WERELD & DENKEN
 
 
Bronnen Grunberg

.2010


De Volkskrant, 01-11-2011,  column door Arnon Grunberg

Potlam

Onlangs was ik op een boerderij. Daar liep een allerliefst potlam rond dat voor de slacht bestemd was. Ik ondernam pogingen het potlam te redden, maar moest daar uiteindelijk van afzien. Iemand zei: 'Als je hem in zijn eentje op een weiland zet, is hij beter af bij de slachter.'
    Sentimentaliteit is begrijpelijk, maar biedt zelden structurele oplossingen. Zo geeft de kwestie-Mauro de Nederlanders voornamelijk een mogelijkheid zich goed te voelen. Asielzoekers zijn vies en moeten het land uit, maar we steunen een goeie, dus niemand kan beweren dat we slecht zijn.
    De oorlogen tegen drugs, tegen de Taliban en tegen de open grenzen zullen niet gewonnen worden. Mensen zullen naar bedwelming blijven zoeken, de Taliban zullen Afghanistan weer overnemen en vluchtelingen uit Mexico en Afrika zullen naar respectievelijk Amerika en Europa blijven komen. Politici blijven het tegendeel beloven omdat het volk hen voor die leugens beloont.


IRP:   pro-immigratie


 

De Volkskrant, 13-12-2011, column door Arnon Grunberg

Identiteit

Als het om Europa gaat, valt naast het woord 'euro' altijd weer het woord 'identiteit'. Technocraten en politici in Brussel zouden erop uit zijn de identiteit van mensen af te pakken. Net alsof identiteit geen economische kwestie is. Zo vermoed ik dat iemand in Teheran die vier ton per jaar verdient meer gemeen heeft met iemand in Parijs die vier ton per jaar verdient dan met een straatveger uit zijn eigen stad. Maar een straatveger in Teheran verschilt weer aanzienlijk van de straatveger in Parijs, althans dat is mijn hypothese. Misschien dat het daarom niets is geworden met de internationale solidariteit van het proletariaat.
    In Nederland heeft men decennialang geprobeerd te veinzen dat wij in een klassenloze maatschappij leven. Tot de opstand tegen de elite begon, een opstand die slechts ťťn programmapunt heeft: wij willen wel hun geld, maar niet hun waarden.

 

De Volkskrant, 23-12-2011, column door Arnon Grunberg

Mobiliteit

Op woensdag stond in de Volkskrant een zinnig artikel van de filosoof Hans Schnitzler waarin hij betoogde dat de 'categorisering in termen van links en rechts goeddeels misleidend is'. Hij merkte ook op dat de globalisering alleen profijtelijk is voor een bovenlaag van diplomaten en ontwikkelingssamenwerkers. Dat is bezijden de waarheid.
    Ga in New York praten met Mexicanen die daar al dan niet legaal werken. Spreek met Pakistaanse taxichauffeurs in Dubai. Kijk naar de Filipijnen die in het hele Midden-Oosten werkzaam zijn. Let op de Paraguayanen en Bolivianen die hun geld verdienen in Buenos Aires. Bezoek de Poolse delicatessenwinkels in Dublin.
    De onderlaag profiteert wel degelijk van de globalisering, omdat, ik herhaal het nog maar eens, migratie de effectiefste manier van armoedebestrijding is.
    De middenklasse vreest dat globalisering voor hen alleen neerwaartse sociale mobiliteit zal betekenen. Deze angst vormt de grootste bedreiging voor de democratie en het kapitalisme.

 

Red.:   Al krijgt hij de waarheid als een stalen plaat in zijn gezicht geslagen, dan ziet hij het nog niet: de Mexicaan = immigrant verpest de positie van de resident - hij weet niet wat dat is ... een resident. Immigratie vormt de grootste bedreiging voor de sociale staat en de democratie.

 
 

De Volkskrant, 06-03-2012, column door Arnon Grunberg

Macht

'Met een land dat met zoveel overgave niet-bestaande problemen te lijf gaat, moet het wel uitstekend gaan', schreef Sheila Sitalsing maandag in de Volkskrant. Sitalsing had het over het absurde verbod op de dubbele nationaliteit door minister Spies. De burger kan alleen nieuwsgierig zijn naar wat het kabinet nog meer zal gaan verbieden. Ik vermoed onder andere het martelen van kamerplanten.
    Dat het kabinet met geveinsde hartstocht niet-bestaande problemen te lijf gaat, komt echter niet omdat het goed gaat met Nederland, wat waar is, maar omdat Den Haag simpelweg niet de macht heeft om werkelijke problemen op te lossen. Het ontbreekt de Nederlandse politicus aan macht voor meer dan symboolpolitiek. Vermoedelijk heeft de minister-president van de deelstaat Baden-WŁrttemberg meer reŽle macht dan de heer Rutte.
    In vrijwel elke democratie is de politiek divertissement. In Nederland nog iets meer dan elders.


Red.:   Gunst Arnon voor dubbele nationaliteit ... Wat een verrassing

 

De Volkskrant, 15-03-2012, column door Arnon Grunberg

Spoken

Een paar weken geleden leek Sarkozy afgeschreven te zijn, 'president Bling-Bling' werd veracht door zijn eigen volk. Zijn tegenkandidaat, FranÁois Hollande, was een grijze muis, maar van Sarkozy kon iedereen winnen. Nadat Sarkozy had geroepen dat Frankrijk vol was, nare dingen had beweerd over halal vlees en had gedreigd het Verdrag van Schengen op te zeggen keerde het tij.
    De bestrijding van extreem-rechts door reguliere partijen gebeurt dikwijls ŗ la Sarkozy. Dezelfde slogans, zij het iets milder geformuleerd. Of dit bestrijding mag heten is de vraag.
    Angela Merkel lijkt zich te onttrekken aan deze tendens. Toen Sarrazin met zijn boek Deutschland schafft sich ab de held van de dag was, ging het even mis met Merkel, maar ze heeft zich hervonden.
    In Duitsland is het spook van de inflatie angstaanjagender dan het spook van de vreemdeling. Dat heeft zijn nadelen, maar het Ūs winst.


Red.:   Alles mag bekritiseerd worden, behalve immigranten


 

De Volkskrant, 24-03-2012, column door Arnon Grunberg

Exil

Op donderdag ontving ik een mail van de Berlin Biennale for Contemporary Art. Of ik de uitnodiging had ontvangen om deel te nemen aan het congres van de Jewish Renaissance Movement in Poland. Het zal freudiaans zijn dat ik las: 'Jewish Resistance Movement'.
    In de Volkskrant van vrijdag stond een interessant artikel van Sacha Bronwasser over de IsraŽlische kunstenares Yael Bartana. Zij bleek achter dat congres in Berlijn te zitten; Bartana heeft een kunstproject waarin zij Joden oproept terug te keren naar Polen, waar voor de oorlog drie miljoen Joden woonden.
    Het romantiseren van het exil is niet zonder gevaren, maar ik blijf in het exil geloven. Om Joseph Roth te citeren: 'Thuis is waar je ongelukkig bent.' Bartana's kunstproject heeft dus mijn sympathie, toch wil ik liever geen Pool worden.
    De Nobelprijs winnen is leuk, maar mijn belangrijkste doel is: de perfecte Duitser worden.

 

De Volkskrant, 17-04-2012, column door Arnon Grunberg

Je thuis voelen

'Een fundamenteler probleem is dat we zijn gaan denken dat het de gewoonste zaak van de wereld is dat we ons thuis voelen, dat we daar recht op hebben', schrijft historicus James Kennedy in de vernieuwde De Gids, een literair tijdschrift dat gered is door onder andere De Groene Amsterdammer en dat nu verspreid wordt onder alle abonnees van De Groene; soms betekent redding verbetering.
    Kennedy heeft gelijk. Het probleem is inderdaad dat we zijn gaan geloven dat we recht hebben op allerlei immateriŽle zaken zoals je ergens thuis voelen of gelukkig zijn. Burgers hebben recht op een overheid die hen niet laat lijden, op afwezigheid van armoede, op gezondheidszorg, maar je thuis voelen kan geen recht worden.
    De tweede misvatting is dat een gemeenschap het concept 'thuis' vereist. Een hotel is ook een gemeenschap en in de regel gedragen bezoekers zich daar uitstekend.

Red.:    Een nieuwe diepte in grofstoffelijke botheid en brutaliteit van nomaden: we hebben geen recht op een thuis-gevoel, en moeten ons allemaal tevreden stellen met een koffer en een tent, net als Grunberg, de oud-testamenstische nomade
 


De Volkskrant, 22-11-2012, column door Arnon Grunberg

Valse hoop

De ware zonde van het tweede kabinet-Rutte is dat het illegaliteit nog altijd strafbaar wil stellen. Aangezien de PvdA bedongen heeft dat kinderen van asielzoekers in sommige gevallen op gratie kunnen rekenen, gedraagt die partij zich als de Joodsche Raad: meedoen om erger te voorkomen.
    Het plan van Eberhard van der Laan om uitgeprocedeerde asielzoekers opvang te bieden is door de heer Teeven afgewezen omdat het 'hoop op een toekomst in Nederland' zou bieden, terwijl die er niet zou zijn.
    Met hetzelfde argument van valse hoop kan de verzorgingsstaat worden ontmanteld. Zijn uitkeringen immers niet ook een vorm van valse hoop omdat het ware geluk alleen is weggelegd voor de zogenaamde winnaars? Nog afgezien van het feit dat de dood vroeg of laat een einde zal maken aan alle valse hoop.
    De heer Teeven lijkt me niet zozeer een bestrijder van valse hoop als wel een bestrijder van de toekomst.


Red.:   Strafbaar stellen illegaliteit is Zonde. Wie verzorgingsstaat wil moet ook grenzen openstellen
 Naar Cultuur, gelijkheid  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .