeken van het continent, maar ook om de Europese invloed daarbuiten.
    Grunberg kwam zelf met het voorstel over de asielzoeker. ...
    Ook sluit het aan bij het thema van Trojanow, denkt Grunberg. „Wat voor Europa willen wij? Kan Europa werkelijk volhouden dat het geen immigratiecontinent is? ...


Red.:   Oftewel: het opheffen van de Europese culturen die tot de holocaust leiden kan geëffectueerd worden door de import van Afghanen.
    Die inderdaad totaal niet passen bij de Europese cultuur, net als vrijwel alle andere niet-westerse immigranten, en daardoor die cultuur aan het uiteenrukken zijn - zie de aanslagen van de moslims in diverse Europese steden, de rassenrellen in Frankrijk 2005 en Engeland 2011, en talloze kleinere voorvallen =>  (cultuurbedreiging). Wat natuurlijk een reactie gaat oproepen, die al gestart is met de aanslag van Breivik => (cirkle). En wat bijvoorbeeld de genoemde groep van de Afghanen betreft hoeven we maar in herinnering te roepen wat ze met hun eigen land hebben gedaan. Idem voor de wantoestanden in de hele islamitische wereld, de puizooi die het Afrikaanse continent is, enzovoort.
    Dat alles wil Arnon Grunberg loslaten op Europa, ten einde de Europese culturen te vernietigen.

 


    De vertegenwoordigers van de joodse cultuur in Nederland zijn weer hard op weg vijanden te maken.
    Of om hun eigen terminologie te gebruiken: deze houding is de beste en snelste manier om ooit weer een holocaust te krijgen.
    Meer uitleg van de houdingen van Arnon en zijn cultuurgenoten in Cultuur, gelijkheid, joods    Tevens geeft dat artikel de connectie naar iets anders: Arnon is niet de enige vertegenwoordiger van de joodse cultuur die zich keert tegen Nederlandse nationale solidariteit, of groepssolidariteit in het algemeen. dat blijkt zelfs een dominante eigenschap van vertegenwoordigers van deze cultuur te zijn. Zijn afkeer van Nederland is zowel specifiek als ideologisch.

 

De Volkskrant, 30-09-2011, column door Arnon Grunberg

Destructie

Er bestaat het misverstand dat achter ontevredenheid een echt probleem schuilgaat. Veel hedendaags onbehagen is het gevolg van de verspreiding van welvaart en kennis. Mensen hebben de tijd gekregen om ontevreden te zijn en ze beschikken soms over verbale vaardigheden om hun leed gewicht te geven.
    Lang niet alles wat alarmerend lijkt, is dat ook. De rellen in Engeland waren onprettig, er vielen enkele doden, maar dat gebeurt eveneens in het verkeer. De rust keerde bovendien snel weer terug en bedrijven hebben goed verdiend aan het herstellen van de schade.
    Het valt overigens te betwijfelen dat geluk het resultaat is van ideale omstandigheden. Ik was bijvoorbeeld misschien het gelukkigst toen ik in 2006 op Kandahar Air Field in Afghanistan mijn eerste raketaanval meemaakte.
    Noch de mens noch de economie kan zonder destructie en de dreiging ervan. Het uit willen bannen van destructie is de gevaarlijkste utopische gedachte.

 


De Volkskrant
, 16-02-2012, column door Arnon Grunberg

Immorele machtspolitici

Afgelopen zomer speelde ik in Zeeland in een toneelstuk van Thomas Bernhard. Na afloop van een van de voorstellingen kwam een man op me af die zich voorstelde als Frans Weisglas.
    'U was vroeger voorzitter van de Tweede Kamer?', vroeg ik. Je weet nooit of er meer mensen met dezelfde naam rondlopen.
    'Dat was ik', zei Weisglas. 'Ik wilde even zeggen dat ik altijd erg geniet van je stukjes in de Volkskrant.'
    Aan deze opmerking moest ik denken bij het lezen van Weisglas' commentaar op de site van de Volkskrant dat 'ontoelaatbare uitingen' van de PVV door premier Rutte en de fractievoorzitter van de VVD zwijgend worden aangehoord. Weisglas hekelde het 'bange gedrag' van Rutte en Blok.
    Ik vermoed dat meer VVD'ers het zwijgen niet langer beschouwen als diplomatiek manoeuvreren; wie boven de partijen wenst te staan kan soms niet wegkijken.
    Rutte en Blok zijn immorele machtspolitici.

 

 
Naar Cultuur, gelijkheid  , Westerse organisatie  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .